Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Hala místo opravy historického křídla Průmyslového paláce (občan Prahy 9.8.2017 21:22)
Dobrý den,

jaký je váš názor na postavení údajně dočasné plechové haly místo vyhořelého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti? Má stát neuvěřitelných 120 milionů Kč a mít 40 betonových pilot zabudovaných hluboko do země. Památkáři jsou proti a podle jejich šéfa J. Skalického by bylo komplikované, ne-li nemožné domoci se odstranění této dočasné stavby, jelikož tento termín ani památkový zákon nezná. Památkáři preferují dostavbu Paláce v původní historické podobě a bez jejich svolení by se jednalo o černou stavbu, ale obávám se, že magistrát si dělá co chce, zvláště pokud jde o poškozování Prahy. Jaké stanovisko k tomu zaujme naše radnice P7? A jaké strany, které tu vládnou a jsou zároveň v koalici na magistrátu hl.m. Prahy?
Hezký den,

Městská část Praha 7 má zájem na tom, aby Výstaviště fungovalo i jako komerční subjekt, tedy aby vystavovalo. Pokud by Výstaviště bylo závislé jen na pražském rozpočtu, bylo by v dobách krize existenčně ohroženo. Pokud s provizorní halou budou souhlasit památkáři, bude se jednat o etapu vedoucí k rekonstrukci vyhořelého křídla a cena bude odpovídat řádnému hospodaření, pak nemáme proti záměru námitek. Jen dodávám, že na obnovení vyhořelého křídla Průmyslového paláce v původní podobě se již pracuje, a Hlavní město Praha má na projekt uzavřenou smlouvu.

Kamila Matějková
Otázka: zábradlí (olga 9.8.2017 10:35)
Dobrý den. Už se tu někdo tázal na zábrany proti "ohození" vodou z kaluží, které byly odstraněny. Dnes jsem zaregistrovala odstranění zábran i u Negrelliho viaduktu. Pravda, předtím se zábradlí opravovalo. Nicméně pokud vám jde o nějaké zkoušení, co to udělá, když zábrany nebudou, tak tady není co zkoušet. Automobily, které tudy projíždějí, vždy vjedou do hluboké kaluže. Ani se jí není možné zcela vyhnout, je velká. Provoz přitom odpovídá jednomu z hlavních pražských tahů. Automobily mnohdy "ohodí" procházejícího chodce i přes zábrany, voda vylétne mnohem výš, ale zábrana zachytne alespoň něco. Když není (a teď, jak známo, má pršet), je to pochopitelně horší. De facto se u viaduktu nedá po chodníku bez úhony projít. Budete tedy zkoušet několik týdnů, jak to jde bez zábran?
Odpověď: (Mgr. Jiří Knitl 17.8.2017 14:13)
Dobrý den,
ano, zmíněné místo je problémem a bylo i v době instalovaných původních výplní zábradlí, které chodci dávaly je falešný pocit, že nebude „ohozen“ (jak sama uvádíte). Situací se zabýváme, snažíme se nyní najít lepší řešení, jak ochránit chodce – snad brzy bude i instalováno. Dovolím si ale vaše úvahy otočit jiným směrem – nebylo by lepší tlačit na Technickou správu komunikací, aby byly vozovky v takovém stavu, kdy se kaluže netvoří a není třeba podobných improvizovaných řešení?! MČ Praha 7 se o to nyní snaží, pomozte nám a oslovte v tomto duchu Magistrát Hl. m. Prahy. Předem díky za spolupráci!

Mgr. Jiří Knitl
Odbor péče o veřejný prostor
Otázka: Brilantní koordinace stavebních prací ve Stromovce (Obyvatel 8.8.2017 12:12)
Zdravím,

skoro dva roky to při stavbě jezírek vypadalo ve Stromovce jak po válce. Když to bylo tento rok konečně dokončené a břehy jezírek jsou postupně zarostlé trávou, takže již nepůsobí tak uměle, někoho napadlo opět celou část dna bývalého rybníka uzavřít a znovu rozkopat. Takže je celé léto skoro nepřístupná, protože tyto práce mají probíhat až do konce října. Rozkopané jsou všechny cesty, včetně těch nedavno opravených. To nešlo udělat současně s výstavbou jezírek?

