Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Vyhledávání  
Otázka: (Nespokojený občan 22.5.2017 12:52)
Přestože považuji modré zóny za nesystémové a neférové vydírání, respektuji. Moji přátelé v jiných částech Prahy (6.8...) které jsou také tímto nešvarem postiženi alespoň tvrdí, že nyní zaparkují. Zaplatí výpalné a parkovat mohou. Praha 7 tuto možnost nenabízí. Platím výpalné, přesto většinou zaparkovat nemohu. Ptám se tedy, v duchu otázek a odpovědí, zda radní Prahy 7, kteří tak dbají o bezpečnost svých obyvatel, že mnohá parkovací místa umazávají, zda považují za normální, že takřka pravidelně po osmé hodině (často i dříve) člověk z Prahy 7 krouží a hledá místo k zaparkování hodinu, dvě a mnohdy ho vůbec nenajde? Druhý dotaz: Je normální, že městský policista na podobný dotaz odpoví, ať si parkujete kde chcete? Třetí dotaz: platí stejná částka na parkovné i pro motocykly? Čtvrtý dotaz: snižuje se nějak částka za zóny, když jsou neustále vyblokovoné, tu stavaři, tu filmaři?Pátý dotaz: proč pravidla neplatí v době fotbalu, kdy v modrých zónách stojí auta bez povolení a nikdo to neřeší? Šestý dotaz: co se děje s penězi za parkování? Nikde není vidět, že by se městská infrastruktura díky nim zlepšila. Děkuji za odpovědi
Otázka: Krnáčová: Prověříme možnost metra z Veleslavína na letiště (Obyvatel 22.5.2017 10:38)
Dobrý den,

nedavno se v tisku objevila tato zpráva: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/krnacova-proverime-moznost-metra-z-veleslavina-na-letiste_430494.html

To by snad konečně mohlo zvrátit ten naprosto nesmyslný projekt "pomalodráhy" železnicí, která by zcela zničila Stromovku. Bude se Praha 7 snažit využít tohoto obratu a lobovat za toto jediné logické řešení dopravy na letiště ? Vybudovat pár stanic metra k letišti dokázali i jinde, například před pár lety v Lisabonu. Nevím proč by to nemohlo jít i v Praze.
Otázka: kam s bioodpadem (Anežka Navrátilová 20.5.2017 23:29)
Dobrý den, snažím se co nejvíce třídit odpad, ale nevím si rady s tím, kam bych mohla umísťovat bioodpad, kterého máme ze všeho nejvíce. Existuje nějaká možnost dotované popelnice na bioodpad? nebo je někdě poblíž ulice U Měšťanského pivovaru nějaká veřejná nádoba, kompost, cokoli.., kam by bylo možné bioodpad vyhazovat?
Ještě by mne zajímalo, zda mohu odevzdávat použitý olej do sběrného dvora, když nemám na Praze 7 trvalé bydliště.
děkuji za odpověď
Otázka: Obnova levého břehu Vltavy (Kaczka 19.5.2017 15:11)
Dobrý den, velice by mě zajímal plán obnovy levého břehu Vltavy v dolních Holešovicích mezi Prague Marinou a mostem V Holešovičkách - harmonogram a případně i koncepce této obnovy. Je možné to někde dohledat? Předem velice děkuji. K. Pechová
Otázka: Dětské hřiště Ortenovo nám. u ZŠ TGM7 (Kaczka 19.5.2017 15:08)
Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně možné obnovy hřiště u u ZŠ TGM7 na Ortenově náměstí. V současné době je hřiště plné písku, betonu a odřezků kůry, sice plní účel pro větší děti, ale vůbec by mu neuškodilo, kdyby se tam zelenala tráva, na kterou by se případně dalo sednout. Nejenom, že by tam tedy mohly chodit větší děti, ale i maminky s kočárkem by si tam mohly rozložit deku a užívat si stínu stromů - tento typ parku v dolních Holešovicích zcela chybí (oplocený). Předem děkuji za odpověď. Kateřina Kuchařová
Otázka: (Markéta 18.5.2017 11:59)
Dobrý den, je možné zažádat o pronájem obecního bytu? Děkuji za informace!
Odpověď: (Mgr. Robert Kolář, vedoucí OMA Praha 7 18.5.2017 12:36)

Vážená paní Markéto,

MČ Praha 7 poskytuje celkem tři programy bytové politiky, konkrétně: 1. sociální bydlení; 2. podporované bydlení; 3. komerční bydlení.

