Česky   English

Ing. Jaroslav Salavec - zaměstnanec

Ing. Jaroslav Salavec
V útvaru: Jednotné kontaktní místo
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 203
Telefon: 22014 4164
Fax:
Mobil:
Činnost:

jkm@p7.mepnet.cz,

Co jsou jednotná kontaktní místa?

Jednotná kontaktní místa (dále jen JKM) jsou zaměřena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání.

JKM má dvě hlavní funkce :

a) poskytování informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat

b) zprostředkování kontaktů na příslušné úřady, které se povolováním konkrétních činností zabývají.

Jednotná kontaktní místa poskytují :

1) Informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů

2) Obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech

3) Obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů, o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby nebo mezi poskytovateli služby

4) Obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech Evropské unie

5) Kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek,které mohou poskytovatelům či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady, a to nejen doma, ale kdekoli v EU.

Zprostředkovací funkce JKM :

JKM předá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému o této žádosti rozhodnout. Zároveň JKM přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu, a to oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení a oznámení a hlášení fyzických osob — podnikatelů vůči zdravotním pojišťovnám, přihlášky k registraci platby daní u finančního úřadu.

Více informací lze získat na portálu www.businessinfo.cz a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz/jkm
Copyright © 2012 Městská část Praha 7