Stejně tak byla naprosto zbytečně zrušena restaurace vedle ruiny Šlechtovky. Teprve teď je kolem budovy postavené lešení, které ale nijak nezasahuje do prostor bývalé restaurace.
Odpověď: (Administrátor P7 9.8.2017 17:53)
Dobrý den,

Rekonstrukce centrálního prostoru Stromovky je skutečně rozsáhlý projekt, který bohužel i částečně dopadá na návštěvníky parku. Ovšem dovoluji si připomenout, že se jedná o největší zásah do Stromovky za posledních minimálně 100 let, kdy zejména stavba nových vodních ploch si vyžádala rozsáhlé zemní práce (mj. bylo vykopáno, převezeno na mezideponii a následně odvezeno na skládku) více než 15 000 m3 zeminy, často hodně znečištěné starou sutí a drobným stavebním odpadem. V rámci oprav původních rybníků se vytěžilo více než 3 000 m3 bahna, které muselo být dočasně do doby částečného vysušení a tedy možnosti odvozu na skládku, deponováno v místě později budovaného nového rybníka. Plocha o rok později stavěných rybníků byla také využita jako mezideponie 8 000 m3 kamene, používaného na zpevnění břehů původních rybníků.

Teprve po skončení zemních prací, bylo možno přistoupit k celkové rekonstrukci cest. Tato část prací ale rozhodně neprobíhá na všech cestách ve dně, práce jsou rozděleny do 4 etap, právě z důvodu umožnění alespoň částečného přístupu k rybníkům i po dobu stavby. V současné době je tak například již hotová a otevřená nově rekonstruovaná cesta vedoucí po jižní straně centrálního prostoru. Při přípravě projektu bylo bohužel zjištěno, že dvě cesty, opravované před cca 4 lety nemají kvalitně provedený povrch, proto bylo přistoupeno k opravě povrchu - tady samozřejmě zůstaly zachovány ty prvky, které byly v pořádku a byly použitelné (např. ocelová pásovina obrubníků), z tohoto důvodu budou tyto cesty také rychleji opětně zpřístupněny pro veřejnost. Jen podotýkám, že po položení finálního mlatového povrchu je potřeba cca týden na vyzrátí povrchu a jeho přirozenou stabilizaci, teprve poté je oficiálně cesta uvolněna.

Co se týká trávníků, tak v loňském roce proběhla 1. etapa regenerace trávníků, a to výhradně tam, kde jsou velké plochy trávníků a kde právě nehrozí jeho poškození při stavbě nových cest. V žádném případě nebyly loni zakládány trávníky u dvou nových rybníků v blízkosti letos budovaných cest. V případě rybníka s ostrůvkem jsou loňské trávníky pouze na severní straně, u největšího nového rybníka ( s 2 moly) nebyly z důvodu kolize s novými cestami trávníky loni zakládány vůbec.

Chápu Vaši nespokojenost s délkou stavebních prací, ale jak jsem se snažil vysvětlit výše, jedná se o skutečně komplikovanou stavbu s řadou navazujících procesů a s velkými nároky na volné plochy mezideponií, a proto nebylo možné časově skloubit opravu původních a budování nových vodních ploch.

Věřím, že konečný výsledek ale bude stát zato, a již na podzim t.r. bude centrální část Stromovky stavbaři opuštěna (prozatím práce probíhají dle harmonogramu a nejsou zpožděny) a bude plně k dispozici všem návštěvníků parku bez omezení.

