Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Útvar kontroly a stížností

233 373 731

JUDr. Olga Ulrichová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

UlrichovaO@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Stížnost (Obcan72 28.2.2017 8:57)
Dobrý den,

jen taková malá připomínka k pracovníkům úřadu.

Pravidelně si chodím pro parkovací kartu. Už tak mě dost zaráží, že musím platit víc a to dokonce o 500,- Kč … a ani nemůžu zaparkovat, jelikož není kde. Když už vydáváte parkovací karty, tak aspoň podle počtu míst. Co je ale horší - když tam přijdu, chci být obsloužen.

Hned naproti dveřím sedí taková blond paní, co stále řeší své soukromé problémy po telefonu.. Možná je milá, ale kdykoli jsem tam přišel, telefonovala, řešila své věci. Kdyby aspoň někam šla, ale řečení jejích problémů opravdu lidi nezajímá - nedávno řešila daňovou poradkyni, poté následoval další telefonát, kde se chovala velmi arogantně a „sprdla“ toho dotyčného na druhé straně, atd…. Toto je skoro pokaždé, když vejdu dovnitř.

Pokud je u Vás nějaký vedoucí, nebo člověk odpovědný za její práci a který řeší stížnosti, byl bych rád, kdyby té paní někdo vysvětlil, že je tady pro nás – a že nás její soukromé hovory opravdu nezajímají. Kdyby to bylo jen občas, ale slyšel jsem to i od souseda, co si byl také vyřídit parkováni.
Paní je evidentně důležitá na práci – ale ne pro lidi. Také by mne zajímalo, jak je paní placená – jestli za to, že tam sedí a vyřizuje si své soukromé hovory, nebo právě za tu práci pro lidi, kterou dle mého názoru nevykonává.

Vždycky jsem tam chodil rád. Holky jsou to milý, veselý a pohodový, ale jeden člověk tento dojem dokáže zkazit.

Děkuji
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 28.2.2017 9:45)
Dobrý den,
rád bych Vám poděkoval za zpětnou vazbu k našim službám.
Kolegyně z oddělení Zóny placeného stání obvykle neřeší své soukromé záležitosti v pracovní době, nicméně budou v této věci poučeny. Klienti, které obsluhujeme, jsou pro nás na prvním místě. Proto se ke všem klientům snažíme přistupovat maximálně vstřícně a ochotně, občasným drobným problémům se však, především pak s ohledem na množství obsloužených klientů, bohužel nevyhneme.
Co se týká počtu vydaných parkovacích karet. Jsme si vědomi nepoměru mezi počtem prodaných karet a parkovacích míst. Množství vydaných parkovacích karet však ovlivnit nemůžeme, kartu musíme vydat každému, kdo na ní má nárok.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Heřmanova X Bubenská (jenda 28.2.2017 8:31)


Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč městská část nečině přihlíží porušování zákona o komunikací. V křižovatce Heřmanova x Bubenská jsou umístěné balisety bílé barvy, které se podle zákona používají na dálnice. Ve městech mají bít barvy zelené. Čekal jsem jestli si někdo uvědomí, že vydal špatné stanovisko a svojí chybu opraví, ale jak koukám tak si toho někdo nevšiml. Z tohoto důvodu se ptám kdy dojde k nápravě?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 3.3.2017 9:44)
Dobrý den,
v reakci na Váš dotaz uvádím, že dopravní řešení křižovatky Bubenská x Heřmanova bylo realizováno na základě rozhodnutí Odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy. Bílá barva balisety byla dle mého názoru upřednostněna z důvodu lepší viditelnosti v noční době. Použití balisety, jakožto prvku pro usměrnění provozu, respektive prvku pro zdůraznění podélné čáry souvislé, je umožněno vyhláškou č. 294/2015 Sb. Vyhláška v platném znění nestanovuje využití bílých baliset pro dálnice a zelených baliset pro města.

