Česky   English
Seznam článků:
20.02.2018  MČ Praha 4 vyhlašuje konkursní řízení na ředitele/ředitelky ZŠ/MŠ
19.02.2018  MHMP - výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství
19.02.2018  JUDr. Juraj Podkonický - usnesení o elektronické dražbě, č.j. 067 EX 10843/17-62
19.02.2018  JUDr. Juraj Podkonický - elektronická dražba, č.j. 067 EX 1213/05-180
19.02.2018  Ing. Jan Krouza - dražební vyhláška
16.02.2018  MHMP - vyhláška - oznámení - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
15.02.2018  Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) MŠ, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
14.02.2018  MŽP - Revize č.2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014-2020
14.02.2018  Úřad práce - oznámení o uložení písemnosti, č.j. 3245/2018/AAG
14.02.2018  MHMP - Rozhodnutí -„světelné reklamní zařízení (LED obrazovka) na fasádě budovy“
14.02.2018  PRE distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. U Městských domů č.p. 181, 1553
14.02.2018  JUDr. Ivo Erbert - opakovaná elektronická dražba, č.j. 149 EX 9022/16-33
14.02.2018  JUDr. Igor Ivanko - dražební vyhláška, č.j. 167 EX 9199/16-97
12.02.2018  Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ U Školské zahrady
12.02.2018  Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku ZŠ Hovorčovická 11
08.02.2018  Výzva - „Oprava nedostatků z revizních zpráv ve věci výměny detektorů CO“
07.02.2018  MHMP - výběrové řízení - ortodoncie
07.02.2018  MHMP - výběrové řízení - psychiatrie
07.02.2018  MHMP - veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12
07.02.2018  JUDr. Filip Exner - dražební vyhláška, č.j. 151 EX 272/17 - 141
06.02.2018  Mgr. Daniel Vlček - dražební vyhláška, č.j. 101 EX 10467/13-268
05.02.2018  Úřad práce - oznámení o uložení písemnosti, č.j. 2479/2018/AAG, č.j. 2480/2018/AAG
30.01.2018  MHMP - výběrové řízení - neurologie
30.01.2018  MHMP - výběrové řízení - dermatovenerologie
30.01.2018  MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství
30.01.2018  MHMP - výběrové řízení - algeziologie
30.01.2018  MHMP - výběrové řízení - radiologie a zobrazovací metody
29.01.2018  Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku MŠ Za Nadýmačem
26.01.2018  JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. - dražební vyhláška, č.j. 147 EX 853/16 - 138
26.01.2018  Mgr. Pavel Ender - dražební vyhláška, č.j. 162 EX 263/17 - 27
24.01.2018  MHMP - výběrové řízení - klinická psychologie
09.01.2018  Policie ČR - výzva k vyzvednutí věci
16.11.2017  Policie ČR - vyhlášení popisu věci, č.j. KRPA-186031-22/PŘ-2016-001151-MS
13.11.2017  Policie ČR – výzva k vyzvednutí věci
30.10.2017  Policie ČR – vyhlášení popisu věciCopyright © 2012 Městská část Praha 7