Česky   English

VYHLEDÁNÍ KONTAKTU (TELEFONNÍ SEZNAM)

Záznamů: 212

1 2 3 4 5
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Archiv PO a ST poslat e-mail 22014 4180, 22014 4126 KST
Báčová Michaela zaměstnanec poslat e-mail 22014 4042 OFI
Bajcarová Jarmila zaměstnanec poslat e-mail 22014 4139 OSA
Bartošíková Eva zaměstnanec poslat e-mail 22014 4247 OFI
Bašniarová Michaela zaměstnanec poslat e-mail 22014 4158 OŽV
Batěk Tomáš inspektor veřejného prostranství poslat e-mail 22014 4228 OVP
Baudyšová Šárka Mgr. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4166 OŽV
Beach Gabriela Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4221
Beneš Patrik zaměstnanec poslat e-mail 22014 4143 OSA
Bittmanová Daniela Mgr. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4075 OSZ
Bittnerová Marie Ing. referent ochrany přírody a krajiny poslat e-mail 22014 4152 OŽP
Blaháková Monika Mgr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4160 OŽV
Blinkalová Jana Ing. referentka poslat e-mail 22014 4185 KST
Bohuňovský Josef vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4183 OMA
Brázová Helena referent poslat e-mail 233 376 738 ODO
Brynychová Gabriela zaměstnanec poslat e-mail 233 376 732 OSA
Bubeníčková Šárka zaměstnanec poslat e-mail 22014 4038 OFI
Bubníková Ludmila zaměstnanec poslat e-mail 22014 4048 OFI
Bučová Jiřina referent poslat e-mail 22014 4266 ODO
Burešová Bohumila zaměstnanec poslat e-mail 283 871 735 OSA
Burgerová Lenka Ing. arch. radní poslat e-mail 22014 4003 Rada MČ P7
Burgrová Lenka zaměstnanec poslat e-mail 770 110 421 ÚKAS
Cajthaml Lukáš informatik poslat e-mail 22014 4051 IT
Cestrová Edita Ing. arch. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4124
Čermáková Martina Ing. arch. pověřená vedením odboru poslat e-mail 22014 4103 ORZ
Češková Yvona referent poslat e-mail 22014 4230 OIVZ
Čižinský Jan Mgr. starosta poslat e-mail 22014 4000, 22014 4001 Rada MČ P7
Daňkovská Jana Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4121
Doleželová Jitka referent poslat e-mail 22014 4223 OŽP
Drobný Jaroslav Bc. referent poslat e-mail 22014 4239 OKS
Dufková Anna Ing. arch. referent poslat e-mail 22014 4105 ORZ
Dvořáková Kristýna referent poslat e-mail 22014 4140 OVP
Ernest Lukáš technik poslat e-mail 22014 4176 KST
Ernestová Barbora projektová manažerka poslat e-mail KST
Fafílek Ivo kurátor pro dospělé poslat e-mail 22014 4188 OSZ
Fátor Lukáš Bc. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4013 OKS
Feixová Věra zaměstnanec poslat e-mail 22014 4206 OSA
Fejtová Pavlína DiS. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4268 OSA
Fiala Jaroslav Bc. koordinátor poslat e-mail 22014 4240 KST
Fialová Zdeňka vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4027 ODO
Foglová Monika referent poslat e-mail 22014 4201 IT
Frankotová Eva Mgr. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4095 OPV
Freiková Jaroslava zaměstnanec poslat e-mail 22014 4048 OFI
Frintová Monika personalista – vzdělávání poslat e-mail 22014 4099 OPČ
Frišová Daniela zaměstnanec poslat e-mail 283 871 735 OSA
Gregorová Jana asistentka zástupce starosty poslat e-mail 22014 4257 KST
Hally Martin Bc. referent poslat e-mail 22014 4029 ODO
Hálová Vlasta Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4122
Hartmann Antonín Ing. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4220
Hendrychová Martina JUDr. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4039 OPV
Henke Marcela Bc. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4193 OSA
Herbstová Olga Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4238 OŽV
Hlásenská Iva zaměstnanec poslat e-mail 22014 4047 OFI
Hlavina Jaromír JUDr. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4198 OPV
Holá Michaela Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4130
Hölzelová Petra referent centrálního nákupu poslat e-mail 22014 4032 OFI
Horáková Miloslava zaměstnanec poslat e-mail 22014 4049 OFI
Horská Hana Ing. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4151 OŽP
Hradecká Soňa Bc. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4037 KST
Hrbková Bacílková Jana zaměstnanec poslat e-mail 22014 4171 KST
Hrochová Jana zaměstnanec poslat e-mail 22014 4113 OFI
Hrstková Jana Bc. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4074 OSZ
Hrubcová Renáta sociální pracovník poslat e-mail 22014 4087 OSZ
Hurrle Jakob Ing. radní poslat e-mail 22014 4224 Rada MČ P7
Hurtová Simona zaměstnanec poslat e-mail 22014 4036 OFI
Hýblová Anna pokladní poslat e-mail 22014 4173 OFI
Hýblová Monika ekonom poslat e-mail 22014 4235 OFI
Chábová Tereza Bc. náhradní rodinná péče poslat e-mail 22014 4187 OSZ
Chotěborová Hana Bc. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4094 OSZ
Chramostová Zuzana JUDr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4137, 233 373 732 OSA
Chramostová Květa referent přestupků poslat e-mail ODO
Janicki Klára Ing. šéfredaktorka - Hobulet poslat e-mail 22014 4142 KST
Jasińská Lenka Mgr. asistentka tajemníka poslat e-mail 22014 4252 KST
Jirásková Šárka zaměstnanec poslat e-mail 22014 4133
Kameníková Markéta referent poslat e-mail 22014 4189, 22014 4180 KST
Kejha Miloslav technik poslat e-mail 22014 4064 OMA
Kejhová Olga vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4141 OSA
Klofáč Jan Ing. referent poslat e-mail 22014 4061 OMA
Klufová Klára asistent starosty poslat e-mail 22014 4001 KST
Knitl Jiří Mgr. pověřený vedením odboru poslat e-mail 22014 4044 OVP
Kolář Robert Mgr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4056 OMA
Kolínský Ondřej Bc. koordinátor MA 21 poslat e-mail KST
Komárková Zuzana vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4232 OMA
Kopřivová Koníčková Vlasta vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4186 OSZ
Koudelová Ludmila sociální pracovník poslat e-mail 22014 4258 OSZ
Kovařík Jan Ing. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4024 ODO
Kožíšková Štěpánka vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4210 OSA
Kratochvílová Irena referent poslat e-mail 22014 4026 ODO
Krejcarová Eva Bc. referent poslat e-mail 22014 4112 OŠK
Kříž Václav Bc. koordinátor MA 21 poslat e-mail KST
Křtěnová Drahomíra zaměstnanec poslat e-mail 22014 4109 OFI
Kubin Tomáš pověřený vedením oddělení poslat e-mail 22014 4046 OFI
Kvasnicová Yweta technik poslat e-mail 22014 4057 OMA
Květoňová Petra referent poslat e-mail 22014 4266 ODO
Laskovská Kateřina vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4249 KST
Lavická Anna zaměstnanec poslat e-mail 233 376 732 OSA
Lejnarová Alena ekonom poslat e-mail 22014 4062 OFI
Lima Ramirez Miroslava Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4157 OŽV
Louthanová Alena referent poslat e-mail 22014 4222 OKS
Lubasová Helena Ing. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4128Copyright © 2012 Městská část Praha 7