Účel sociálního bydlení je jasný, co se týká tzv. podporovaného bydlení, jedná se o žadatele, kteří nespadají do oblasti sociálního bydlení, ale jsou v určité tíživé situaci (blíže viz http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Byty-nebytove-prostory-nemovite-veci-/Byty ). Pokud se domníváte, že spadáte do některé z těchto kategorií, pročtěte si prosím informace na uvedeném odkazu, nebo nás kontaktujte na čísle 220 144 232 a my Vám rádi poradíme. Co se týká komerčního bydlení, tak asi jedenkrát ročně vyhlašujeme veřejnou soutěž na komerční pronájem bytů, kde hlavním kritériem je nejvyšší cena, přičemž minimální nabídnuté nájemné je 143,20 Kč/m²/měsíc, s uzavřením smlouvy na dobu 7 let. Pro představu o podmínkách soutěže více zde http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=24851&dlOrgan=1 (realizováno v 1. čtvrtletí 2017). V současné době zatím není stanoven termín další soutěže na komerční bydlení, předběžně očekáváme 2. pololetí tohoto roku. Pro bližší informace nás zkuste začas kontaktovat.

S pozdravem

Robert Kolář
Odbor majetku

Otázka: Budoucnost Výstaviště (Obyvatel 10.5.2017 10:19)
Dobrý den,

vzhledem k neodpovědi na předchozí dotaz bych upozornil na dnešní článek, který částečné odpovědi nabízí: http://praha.idnes.cz/vystaviste-holesovice-praha-oprava-divadlo-spirala-vstupni-brana-kino-134-/praha-zpravy.aspx?c=A170510_2325013_praha-zpravy_nub

Chápu že Praha 7 nemůže ovlivnit to co se bude dít na jejím uzemí, některé informace z článku ovšem budí rozpaky, cituji:

1. Dlouhodobě visí otazník také nad osudem vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce. Nyní se zdá jako nejpravděpodobnější varianta, že v horizontu pěti let zde vznikne jeho věrná kopie.

Nedopadne to nakonec jako se Šlechovkou, tedy nikdy ? Za pět let by to měli jinde postavené už několikrát.

2. Samotná podoba hlavní brány, která nahradí nevzhledné železné konstrukce, bude podle vítězného návrhu jednoduchá a moderní. Tvořit ji má dvojice velkých pilířů, na nichž budou umístěny obrazovky lákající kolemjdoucí chodce k návštěvě aktuálních veletrhů, koncertů a dalších akcí.

Takže v noci zářící panely s reklamou, další zbytečný světelný smog ?

3. Film ve sluchátkách

Je chvályhodné, že se také myslí na okolí, i když v tomto případě mi to přijde zbytečně přehnané na úkor zážitku. Pokud by byla projekce umístněna více uvnitř zpustlého Výstaviště, nebude nikoho rušit ani běžná projekce. Šlo by mít podobné ohledy i v případě fotbalu na Spartě, kde tlupy primitivních "fanoušků" řvou do noci a nikoho to nezajímá ?

