Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Referent veřejných zakázek - OIVZ

Městská část Praha 7 – Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

p ř i j m e  

Referenta veřejných zakázek  -  Odbor investic a veřejných zakázek (OIVZ)

Sjednaný druh práce:

Referent veřejných zakázek  - Odbor investic a veřejných zakázek (OIVZ), s místem výkonu práce Praha 7.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou v 10. platové třídě.   

Požadavky na uchazeče:

  • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo vyšší

odborné vzdělání

Požadované

znalosti

·    dobrá znalost práce v MS OFFICE (Word, Excel atd.),

·    velmi dobrá znalost problematiky veřejných zakázek,

·    znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

·    znalost zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv,

·    znalost zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

·    výhodou zkušenost s problematikou centralizovaného zadávání veřejných zakázek ve veřejné správě,

·    výhodou zkušenost s fungováním elektronických aukcí a elektronických tržišť,

·    výhodou zkušenosti s programy E-spis, Ginis,

·    výhodou zkušenosti s ekonomikou státní správy, dotačním managementem,

·    výhodou zkušenosti s přípravou a kontrolou smluv.

Znalost jazyka

·    znalost jednoho světového jazyka (nejlépe AJ/ NJ)

Další požadavky

·    samostatnost, zodpovědnost, pečlivost v práci,

·    komunikační dovednosti, vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,

·    odolnost vůči pracovnímu tlaku, schopnost pracovat na více pracovních úkolech současně,

·    ochota učit se novým věcem.

Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjemní a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je potřeba připojit :

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 11.12.2017

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Poptávkové řízení – Referent veřejných zakázek -   OIVZ

Předpokládaný vznik pracovního poměru:  1.1.2018 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 20.11.2017     

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

22.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 249 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7