Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Čistota a životní prostředí

Pytle na listí napadené klíněnkou
12.10.2017  

Pytle na listí napadené klíněnkou


Speciální pytle si můžete vyzvednout v jakémkoliv našem infocentru, a to Dělnická, Milady Horákové a nábřeží Kpt. Jaroše 1000. Naplněné pytle prosím nechávejte u nádob na komunální odpad, jejich odvoz zajistí Pražské služby v rámci běžných svozových dnů Podrobnosti zde
Miss kompost 2017
15.09.2017  

Miss kompost 2017


Staňte se inspirací pro ostatní a přihlaste svůj kompost do soutěže o nejlepší kompost roku- Miss kompost 2017, ať už se jedná o malý domácí kompostér nebo unikátní zahradní stavbu. Dvanáctý ročník soutěže Miss kompost má uzávěrku 10.10.2017 Podrobnosti zde
Praha v červeném
26.04.2017  

Praha v červeném


Praha v létě zazáří červenou. Městské části se zapojí do velké sběrové akce na podporu recyklace drobného elektra Podrobnosti zde
Program Čistá energie Praha 2017
24.04.2017  

Program Čistá energie Praha 2017


Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2017 vyhlášeného na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 680 ze dne 28. 3. 2017 Podrobnosti zde
Informace k provádění deratizace a harmonogram prací v roce 2017
10.03.2017  

Informace k provádění deratizace a harmonogram prací v roce 2017


Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2017 Podrobnosti zde
Program Čistá energie Praha 2016
25.05.2016  

Program Čistá energie Praha 2016


Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2016 vyhlášeného na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1165 ze dne 17.5.2016. Podrobnosti zde
Deratizace - územní a časový harmonogram na rok 2016
30.03.2016  

Deratizace - územní a časový harmonogram na rok 2016


Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2016 Podrobnosti zde
Odpadové hospodářství – ohlašovací povinnosti v roce 2016
01.02.2016  

Odpadové hospodářství – ohlašovací povinnosti v roce 2016


Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2016  Podrobnosti zde
Kontejnery na bioodpad na 2. pololetí roku 2015
Komplexní údržba komunikací 2015 v Praze 7 – PODZIMNÍ KOLO
23.09.2015  

Komplexní údržba komunikací 2015 v Praze 7 – PODZIMNÍ KOLO


Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na měsíc červen
15.06.2015  

Velkoobjemové kontejnery na měsíc červen


VOK budou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, tak aby se maximálně využil celý objem VOK  Podrobnosti zde
Soutěž o nejhezčí  vnitroblok, předzahrádku, balkón či  okno domu  s květinovou výzdobou
04.05.2015  

Soutěž o nejhezčí vnitroblok, předzahrádku, balkón či okno domu s květinovou výzdobou


Městská část Praha 7 vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejlepší úpravu předzahrádky, dvorku, vnitrobloku bytového domu, balkonu bytového domu či okna bytového domu květinovou výzdobou na území městské části Prahy 7 Podrobnosti zde
Komplexní údržba komunikací 2015 v Praze 7 – JARNÍ  KOLO
03.04.2015  

Komplexní údržba komunikací 2015 v Praze 7 – JARNÍ KOLO


Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek Podrobnosti zde
Nakládání s bioodpady a kovy v roce 2015
19.01.2015  

Nakládání s bioodpady a kovy v roce 2015


Dne 1. ledna 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 229/2014 Sb. Z ustanovení § 17 odst. 3 zmíněného zákona vzniká obcím povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů Podrobnosti zde
Sběr nebezpečného odpadu 2015
09.01.2015  

Sběr nebezpečného odpadu 2015


Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2015 Podrobnosti zde
Zimní údržba chodníků
Jak postupovat při úrazu na chodníku
29.12.2014  

Jak postupovat při úrazu na chodníku


V případě úrazu na chodníku, může podat poškozený písemnou žádost o odškodnění za úraz adresovanou na Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na I. čtvrtletí roku 2015
29.12.2014  

Velkoobjemové kontejnery na I. čtvrtletí roku 2015


VOK budou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, tak aby se maximálně využil celý objem VOK Podrobnosti zde
Praha 7 zajistila náhradu za zrušené velkoobjemové kontejnery
12.12.2014  

