Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Odbor investic a veřejných zakázek

Výzva - „Vyvolávací systém pro přepážková pracoviště pro Úřad městské části Praha 7“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Vyvolávací systém pro přepážková pracoviště pro Úřad městské části Praha 7“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Vyvolávací systém pro přepážková pracoviště pro Úřad městské části Praha 7“, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení R MČ P 7 č. 1014/1 6 - R ze dne 11 . 10. 201 6 ) a v souladu ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 13 4 /20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Návrh Kupní smlouvy č. 2017/OIVZ/029 – vzor
  3. Cenová specifikace (oceněná dodavatelem bude Přílohou 2 Smlouvy o dílo)
  4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
  5. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
  6. Plná moc (bude Přílohou 3 Smlouvy o dílo)
  7. Detailní podmínky a rozsah servisních služeb pro uzavření Servisní smlouvy
  8. Dodatečné informace č. 1
  9. Dodatečné informace č. 2
22.5.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 128 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7