Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: teflonové "Otázky a odpovědi" ( 9.11.2017 4:47)
Se zájmem sleduji heroické úsilí IT odborníků dostat web do kvalit aspoň jako před 10 lety a od pana Zelenky výčty překonaných překážek. Na Náb.kpt.Jaroše to bublá jak v Silicon Valley.

Technickým problémem je nahňácanost a překrývání otázek plebsu. Lidským problémem je nepravdomluvnost vrchnosti.

Dosud si občan si mohl téma postupně označovat myší a přesunout na čistý list pro případnou návštěvu úřadu a zeptat se, jak to vrchnost míní.
Vylepšení:
Aniž se na grafice a organizaci "Ot.Odp." něco zlepšilo, myš nereaguje, vybraný text si odložit nelze. Stránka se chová jak listiny na úřední desce, pod sklem.
Takže nezbývá než si "ekologicky" tisknout celé stránky a fixem si vyznačovat ve štosech papíru. Také již nelze dál přeposilat obzvlášť povedená tvrzení některého z pomazaných.
Kreativní čin, jak znechutit zájemce o komunikaci s radnicí, technicky návrat o 20 let.

Otázka: bude se i touto jedinečností P7 pyšnit p.starosta na mezinárodní konferenci v prosinci 2017, až bude líčit zlepšení práce samosprávy a úřadu? Děkuji.
Otázka: Už zase další (zbytečné) kanceláře? (Obyvatel 7.11.2017 10:27)
Majitel přístavů připravuje realitní projekty za stamiliony http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/majitel-pristavu-pripravuje-realitni-projekty-za-stamiliony-1339455

Cituji: "Velké administrativní centrum v Holešovicích a stovky bytů připravují společnosti, které kontroluje Miloslav Černý ..."

Zatímco nedavno vyšel i tento článek http://ceskapozice.lidovky.cz/praze-chybi-vize-a-odvaha-0xl-/tema.aspx?c=A171102_002155_pozice-tema_lube

Cituji z obsahu: "Současný trend je opačný – stavět kanceláře mimo centrum města" a "Zajímala by mě také odpověď na otázku, proč Praha nemá parkovací domy. Hodně cestuji autem po Evropě a nikde se mi nestalo, abych měl problém s parkováním".

Opravdu je nutné Holešovice zastavět dalšími ohyzdnými kancelářemi, které pouze umrtvují život ve městě, ubírající plochu k bydlení a životu? Nemluvě o opět neřešeném problému s parkovaním a (ve městech problematickou) individuální dopravou.
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o kvalitu prostředí naší městské části. Charakter nové zástavby na území Prahy je víceméně dán platným územním plánem, který administrativní funkci v některých plochách i na území městské části Praha 7 umožňuje.
Městská část jedná se všemi investory o jejich záměrech a sleduje a snaží se ovlivnit především jejich dopad na veřejný prostor, jejich hmotové uspořádání i funkční využití vzhledem ke stávajícímu charakteru území. Prioritou je vytvoření polyfunkčního města s živým parterem a zásadním podílem bydlení.
V současné době vnímáme na území dolních Holešovic zájem investorů především o stavby bytových domů s komerčně využívaným parterem, případně dalšími doplňkovými funkcemi, z důvodu velké poptávky po kvalitním bydlení v hlavním městě. Převaha projednávaných záměrů je tedy v souladu s cílem vytvářet živé, polyfunkční město. Čistě administrativní funkce objektů mohou vzniknout pouze tam, kde územní plán bytové domy stavět neumožňuje, nebo tam, kde administrativní funkce pouze doplňuje městský smíšený charakter území. Některé v současné době budované rozsáhlejší administrativní stavby mají bohužel již dlouhou dobu platná stavební povolení či územní rozhodnutí, často z doby před rokem 2010.
Pokud je nám známo, v současné době není s městskou částí projednávána v oblasti přístavu v Holešovicích žádná administrativní budova a to jak na Holešovické kose, tak při ulici Jankovcova. Projednávané záměry mají funkci obytnou, případně s komerčně využitým přízemím. Jedním z nich je i objekt s platným územním rozhodnutím pro administrativní funkci, v nedávné minulosti však byla s městskou částí projednávána jeho změna na obytný dům s komerčním parterem. V tomto území je dále ještě jeden administrativní objekt s platným územním rozhodnutím již z roku 2009 a to v ulici Jankovcova poblíž křižovatky s ulicí Přívozní. Při srovnání objemů jednotlivých zamýšlených funkcí, domy bytové nad jedním administrativním objektem výrazně převažují.