4. Naším zadáním bylo celý prostor maximálně otevřít, aby vynikla dominanta Průmyslového paláce a Výstaviště se stalo plnohodnotnou součástí veřejného prostoru, kde budou lidé trávit svůj volný čas

Bude tedy konečně odstraněn ten plot na ploše vlevo za železničním tunelem (směrem do Stromovky), za kterým je dříve přístupný, dnes zcela zpustlý, nevyužitý prostor ? Tuším že se tu o tom diskutovalo už před více než rokem ? Za jak dlouho lze takový plot odstranit ? Nabídněte jej bezdomovcům do sběru, zmizí za den.
Otázka: výsadba stromů, keřů (milul 10.5.2017 8:44)


Dobrý den, můj dotaz se týká náhradní výsadby stromů a keřů od MČ. Bude se prosím po výsadbách ještě dávat kolem stromů a keřů mulčovací kůra, nebo to už je na každém vlastníkovi pozemku ? Děkuji za odpověď
Odpověď: (Ing. Marie Bittnerová, OŽP Praha 7 10.5.2017 13:09)
Dobrý den,
mulčování kůrou realizovaných náhradních výsadeb je zcela v režii majitelů pozemků.

S pozdravem

Ing. Marie Bittnerová
Odbor životního prostředí
Otázka: Oprava Šlechtovky a Průmyslového paláce (občan Prahy 5.5.2017 17:13)
Dobrý den,

zajímalo by mě, jestli když se ve Stromovce pořádá tolik akcí, zda jdou z nich zisky i na opravu Šlechtovy restaurace?
Zatímco se pořádají veselé akce ve Stromovce, Šlechtovka dál smutně chátrá... (Spíš by to chtělo Akci Z a pomoct opravit tuto památku...). A tlačíte nějak na Magistrát, aby se už konečně s opravou začalo???
Také by mě zajímalo, jak to vypadá s dostavbou Průmyslového paláce na Výstavišti. Zda bude i vnitřní prostor zrestaurován podle původní podoby, nebo zvítězila Babišova agentka Krnáčová a vnitřek bude mít moderní podobu?
Otázka: Family Day ve Stromovka Park (Obyvatel 5.5.2017 15:27)
Dobrý den,

v sobotu se má ve Stromovka Park konat event Family Day, který pořádá Run Czech. Na omezení upozorňují cedule před entrance, ale není tam vylepené z back side žádné povolení. Znamená to, že když si budu chtít booknout park na my birthday party, stačí tam postavit banner s podobnou message ?

P.S. tou strašnou czenglish se snažím dostat na současnou úroveň komunikace, když už tu máme Art District, Run Czech nebo Lighthouse Vltava Waterfront Towers. Jak za minulého režimu, jen se vyměnila azbuka za latinku, k zblití ...
Odpověď: (Irena Kratochvílová, ODO Praha 7 9.5.2017 13:53)

Vážený pane Obyvateli,

dne 6.5.2017 byla povolena odborem dopravy MČ Praha 7 přechodná úprava provozu na pozemních  komunikacích v Praze 6 a 7 u vstupů do Královské obory z důvodu pořádání akce „Nesoutěžní běhy v rámci akce Volkswagen maratonský víkend“. Na úpravu provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno stanovení s textem:    

  • Jedná se o užití dopravních značek IP 22 s textem „6.5.2017 od 12:30 do 16:00 sportovní akce „dm rodinný minimaraton a Procházka se psy - omezení pohybu v parku Stromovka. Děkujeme za pochopení“ umístěných u vstupů do Královské obory na území Prahy 6 a Prahy 7.

Osazení dopravního značení IP22 bylo ve dnech 28.4.2017 – 6.5.2017. Jelikož se jedná pouze o stanovení a ne rozhodnutí upozorňující na zákazové nebo příkazové dopravní značení, je text přímo uvedený na dopravních značkách.

Děkuji za pochopení situace.

Irena Kratochvílová
Odbor dopravy

Otázka: Chodníky (princezna 4.5.2017 14:48)
Dobrý den,
chtěli jsme se opět zeptat, my obyvatelé ulice U Parního Mlýna, kdy dojde u nás o revitalizaci chodníku, je samá záplata a plná hrozných děr, když prší, tak se vyhýbáme kalužím a vůbec vypadá naše ulice nevzhledně.
Právě vedle v ulici se všude dělají nové chodníky, není možné i konečně u nás?!

