Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: 5x parkovani (OndrejL 22.9.2017 16:26)


Dobrý den,Chtěl bych se zeptat na několik věcí
ohledně parkování.1) Praha 7 plánuje přechod na “standardní
nové” modré zóny, myslím někdy začátkem příštího roku. Nevím, jestli jsou mé
informace správné, ale mám pocit, že nové zóny dovolují diferencovat cenu
v závislosti na lokalitě dle aktuální situace v dané lokalitě (což je
dle mého názoru dobře). Chtěl bych se zeptat, plánuje se v souvislosti
s přechodem na nové zóny nějaké navýšení ceny za parkování pro rezidenty
v oblasti letné ze současných 1200 za rok, vzhledem k velkým
problémům  s parkováním na letné?2) Členové radnice veřejně prezentovali
jejich přání vyjednat možnost nočního parkování v plánovaném podzemním
parkovišti v plánovaném novém nákupním centru na praze 7, za řádově 20
korun za noc pro rezidenty asi od 18:00 do 9:00 jestli správně rozumím. Proč
podobná možnost není k dispozici v nově otevřených garážích na letné?
Myslí si členové radnice, že komerční majitel nákupního centra odsouhlasí
mnohem tvrdší podmínky než magistrát, který vlastní garáže na letné, a který
v současnosti umožňuje parkování za 125 korun za noc (nediferencuje zda je
to za noc nebo za celý den, také nediferencuje mezi rezidenty a ostatními)?( 3), 4) a 5) musím napsat zvlášť, neb
stránka prý nedovoluje dlouhé dotazy. )

Otázka: Je mi krásně (Dana Řeháková 21.9.2017 18:39)
Odstěhovala jsem se z Prahy 7.
Otázka: Ulice JANA ZAJÍCE - REKONSTRUKCE (Zajíc 21.9.2017 13:56)
Dobrý den, prosím kdy má být zahájena rekonstrukce ulice Jana Zajíce a v jakém rozsahu? Má např. dojít i k instalaci mozaiky, výsatbě stromů, rozšíření chodníku, doplnění chybějících litinových sloupků, instalaci nového osvětlení, novému povrchu silnice? Děkuji velice.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 27.9.2017 8:12)
Dobrý den,
přesný termín rekonstrukce ulice Jana Zajíce stanoví Technická správa komunikací. Podle našich informací by se v omezených úsecích mohlo začít již v tomto roce. Plánována je především rekonstrukce stávajících asfaltových ploch, tj. náhrada asfaltu za mozaiku, tam kde to umožní vedení sítí, by měly být vysazeny stromy (počítá se se 7 stromy). Některá nároží v ulici budou rozšířena a vybrané přechody pro chodce budou zkráceny. Oprava komunikace ani veřejného osvětlení není součástí projektu.

Jan Kovařík
Otázka: Další zábor v ulici Fr. Křížka ?!!! (Vít Pešina 21.9.2017 11:42)


                   

Další zábor v ulici Fr. Křížka ?!!!

V pondělí jsem si zde postěžoval na neúměrnou četnost záborů
v naší ulici a ejhle, dnes ráno byla před domem řada značek oznamujících další
zábor 27.9. ( v modré zóně) a zákaz parkování. Tentokrát bude zábor pro potřeby
filmování ( letos již po několikáté) pro jistou i v ulici Heřmanova. Když se k
tomu přidá již několik měsíců trvající zábor v ulici Milady Horákové, vzniká z
toho naprosto zoufalá situace, kdy budou zábory ze všech tří stran našeho domu
a možnost zaparkovat nebude vůbec žádná. Četnost záborů v okolí našeho domu je
taková, že už to nelze brát jako náhodu nebo souhru okolností. Z mého
pohledu  je to naprosto jasná šikana
obyvatel této ulice, kteří nemají kde zaparkovat.

Vážená paní Třeštíková, pánové Čižinský a Mirovský - v kontextu
výše uvedeného se mi ani trochu nechce věřit vašemu ujišťování, že vás tato
situace mrzí a že není vaším záměrem komplikovat parkování residentům.