S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: (igregorova 27.2.2017 22:44)
Dobrý den, ...nestačím se divit, jakou že jsem to dostala odpověď, asi jsem se ptala na něco tajného... Využívám na této stránce možnost vkládat dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7, konkrétně k problematice parkování a modré zóny v horní části Letné, ještě konkrétnějí mne zajímá, jak je možné, že 23.2. 2017 od 19h do 23.00. v okolí stadionu Sparty (ulice. milady Horákové blok "molochov", ulice U Sparty, Nad Královskou Oborou, Jana Zajíce, Čechova, Havanská, Sládkova, Letenské Náměstí, Jirečkova a Dobrovského atd.) byla zaparkována vozidla bez parkovacích oprávnění kde jen bylo trochu místa, Na Výšinách na chodníku na straně školky, Nad Královskou Oborou na zeleném pásu u sportovní haly a okolo výduchu z Blanky a kolik vozidel bez oprávnění stálo na rezidentských místech jsem nepočítala. Domnívala jsem se, že policisté i strážníci přítomni v ulicích dohlíží na pořádek a dodržování vyhlášky o parkování v Praze, ale nedohlíželi, situace se vyřešila vlastně sama, okolo 23h návštěvníci fotbalového utkání odjeli a náhle bylo možné zaparkovat. Nežádám o informaci o činnosti MP v souladu s ustanovením §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb, pouze využívám možnost rubriky OTÁZKY A ODPOVĚDI na stránkách "mé radnice"!! Přesto děkuji panu Petru Svatoňovi za podrobný návod, jak požádat MP o informaci v souladu s ustanovením §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Dále také děkuji za porozumění panů maisnerovi a nespokojenému občanovi, alespoň si nepřipadám jako blázen. Prosím o radu, jak a kam při dalším zápase zaparkuji vozidlo s platnou parkovací za 1 200 Kč. Děkuji za ochotu a očekávám odpověď , Irena Gregorová

Vážená paní Gregorová,

vaši stížnost jsem,  jak jste mne v dotazu žádala, předala k vyjádření vedení Městské policie v Praze 7. Městská část s policií velmi intenzivně spolupracuje, ale neřídí ji. Připomínky občanů konzultujeme a hledáme společná řešení, ale nemáme pravomoc policii cokoli nařizovat.

Práci policistů během utkání na  stadionu Sparty jsme se na žádost občanů podrobně věnovali v hlavním tématu zářijového Hobuletu. Elektronickou podobu časopisu naleznete ZDE   http://hobulet.cz/archiv/2016_09.pdf. Z článku mimo jiné vyplývá, že primárním cílem policie je především v době před a po zápasech zajistit občanům maximální bezpečnost, klid a pořádek v ulicích.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

Kamila Matějková

Otázka: Masakr hlohyň šarlatových na Vltavské - likvidace? (občan Prahy 27.2.2017 17:06)
Dobrý den,

dnes jsem šla na Vltavskou a s překvapením jsem koukala na šíleně ořezané keře hlohyň šarlatových, které rostou před vstupem do metra. Jedna či dvě byli uřezané úplně u země a zbytek byl neodborně ořezán zřejmě motorovou pilou. Takto zmasakrovány byli keře v předu, na zadní se ještě nedostalo.

Zajímalo by mě, zda půjde o další úplnou likvidaci těchto cenných keřů, tak jak byli zlikvidovány ty nahoře, směrem k E.podnikům a kvůli stejnému důvodu, tedy pár delikventům, kteří se neumí chovat a neví, že odpadky a vajgli patří do koše a ne na zem?

Nebo firma, kterou jste si najali na prořez to neumí?

Pokud jde o první případ, je opravdu smutné, že vandalismus lidí řešíte likvidací keřů, hlohyň, které jsou stálozelené a poskytují úkryt drobnému ptactvu, jako např. vrabcům, kteří v Praze mizí, či sýkorkám, atd... v létě pak poskytují medonosné květy pro včely a později ozdobné plody pro ptáky. S keři jako jsou tavolníky, kterými jste na Vltavské nahradili hlohyně dříve, se přínos hlohyň nedá vůbec srovnávat. Ty v zimě žádný úkryt ptactvu neposkytují a plody nejsou pro ptáky chutné malvice, ale jen suché měchýřky....

Takhle si představuje Strana zelených péči o cennou městskou zeleň? Nebo najímáte barbarské neodborníky?
Odpověď: (Ing. Hana Horská, vedoucí. OŽP Praha 7 28.2.2017 15:12)
Dobrý den,
jedná se o pozemek, který vlastní Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.. U této společnosti zjistíme důvody odstranění keřů a jejich odpověď zde uveřejníme.

