Česky   English

VYHLEDÁNÍ KONTAKTU (TELEFONNÍ SEZNAM)

Záznamů: 19

Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Bittmanová Daniela Mgr. sociální pracovnice poslat e-mail 22014 4075 OSZ
Fafílek Ivo kurátor pro dospělé poslat e-mail 22014 4188 OSZ
Hrubcová Renáta sociální pracovnice poslat e-mail 22014 4087 OSZ
Chábová Tereza Bc. náhradní rodinná péče poslat e-mail 22014 4187 OSZ
Chotěborová Hana Bc. sociální pracovnice poslat e-mail 22014 4094 OSZ
Kopřivová Koníčková Vlasta vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4186 OSZ
Koudelová Ludmila sociální pracovnice poslat e-mail 22014 4258 OSZ
Luczka Miroslav PaedDr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4147 OSZ
Městková Klára DiS. kurátorka pro děti a mládež poslat e-mail 22014 4084 OSZ
Pášová Eva Bc. sociální pracovnice poslat e-mail 22014 4096 OSZ
Sanitráková Miluše referentka poslat e-mail 22014 4242 OSZ
Slimáková Zuzana sociální pracovnice poslat e-mail 22014 4243 OSZ
Suková Pavlína Mgr. kurátorka pro děti a mládež poslat e-mail 22014 4089 OSZ
Štiková Ivana Dis. sociální pracovnice poslat e-mail 22014 4078 OSZ
Vaňásek Bohumil Bc. veřejný opatrovník poslat e-mail 22014 4006 OSZ
Völflová Pavla Mgr. náhradní rodinná péče poslat e-mail 22014 4080 OSZ
Zelinková Naděžda Bc. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4097 OSZ
Zýková Eva Bc. sociální pracovnice poslat e-mail 22014 4234 OSZ
Žlebková Veronika Bc. sociální pracovnice poslat e-mail 22014 4074 OSZ



Copyright © 2012 Městská část Praha 7