S pozdravem

Ing. Dan Frantík
vedoucí oddělení péče o zeleň MHMP
Otázka: Koordinace dopravy (Nespokojený občan 8.8.2017 11:15)
Odpověď na dotaz ohledně koordinace dopravy mě vede k zamyšlení, zda si z nás úřad dělá legraci či testuje, kam až může jít. Odpověď, že došlo k několika souběžným opravám je snad výsměch? To nikdo ty opravy neplánuje? Nebo nepřemýšlí? Zabrat dvě dopravní tepny a desítky parkovacích míst naráz je vskutku úkon hodný génia. A ta odpověď? To si z nás vážně děláte legraci? Moje konkrétní otázka tedy zní, kdo je za to zodpovědný a jak dlouho to bude trvat?

Vážený pane,

bohužel během tohoto léta došlo k souběhu několika akcí, které realizují různé subjekty – Pražská teplárenská a Technická správa komunikací.  Termíny a místa uzavírek pravidelně aktualizujeme (tak, jak informace dostáváme od stavebníků) a naleznete je na našich webových stránkách  http://www.praha7.cz/22592_Aktualni-dopravni-omezeni-na-uzemi-Prahy-7  i na facebooku.

Víme, že je tato dopravní opatření jsou pro občany velkou komplikací, ale městská část bohužel  v tuto chvíli víc dělat nemůže.  Normální provoz by se měl do ulice Veletržní vrátit 26. srpna a ve stejný termín by se také měly vrátit tramvajové linky na svou starou trasu směr Vltavská a Holešovická tržnice.  Rekonstrukce horkovodu má končit 8. září.

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: Koordinace dopravy ( 5.8.2017 16:22)
Naposledy se ptám, pokud možno slušně, který "orgán" jmenovitě, má na starosti dopravu a značení na Praze 7. Je naprosto neuvěřitelné jaký zmatek může někdo dopustit. Moje poslední zkušenosti : Potřebuji projet Veletržní ulicí, eventuelně Strojnickou na Dukelských hrdinů. Vyjedu tedy z Letohradské do Kamenické ulice ale ouha, po projetí částí Kamenické se až na křižovatce Kamenická - Heřmanova dozvím že zbytek je slepá ulice a já nemohu odbočit ani do "Heřmanky " protože ta je jednosměrná směrem nahoru, proč není značka "slepá ulice" umístěna už na vjezdu do Kamenické z Milady Horákové? Proč je Veletržní jednosměrná směrem dolů v protisměru už nepochopím vůbec. Sobotní poledne mne málem stálo infarkt. Vracím se Kostelní nahoru, na křižovatce s Dukelských hrdinů žádný náznak změny provozu, ovšem jiná situace je na křiž. s Františka Křížka, pokračovat směrem nahoru nelze protože, byť je tam značka "obousměrný provoz" je tam nově i zákaz vjezdu. Nedá se nic dělat , snad tedy vrchnost udělala obousměrnou i F. Křížka směrem na Milady Horákové. Ale kdepak, musím Vinařskou opět do Kostelní a dolů a směrem od Letohradské musí jet auta po chodníku protože silnici zabírají pracovníci firmy která opravuje parovod. Chci tedy poprosit pána nebo paní která tyto věci koordinuje: požádejte první dítě které potkáte aby dopravní opatření navrhlo samo, určitě to udělá lépe!!!
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 7.8.2017 7:57)
Vážený pane,
přechodná organizace dopravy vyznačená po dobu rekonstrukce povrchu v ulici Veletržní a po dobu rekonstrukce horkovodů v ostatních ulicích vychází z projektových návrhů předložených k vyjádření a odsouhlasení místně příslušnému silničnímu správnímu Úřadu. Tím je pro Veletržní ulici Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy, pro většinu ulic ostatních je jím Odbor dopravy Městské části Praha 7. Silniční správní úřady vydávají souhlasná stanoviska až po konzultaci a schválení těchto návrhů zástupcem Policie ČR. Vámi popisovaná nedobrá situace vychází z množství aktuálně prováděných prací a oprav. Nad rámec této situace se také může stát, že některé dopravní značky nevydrží na svých místech a jsou náhodně přesouvány těmi, kterým z jistých důvodů zavedená opatření vadí. Co se týče prací na horkovodech, v některých chvílích bohužel dochází k nehlášeným omezením průjezdnosti či k časově omezeným uzavírkám ulic. Tyto situace se Odbor dopravy snaží co nejvíce omezovat, v případě nalezení a zdokumentování těchto prohřešků je stavební firma volána k odpovědnosti.

