Česky   English

Bc. Hana Kotounová - koordinátor MA 21

Bc. Hana Kotounová
V útvaru: oddělení pro oblast evropských fondů a MA 21
Funkce: koordinátor MA 21
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: Veletržní 33
Telefon:
Fax:
Mobil: 605 442 939
Činnost:

Seznam pracovních činností:    

 • Spolupracuje na činnostech projektové kanceláře; 
 • zajišťuje realizaci projektů souvisejících s aktivitami MA 21;
 • spolupracuje na tvorbě dílčích koncepcí v oblasti projektového řízení a v oblasti MA 21;
 • zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7;
 • připravuje dílčí akční plány Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7;
 • organizuje osvětové kampaně a osvětové akce k udržitelnému rozvoji;
 • podílí se na zapojování obyvatel do projektů rozvoje MČ Praha 7;
 • zapojuje zástupce občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA 21, vytváří místní partnerské sítě;
 • koordinuje MA 21, plní funkci tajemníka Komise Zdravého města, MA 21 a participace;
 • uveřejňuje zprávy o MA 21 v místních/regionálních/celostátních médiích;
 • aktivně zveřejňuje vlastní příklady dobré praxe v rámci akcí regionálního významu;
 • připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7;
 • vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy; přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci;
 • plní úkoly dle pokynů Rady MČ Praha 7, vedoucí Odboru KST a vedoucí oddělení EF a MA21.Copyright © 2012 Městská část Praha 7