Váš další dotaz se týkal parkovacích domů. Především je nutné konstatovat, že při nárůstu počtu registrovaných aut v Praze v počtu cca 100 tisíc ročně situaci neumí situaci s parkováním v Praze vyřešit nikdo. Městská část Praha 7 nepodporuje na svém území vzhledem k poloze v centru města budování velkých parkovacích domů, které by sloužily jako záchytná parkoviště, protože takováto zařízení výrazně zatěžují své okolí průjezdnou individuální dopravou a měla by tedy být budována na hlavních přístupových komunikacích do města. Ideální pozice velkých parkovacích domů je na okraji Prahy s přímo přístupnou zastávkou metra. Systém odstavného parkování by měl být řešen nikoli z úrovně městské části, ale města jako celku. Pokud se týká existujícího deficitu parkovacích stání, jsou opět možnosti městských částí omezené. Městská část Praha 7 v Zadání územní studie Holešovice Bubny – Zátory, které schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 2798 ze dne 15.11.2016, požádala v rámci velkého rozvojového území v kapitole Doprava v klidu o následující:
„Parkovací kapacity uspokojující budoucí potřeby rezidentů a návštěvníků budou umisťovány především v jednotlivých stavbách a dimenzovány v souladu s platnými Pražskými stavebními předpisy. Návrh dále zohlední potřebu řešit deficit rezidentských parkovacích stání v navazujících oblastech MČ Praha 7 (především Letné), kde chybí cca 800 – 1000 krytých stání.“

Přeji hezký začátek týdne
Ing. arch. Martina Čermáková
Otázka: NOVÝ CHODNÍK VE VEVERKOVE ULICI (Marie Holá 2.11.2017 19:43)
Nove vydlazdeny chodnik vypada pekne, byt neni zcela dokoncen. Chybi jeste par "drobnosti". Na chodniku zustal prebytecny pisek, ktery nikdo nezametl. DNES VECER SE BISTRO 8 ROZHODLO UDELAT PORADEK PRED SVOJI PROVOZOVNOU A MISTO, ABY VZALI KOSTE A ZAMETLI, TAK POUZIVAJI "WAP" - tim padem zrejme vymelou i pisek mezi kostkami!!! A hrnou to pod obrubnik na vozovku a lita to na zaparkovana auta. Tahle tupost by nenapadla ani dite!!!
Vážená paní Holá,
děkujeme za upozornění. Dnes ráno jsme kontaktovali majitele Bistra 8, který slíbil, že písek nametou zpět. Zároveň jsme na místo upozornili také dlaždičskou firmu BEB. Ta dohlédne na to, že chodník bude opět v původním stavu.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Nový web, diskuzní vlákno a odpověď pro radního P. Zelenku (Aleš Presler 1.11.2017 18:35)
Opět s lítostí konstatuji, že v tomto diskuzním fóru nelze psát ve vláknech a zbytečně se tak zapleveluje. Pan radní Zelenka mě požádal o odkaz, kdy se zde psalo tom, že bude nový web do konce roku 2015. Tak ho dávám sem:
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 22.5.2015 7:46)
Vážený pane Burdo,

souhlasím s Vámi, že by podobná změna diskusnímu fóru prospěla. Touto možností jsme se zde již zabývaly a domnívám se, že by bylo vhodné zvýšit přehlednost a efektivitu tohoto komunikačního prostředku. Nyní se plánují komplexní změny našich webových stránek, ke kterým by snad mělo dojít ještě v průběhu tohoto roku. Požadavek na úpravu diskusního fóra ve Vámi nastíněném duchu v této souvislosti určitě zazní.