Hezký den a děkujeme za trpělivost během ztížených dopravních podmínek, k nimž došlo v důsledku souběhu několika akcí prováděných různými subjekty.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: pytle u popelnic (Martin Turek 4.8.2017 13:11)
Pane Knitl, byl bych rád, kdyby zaměstnanci pytle u popelnic nenechávali vůbec, ale to je asi logisticky nemožné, proto bych uvítal Vaši snahu o to, aby se pytle u popelnic neváleli dny, ale pouze hodiny, a to třeba tak, že sběrači do pytlů budou pracovat do tří hodin a sběrači pytlů budou jezdit do pěti hodin. ono je totiž úplně na +++++, když se pytle u popelnic válí 20h denně a 4h denně je místo uklizené. Anebo sundejte ty cedulky, že nepořádek kolem popelnic může být považován za černou skládku. Věřím v nápravu aniž by se do toho musel tahat starosta nebo radní, případně abych Vám ty pytle nedovezl před kancelář v rámci úklidu Prahy 7 :-)
Odpověď: (Mgr. Jiří Knitl 17.8.2017 14:11)
Vážený pane Turku,
přesně takto má naše úklidová firma 7U s.r.o. práci nastavenu – úklid probíhá cca do 14 hod a následně jsou pytle sváženy. Často proběhne svoz i v průběhu dopoledne. Bohužel u odpadkových košů se často objevují pytle s odpadky, které nejsou od pracovníků úklidu (často tedy i mimo trasu, kudy jede svozové auto a kam pracovníci úklidu pytle připravují k odvezení). Proto se stává, že pytel na ulici leží déle. Snažíme se tomu předcházet. V budoucnu budou mít pytle našich pracovníků jinou barvu, aby byla identifikace černých skládek jednodušší. Pokud vás trápí konkrétní místo, prosím o informaci, upozorníme na to firmu. Děkuji.

Mgr. Jiří Knitl
Otázka: Odpověď na dotaz o zastavení ubližování kouřem (občan Prahy 1.8.2017 20:40)
Dobrý den,

děkuji za odpověď. Na magistrát jsem již dotaz napsala. Ale myslela jsem si, že když bydlím v P7, že bych napřed mohla napsat našim představitelům i proto, že oni mohou udělat mnohem víc, než občan i proto, že strany, které P7 vedou jsou v koalici na magistrátu hl.m. Prahy.

Nelíbili se mi ani vaše odpovědi 2 tazatelům zde, že proti kouření venku nemůžete nic dělat (kromě častějších kontrol hluku policisty), což prostě nebyla pravda a bylo to klamání občanů! Proč lidem neřeknete o možnosti zákazu kouření na veřejnosti Obecně závaznou vyhláškou? Protože chcete vrátit kouření do hospod, aby se v nich opět lidé trávili toxickým kouřem? Krom personálu znovu nechat ubližovat hostům a obyvatelům domů, kde hospody jsou, včetně dětí, tohle je podle vás správné????

Takže se jen ukázalo, že nechcete proti tomuto teroru dělat vůbec nic. Jak smutné.... U vás vyhrávají zájmy tabákových korporací prodávající nemoci v krabičkách a závislých tabákových narkomanů, kteří svým chováním ubližují nevinným, nad zdravím a právem na čistý vzduch.
Otázka: hlídky v parcích (Jarka 1.8.2017 12:00)
Dobrý den,
děkuji za rychlou odpověď, nic méně by mne zajímalo zda se nenajde více strážníků, kteří by chodili mezi lidmi na ploše a ne jen po cestách? Vím, že na celou Stromovku a Letenské sady je jeden pěší strážník a to se v sezoně opravdu uhlídat nedá...
Otázka: Zábradlí (občan. 31.7.2017 11:48)