Věřím tomu o to méně, že se městská část Prahy 7 podílela se
společností AutoMat na tvorbě manuálu jak žádat o zábory komunikací.   M  Č Prahy 7 tedy místo toho aby řešila
kritickou situaci s parkováním, vytváří manuály k tomu, jak parkování ještě
více omezit a zkomplikovat tím běžným občanům jejich každodenní život.  

Vážený pane Pešino,
opravdu se jedná o nepříjemnou souhru okolností. Veškeré žádosti o zábory jsou pečlivě prověřeny a ve většině případů redukovány. Pokud však žadatelé o zábor splní všechny nutné podmínky (smlouvu s Technickou správou komunikací, souhlas Policie – v případě záboru vozovky), nemáme oprávněný důvod zábor zakázat. Také si klademe podmínku, že každý kdo o zábor požádá, musí rezidentům nabídnout náhradní parkování. Informace o náhradním parkování (obvykle na Letenské pláni) a adresa a mobilní telefon na odpovědného člověka jsou vždy uvedeny na zadní straně přenosných dopravních značek označujících uzavřené ulice.
S pozdravem.

Kamila Matějková
Otázka: výstavba Loko Vltavín (milul 21.9.2017 9:36)


Dobrý den,z minulé odpovědi na mou otázku jsem se nedozvěděla kolik (počet) dřezovce bude dosazeno do ulice Argentinská ? Ono se totiž moc stromů do zmíněného úseku nevejde. A o jaký počet stromů se jedná v případě sadové úpravy ve vnitrobloku ? A proč nejsou zasazeny opět smrkové porosty, alespoň částečně ?   
Odpověď: (Ing. Marie Bittnerová, OŽP Praha 7 25.9.2017 13:26)
Dobrý den,
předepsaná náhradní výsadba bude provedena dle, k žádosti přiložené, projektové dokumentace "Sadové úpravy" - 10 ks dřezovců a 41 ks ostatních stromů (druhové složení viz. předchozí odpověď).
V důsledku změny klimatu trpí smrky stále častěji škůdci jako sviluška, mšice, lýkovec a rozmáhá se i choroba sypavka smrková. Ve veřejném prostoru je pak velmi komplikované a někdy až nemožné stromy před napadením ochránit. Smrk pichlavý také není doporučován pro výsadbu do zpevněných ploch a je dost citlivý na zasolení. Hodí se spíše do parků a velkých zahrad.

S pozdravem Ing. Marie Bittnerová
Otázka: Vinarska/Veverkova - 27/9 - filmari (Marie Holá 20.9.2017 18:53)
Dobrý den, ve Verkove ulici vozovka neni vyasfaltovana, jezdime tudy jak po tankodromu, jeden chodnik rozkopany, u druheho zakazy zastaveni. A nyni do toho vseho jeste povolite zabor filmarum na 27/9?! Je zvlastni, ze v povoleni zaboru na vasem webu - v sekci doprava, neni o Veverkove ulici ani slovo, ale dopravni znacky jsou od Vinarske po Kostelni, zaroven se zakazy stavby:
FILM MAKERS s.r.o.

Zábor části vozovky
Heřmanova č.or. 32, 34, Františka Křížka č.or. 15, 17, Vinařská č.or. 1, 3, 5, 7
27.9.2017
Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení televizního seriálu „POLDA 2“
Zodpovědná osoba za akci: Peter Petrík – 704 711 430

Kde maji zaparkovat auta z cele Vinarske, kdyz uz tak je parkovani omezeno? Navic povoleni na dopravnich znackach neni vylepeno. Kdyz ve Veverkove ulici zaparkuji filmari, tak uz nebude vubec prujezdna!!! Nechapu, ze MC tech par korun za zabor stoji za to nastvat tolik lidi.
Tesim se na vysvetleni
Vážená paní Holá,
děkujeme za upozornění na chybu, ke které došlo na webových stránkách. Dnes budeme vyvěšovat tabulku novou a tam bude vše v pořádku. Co se týká záborů. Veškeré žádosti o zábory jsou pečlivě prověřeny a ve většině případů redukovány. Pokud však žadatelé o zábor splní všechny nutné podmínky (smlouvu s Technickou správou komunikací, souhlas Policie – v případě záboru vozovky), nemáme oprávněný důvod zábor zakázat. Také si klademe podmínku, že každý, kdo o zábor požádá, musí rezidentům nabídnout náhradní parkování. Informace o náhradním parkování (obvykle na Letenské pláni) a adresa a mobilní telefon na odpovědného člověka jsou vždy uvedeny na zadní straně přenosných dopravních značek označujících uzavřené ulice. Vyvěšení na značkách průběžně kontrolujeme, pokud však někde chybí, budeme velmi rádi, když nám o tom dáte vědět.

