Česky   English

Mgr. Jiří Knitl - odborný asistent

Mgr. Jiří Knitl
V útvaru: ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA - KST
Funkce: odborný asistent
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 223
Telefon: 603 457 834
Fax:
Mobil:
Činnost:
  • Plní úkoly starosty.
  • Vypracovává potřebné podklady pro jednání, schůzky, zasedání.
  • Sestavuje pracovní agendu vyplývající z daných jednání a koordinuje realizaci úkolů.
  • Zpracovává komplexní odborné analýzy pro potřeby starosty.
  • Koordinuje projekty napříč úřadem (komunikuje s jednotlivými odbory).
  • Realizuje / organizuje krátkodobé projekty, programy nebo akce.
  • Podílí se na tvorbě programových a strategických materiálů MČ.
  • Spravuje aplikaci Lepší místo, garantuje komunikaci s občany na Lepším místě.
  • Provádí inspekci veřejného prostoru a řeší zjištěné problémy ve spolupráci s jednotlivými odbory (OŽP, ORZ, ODO apod.)

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7