Česky   English

Mgr. Zdenka Doubravová - referentka

Mgr. Zdenka Doubravová
V útvaru: ODBOR KULTURY A SPORTU - OKS
Funkce: referentka
E-mail: poslat e-mail
Motto: trpělivost a porozumění
Místnost: 207
Telefon: 22014 4014
Fax:
Činnost:
 • zajištění ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a územních orgánů státní správy
 • plní úkoly dle pokynů vedoucího OKS
 • dle zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu nařízení tajemníka č. 3 ze dne 1.7.2002 se stává příkazcem operací v rozsahu: faktury, platební poukazy pro vyplácení umělců, kteří se podílejí na agendě
 • zajišťuje stravenky pro OKS
 • zodpovídá za správu inventáře v příslušné místnosti

 

Životní jubilea občanů MČ Praha 7

 • sleduje a zajišťuje životní jubilea
 • vede evidenci jubilujících občanů (70,75,80,85,90… a více let) v tom kterém roce na základě oznámení ze strany občanů Prahy 7 nebo dle informací Pečovatelské služby
 • u příležitosti výjimečných jubileí organizuje přijetí u starosty, nebo jeho návštěvu v bytě jubilantů nebo sociálním zařízení
 • zajišťuje gratulační dopisy ve spolupráci se starostou MČ P7
 • vyhledává, vede a průběžně proškoluje dobrovolné spolupracovníky z řad občanů (aktiv), pomáhající při realizaci jubileí – návštěvy jubilantů
 • uzavírá s nimi dohody o provedení práce
 • zajišťuje vybavení aktivu dopisy starosty MČ P7 a poukazy na dárkové balíčky   
 • zodpovídá za evidenci a výdej poukazů na dárkové balíčky pro jubilanty aktivu, zajišťuje spolupráci s vybranými obchody v oblasti distribuce dárkových balíčků a namátkově je  kontroluje
 • zajišťuje kulturní a společenské akce pro seniory MČ Praha 7
 • eviduje, kontroluje a likviduje došlé faktury z této oblasti

 

Organizování obřadů vítání dětí a jubilejních svateb v obřadní síni MČ P7

 • evidence dětí,osobní pozvánky rodinám do obřadní síně, komplexní realizace obřadů; zajištění proslovů, vystoupení umělců, úprava obřadní síně dle počtu rodinných příslušníků¨
 • na základě požadavků rodin realizuje v obřadní síni nebo bydlišti jubilantů též významná výročí sňatků (zlaté, diamantové, platinové, případně smaragdové či kamenné svatby)
 • osobní ceremonie při obřadech
 • zajištění dárků, jejich evidence a výdej
 • vede evidenci obřadů a přehled účinkujících
 • vede knihy jubilejních sňatků a vítání dětí
 • zajišťuje veškerý materiál potřebný při slavnostních akcích
 • podává informace občanům týkající se agendy OZ dle zákona

 

Oblast kultury a sousedských vztahů:

 • podílí se na zajištění vernisáží v Galerii na úřadě a v IC MČ Praha 7 (jedná s vystavujícími i účinkujícími, uzavírá smlouvy, vyplácí honoráře, instaluje výstavy, zajišťuje propagaci a další věci s tím spojené
 • vede a eviduje Klub seniorů MČ Praha 7, zajišťuje informovanost jeho členů o dění na území městské části
 • zajišťuje realizaci, propagaci a evidenci zájemců v rámci projektu „Babička ze sousedství“, jedná s partnery
 • zajišťuje realizaci, propagaci a evidenci zájemců v rámci projektu „Senior karta“, jedná s partnery
 • za OKS figuruje v radě seniorů
 • podílí se realizaci kulturních i jiných aktivit pořádaných OKSCopyright © 2012 Městská část Praha 7