S pozdravem

Ing. Hana Horská
Vedoucí Odboru životního prostředí
Otázka: Je ten pán gramotný? (meisner 27.2.2017 15:03)
Předloni mi zde na OtOd pan Bc.Svatoň odpověděl, že jako občan nemám právo znát provozní předpis podle kterého strážníci odtahují (prý aniž jsou povinni ověřit, zda neodtahují auto s placenou ZPS) přestože informace o existujícím předpisu (náhled) spadá pod povinnosti odpovědi dle 106/99.
Dnes pan Bc Svatoň nabádá "Nespokojeného občana" a paní Gregorovou kteří si ptají proč jsou strážníci náladoví a šikanují, aby použili 106/99. Pozoruhodné. Tohle zjišťovat ani odpovídat zrovna dle 106/99 nelze.
Otázka: Modrá zóna (Nespokojený občan 25.2.2017 22:12)
Naprosto se ztotožňují s dotazem paní igregorova. Mám naprosto stejnou zkušenost, opakovanou. Stejně jako pocit o šikanování a ještě navíc náladovosti městské policie, která opravdu během fotbalového zápasu nekonala!!!!A též mám jistotu, že nikdo kompetentní se k danému problému smysluplně nevyjádří.Otázka je, kam tedy poslat stížnost, aby se něco dělo.
Odpověď: (Administrátor P7 27.2.2017 10:26)

Vážený pane,

předávám odpověď na Vaši stížnost :

Z důvodu povinné mlčenlivosti, dané strážníkům zákonem 553/1991 Sb. lze oficiální žádosti občanů na poskytnutí informací o činnosti MP , poskytovat za podmínek uvedených v  zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel o informaci v souladu s ustanovením §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Žádost o informace můžete žadatel podat buď písemně poštou na adresu Městská policie hl. m. Prahy, Kancelář ředitele, Korunní 98, 101 00 Praha 10, nebo elektronicky na elektronickou podatelnu zřízenou povinným subjektem (tj. Městskou policií hl. m. Prahy)  posta@mppraha.cz.

Petr Svatoň
Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství pro Prahu 7

Otázka: Příliš jemný štěrk - prašnost (občan Prahy 25.2.2017 15:04)
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda by v zimě bylo možné, aby se chodníky sypali proti náledí štěrkem o větší velikosti. Maličké kousíčky štěrku jsou velice prašné. A v okolí Strossmayerova náměstí je dokonce rozsypán na chodnících snad jen štěrkový prach. Nebo byl štěrk rozježděný auty, či stroji na čištění chodníků?

Je to velice nepříjemné s vědomím, že ještě k exhalacím a kouři od kuřáků dýcháme v Praze i jemný prach z posypu chodníků.

Také by mě zajímalo, zda štěrk, kterým je Praha sypána není z těch druhů štěrku, které obsahují azbest a které se stále bohužel v ČR těží.

Dokonce je i nový posypový materiál, který je z jílu a který se vyrábí u nás a má značku ekologicky šetrného výrobku. Jmenuje se Liapor.

Děkuji,
Hladíková
Odpověď: (Ing. Hana Horská, vedoucí. OŽP Praha 7 28.2.2017 8:51)
Dobrý den,
velikost frakce posypového materiálu je stanovena Vyhláškou hlavního města č. 39/1997 Sb. HMP Prahy O schůdnosti místních komunikací, ve které je uvedeno, že k posypu chodníků nesmí být použito posypových materiálů se zrny většími než 8 mm. Údaje o velokosti zrn, které jsou používány v Praze 7 zjistíme u Technické správy komunikací hl.m. Prahy, u společnosti CDV služby s.r.o a u Sedmé ubytovací. Uvedené subjekty provádějí zimní údržbu chodníků. Bohužel neznáme původ posypového materiálu, ale zjistíme u výše jmenovaných subjektů. Myslím však, že není žádný důvod k obavám o škodlivost posypů. Děkujeme za konkrétní doporučení, informaci předáme těm, kteří s posypovým materiálem pracují.

K druhé části Vaší otázky. V okolí Strossmayerova náměstí byla provedeny opravy chodníků. Jednalo se o vyplnění vybraných prostor mezi jednotlivými kostkami tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu uvolňování a vypadávání. Je možné, že část výplňového materiálu na chodníku zbyla. Prašné částice budou uklizenou v době nejbližšího ručního či mechanického úklidu chodníků.

