Česky   English

Zuzana Komárková - vedoucí oddělení

Zuzana Komárková
V útvaru: oddělení pronájmů
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 258
Telefon: 22014 4232
Fax:
Mobil: 604 590 908
Činnost:
  • komplexní zajišťování privatizačního procesu 
  • zpracování nabídek a smluv o převodu vlastnictví    
  • prodej pozemků bytovým družstvům v rámci privatizace domů do družstevního vlastnictví    
  • kontrola finančního plnění z uzavřených smluv   
  • vedení přehledu dlouhodobých kaucí na základě nájemních smluv na pronájem nebytových prostorů   
  • zpracování materiálů do Rady a Zastupitelstva MČ P7 při převodu zbylých bytových jednotek k privatizaci a při prodeji pozemků bytovým družstvům v rámci privatizace       
  • průběžné podávání informací občanům o průběhu privatizačního procesu    
  • spolupráce s odbory MČ Praha 7, jednání s orgány státní správy, jednání s Katastrem nemovitostí v souvislosti s návrhy na vklad práv dle kupních smluv (realizace výmazů zástavního a předkupního práva)Copyright © 2012 Městská část Praha 7