Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Právník odboru právního (OPV)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Právníka – odbor právní (OPV)

Sjednaný druh práce: Právník právního odboru, s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 11.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Požadované

znalosti

Orientace v právních předpisech, zejména:

 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zák. č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze,
 • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Další dovednosti,

schopnosti

 • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook)
 • spolehlivost, samostatnost, pečlivost
 • výhodou zkušenost s právními informačními systémy (spisovou službou E-spis, iDES)
 • trestní bezúhonnost
 • zkušenost z jednání před soudy výhodou

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 31.05.2017.

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Poptávkové řízení – pozice - Právník odboru právního (OPV)“   

Předpokládaný vznik pracovního poměru ihned

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 10.05.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník  ÚMČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

11.5.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 550 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7