S pozdravem
Hana Horská
vedoucí Odboru životního prostředí
Otázka: (igregorova 24.2.2017 0:57)
Dobrý den, chtěla bych vědět, proč při včerejším zápase Sparty nazasahovala městská policie s odtahem a řešením parkování, auta návštěvníků parkovala naprosto všude, na trávníku u sportovní haly, na chodnících v Korunovační, na Výšinách, ve vjezdech do domů, na přechodech a nic se nedělo. Při příjezdu domů okolo 19h a marném hledání i ve vzdálených ulicích jsem tedy s řádnou parkoací kartou musela též zaparkovt ve vjezdu do domu mimo zónu. Během zápasu jsem manévry po okolí 2x opakovala a bohužel jsem zaparkovala, až když fanoušci odjeli. Zaráží mne, že za běžného provozu městská policie řeší i třeba jen část vozu mimo zónu a není schopna tolerance, vidí-li kartu a přeplněnou ulici. Včera policistů na ulici bylo dost a mnoha násobné porušení vyhlášky nikomu nevadilo. Děkuji za odpověď a hlavně ráda bych též znala vyjádření městské policie, v podstatě se cítím šikanována. Irena Gregorová
Odpověď: (Administrátor P7 27.2.2017 10:24)

Vážená paní Gregorová,

z důvodu povinné mlčenlivosti, dané strážníkům zákonem 553/1991 Sb. lze oficiální žádosti občanů na poskytnutí informací o činnosti MP , poskytovat za podmínek uvedených v  zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel o informaci v souladu s ustanovením §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Žádost o informace můžete žadatel podat buď písemně poštou na adresu Městská policie hl. m. Prahy, Kancelář ředitele, Korunní 98, 101 00 Praha 10, nebo elektronicky na elektronickou podatelnu zřízenou povinným subjektem (tj. Městskou policií hl. m. Prahy)  posta@mppraha.cz.

Petr Svatoň
Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství pro Prahu 7

Otázka: Výběrové řízení na NBP (indianek 24.2.2017 0:07)


Zdravím úřad, chci si postěžovat nad koncepcí výběru nájemců do nebytových prostor ve Vaší správě. Jste asi jediná městská část kde při splnění podmínek nerozhoduje výše nájmu, ale sympatie !  Komise rozhoduje pod tlakem publika a vzhledem že 50% hodnoty nabídky je jak se rozhodne komise, a druhá půlka výše nájmu...tak to je opravdu zajímavé, kord když zvítězí nájemce z nižší nabídkou nájmu.... Jen u restaurace na Miladě Horákové 22 jste vyhodili s okna 84tis ročně a za dobu nájmu o 588tis !!! To už je dost peněz , které by se dali použít třeba na letenský kolotoč...Jen pro informaci, jak samotný magistrát , tak i městské části v centru, které mají o mnoho lukrativnější prostory než jsou na sedmičce, tak mají dvoukolové soutěže, tj. první obálka - splnění podmínek, kdo splní - postoupí do druhého kola - kde už rozhoduje jen výše nájmu . Naprosto transparentní a čitelné pro soutěžící na rozdíl co tu provádíte Vy do nočních hodin na jednáních komise...Co mi prosím k tomu řeknete ? Děkuji
Odpověď: (Administrátor P7 27.2.2017 10:28)

Vážený pane Indiánku,
já sám jsem se stal členem a předsedou Komise pro majetek, byty a nebytové prostory Rady MČ Praha 7 (dále jen "Komise") dne 14.6.2016, tzn. že jsem se zúčastnil asi šesti nebo sedmi jednání Komise, z toho jsme došlé nabídky hodnotili asi dvakrát. S ohledem na to, že jsem neměl zkušenosti s předchozím hodnocením, tak jsem po první zkušenosti žádné výraznější změny nenavrhoval. Na posledním jednání dne 13.2.2017 se mezi členy Komise rozpoutala diskuze o tom, zda systém nepozměnit. Tato diskuze pokračuje pomocí e-mailové komunikace a de facto jsem byl na základě této diskuze pověřen zástupcem starosty panem Marešem k organizaci a přípravě změn systému hodnocení, neboť ten stávající systém je na Úřadu MČ Praha 7 již minimálně deset let (nikdo ze současných úředníků Odboru majetku jiný nepamatuje). Za podnět, který by zavedl dvoukolové hodnocení Vám děkujeme a zvážím jeho aplikaci. Nad rámec Vašeho podnětu ještě podotknu, že ve spolupráci s Odborem majetku, IT a podatelnou zároveň pracujeme na zavedení možnosti posílání závazných nabídek datovou zprávou.

S pozdravem,
PhDr. Jiří Mlynář
předseda Komise pro majetek, byty a nebytové prostory

Vážený pane Indiánku,

rád bych Vám odpověděl i ze svého pohledu, který zabíhá více do minulosti, aby byla odpověď kompletní i z hlediska souvislostí.