S pozdravem.

Kamila Matějková
Otázka: MgA. Kamila Matějková (Jirka13 20.9.2017 11:51)
Reagoval jsem na příspěvek Mgr. Třeštíkové.
S pozdravem Napřed čtu a potom píši,
J.S.
Otázka: MgA. Hana Třeštíková, radní MČ Praha 7 (Jirka13 19.9.2017 22:27)
Skutečně si spolek Automat může vybrat, které místo si ve městě zvolí, jak píšete? Bez Úřadu městské části?
Vážený pane,
Automat si stejně jako každý jiný organizátor kulturní či sportovní akce v ulicích Prahy 7 může vybrat místa, kde požádá o tzv. zábor. Povolení záboru samozřejmě předchází administrativní „kolečko“, které je nutné pro definitivní schválení. Žadatel o zábor musí mít uzavřenou smlouvu se správcem komunikace (obvykle Technickou správou komunikací) a uhradit poplatek za pronájem, u záboru vozovky také souhlas Policie ČR. Teprve pokud má tyto dokumenty, může podat žádost na Odbor dopravy městské části, který mu na jejich základě vydá povolení. Pokud správce komunikace (Technická správa komunikací) i policie se záborem souhlasí, není důvod organizátorům akci v ulicích nepovolit.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Otázka: Podchody Vltavská (občan. 17.9.2017 20:44) (Aleš Presler 19.9.2017 22:11)
Vážený občane, je vidět, že nesledujete web Prahy 7 pravidelně. Váš dotaz, kam chodí na WC bezdomovci již několikrát zodpověděl pan starosta Čižinský. Bezdomovci používají WC i sprchy na radnici Prahy 7, to vše za peníze daňových poplatníků, tedy i ty vaše. Otázkou je, zda pokud by běžní občané Prahy 7 (tedy nikoli bezdomovci) používali radnici jako koupelnu či veřejné záchodky, bylo by jim to tolerováno. Ale zkusme jít dál. Pan starosta je k bezdomovcům tolerantní a má je raději než své voliče, zkusme tedy tuto sortu lidí posunout dál. Každý úředník má k dispozici varnou konev, i to kafe se dá zahrnout do nákladů, což tedy takhle každé ráno posnídat na radnici? A proč vlastně ráno, když je radnice otevřena skoro každý den? Pane občane, navrhuji setkání nad kávou u pana starosty, kde třebas i bez jeho přítomnosti probereme vaše problémy. Kdy se vám to hodí?
Otázka: Nový web Prahy 7 se podařil (Aleš Presler 19.9.2017 21:53)
Děkuji vedení MČ Praha 7 a zvláště radnímu Zelenkovi za skvělý nový web Prahy 7, který nám byl slibován tři roky. Dílo se podařilo, je skoro až neuvěřitelné, že to trvalo tak krátce. Oceňuji, že konečně lze řadit odpovědi diskutujících pod původní otázku, s radostí kvituji i možnost připojit fotografii. Jak vidno, když se chce, tak to funguje. Obligátní otázka zní, zda byl pan radní za tuto nelehkou práci oceněn mimořádnou prémií?
Vážený pane Preslere,
nový web je po technické stránce z drtivé většiny připraven a dokončujeme kompletně nový obsah. Bohužel nás však stále dobíhají nedostatky v údržbě IT za předchozího vedení, zejména migrace dat ze systémů, které už ani jejich výrobci nepodporují.
Web chceme spustit teprve, až budeme mít jistotu, že odpovídá našim představám.