Můžu vědět pane Jiří Knitle kolik ta sranda stojí odstranit ochranu zábradlí a následně zjistit, že tato zábrana fungovala a bude se muset osadit znova? Nejsou to vyhozené peníze a jak často uvádíte jako správný hospodáři neměli byste spíš peníze šetřit než je takhle utrácet?
Odpověď: (Mgr. Jiří Knitl 17.8.2017 14:08)
Vážený pane,
odstranění výplní zábradlí provedl Magistrát Hl. m. Prahy, resp. Technická správa komunikací, nešlo tedy o čerpání financí z rozpočtu MČ Prahy 7. Na celkové náklady se prosím zeptejte tedy vlastníka komunikace. Navracení výplní bude probíhat jen výjimečně a jen na malé ploše, použitý materiál bude estetičtější a vhodnější do veřejného prostoru. V žádném případě se nebudou výplně zábradlí vracet do původního stavu plošně.

Hezký den

Mgr. Jiří Knitl
Odbor péče o veřejný prostor
Otázka: hlídky v parcích (Jarka 30.7.2017 16:25)
Dobrý den,
dnešní ráno ve Stromovce bylo děsivé! Vyrvané vložky z odpadkových košů na cestě k Vozovně, převrácená kadibudka u Rudolfovy štoly, lahve od alkoholu všude kolem laviček!
Odpadkových košů je dost, jen lidi jsou líní k nim dojít a bohužel asi to tak bude vypadat i dál, dokud se policie nezačne chovat jak by měla... hlídky pouze v autech, které projedou párkrát za noc parkem. Přes den jeden strážník pěšky nebo na skútru a dva koně, na kterých sedí asi sice hezky vypadající, ale službu nekonající strážci pořádku (jednou jsem hlídku na koních upozornila na auto v bývalém dnu rybníka, bez povolení k vjezdu a reakce? 'až pojedeme kolem tak se tam koukneme'... to už bylo auto nejspíš pryč!
Nevím přesně jak zní vyhláška o konzumaci alkoholu na veřejných místech, takže nevím zda je povoleno postavit párty stan u točny tramvají a nosit si tam pití z Tiskárny na vzduch a nakonec tam všechno nechat...on to někdo z mých daní uklidí! To se stalo z toho to pátku na sobotu.
Kdy bude policie (ne jen městská, státní tu projíždí také dost často) hlídat pořádek v parku? Je celkem pravidlem, že lidé grilují mimo vyhrazená místa a MP nekoná! Jestli vydrží počasí tak se můžeme připravit na vyhlášení nebezpečí požárů a jsem zvědavá jestli to policie ohlídá....
Děkuji za odpověď na otázku: bude policie v parku více konat nebo se jn vozit v autech???
JG
Dobrý den,
v době, o které píšete, bohužel opravdu nebyla Stromovka uklizená. Potvrdil to také správce Stromovky s tím, že park je každý den do 10:00 hod. uklizený a nepořádek tento víkend včetně převrácené mobilní toalety byl vyřešen do jedné hodiny od zjištění a nahlášení.

Pití alkoholu ve Stromovce zakázáno obecně závaznou vyhláškou není. Případné rozdělávání ohně či grilování mimo vyhrazená místa se vždy řeší a činnost strážníků je na tuto problematiku zaměřována. Vzhledem k rozloze parku Královská obora Stromovka, která činí bez mála 1.050.000 m2, však není v jejich silách být všude a stále, tak jak by si občané přáli.

Hlídka jízdní skupiny i ostatní hlídky Městské policie se ve Stromovce pohybují pravidelně, stejně tak jako po celém území Prahy 7 a Prahy Troja. Pokud však budete mít jakýkoli problém a hlídka nebude v dosahu, neváhejte zavolat na linku tísňového volání tel. č. 156 nebo na operační středisko OŘ MP Praha 7 tel. 222 025 790 a předat zjištěné informace k případnému protiprávnímu jednání.