Po volbách nově vzniklá Komise pro majetek, byty a nebytové prostory se na počátku roku 2015 zabývala změnou systému hodnocení žádostí o byty, neboť žádostí o byty bylo podstatně více a způsob hodnocení neměl vůbec žádný psaný systém. Šlo skutečně o miss sympatie (na základě tohoto získávali byty i někteří rodinní příslušníci tehdejších členů Rady a následně tyto byty privatizovali). Takto nově ustanovená Komise se scházela každých 14 dní a pracovala opravdu velmi intenzivně (nový systém hodnocení, další žádosti, které nebyly od září roku 2014 řešeny). Bylo to v době, kdy tato Komise měla na starost i hodnocení žádostí o pronájem bytů podporovaného bydlení a tudíž nebylo možné pracovat na změnách po kterých voláte. Dnes má na starost vyhodnocování žádostí o pronájem bytů Bytová Komise Rady MČ Praha 7 a tak členové Komise pro majetek, byty a nebytové prostory jistě získají více času na přípravu systému hodnocení soutěží o nebytové prostory. V případě hodnocení nabídek na nebytové prostory jsem se pro tehdejší okamžik rozhodl zavést alespoň prvek transparentnosti v souladu se základními principy, se kterými jsme jako hnutí PRAHA 7 SOBĚ do voleb kandidovali. Tzn. že každý má možnost se hodnocení zúčastnit a umožnil jsem, aby se o garáže, o které neměli občané Prahy 7zájem,  účastnily i firmy. Za možnost účastnit se jednání jsme častěji hodnoceni kladně než záporně, neboť neveřejné zasedání vzbuzuje ještě více emocí a pochyb o způsobu hodnocení.

Samotný fakt, že jakýkoliv samosprávný celek nepreferuje pouze finanční zisk, ale i přínos konkrétního projektu pro jeho občany je běžným standartem a na tom, že tomu tak je, nic špatného nevidím. Zde jde skutečně spíše o názor každého z nás a vlastně je to jedna z mála věcí, se kterou se s představiteli předchozího vedení shoduji.

S pozdravem,

Kamil V. Mareš
zástupce starosty MČ Praha 7 (majetek, byty, nebytové prostory)