Kamila Matějková
Otázka: kulturní akce na parkovišti (Vít Pešina 18.9.2017 11:34)
                   

V sobotu 16.9. se opět nedalo parkovat v ulici Fr. Křížka v
tzv. prostoru před kinem OKO. Za letošní rok je to už v souhrnu celkem skoro 2
měsíce, kdy se zde na modré zóně nedalo parkovat. Před časem se parkoviště
zmenšilo aby si kino mohlo zvětšit předzahrádku a aby více vydělalo na
konzumaci nápojů ( k ničemu jinému předzahrádka neslouží). Proč se tedy při
pořádání jakési "kulturní akce " opět zabírá parkoviště?!!! Praha 7
má dost jiných prostor kde se podobné akce dají pořádat. Proč tedy zrovna na
modré zóně, když je na Praze 7 takový problém s parkováním???!!!Vážený pane Pešino,
Akci Zažít město jinak neorganizuje Městská část, ale jde o celopražskou akci sousedských slavností, kterou zaštiťuje společnost Automat a je na jednotlivých organizátorech, které místo ve městě si pro svoji slavnost zvolí. Tradičně jde o sobotu, kdy jsou modré zóny nejméně vytěžované.
Velmi nás mrzí, že Vám tento sobotní zábor v kombinaci s rekonstrukcí domu budoucí polikliniky zkomplikoval život. Moc doufáme, že rekonstrukce již brzy skončí.
Přeji hezký den,

MgA. Hana Třeštíková
Otázka: WC na Sedmikrásce (Zuzana 18.9.2017 0:51)
Dobrý den,
v těchto dnech začíná rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, po níž prý bude na hřišti umístěno mj. pítko. Proto se celkem logicky nabízí otázka, zda bude na hřišti i WC? Pokud se nemýlím, před pár měsící byla v Hobuletu otištěna zpráva, že WC na hristi bude umístěno v brzké době, po záchodě však ani památky...
Pro mě jakožto rodiče malých dětí je vybudování WC nebo alespon umístění Toitoi budky na hřiště poměrně důležité, není důstojné močiti do křovisek!
Děkuji
Kratochvílová
Dobrý den,
toaleta na hřišti Sedmikráska bude.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Podchody Vltavská (občan. 17.9.2017 20:44)
Když už v podchodech na Vltavské je nové značení co takhle vystěhovat bezdomovce? Každý ráno jsou podchody plné hoven a smradu zajímalo by mě kam bezdomovci chodí na záchod?? Už jsem viděl jak odpad hážou do Vltavy to Vám přijde normální?? Snažíte se chovat ekologicky a pár lidí tady znečišťuje okolí a Vltavu a radnice to vůbec neřeší už jste na radnici tři roky a problém bezdomovců v podchodech jste nedokázali vyřešit.

PS: dočkám se odpovědi kolik radnice platí za úklid nebo musím použít zákon 106??
Odpověď: (Bc. Naďa Zelinková, OSZ Praha 7 20.9.2017 17:24)
Dobrý den,
terénní pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pravidelně monitoruje na území Prahy 7 výskyt lidí bez domova, opakovaně s nimi hovoří a nabízí pomoc s ubytováním a zajištěním základních životních potřeb. V několika případech se nám podařilo a daří klienty přesvědčit ke změně a k využívání návazných služeb pomoci a vrátit jim naději, že jde s jejich situací ještě něco dělat. Dovoluji si upozornit, že v kompetenci sociálního pracovníka není lidi bez domova vyhánět či vystěhovávat z lokalit, kde se vyskytují, nýbrž nabídnout jim jednotlivé sociální služby dle jejich aktuální potřeby a individuálního stavu. K Vaší námitce týkající se neřešení problému bezdomovectví podotýkám, že řešení této problematiky je běh na dlouhou trať a pomoci jednomu člověku na ulici může trvat i několik let a zahrnuje celou škálu potřebných úkonů a činností. Každopádně městská část se této problematice intenzivně věnuje.
S pozdravem