Se srdečným pozdravem

Martin Vokuš
tiskový mluvčí MČ Praha 7
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 2.11.2017 10:38)
Vážený pane Preslere,
vzhledem k tomu, že je zde citováno mé dřívější vyjádření, dovolím si na něj zareagovat. Z mé odpovědi vyplývá, že se tehdy, v první polovině roku 2015, jednalo o úvahy nad úpravou stávajících webových stránek. Vzhledem k jejich stavu, zastaralosti a komplikované situace ohledně vlastnictví aplikace jsme se rozhodli jít cestou zcela nového webu na novém systému, který bude odpovídat současným požadavkům a bude plně patřit městské části.

Se srdečným pozdravem

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Ještě jednou Hobulet (Aleš Presler 1.11.2017 16:48)
Děkuji panu Vokušovi za reakci. Z článku o Dni veteránů skutečně vyplývá, že výročí připadá na 10. 11., to okecat nelze, případně tam měl být uveden váš diskuzní příspěvek, proč se v Praze 7 slaví o den dříve než jinde ve světě. Ale budiž.
Pan Václavovic má v Hobuletu uvedeno, že se zajímá o historii, proto jsem slovo "historik" dal do úvozovek. V článku o F. Plamínkové je uvedeno, že škola nesoucí její jméno je nejstarší moderní školou na sedmičce. Samozřejmě není, nejstarší moderní školou v Praze 7 je dnešní průmyslovka v Jablonského ulici, otevřená v roce 1884. Jsou to zdánlivé prkotiny, ale kdo jiný by měl uvádět přesná historická data, když ne oficiální tiskovina MČ Prahy 7? Přijme redakce nějaké opatření, aby se (zvláště u pana Václavovice) omyly neopakovaly?
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 2.11.2017 10:38)
Vážený pane Preslere,
ještě jednou děkuji za Vaše podněty. Určitě budeme dělat maximum pro to, aby veškeré informace uváděné v Hobuletu byly co nejpřesnější.

Se srdečným pozdravem

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Odpověď na rozdělávání ohně (Aleš Presler 1.11.2017 16:24)
Odpovídám za radnici, je to rychlejší: Pokud v obci neplatí vyhláška o omezení rozdělávání ohňů (Praha 7 takovou vyhlášku nemá), pak by Vám nic nemělo bránit v jeho rozdělání. Jako občan máte ale povinnost podle zákona o požární ochraně počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pokud se tedy domníváte, že oheň, který uděláte na svém pozemku nezpůsobí požár, pak jej rozdělat klidně můžete. Ale je třeba si uvědomit, že v případě vzniku požáru a způsobení škody, budete odpovídat a hradit vzniklou škodu. Ohniště musíte mít tedy dobře zabezpečené.
Otázka: Oheň na soukromém pozemku (cernatery 1.11.2017 12:29)
Dobrý den,
je nutné ohlašovat otevřený oheň, který bychom si založili na naší soukromé zahradě? Jednalo by se například o zahradní party, kde by se do ohně přikládalo pouze dřevem.
Děkuji za odpověď,
Tereza Černá
Odpověď: (Ing. Petra Vágenknechtová, OŽP Praha 7 1.11.2017 17:48)

Dobrý den,

Úřad městské části Praha 7 neeviduje otevřená ohniště. V působnosti odboru životního prostředí je pouze dohled nad dodržováním povinností zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  (dále jen zákona) . Podle § 16 odst. 4 zákona je každý povinen spalovat v otevřeném ohništi pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
Dodržování této povinnosti dle § 27 odst. 5 zákona provádí kromě ÚMČ také Česká inspekce životního prostředí, na které se mohou občané obrátit s podnětem, jestliže je tato povinnost porušována.


Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje právnické osoby a podnikající fyzické osoby.  Hasičský záchranný sbor umožňuje pro veřejnost provést evidenci pálení prostřednictvím internetu (https://paleni.izscr.cz/). Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádějí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu na své zahradě, a je takové velikosti, že by mohl vzniknout dojem požáru.

