Česky   English

JUDr. Jaromír Hlavina - zaměstnanec

JUDr. Jaromír Hlavina
V útvaru: ODBOR PRÁVNÍ - OPV
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 252
Telefon: 22014 4198
Fax:
Mobil:
Činnost:

na úseku smluvní agendy

  • podílí se na přípravě smluv uzavíraných Městskou částí Praha 7 a při tom spolupracuje s radními, vedoucími odborů a zaměstnanci MČ Praha 7
  • provádí kontrolu smluv ve smyslu usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 a Rady MČ Praha 7 před jejich podpisem zástupci MČ Praha 7
  • podle potřeby se účastní jednání směřujících k uzavírání smluv MČ Praha 7 a jednání vyplývajících z již uzavřených smluv

na úseku soudní agendy

  • podílí se na vypracovávání žalob a jiných soudních podání
  • zastupuje MČ Praha 7 v jednání před soudy

v rámci další činnosti odboru

  • poskytuje vyjádření, stanoviska při řešení běžných právních záležitostí a operativní konzultace v různých právních otázkách
  • spolupracuje s jednotlivými odbory (odděleními) při zadávání veřejných zakázek a dle potřeby se účastní otevírání obálek a posuzování nabídek
  • podílí se na vnitřní legislativě MČ Praha 7
  • dle potřeby se s hlasem poradním účastní jednání poradních orgánů R MČ Praha 7

podle potřeby se účastní jednání na půdě jiných státních a samosprávních orgánů a dalších institucí
Copyright © 2012 Městská část Praha 7