Česky   English

Renáta Gebrtová - inspektor pořádku

Renáta Gebrtová
V útvaru: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OŽP
Funkce: inspektor pořádku
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 244
Telefon: 22014 4155
Fax:
Mobil: 733 466 792
Činnost:
 • kontroluje čistotu chodníků a to tak, zda úklid prováděný smluvními firmami je prováděn v rozsahu, způsobem a četnosti, dle uzavřených smluv
 • kontroluje dodržování harmonogramu vývozu odpadkových košů ve vlastnictví MČ P7 dle uzavřených smluv
 • kontroluje vývoz košů na psí exkrementy a doplňování sáčků na PE ve vlastnictví MČ P7 dle uzavřených smluv
 • v zimním období kontroluje schůdnost chodníků, včetně odklízení sněhu z chodníků, co do rozsahu smluvních ulic a času dokdy mají být chodníky uklizené dle uzavřených smluv.
 • kontroluje provádění smluvního úklidu kolem velkoobjemových kontejnerů, zda je prostor kolem nich smluvní firmou uklízen dle daných harmonogramů
 • kontroluje tzv. černé skládky, tyto předává (fotodokumentace, písemná výzva smluvní firmě) k odstranění a kontroluje provedení odstranění
 • v případě zjištění černé skládky, komunálního či jiného odpadu na kontrolovaném území MČ P7, ve vlastnické soukromé či právnické osoby (např. prostory vstupů do domů, v ulicích s předzahrádkami, či samotné předzahrádky) předává tato zjištění spolu s fotodokumentací svému nadřízenému k zajištění výzvy majiteli pozemku k nápravě
 • z každé kontroly provádí současně dokumentaci – zápis do kontrolního listu, fotodokumentaci
 • v případě zjištění závady: chodník vykazuje zásadní nedostatky jako – prach, bláto, odpadky a nedopalky cigaret inspektor kontaktuje provozního pracovníka smluvní firmy a žádá neodkladnou nápravu
 • nápravu zjištěné a nahlášené závady následně kontroluje
 • pokud nedojde k nápravě nahlášené závady, předává nadřízenému pracovníkovi návrh na uplatnění smluvní pokuty vůči dodavateli úkliduCopyright © 2012 Městská část Praha 7