Praha 7 zajistila náhradu za zrušené velkoobjemové kontejnery


Magistrát hl. m. Prahy zrušil přistavení čtyř velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 7. Důvodem je vyčerpání finančních prostředků na tuto službu pro letošní rok. Sedmá městská část se rozhodla uhradit přistavení kontejnerů ze svého rozpočtu Podrobnosti zde
Zrušení přistavení velkoobjemových kontejnerů
10.12.2014  

Zrušení přistavení velkoobjemových kontejnerů


8.12. budou umístěny poslední velkoobjemové kontejnery v tomto kalendářním roce. Z důvodu vyčerpání kvóty velkoobjemových kontejnerů dochází k zrušení přistavení velkoobjemových kontejnerů  Podrobnosti zde
Svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků
28.11.2014  

Svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků


Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na jimi obsluhovaných městských částech během vánočních a novoročních svátků. Program svozu bude vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Podrobnosti zde
Ukončení provozu sběrného místa NO a injekčních stříkaček
24.11.2014  

Ukončení provozu sběrného místa NO a injekčních stříkaček


K 31. 12. 2014 bude ukončen provoz stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček v ulici Poděbradská č. 36 na Praze 9. Podrobnosti zde
Komplexní údržba komunikací 2014 v Praze 7 – PODZIMNÍ  KOLO
23.09.2014  

Komplexní údržba komunikací 2014 v Praze 7 – PODZIMNÍ KOLO


Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na IV. čtvrtletí roku 2014
11.09.2014  

Velkoobjemové kontejnery na IV. čtvrtletí roku 2014


Termíny přistavování velkoobjemových kontejnerů  Podrobnosti zde
UPOZORNĚNÍ - odchyt zdivočelých koček
17.07.2014  

UPOZORNĚNÍ - odchyt zdivočelých koček


V průběhu 4. a 5. srpna tohoto roku bude v lokalitě - Štvanice, vnitroblok Korunovačních x Na Výšinách x J.Zajíce uskutečněn noční odchyt zdivočelých koček pracovníky odchytové služby Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl.m. Prahy Podrobnosti zde
Mobilní sběrný dvůr (MSD)
11.06.2014  

Mobilní sběrný dvůr (MSD)


Termín přistavení mobilního sběrného dvora (MSD) bude v sobotu 21.6.2014 od 10:00 do 16:00 na parkovišti v zadní části ulice U papírny Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na III. čtvrtletí roku 2014
04.06.2014  

Velkoobjemové kontejnery na III. čtvrtletí roku 2014


Termíny přistavování velkoobjemových kontejnerů Podrobnosti zde
Mobilní sběrný dvůr (MSD)
26.05.2014  

Mobilní sběrný dvůr (MSD)


Termín přistavení mobilního sběrného dvora (MSD) bude v sobotu 31.5.2014 od 10:00 do 16:00 na parkovišti v zadní části ulice U papírny Podrobnosti zde
Komplexní údržba komunikací v Praze 7 - Jarní kolo
26.03.2014  

Komplexní údržba komunikací v Praze 7 - Jarní kolo


Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek Podrobnosti zde
Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2014
14.03.2014  

Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2014


Harmonogram deratizačních prací  Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na II. čtvrtletí roku 2014
Velkoobjemové kontejnery na I. čtvrtletí roku 2014
Celkové výsledky 10 problému Prahy 7
Komplexní údržba komunikací 2013 v Praze 7 – PODZIMNÍ  KOLO
02.08.2013  

Komplexní údržba komunikací 2013 v Praze 7 – PODZIMNÍ KOLO


Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na II. pololetí roku 2013
Mobilní sběrný dvůr (MSD)
05.06.2013  

Mobilní sběrný dvůr (MSD)


Termín přistavení mobilního sběrného dvora (MSD) bude v sobotu 29.6.2013 od 10:00 do 16:00 na parkovišti v zadní části ulice U papírny Podrobnosti zde
Komplexní údržba komunikací 2013 v Praze 7 – JARNÍ  KOLO
14.03.2013  

Komplexní údržba komunikací 2013 v Praze 7 – JARNÍ KOLO


Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek.  Podrobnosti zde
Plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2013
Harmonogram deratizace stokové sítě hl.m.Prahy v roce 2011 prováděné PVK a.s.
20.06.2012  

Harmonogram deratizace stokové sítě hl.m.Prahy v roce 2011 prováděné PVK a.s.


