Česky   English

Stavební uzávěry

Stavební uzávěry na území Prahy

Na území hl. m. Prahy se nachází několik druhů stavebních uzávěr. Stavební uzávěry byly vydány, aby byla především zachována možnost realizovat celoměstsky významné projekty (stavby dopravní a technické infrastruktury), dále pro kontrolu a upřesnění rozvoje některých lokalit města (velkých rozvojových území), případně za dalšími účely, které jsou specifikovány pro jednotlivé vydané stavební uzávěry.

Omezení činností v území, které vyplývá z jednotlivých stavebních uzávěr, je blíže specifikováno v příslušném územním rozhodnutí, nařízení Rady hl. m. Prahy, vyhlášce hl. m. Prahy apod. Jde především o omezení stavební činnosti v daném území.

Zákaz stavební činnosti v území není většinou absolutní a v zásadě existuje možnost udělit výjimku ze stavební uzávěry. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, rozhoduje od 1. 1. 2007 o povolení výjimek rada obce, v případě hl. m. Prahy Rada hlavního města Prahy. Agendu s tím spojenou vyřizuje Odbor stavební MHMP. Útvar rozvoje města vydává stanovisko k žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry.

 

Stavební uzávěry na území Prahy 7

 

stavební uzávěry pro velká rozvojová území hl. m. Prahy

vyhláška č. 33/1999 Sb. HMP

VRÚ Holešovice (Bubny/ Zátory)

VRÚ Bubeneč

VRÚ Trója

VRÚ Pelc – Tyrolka

stavební uzávěra na Letenskou pláň a Letenské sady

ve smyslu rozhodnutí ÚHA hl. m. Prahy č. 130/92 s účinností od 21. 2. 1992

1 2 G

09.04.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 9581 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7