Bc. Naďa Zelinková
vedoucí oddělení sociální práce
Otázka: Nákupní centrum (Radek 16.9.2017 15:39)
Dobrý den, rád bych se zeptal není-li v plánu MČ Praha 7 vybudování nákupního moderního centra v dolních Holešovicích ....?? Domnívám se, že řada nových občanů této méstské části by toto uvítala....díky nové bytové výstavbě by takové centrum jistě našlo své zákazníky ....
Dobrý den,
městská část Praha 7 neplánuje vybudování nákupního centra v dolních Holešovicích, neboť nemá v tomto území k dispozici pozemky ani na vybudování potřebné veřejné vybavenosti, jako jsou například školy. Předpokládáme však, že v rámci v současné době nezastavěného území Bubnů bude v budoucnu realizováno dostatečné množství ploch pro obchodní i veřejnou vybavenost, které pokryje i deficity okolní zástavby dolních Holešovic a Letné. V tomto smyslu bylo formulováno zadání územní studie Holešovice Bubny – Zátory, kterou by měl začít ještě letos zpracovávat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a která by měla stanovit budoucí využití tohoto pro městskou část Praha 7 velice důležitého rozvojového území.

Ing. arch. Martina Čermáková
Otázka: výstavba Loko Vltavín (milul 15.9.2017 19:58)


Dobrý den, na části hřiště Loko Vltavín by v budoucnu měla vzniknout výstavba 6 bytových domů, dle webu develop. firmy Vivus. Zajímalo by mě, zda se jedná o soukromý pozemek ? Nebo zda patří MČ ? Pak bych musela položit otázku, proč není zbývající pozemek, který v souč. době zbytečně chátrá využit pro místní mládež a neupraví se dle jejich potřeb. Na každý volný " plac" se musí něco postavit, zastavit, zelené plochy jsou okamžitě zničené, zastavěné. Je to hrozná škoda, neboť místní fotbalový klub funguje dobře, mládež hřiště využívá a další hřiště např. na volejbal, basket by se určitě hodila . Taktéž by mě zajímalo, jak bude vyřešeno parkování pro každý byt? Není totiž veřejným tajemstvím, že developeři, aby ušetřili, tak např. 80m2-100m2 byt dají jako 1+1 a tam není povinnost dělat garážové stání.Děkuji za odpovědi.
Dobrý den,
pozemky developerského záměru obytného souboru společnosti Vivus v ulici Argentinská nekoupila tato společnost od městské části Praha 7. Jednalo se o pozemky soukromé. Také Vámi zmiňované sousední pozemky s fotbalovým hřištěm nejsou v majetku MČ Praha 7, jedná se o soukromé sportoviště ve vlastnictví jeho provozovatele TJ Lokomotiva Praha. Zástavba obytného souboru společnosti Vivus vznikla v souladu s funkčním využitím určeným platným územním plánem, který tyto pozemky vymezuje pro funkci všeobecně smíšenu. Plochy hřiště TJ Lokomotiva jsou určeny přímo jako plochy sportu a pokud je nám známo, plocha fotbalového hřiště by zde měla být do budoucna zachována. Návrh obytného souboru s obchodními jednotkami v úrovni parteru městská část Praha 7 projednávala s developerem. Městská část požadovala, aby projekt navazoval svým hmotovým i architektonickým řešením na okolní zástavbu, navrhl dostatečné množství parkovacích stání, umožňoval veřejnou prostupnost nově vzniklého vnitrobloku a přinesl do území zvýšení kvality veřejného prostoru v jeho okolí v podobě úprav chodníků a ozelenění přilehlých ulic. Projekt splňuje požadavky vyplývající z platného územního plánu, tedy především koeficient zastavěných ploch, který limituje objem zástavby a dále koeficient zeleně, kterým je určeno odpovídající množství zelených ploch a dosadeb stromů, které musí být realizováno. Objekt doplňuje uliční čáru v ulici Argentinská a tvoří bariéru proti šíření hluku z této rušné komunikace do hloubky zástavby a na přilehlá sportoviště. Z hlediska počtu parkovacích míst projekt umísťuje do podzemních garáží pod objektem pro 254 bytových jednotek a 30 atelierů 299 parkovacích stání, což je více, než požadují platné předpisy. Podrobnější informace k projektu je možné získat na stavebním úřadě ÚMČ Praha 7.

Ing. arch. Martina ČermákováCopyright © 2012 Městská část Praha 7