Kamila Matějková
Otázka: Zdravý rozum chybí ??? (pavlik52 30.7.2017 1:50)
Asi úplně tu někdo ztratil rozum, případně ho nikdy neměl, protože povolit tak obrovský zábor parkovacích míst je neuvěřitelné. Pokud mi zase někdo odpoví že Praha 7 v tom nemohla nic dělat, je tento úřad opravdu zbytečný.
Otázka: cross (olga 28.7.2017 10:29)
Můžete mi sdělit, kdo povolil venkovní vystoupení hudebních (?) skupin v cross clubu? Naštěstí tam nebydlím, ale kdykoli čekám u nádr. Holešovice na tramvaj, trpím jak zvíře – kravál, příšerná bicí, basy, nedá se uniknout. Chudáci, kdo bydlí vedle, tomuhle evidentně ani zavřená okna nepomůžou. Dostanou od klubu odškodné? Předpokládám, že po 22. hodině už "hudba" nábytkem sousedů neotřásá a čekat na tramvaj je méně devastující pro nervy, nicméně i pokud klub s kraválem skončí včas, považuji povolení těchto dunivých představení za nehoráznost. Takže: Kdo to povolil? Zač to povolil? Dostanou občané ničení kraválem odškodné?
Nebo je v rámci vašeho konceptu ArtDistrict vše dovoleno, a komu se to nelíbí, ať se odstěhuje? Kašparová
Vážená paní Olgo,
akce v soukromých objektech a na soukromých pozemcích nepodléhají žádnému povolovacímu procesu. Tudíž na ně městská část nemá žádný vliv. Pořadatel je však povinen dodržet veřejný pořádek a 22. hodinu v rámci rušení nočního klidu. Pokud vás hluk v okolí klubu obtěžuje, zavolejte Policii ČR nebo Městskou policii. Ta má povinnost se na místo dostavit a na místě může uložit pokutu až do výše 5000 Kč.

Hezký den
Kamila Matějková
Otázka: Odstranění zábran u zábradlí - ochrany chodců + urgence neodpovědi (občan Prahy 25.7.2017 21:38)
Dobrý den,

proč odstraňujete kryty zábradlí, které chránili chodce před stříkanci když auta projedou loužemi a částečně i před nečistotami z výfuků, či prachu částeček z pneumatik? Takové byli odstraněny např. v ulici Bubenská, než se jde k Vltavské a když pršelo tak na vozovce byli pěkné louže, takže kryty na zábradlí opravdu měli smysl...

Budete tyto kryty nahrazovat jinými, nebo necháte chodce bez této užitečné ochrany s podivným odůvodněním, že jim usnadňujete pohyb?

A můžete prosím konečně odpovědět na můj dotaz a podnět o možnosti zakázat kouření před hospodami, který jsem vám poprvé položila již 29.6. a poté připomněla 12.7.? Jistě váš názor a (ne)činy zajímají více lidí (pár jich sem už psalo...) Děkuji....
Odpověď: (Mgr. Jiří Knitl, vedoucí OVP 31.7.2017 8:57)
Dobrý den, děkujeme za váš zájem a otázky. Umisťování plastových krytů na dopravně bezpečnostním zábradlí na území MČ Praha 7 se v průběhu času rozmohlo nad míru esteticky přívětivého a příjemného veřejného prostoru. Z tohoto důvodu se MČ Praha 7 rozhodla situaci změnit. Na základě vlastní analýzy, ve spolupráci s Technickou správou komunikací Praha, se přistoupilo ke zrušení několika zbytečných zábradlí v ulicích a k plošnému odstranění nevzhledných žlutých plastových krytů všude tam, kde zábradlí dosud stojí. Kryty se budou na zábradlí vracet jen výjimečně a to hlavně na kritická místa, kde chodce skutečně ochrání (např. před stříkajíc vodou z kaluží po dešti). Nové kryty budou v těchto případech estetičtější, z kvalitnějšího materiálu, většinou průsvitné až průhledné. Výběr vhodného materiálu právě probíhá. Budeme rádi za pomoc při označování takovýchto kritických míst. V žádném případě se ale nebudou kryty opět instalovat paušálně na všechna zábradlí. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Co se týká omezování kouření na ulicích, máte pravdu, případná vyhláška je v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud nejste spokojena s postupem či nepostupem MČ Praha 7, prosím, využijte svá občanská práva při tlaku na magistrát. Po zákazu kouření v gastro provozovnách v květnu tohoto roku zatím MČ Praha 7 neeviduje alarmující nárůst nespokojenosti občanů. Situaci je asi nutné řešit v dané konkrétní souvislosti a místě.