S pozdravem

Ing. Petra Vágenknechtová
Referentka ochrany přírody a krajiny
Odbor životního prostředí

Otázka: invalidi? nezájem (olga 1.11.2017 11:10)
tak jsem v Hobuletu spatřila pár návrhů interiérů nové radnice. Fůra chvály k tomu byla. Představila jsem si starého člověka o berlích, jak si jde něco vyřídit. A čeká v chodbě pěkně vestoje, protože si nemá nač sednout. Nabízejí se jen jakési sedací kostky, nízké, bez opěradla, takže kdyby na ně chtěl žuchnout (o sedání si nelze hovořit), tak pravděpodobně vzápětí spadne dozadu a poraní si lebku (že by úmysl?). Abych byla spravedlivá, nějaké designové židle jsem na návrzích také viděla, ovšem bez opěrek. Takže si na ně stará dáma či starý pán o berlích opět nesednou, nemají se oč opřít. A kdyby si hypoteticky nějak sedli, tak nevstanou. A mohla bych pokračovat. Prostě designová vstřícnost vůči invalidům. Nechápu, proč místo tvrzení, jak je Praha 7 přátelská seniorům, na plná ústa neřeknete, že jim podmínky v nové radnici nenastavíte, a vlastně ať neotravují a umřou, bude to levnější...
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní Praha 7 1.11.2017 15:52)
Dobrý den paní Olgo,
sedacího nábytku je v radnici více typů. Zveřejněné vizualizace jsou stále jen ilustrace a třeba rozmístění volných kostek je pouze pro představu.
V radnici jsou na chodbách navrženy i lavice s opěrákem. V jednacích místnostech a u přepážek jsou navržena křesílka s područkami.
Celá budova je navržena jako bezbariérová, to je naprostou samozřejmostí. A věřím, že osobám se sníženou pohyblivostí přinese více komfortu než stávající budova.
S pozdravem
Pavel Zelenka
Otázka: Misch Masch (Marcela 1.11.2017 9:56)
Dobrý den,
můžete mi prosím odpovědět na dotaz z 24.10.2017 ohledně klubu Misch Masch?
Děkuji, Marcela Macková
Vážená paní,
klub jsme na základě vaší stížnosti kontaktovali a požádali o citlivý přístup k obyvatelům okolních domů. Pokusíme se s provozovatelem klubu ještě jednou domluvit. Městská část bohužel nemá oficiální možnost řešit hluk a nepořádek na ulici, a to ani v případě, že je způsoben odcházejícími návštěvníky hostinské provozovny. V těchto případech je třeba se vždy obracet na Policii ČR nebo na Městskou polici hl. m. Prahy.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: výstavba Loko Vltavín (milul 1.11.2017 8:49)Dobrý den, mohl by mi někdo odpovědět na moje dotazy ze dne 22.10 ? Otázky - Jak je možné, že P- 7 vyjednala novou výstavbu, když naopak měla obhajovat, aby zde byla zachována funkce sport. využití pro místní mládež ? Koho hájila ? Soukromý subjekt ? A jak se tedy bude do budoucna řešit situace s dopravou když v dol. Holešovicích přibude tolik nové výstavy ?
Odpověď: (Ing.arch. Richtr Tomáš, ORZ Praha 7 1.11.2017 15:56)
Dobrý den,
pozemky obytného souboru společnosti Vivus v ulici Argentinská nejsou umístěny dle platného územního plánu do plochy určené pro sport. V plochách určených pro sport se nachází stávající plochy hřiště Loko Vltavín, které s obytným souborem sousedí a do kterých tato nová zástavba nezasahuje. Zástavba obytného souboru společnosti Vivus spadá do funkční plochy určené platným územním plánem pro funkci všeobecně smíšenou se stanovenou maximální mírou využití území (koeficient G), která navržený objem zástavby společnosti Vivus v tomto místě umožňuje. Územní plán je závazný, odborně zpracovaný dokument, který mimo jiné zahrnuje i zpracování koncepce dopravní i technické infrastruktury. Vzhledem ke skutečnosti, že územní plán v tomto místě umožňuje výstavbu této kapacity staveb, je pro něj toto území po dopravní a technické stránce připraveno.
Není v možnostech městské části bránit investorovi ve využití jeho pozemků navrženém dle platných zákonů, norem a vyhlášek. Soulad s územním plánem a vliv projektu na okolní zástavbu a veřejný prostor městská část důkladně prověřuje a záměry s investory projednává. Požadavky městské části na tento projekt jsme uvedli již v předchozí odpovědi.
Projekt prošel v roce 2016 procesem územního řízení, v rámci něhož se k projektu vyjadřovaly všechny dotčené orgány včetně Odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy a Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 7, které jeho vliv na dopravní infrastrukturu posoudily. V případě zájmu o podrobnější informace je možné se o projektu informovat na stavebním úřadě ÚMČ Praha 7.

