Česky   English

Markéta Kameníková - vedoucí oddělení

Markéta Kameníková
V útvaru: oddělení archivní
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 23
Telefon: 22014 4189, 22014 4180, 22014 4202
Fax:
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • Vede evidenci veškerých písemností, které jsou založeny ve spisovně. Zabezpečuje ochranu převzatých písemností a chrání je před poškozením či ztrátou.
 • Odborně zpracovává předané dokumenty do centrální spisovny – třídí, katalogizuje a inventarizuje.
 • Přijímá k zakládání písemnosti od odborů a útvarů dle protokolů.
 • Provádí skartaci písemností odborů a útvarů Úřadu MČ Praha 7 a zajišťuje skartační řízení.
 • Plně zodpovídá a zabezpečuje obsluhu stavebního archivu včetně ukládání písemností a dokumentů.
 • Umožňuje občanům, organizacím, které prokáží odůvodněnost svého požadavku nahlížet do archivní dokumentace stavebního archivu.
 • Dle potřeby zajišťuje kopírování písemností a výkresové dokumentace za úhradu a následně vydává pokladní doklady za provedenou službu. Vybrané finanční částky (má hmotnou zodpovědnost) odvádí do pokladny Úřadu MČ Praha 7 v systému GINIS.
 • Dle potřeby provádí psaní dopisů, sdělení a různých informací odborům, útvarům a oddělením Úřadu MČ Praha 7 a jiným organizacím (soudy, Policie ČR, MP apod.).
 • Eviduje a zabezpečuje vypůjčení a vrácení dokumentace i písemností centrální spisovny a stavebního archivu - agendy týkající se bytových a nebytových prostorů.
 • Při výkonu činnosti se řídí platnými nařízeními a zákonnými normami.
 • Zajišťuje administrativní činnost.
 • Zajišťuje činnost knihovny Úřadu MČ Praha 7.
 • Provádí instruktáže odpovědných osob za příruční registratury.
 • Plní i další úkoly dle potřeby a pokynů vedoucího odboru.Copyright © 2012 Městská část Praha 7