Mgr. Jiří Knitl
Odbor péče o veřejný prostor
Otázka: Informace o novém ceníku pro službu kopírování a tisku (Obyvatel 21.7.2017 10:12)
Dobrý den,

na webu se právě objevil nový ceník http://praha7.cz/22518_Informace-o-novem-ceniku-pro-sluzbu-kopirovani-a-tisku který ve srovnání s tím současným http://praha7.cz/19677_Kopirovaci-sluzby přináší jak jinak než zdražení.

To by samo o sobě nebylo hodno komentáře. Nedavno jste se ale na reklamním webu soukromé společnosti (kterou navíc nevím proč sponzorujete, bylo to vidět v nějakém tom přehledu hospodaření, který nelze najít) chvástali, že poskytovat prvních 10 stran tisku zdarma (bez omezení účelu) nevadí, protože jste moudře ušetřili prostředky jinde, cituji:

https://www.facebook.com/Praha7/photos/a.10150610039285739.447258.355150150738/10155572776690739/?type=3

"Jedná se o korunové častky, sluzba je minena jako pomoc potrebnym, kteri nemaji moznost pristupu k pocitaci a tiskarne. V provoznim rozpoctu radnice jsme od nastupu usetrili statisice, navic jsme zrusili nesmyslne smlouvy jako nataceni videii za 30 tis. mesicne atd., takze prostredky vynakladame ucelneji a pomahame tem, kteri to potrebuji."

Je vidět, že sleva opět není zadarmo a zaplatí si ji "nepotřební" daňoví poplatníci.

Mimochodem je zde vidět i ten dvojí metr, poskytovat totiž nějakou samostatnou službu zcela zdarma si komerční subjekt (který mimochodem sídlí hned vedle, viz diskuze na odkazu výše) nemůže dovolit. Hrozí totiž absurdní postih od úřadu za krácení daní doměřením daně s použitím ceny nejdražšího poskytovatele stejné služby v regionu (takové případy reálně existují), proto se podobné nabídky dělají alespoň za 1 Kč.
Odpověď: (Mgr. Radomír Špok, tajemník MČ Praha 7 26.7.2017 9:07)
Vážený pane,
k úpravě ceníku kopírování na Úřadě městské části Praha 7 došlo z prostého ekonomického důvodu. Náš pokladní systém totiž nepracuje s haléřovými položkami u plateb v hotovosti, a tak bylo třeba částky zaokrouhlit. Jak je zřetelné z ceníku služeb, kopírování je vždy zpoplatněno. Zdarma je pouze tisk do 10 stran, abychom našim občanům umožnili vytisknout si konkrétní dokument, např. usnesení Rady nebo Zastupitelstva MČ Praha 7.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Radomír Špok
tajemník
Otázka: Otvírací doba dětského hřiště ve Schnichově 33 (Škodová 18.7.2017 19:23)


Dobrý den,chtěla bych se zeptat z jakého důvodu je zkrácena otvírací doba dětského hřiště ve vnitrobloku v ulici Schnirchova 33. V květnovém Hobuletu bylo uvedeno, že hřiště bude otevřeno v letních měsících do 20 hodin. Skutečnost je však taková, že přístup na hřiště je umožněn jen do 18:00. Mrzí mě to, protože přes léto by hřiště děti jistě využily i po 18-té hodině.Děkuji za odpověď.Jana Škodová
Vážená paní Škodová,
jedná o testovací provoz otevírací doby, který vyhodnotíme a následně stanovíme pevnou provozní dobu. Bohužel v článku, na který se odkazujete, došlo k chybě.
Děkujeme za pochopení
Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7