Otázka: Deska biskupu Strossmayerovi jen česky? (Václav 22.2.2017 19:11)
V těchto dnech byla v Praze na rohovém domě proti škole na „Štrosu“ odhalena pamětní deska biskupovi Josefu Jiřímu Strossmayerovi, jehož jméno toto centrální náměstí Prahy 7 nese. Je to malá splátka za dlouhou dobu (téměř už sto let).
Tento čestný občan Prahy, přítel Jana Kollára a spolubojovník Františka Palackého i Františka Ladislava Riegra, v dávném devatenáctém století zakladatel celojugoslávské(!!!) Akademie věd a umění, skvělé obrazárny (dnes jeho jména), jakož i obnovitel záhřebské univerzity byl ctitelem tradice Cyrila a Metoděje. V biskupském sídle, což je město Ðakovo na východě Chorvatska (asi tak na čáře Ostrava-Sarajevo), dal postavit chrám těmto věrozvěstům zasvěcený.
Jako poslanec říšské rady byl aktivním zastáncem sebeurčovacích práv Slováků v Uhrách a rovněž podporoval návrhy poslanců českých v otázkách tzv. dualismu. Uhersko se mu pomstilo, jeho žáci byli nuceni uprchnout ze země, mnozí našli útočiště v Praze. Otevřeně je zde tehdy podporoval profesor Masaryk. (Nelze si v tuto chvíli nepřipomenout přátelství a spolupráci presidenta Masaryka s dalším Jihoslovanem, slovinským architektem Jože Plečnikem, který dal Praze i jiným místům naší země tolik nádherných stavebních skvostů.)
Josip Juraj Strossmayer byl ovšem hlavně kněz. Ani v tomto ohledu neznal oddech. Když se mu podařilo zvelebit biskupské statky, používal peníze z jejich výnosů k široké mecenášské aktivitě. Založil také seminář, desítky škol, ustavil fond k podpoře vysokoškolského studentstva. Jeho pojetí církve bylo vstřícné. Ve středověku by ho snad čekal Husův osud. Jednoznačně se postavil proti dogmatu o neomylnosti papežů (první vatikánský koncil), což především vnímal jako poškozování obrazu církve na veřejnosti. Shromáždění biskupové ho donutili dokonce odejít od řečnického pultu, nazývali ho přitom (velmi hlasitě) kacířem a volali po jeho zatracení. Roky pak ještě odolával, než musel nakonec vatikánské dogma přijmout.
Strossmayer se vracel rovněž k cyrilometodějskému úkolu a všeslovanským snahám. Zde inspiroval nového papeže (po Piovi IX. se jím stal Jan XIII., tzv. „papež pracujících“) ke změnám ve vztahu Vatikánu vůči východní, tedy pravoslavné církvi. Výsledkem bylo pařížské vydání fundamentálního díla, knihy významného ruského náboženského filosofa, jedné z ústředních postav ruské filosofie v XIX. století Vladimira Solovjova „Rusko a všeobecná církev“ („Россiя и Вселенская церковь“), přičemž Strossmayer měl možnost napsat k ní předmluvu.
Udělením čestného občanství Prahy roku 1883 (ano, je to ten rok, kdy byly Holešovice připojeny ku Praze) se tedy zcela po právu uznávaly široké zásluhy tohoto velkého muže. Nepochybně se tím ovšem tehdy sledovalo i jakési pošimrání směrem k Vídni, která hodnotila Strossmayera ruku v ruce s Budapeští. Tehdejší primátor Tomáš Černý (mj. to on první pronesl okřídlené „zlatá slovanská Praha“) byl ostatně zasloužilým vlastencem i v jiných případech. Po smrti Jindřicha Fügnera podržel hlavu nad vodou rozklížené organizaci Sokol, jako obhájce se osvědčil v záměrně protičeských soudních procesech, hlavně tiskových atp. (Alespoň jedna jeho „praktická“ zásluha jako primátora: vznikla Podolská vodárna.)
Pamětní deska na Strossmayerově náměstí nemůže přirozeně pojmout úplnou informaci o tak naplněném životě, jako byl život biskupa Josefa Jiřího (správně tedy Josipa Juraje) Strossmayera (* 4. února 1815 Osijek, † 8. dubna 1905 Đakovo). I tak je to důležitý počin. Snad jedno drobné upozornění by se tu žádalo přidat. Z důvodů víceméně diplomatických, ceremoniálních, ale prostě i po řádu lidské slušnosti tu měla být ještě jedna tabulka, a sice v chorvatštině. Dělává se to. Jak je nám milé, když v Řezně uvidíme desku připomínající křest českých knížat, a sice i česky. Také v Charkově, jehož obyvatelé milovali Čechoslováky za jejich úpornost u Sokolova, je jméno Otakara Jaroše na desce i v češtině.
Bylo by to i pěkné přátelské gesto, kdyby naše úřady zařídily (a po dohodě s ambasádou Chorvatska také daly provést) takovou desku (snad u vedlejšího okna onoho domu), na níž by stála informace v jazyce návštěvníků třeba ze Záhřebu nebo Ðakova. Ostatně chorvatština je jedním z jazyků Evropské unie. - A ještě malý dodatek. Pokud by někdo chtěl přinést k pamětní desce věneček nebo kytičku, kam s ním? Na chodník? Přitom na dohled odtud je umístěna deska se jménem Milady Horákové (hlavní třída vedoucí z náměstí směrem na Hradčany nese totiž její jméno). U ní je vše velkoryse a velmi prakticky zařízeno. Takže inspiraci by úřad měl.
Vážený pane Václave,
umístění pamětní desky na Strossmayerově náměstí je společným projektem Chorvatsko-české společnosti a Velvyslanectví Chorvatské republiky v ČR. Městská část se organizačně podílela pouze na jejím odhalení. Vše ostatní tedy text, zvolený jazyk a místo umístění pamětní desky bylo zcela v režii chorvatské strany.
Děkujeme za pochopení

Kamila Matějková
Otázka: urban. rozvoj P7 - bude? (meisner 21.2.2017 15:38)
Dobrý den.
Vážená paní magistro Matějková. Ráno jsem na Vašem FB zahlédl foto Dr.Biegela a info o akci v NTM 19.2. zareagoval jsem dotazem zda máte záznam, dodatečně jsem si všiml, že úřad sem zavěsil předloňskou informaci. Akci "Dva roky od voleb" moderovanou p.Šídlem jsem navštívil. Rozvoj čtvrti se zde prakticky nezmiňoval a již vůbec se nedebatoval. Předloni, to si radnice vyřizovala účty s předchůdci mezitím se dost událo, obdoba akce týkající se rozvoje a výstavby je na místě.