S přátelským pozdravem

Ing.arch. Richtr Tomáš
Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru
Otázka: Škoda, že nelze diskutovat ve vlákně, aneb ještě jednou Hobulet (Aleš Presler 1.11.2017 0:24)
Vzhledem k tomu, že stále neexistuje diskuzní vlákno, musím plevelit zde. Na zavádějící článek ohledně Dne veteránů jsem upozornil pana starostu na FB, článek tedy z webu zmizel a zůstala jen pozvánka, ale v listopadovém Hobuletu, který vyšel v říjnu (co mi to jen připomíná?) chybný text zůstane na věky. Tak ještě přidám pár poznámek k tomu novému číslu. V perexu článku o přestavbě radnice se píše velkým písmem, že Prahy 7 existuje 130 let. Omyl, vážená redakce, je to 133 let.
V rubrice Hyde Park, kde reagují strany na dané téma, u opozice reaguje vždy "vtipnou" poznámkou pan radní Zelenka. Proč není stranám umožněno reagovat na Zelenkovu poznámku poznámkou vlastní? A proč se ve zmíněné rubrice objevuje strana Zelených, která samostatně v komunálních volbách 2014 samostatně nekandidovala?
Další otázkou je, proč se "historik" Václavovic v článku o Františce Plamínkové nezmínil, že dnešní ulice Františka Křížka nesla v letech 1947 - 1960 její jméno?
Nepřesností a omylů v tomto čísle Hobuletu je ještě celá řada, vyjmenoval jsem jen ty zásadní. To si fakt neumí paní šéfredaktorka, redakční rada, manažerka komunikace, tiskový mluvčí a spol. ohlídat alespoň zásadní údaje?
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 1.11.2017 15:53)
Vážený pane Preslere,
děkujeme za Vaše připomínky k aktuálnímu vydání Hobuletu, k uvedeným výtkám připojuji vysvětlení:

1/ ke Dni válečných veteránů – V článku neuvádíme, že Den válečných veteránů je 10. 11., ale že se pietní akt v Praze 7 uskuteční dne 10. 11. Věta „Tento významný den oslavují prakticky…“ není myšlena tak, že tento den je 10. listopadu, ale že „Den válečných veteránů“ je oslavován… V Praze 7 tyto akce vždy pořádáme nejbližší všední den především z toho důvodu, že na ně zveme školy a všední dny více vyhovují také dalším zúčastněným organizacím. Z obdobných důvodů slavíme kupříkladu také Mikuláše již 4. 12.
2/ 130 let Prahy 7 – Jsme si vědomí toho, že Praha 7 oslavila toto výročí v roce 2014. Z perexu nám bohužel vypadla slova „více jak“, za což se omlouváme.
3/ k poznámkám v Hyde Parku – Poznámky pod příspěvky v této rubrice jsou výjimkou, ke které přistupujeme na základě rozhodnutí redakční rady v případě, že příspěvek přímo vyzývá k odpovědi nebo uvádí nepravdivé či zkreslené informace. Vždy se v první řadě snažíme situaci řešit s autory dohodou a vyhnout se tak publikování reakce na příspěvek. Strany, na které je takto v Hobuletu reagováno, s tímto postupem na jednání redakční rady souhlasily.
4/ k dřívějšímu pojmenování ul. Františka Křížka – kolega Václavovic, který je autorem předmětného příspěvku, není historik, ani to o sobě nikdy netvrdil, nicméně o zmíněném dřívějším názvu ulice je informován. Do článku o Františce Plamínkové se však s ohledem na rozsah rubriky tato informace, stejně jako jistě celá řada dalších zajímavých informací, již nevešla.

Děkuji za pochopení.

