Česky   English

Bc. Marcela Henke DiS.- vedoucí oddělení

Bc. Marcela Henke DiS.
V útvaru: oddělení matrik
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: poslat e-mail
Motto: odbornost a vstřícnost k lidem
Místnost: 261
Telefon: 22014 4193
Fax: 233 373 720
Mobil: 776 358 885
Činnost:
  • matriční agenda - sňatková,úmrtní,rodná
  • státoobčanská agenda -udělování státního občanství,zjišťování státního občanství, přijímání prohlášení o stát.obč., vydávání osvědčení o stát. obč.
  • změny jména a příjmení ve správním řízení a přijímání prohlášení o užívání příjmení po rozvodu a o užívání příjmení ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice
  • přijímání prohlášení o užívání druhého jména
  • určování otcovství k nenarozeným i narozeným dětem souhlasným prohlášením rodičů
  • asistence při uzavírání manželství a zajišťování  jejich zákonného a plynulého průběhu
  • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a osvědčení pro uzavření církevního manželství
  • vybírání správních poplatků za provedené úkony
  • vedení spisové i sešitové evidence
  • různé záležitosti,spojené s chodem odboru OSA a oddělení matrik

 

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7