Česky   English

Michaela Horváthová - referentka

Michaela Horváthová
V útvaru: ODBOR KULTURY A SPORTU - OKS
Funkce: referentka
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 207
Telefon: 22014 4239
Fax:
Mobil: 605 004 570
Činnost:
 • zajišťuje kompletní realizaci zájmových kurzů MČ Praha 7
 • organizačně zajišťuje počítačové kurzy pro seniory Prahy 7
 • spolupracuje na zajišťování a organizaci kulturních a sportovních akcí OKS
 • spolupracuje s danými subjekty v rámci pořádání akcí OKS
 • nezbytná korespondence s agendou spojená
 • vykonává úkoly vyplývající z písemného a osobního styku vedoucího OKS
 • zajišťuje občerstvení pro akce organizované OKS
 • je pověřena k vyzvedávání pošty z podatelny a její evidence v knize pošty a E-spis
 • plní úkoly dle pokynů vedoucího OKS
 • zodpovídá za správu inventáře v příslušné místnosti

 

V případě nepřítomnosti referentky pro občanské záležitosti zajišťuje:

Životní jubilea občanů MČ Praha 7

 • u příležitosti výjimečných jubileí organizuje přijetí u starosty, nebo jeho návštěvu v bytě jubilantů
 • zajišťuje gratulační dopisy
 • zajišťuje vybavení aktivu dopisy starosty MČ P7 a poukazy na dárkové balíčky   
 • zodpovídá za evidenci a výdej poukazů na dárkové balíčky pro jubilanty aktivu, zajišťuje spolupráci s vybranými obchody v oblasti distribuce dárkových balíčků a namátkově je  kontroluje

 

Organizování obřadů vítání dětí  a jubilejních svateb v obřadní síni MČ P7

 • evidence dětí, osobní pozvánky rodinám, komplexní realizace obřadů; zajištění proslovů, vystoupení umělců, úprava obřadní síně dle počtu rodinných příslušníků
 • zajištění dárků, jejich evidence a výdej zajišťuje veškerý materiál potřebný při slavnostních akcíchCopyright © 2012 Městská část Praha 7