Se srdečným pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Den válečných veteránů aneb deziformace z Hobuletu. (Aleš Presler 31.10.2017 20:44)
Tak jsem se v Hobuletu a následně i na webu Prahy 7 dočetl tuto informaci: "Srdečně vás zveme na vzpomínkový ceremoniál za válečné veterány, který proběhne 10. listopadu od 10 hodin v ulici Nad Štolou 8
u pamětní desky věnované brig. gen. Rudolfu Medkovi a válečným
veteránům. Tento významný den oslavují prakticky ve všech evropských
zemích a slaví se i v USA a v Kanadě. Připomíná uzavření
příměří s Německem v roce 1918, jímž skončila první světová válka." První světová válka však skončila až 11. listopadu a většina měst si Den veteránů symbolicky připomíná 11. 11. v 11 hodin. V Praze 7 si to ale přizpůsobili podle svého, 11. listopad připadá na sobotu a tak si zřejmě starosta a spol. nechtěli kazit víkend. Budiž, ale proč Hobulet a web Prahy 7 mystifikuje, že Den veteránů připadá na 10. 11.? Nestydíte se za tu lenost ověřit si skutečná historická fakta?
Otázka: Pilotní projekt radnice a MP Praha 7 (Aleš Presler 31.10.2017 20:22)
Dobrý večer, na titulce webu Prahy 7 je článek o tabulkách, které budou vyplňovat strážníci, resp. o jejich rozšíření ohledně pomoci občanům. Dovolím si podotknout, že starosta Prahy 7 (ve funkci 1994-2002) dostával od MP pravidelné týdenní svodky strážníků, doplněné širšími texty ohledně konkrétních činů (např. snesení ženy vážící 300 kg ze 3. poschodí do sanitky před domem - to se fakt stalo, nekecám, atp.). Proč se tedy Jan Čižinský po třech letech své vlády chlubí tím, že objevil něco, co fungovalo již dávno? Proč se nepochlubí např. tím, že doposud není zprovozněn nový web, což se mělo stát nejdéle do konce roku 2015 (dohledatelné ve zdejší rubrice)?
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní Praha 7 1.11.2017 15:54)

Dobrý den pane Preslere,

někdy se stane, že je dobrá praxe v průběhu let opuštěna a zapomenuta. Pokud podobná hlášení dříve strážníci Městské policie  vyplňovali, je jen správné s k nim vrátit.

Co se  týká nového webu, tak ten nikdo do konce roku 2015 nesliboval. Vy tvrdíte, že je slib dohledatelný zde v rubrice - vaše tvrzení jsem si ověřoval a bez výsledku. Pokud se mýlím,  prosím, pošlete mi odkaz nebo aspoň datum příspěvku na zelenkap@praha7.cz.

Zdraví Pavel Zelenka

Otázka: Obchodní centrum Jiřího Káry (Aleš Presler 28.10.2017 0:33)
Dobrý večer, v tisku proběhla zpráva, že existuje petice na pojmenování obchodního centra jménem Jiřího Káry. Podpoří radnice Prahy 7 tuto iniciativu? Pevně doufám, že ano, pan Kára byl jedním z nejvýznamnějších občanů naší městské části. Kdo by snad měl pochyby, přikládám link na video: https://www.youtube.com/watch?v=zZJYrnfcg7o
Odpověď: (Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 31.10.2017 11:51)
Dobrý den,
zabýváme se každou peticí, která na radnici přijde, a stejně tak tomu bude i v tomto případě. Vnímám, že návrh "OC Jiřího Káry" je pro současný název "OC Letná" silnou konkurencí, a tak po doručení petice zkontaktujeme investora. Je na společnosti Lordship, zda jí přijde jako legendárnější pojem „Letná“ nebo „Jiří Kára“. Ale obávám se, že se přikloní k první variantě.
Jan Čižinský
Otázka: poničený trávník a mozaiková cesta podél Letenské pláně (skylight 24.10.2017 16:55)
Dobrý den, při chůzi do garáží pod Letenskou plání jsem si všiml, že velká část travnaté plochy, která je podél mozaikové cesty (v úrovni stadionu) je vlivem parkování policejních vozů rozježděná a trávník poničen, Současně vznikly koleje v mozaikové cestě, je popraskaný beton u poklopů uzávěrů, které tam jsou. Otázka zní: musí policejní vozy používat tuto komunikaci a trávník, když se hraje na Spartě fotbal? Nemohou stát na vozovce, jako to dělají v protisměru?
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Váš podnět prověříme a na základě zjištěných skutečností zvolíme další postup.
Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7