Harmonogram deratizace stokové sítě hl.m.Prahy v roce 2011 prováděné PVK a.s.  Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na I. pololetí roku 2012
Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2011
20.06.2012  

Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2011


Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2011 Podrobnosti zde
 Program Čistá energie Praha pro rok 2012
Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2012
30.03.2012  

Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2012


Tento územní a časový harmonogram na deratizaci městských majetků hl. města Prahy je připraven od všech spolupracujících firem na této zakázce. Nejsou zde zahrnuty připomínky hygienických stanic a odborů životního prostředí. Veškeré připomínky a hlášení budou operativně prošetřeny a neprodleně provedeny okamžité zásahy. Podrobnosti zde
Pozastavení přistavování velkoobjemových kontejnerů
26.03.2012  

Pozastavení přistavování velkoobjemových kontejnerů


Na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy bude v roce 2012 dočasně pozastaveno přistavování velkoobjemových kontejnerů. Podrobnosti zde
Plnění ohlašovacích povinností v odpadovém hospodářství pro rok 2012
26.03.2012  

Plnění ohlašovacích povinností v odpadovém hospodářství pro rok 2012


Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 – důležité změny  Podrobnosti zde
Anketa umístění textilních kontejnerů
26.03.2012  

Anketa umístění textilních kontejnerů


Do ankety se zapojilo 121 občanů a ty vytipovali jako nejlepší místa pro umístění kontejnerů na použitý textil varianty: v horních Holešovicích Letenské náměstí a v dolních Holešovicích okolí Holešovické tržnice. V současné době probíhá bližší průzkum vytipovaných lokalit ve spolupráci s Odborem dopravy Městské části Praha 7 a Policií ČR. Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na II. pololetí roku 2011
ANKETA - UMÍSTĚNÍ TEXTILNÍCH KONTEJNERŮ
26.03.2012  

ANKETA - UMÍSTĚNÍ TEXTILNÍCH KONTEJNERŮ


Praha 7 se chystá umístit na svém území 2 textilní kontejnery na sběr starých oděvů a bot. A ve spolupráci s občany chceme vytipovat 2 nejlepší lokality. Podrobnosti zde
ANKETA - 10 problémů Prahy 7
26.03.2012  

ANKETA - 10 problémů Prahy 7


Už víme, jaké jsou… Souhlasíte s nimi? Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na II. pololetí roku 2011
Velkoobjemové kontejnery na červenec a srpen roku 2011
Komplexní údržba komunikací 2011 v Praze 7 – PODZIMNÍ KOLO
26.03.2012  

Komplexní údržba komunikací 2011 v Praze 7 – PODZIMNÍ KOLO


Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek.  Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na květen a červen roku 2011
Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!
26.03.2012  

Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!


!!! V tuto chvíli je projekt již v plně v chodu, všechny kompostéry již byly předány a smlouvy o výpůjčce podepsány všemi účastníky.!!! Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na duben roku 2011
Komplexní údržba komunikací 2011 v Praze 7 – JARNÍ KOLO
26.03.2012  

Komplexní údržba komunikací 2011 v Praze 7 – JARNÍ KOLO


Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek. Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na březen roku 2011
Informace o Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2010
26.03.2012  

Informace o Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2010


Dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou původci odpadů v případě... Podrobnosti zde
Svoz nebezpečného odpadu na Praze 7 – harmonogram 2011
Velkoobjemové kontejnery na leden a únor roku 2011
26.03.2012  

Velkoobjemové kontejnery na leden a únor roku 2011


Plán umístění velkoobjemových kontejnerů v lednu a únoru 2011 Podrobnosti zde
Velkoobjemové kontejnery na II. pololetí roku 2010
Komplexní údržba komunikací 2010 v MČ Praza 7 - PODZIMNÍ KOLO
26.03.2012  

Komplexní údržba komunikací 2010 v MČ Praza 7 - PODZIMNÍ KOLO


Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků. Podrobnosti zdeCopyright © 2012 Městská část Praha 7