Můžete prosím v tom něco podniknout?


Moc děkujeme Hrobská
Odpověď: (Petra Mikyšková, ODO Praha 7 9.5.2017 11:56)
Dobrý den,
k výměnách povrchů chodníků dochází postupně, podle výše finančních prostředků, která má k dispozici Technická správa komunikací hl. m. Prahy a MČ Praha 7. V letošním roce se v rámci tzv. Chodníkového programu budou vyměňovat povrchy chodníků v Šimáčkově ulici a v ulici Jana Zajíce. Snahou je vybudovat nové povrchy chodníků v celé městské části, ale postup je pomalý vzhledem k finanční náročnosti. V současné době proto bohužel není možné uvést termín, kdy budou opraveny chodníky v ulici U parního mlýna.

Petra Mikyšková
referentka odboru dopravy
Otázka: pro pana osvolda (olga 4.5.2017 10:54)
Pane Osvolde, inženýr Kovařík nikdy neuzná chybu. Samozřejmě že značka "změna přednosti v jízdě" je matoucí. Ale Mr. Kovarik ji nikdy, nikdy neodstraní. No, možná za několik měsíců, aby "neztratil tvář". Ostatně, proč by lidé v autech neměli bourat, že. Měli jet na kole, nejlépe po chodníku, aby si užili náš Art District (zcela mimo téma mě napadá, jeslti by radnice neměla zavést angličtinu jako jediný úřední jazyk na sedmičce. Česky přeci mluví jen blbý plebs). No a ještě otázku, aby řeč nestála: Na kdy radní chystají zónu 30 do dolních Holešovic?
Otázka: Dva dotazy našemu Smart City ( 4.5.2017 5:04)
Dobrý den,
nevím zda maličkost patří do kolonky "doprava a parkování", nebo "právo a nepořádek", nebo "rozvoj", na úřadě vše při starém, prostě Smart City, česky "Chytré město".

Na rohu Kostelní a Veverkové, poblíž vchodu domu radní pro "kulturu a sousedské vztahy", na dohled z okna odboru dopravy, leží již čtvrtý týden na chodníku značka "Parkování na kartu". Nejdříve ležela do Kostelní, nyní do Veverkové přímo do přechodu, ani blokové čištění s ní nepohnulo. Pokud je pravda vaše tvrzení, že pracovníci OD dvakrát týdně projdou čtvrť, zakopli o značku asi 7x . Začínám se strachovat o jejich bezpečnost i ptám se:
Otázka 1) Neukopli jste si o ni ještě palec?

Sloupky mohou mít životnost staletí, praktická je asi 5 let, ocel odrezne na patě kde je zinek poškozen mechanicky i chemicky. Vsledkem je náhrada téhož tímtéž a točení penízků. V r.2015 v dobré víře, že Otázky a Odpovědi fungují tak, jak nazvány, zde jeden občan navrhl opatřit paty sloupků plastovými chrániči v korunové hodnotě. Námitka, že sloupky nejsou z rozpočtu MČ a HMP neobstojí, v principu jde o jeden budget, oststně pan starosta který se na FB několikrát týdne pochválí, jak šetříte, včera opět, "poslancuje" i na Magoši.

Otázka 2) Ve svetle padlého sloupku se ptám: dočká se podnět občana odpovědi? Ttřeba občane, trhni si nohou. Cokoliv. Ale odpovědi.

Děkuji.

Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 4.5.2017 8:27)
Vážený pane,
děkujeme za upozornění na padlou značku, o značce víme a snažíme se o nápravu. Nicméně bohužel problém spočívá v dlouhé reakční době správce komunikací, kterým je Technická správa komunikací (TSK hl. m. Prahy). Tato konkrétní značka, stejně jako další jednotky až desítky podnětů z ranku vybavení pozemních komunikací, jsou každý týden předávány úřadem na správce komunikací a i nadále jsou urgovány, pokud se nic neděje. Tento konkrétní podnět byl správci ohlášen před 14 dny. Možnosti MČ Praha 7 jsou bohužel ve věci vztyčování poražených, ohnutých či v obnově ukradených či poškozených dopravních značek velmi omezeny. Toto přísluší pouze specializovaným firmám, které jsou najímány správcem komunikací.
Děkujeme za pochopení

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Přednsot u muzea snad naposledy (osvold 3.5.2017 18:48)
Vážený pane inženýre,

Děkuji za odpověď. Nicméně, Vaše argumentace obstojí jen v případě řidiče, který zde projížděl denně posledních pár let a má "zažité" že výjezd z parkoviště u TM je vedlejší silnice. Pak je ona umístěná značka odůvodnitelná.
Vžijte se ale do role řidiče, který zde jede poprvé. U budovy plánovacího úřadu vjede do Kostelní a dočte se, že v celé oblasti platí přednost zprava. Ok. Jede kostelní dál, pečlivě sleduje značky a ejhle, vidí "pozor, změna přednosti v jízdě". Logicky si tedy vydedukuje, že je nyní na hlavní a že přednost zprava neplatí, protože došlo ke změně přednosti. Bum nehoda, v lepším případě plechy, v horším to schytá řidič, co vyjížděl od muzea přímo na komoru. Sice oba jeli 30, no ale i tak. Budete spoluviníci? Budete platit náhradu škody za značku, která řidiče úmyslně uvedla v omyl? Nebyla by značka "Pozor přednost zprava" mnohem vhodnější, protože by byla srozumitelná a logická pro všechny řidiče, jak ty co to mají "zažité" tak pro ty nové, co tu jedou prvně?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 4.5.2017 8:28)
Vážený pane Osvolde,
děkuji za názor i za rozbor celé situace. Stávající informativní značení na výjezdu od muzeí nezakládá řidiči žádné povinnosti, pouze ho informuje o zásadní změně na této křižovatce oproti dřívějšímu stavu (rozlišená hlavní a vedlejší komunikace). Projíždějící řidič se dnes nemůže vymlouvat na to, že si myslel, že jede v Kostelní po hlavní, protože žádné značení ohledně hlavní a vedlejší komunikace v celé Kostelní aktuálně není. Informativní značení na výjezdu od muzeí a informativní značení na vjezdu do Kostelní z ulice Dukelských Hrdinů proto zůstane na svém místě do té doby, dokud si řidiči nezapamatují, že v celé Kostelní platí přednost zprava. Teprve poté bude značení odstraněno.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: dva dotazy na ing.Kovaříka (osvold 3.5.2017 10:11)
Vážený pane Kovaříku,
už dvakrát jsem Vám pokládal dotaz na to, jak budete řešit situaci, kdy zaměstnanci PČR zneužívají pravidla ZPS, stála bez odpovědi, můžete se k tomu prosím vyjádřit?
Dále, hodláte vyměnit silně zavádějící značku o změně přednosti v jízdě u Technického muzea, nebo jí tam necháte a budete přispívat ke vzniku potenciálně velmi nebezpečných situací?

Díky předem
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 3.5.2017 13:19)
Vážený pane Osvolde,
značku vyměnit neplánujeme, neboť dle mého názoru vhodně upozorňuje na proběhlou změnu v dopravním značení, tj. na změněný dopravní režim v této lokalitě.
Ohledně parkování před budovou Ministerstva vnitra jsme se obrátili na kompetentní osobu na Policii ČR a máme přislíbeno, že se to dále dít nebude.
Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy

e-mail: KovarikJ@praha7.cz
tel.: 220 144 024
kancelář č. 249Copyright © 2012 Městská část Praha 7