Česky   English
Úřad městské části > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Komunitní plánování v Praze 7

 

Ke stažení: Návrh STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 7
Na období 2010 – 2014

Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR vznikal v etapách během realizace projektu „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“. Jeho první verze z roku 2006 byla postupně aktualizována až do této podoby, jež byla k další diskusi zveřejněna v srpnu 2007. Postupně byly realizačním týmem zapracovány podněty, materiály, zkušenosti, připomínky a návrhy, které byly během veřejné zakázky MPSV získávány a opakovaně diskutovány především:

  • na konzultacích s MPSV
  • na celostátních konferencích
  • při jednáních se zástupci krajů
  • na odborných seminářích, opakovaně realizovaných ve všech krajích ČR
  • na expertních panelech
  • ve veřejné diskusi a připomínkování
  • s účastníky vzdělávacích programů
  • s krajskými metodiky/vzdělavateli
  • na poradách realizačního týmu
  • s dalšími odborníky v dané oblasti.

Zapracovány byly také podněty a zkušenosti ze zahraničí získané během návštěvy britských expertů (červen 2006).   Dále se ve vybraných lokalitách uskutečnil průzkum zájmu a potřeb v obcích a regionech. Toto šetření bylo realizováno ve dvanácti lokalitách v rámci celého území ČR. Konečné výstupy průzkumu byly taktéž zohledněny v poslední verzi návrhu.   Aktuální verzi návrhu, včetně stanoviska MPSV, naleznete také na stránkách ministerstva zde.

-->
01.04.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5428 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7