Česky   English

Tomáš Batěk - koordinátor skupiny uklízečů

Tomáš Batěk
V útvaru: oddělení péče o veřejný prostor a podporovaného zaměstnávání
Funkce: koordinátor skupiny uklízečů
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: U Letenského sadu 9/133
Telefon:
Fax:
Mobil: 770 104 933
Činnost:
  • Plní pokyny vedoucí oddělení péče o veřejný prostor a podporovaného zaměstnávání, v případě její nepřítomnosti plní pokyny jejího zástupce.
  • Koordinuje a úkoluje zaměstnance na pozici uklízeč veřejného prostranství v horních i dolních Holešovicích.
  • Provádí průběžné vizuální kontroly provedení práce pracovníků úklidu veřejného prostranství a vede si pravidelnou (denní) písemnou dokumentaci o kvalitě odvedené práce jednotlivých zaměstnanců.
  • Odpovídá za kvalitu odvedené práce zaměstnanců úklidu veřejného prostranství.
  • Zajišťuje logistickou podporu pro výkon práce zaměstnanců úklidu veřejného prostranství a obě základny v horních i dolních Holešovicích (vybavení materiálem a pracovními nástroji, ochrannými pomůckami, zajištění včasných objednávek materiálu a dodávání podkladů pro požadavky vedoucí oddělení
  • Zajišťuje podklady v oblasti personální agendy zaměstnanců úklidu veřejných prostranství. 
  • Dohlíží na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zaměstnanců na pozici uklízeč veřejného prostranství a spolupracuje na jeho zajišťování.
  • Aktivně používá aplikaci Lepší místo a hlásí skrze něj nedostatky z terénu.
  • Drobné nedostatky (spadané plakáty, zprůchodňování chodníků při jejich zanesení černými skládkami atd.) řeší přímo v terénu svépomocí.
  • Spolupracuje na evidenci majetku zakoupeného pro potřeby oddělení péče o veřejný prostor a podporované zaměstnávání a to dle platných předpisů.Copyright © 2012 Městská část Praha 7