Požadavek na debatu nad konceptem Úpn Prahy je legitimní. Tzv."Metropolitní plán" byl odtajněn v dubnu 2016, IPR nemá a nehodlá zveřejnit jinou verzi než tu z 31.5.2016. Je s podivem, že se občan musí URGOVAT, aby MČ vyvěsila MPP, aspoň část týkající se MČ P7 a samozřejmě zveřejnila i připomínky městské části. Hovoříte jménem vic než 40 tisíc lidí.
Návrh tzv. "Metropolitního plánu" hodlá IPR zveřejnit nejdříve v lednu 2018. To bude Praha 7 celou dobu spát a pak se vše vyřeší nějakou "debatou" s barevnými samolepkami? Jaký bude mandát těch kdo se budou vyjadřovat za 42 tisíc lidí?

Zda budeme (chceme) mít na Praze 7 výškovou hladinu až 21 pater je věc veřejná a k debatě.
Kolik desítek tisíc lidí na pozemek Buben. nádraží je věc veřejná a k debatě.
Bubenské nádraží je trasa biokoridoru! Případný park mezi Letnou a Holešovicemi je věc veřejná a k debatě.
"Bulvár" Mil. Horákové+další SuperMolochov táhnoucí se od stadionu Sparty přes vjezd do Blanky až ke Špejcharu není soukromou věcí poslanců ale je věc veřejná a k debatě.
Kolik pater si MČ dohodla pro plánovaný "downtown" v místě Prefy je věc veřejná a k debatě.
Přímé spojení úrovně Vltavy a Letenské pláně je věc veřejná a k debatě.
Poloha přemostění Holešovic a Karlína je věc veřejná a k debatě.
Zda městská část je//není schopna kontrolovat popř. sankcionovat "péči" o zeleň TSK je věc veřejná a k debatě.
Podařený //nepodařený přesun SAZ do zubařských ordinací je věc veřejná a k debatě.
Zájem // nezájem MČ zavlažit Letenské sady je věc veřejná a k debatě.
Předmuzejní prostor NTM a NZM je věc veřejná k debatě.
"Chodníkový program" je věc veřejná a k debatě, i s vozíčkáři, na které mladí a zdraví poslanci pozapomněli.
Kompetenční nejasnost mezi MČ a HMP která je tak báječná pro vzájemné výmluvy jedněch i druhých je věcí k debatě. Příklad: ochota "velké radnice" postavit na Štvanici ostrůvky dle sporného nápadu starosty a místostarosty "malé radnice", současně poslanců "velké radnice". Následně dva roky výmluv, jak "malá radnice" nemůže ovlivnit opravu zmetku do funkčnější podoby neb věc v kompetenci "velké radnice" :-))

Jde o poznámky jednoho občana, jistě není sám. Jen na OtOd jsou kvalifikované připomínky desítek lidí.
S pozdravem.
Otázka: 2x rozvoj Prahy 7 (meisner 21.2.2017 6:57)
Na "Aktualitách" městské části nebyla vyvěšena akce v NTM o rozvoji MČ P7. Je / bude její záznam k dispozici, aspoň ve zvukové podobě?
----------
od 31.5.2016 je veřejný kocept územního plánu Prahy. Opakovaně jsem připomínal, že by jej měla Městská část vyvěsit, zvlášť když na něm po dvouměsíční pauze pracují stejní lidé jako předtím. Takže se znova přimlouvám za jeho vyvěšení a samozřejmě zveřejnění připomínek, které k němu Městská část podala. Vzhledem k tomu, že hovoříte jménem víc jak 40 tisíc lidí, bych to považoval za samozřejmé.
děkuji.
Vážený pane Meisnere,

beseda Dva roky od voleb byla vysílána online v čase konání a od té doby je zveřejněna na YouTube kanálu MČ Praha 7. Odkaz na ni byl také samozřejmě v aktualitách www.praha7.cz.

Nyní ji můžete nalézt na veřejném odkazu https://youtu.be/tzGY3OJhjeM.

Druhý dotaz jsem předala kolegyním z Odboru rozvoje, ale myslím, že jejich odpověď bude obdobná jako předchozí odpovědi na stejný dotaz.

