Česky   English

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2013

 

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2013
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 1/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náležitosti revizních zpráv a pravidelných kontrol elektroinstalace

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 2/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozdělení finančních prostředků z Humanitního fondu

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 3/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí protokolů ze zkušebního provozu vozidel hasičského sboru a zdravotní záchranné služby

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 4/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Ohlášení dočasné stavby

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 5/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání posudků a smlouvy

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 6/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Czech point a Czech point office.

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 7/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí informací ohledně Výboru pro výběr sídla Úřadu MČ P7

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 8/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Připomínky k návrhu zadání MUP

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 9/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zařazení herny do navrhované Obecně závazné vyhlášky

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 10/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informační technologie

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 11/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výplata sociálních příspěvků

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 12/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Obecně závazná vyhláška 

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 13/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 14/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k veřejné zakázce "Obnova Ortenova náměstí",

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 15/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o zastupování nezletilého dítěte

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 16/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se správy facebookového profilu a webu MČ Prahy 7

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 17/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ohledně stavebních prací

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 18/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ohledně stavebních prací

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 19/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ohledně stavebních prací

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 20/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ohledně stavebních prací

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 21/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o možnosti vylepení volebních plakátů

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 22/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o zastupování nezletilého dítěte

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 23/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k návrhu zadání MUP

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 24/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k pracím na poduličních sítích

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 25/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ke stavebním úpravám

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 26/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ke stavebním úpravám NTM

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 27/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o stavbě v k.ú. Bubeneč

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 28/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k rekonstrukci „Basketbalové haly“

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 29/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ke stavebním úpravám NTM

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 30/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se lanové dráhy 

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 31/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k veřejné zakázce "Obnova Ortenova náměstí",

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 32/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 33/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ke změně topného media

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 34/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k povolení akce

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 35/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se bytového fondu

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 36/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kolaudačního rozhodnutí

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 37/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kolaudačního rozhodnutí

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 38/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 39/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 40/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o souhrnný seznam pozemků ve vlastnictví MČ P7

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 41/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 42/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 43/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se MČ Praha 7 

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 44/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se hracích zařízení

.................................................................................................................................................................................

Č.j. - 45/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nákladů právního poradenství

.................................................................................................................................................................................

10.02.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 13863 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7