Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení – Asistentka/asistent – KST

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

2 asistentky/asistenty – Odbor Kancelář starosty a tajemníka - KST

Sjednaný druh práce: Asistentka/asistent KST s místem výkonu práce  Praha 7, v platové třídě 8.       

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.1x plný úvazek, 1x  poloviční úvazek

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

požadované

vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadované

znalosti

 • znalost práce na PC - MS Word, Excel, Internet
 • dobré organizační schopnosti
 • dobré komunikační schopnosti
 • flexibilita
 • samostatnost při přípravě dokumentů a správě agendy v souvislosti s činností zástupců samosprávy
 • zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend v souvislosti s činností zástupců samosprávy
 • zkušenosti a praxe v administrativě ve veřejné správě nebo státní správě výhodou 

další dovednosti,

schopnosti

znalost angličtiny výhodou

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního  občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 29.10.2017

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy:

„Poptávkové řízení – Asistentka/asistent – KST“

Předpokládaný vznik pracovního poměru u 0,5 úvazku 15.11.2017 u plného úvazku 01.12.2017.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 11.10.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Ú MČ Praha 7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

12.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 926 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7