Přeji hezký den

Kamila Matějková
Vážený pane architekte,
jak jsme již uváděli i v předchozích odpovědích na Vaše dotazy, Připomínky MČ Praha 7 k pracovní verzi návrhu Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitnímu plánu) jsou veřejně dostupné na adrese http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=23852&dlOrgan=1 . Tyto připomínky jsou však zpracovány k verzi Metropolitního plánu Prahy (MPP) ze dne 30.11.2015. V současné době je veřejně dostupná verze novější, která již část těchto připomínek MČ zapracovala.
Veškeré aktuální podklady jsou veřejně dostupné na webových stránkách http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace, stále se však jedná o verzi pracovní, která je průběžně upravována. Městská část i občané budou následně po dokončení návrhu MPP informováni a vyzváni k jeho připomínkování.
Jak již bylo několikrát zmíněno, MČ je připravena uspořádat veřejné projednání návrhu MPP ve chvíli, kdy se tohoto jednání budou moci zúčastnit zástupci zpracovatele i pořizovatele tak, aby bylo připomínkám občanů v maximální možné míře nasloucháno odpovědnými osobami a nebylo zbytečně plýtváno jejich časem i energií na prezentaci a připomínkování verze, která již v době svého vystavení není z důvodu průběžného dopracovávání aktuální.

Ing. arch. Tereza Marková
Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru
Otázka: Zastávka na Hlávkově mostě (Aleš Presler 18.2.2017 17:15)
Občan Jenda se opět zmínil o tramvajové zastávce na Štvanici. Má pravdu, že je zcela zbytečná, ale vedení Prahy 7 si na ní vytváří své image, nic jej to nestojí. Kavárna tam nefunguje, zimní stadion byl zbořen, tenisté jezdí na kurty automobily, ale řadový občan Prahy 7 bude na ostrov jezdit tramvají, protože ujít pár desítek metrů od stanice Vltavská je pro něj velký problém. Vize je asi taková: Procházkychtivý občan dojede tramvají na zastávku Štvanice, projde půlkilometrovou trasu na východní cíp ostrova, tam použije přívoz buďto do Karlína nebo k Tržnici, odkud se opět vrátí tramvají do tepla svého domova. Není to krásný návod na smysluplné využití volného času, když ušetříte pár minut za nesmyslný pochod od stanice Vltavská?
Otázka: Měření ovzduší na Ortenově náměstí (Aleš Presler 18.2.2017 17:02)
Nick Kaczka se zajímal o to, zda by nešlo měřit stav ovzduší na Ortenově náměstí. Odpověď je jednoduchá: Nešlo! Za totality tam byla umístěna měřicí stanice, stejně jako na Letenském i Strossmayerově náměstí a ve Veletržní ulici. Protože tyto stanice téměř dennodenně překračovaly stanovené limity, byly zrušeny a měřící bod přemístěn na Výstaviště do Stromovky. Posléze i tento zanikl. Je tedy zbytečné začít s měřením na Orteňáku, neboť pokud by limity byly překročeny, stejně se s tím nedá nic dělat (viz nedávná smogová situace v Praze). Nač tedy zbytečně znepokojovat občany dolních Holešovic?
Vážený pane Preslere,
jak už zaznělo v odpovědi níže, pro oblast dolních Holešovic je relevantní i měřící stanice v Karlíně. O umístění nových stanic požádáme.
Kamila Matějková
Otázka: Kouření před kinem Oko (Aleš Presler 18.2.2017 16:52)
Protože na většinu dotazů zde položených přestala radnice odpovídat, dovolím si tak učinit já. Pan Janastas se ptal, zda by se nedalo zamezit kouření a randálu před kinem Oko v nočních hodinách. Možná dalo, ale v souvislosti s protikuřáckým zákonem se na ulici začátkem června přesunou i návštěvníci nedaleké restaurace Na Mělníku, takže zásah proti kinu Oko je zbytečný. Stejně jako pan Janastas budou nočním hlukem a kouřem postiženi všichni ti, co bydlí nedaleko restauračních zařízení.
Vážený pane Preslere,
jsme si vědomi, že se pravděpodobně situace ohledně rušení nočního klidu a čistoty v okolí restaurací a baru v červnu zhorší. Velká míra odpovědnosti bude právě na provozovnách a my jsme připraveni velmi tvrdě po nich vymáhat, aby dodržovaly své povinnosti a hlídali jak noční klid, tak také čistotu. Pokud nebudou pravidla respektována, můžeme přistoupit například k nepovolení záboru (např. zahrádky) na ulici.
Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7