Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: křižovatka Pelc-Tyrolka po zprovoznění tunelu Blanka (Pavel Bareš 7.4.2008 15:09)

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jakým způsobem bude řešena přednost na křižovatce Pelc-Tyrolka, poté co bude do provozu uveden tunel Blanka. Předpokládám, že značně naroste intenzita dopravy v Povltavské ulici. Budou zachovány stávající nájezdy na Most barikádníků a do ulice V Holešovičkách? Pakliže ano, bude zde situace řešena semafory, nebo bude ulice Povltavská nadále hlavní silnicí a nájezd silnicí vedlejší? Pakliže ne, kde lze získat informace, jakým způsobem bude řešena případná nová mimoúrovňová křižovatka? Lze nalézt někde vizualizace či další dokumentaci k této části komunikace?

Jako obyvatele přilehlé oblasti mne řešení velice zajímá, neboť v současnosti probíhají terénní úpravy zelených ploch v oblasti mezi mostem barikádníků a Bulovkou (městská část Praha 8, nicméně křižovatka se nachází na území Prahy 7, předpokládám, že můj dotaz mi tedy spíše zodpovíte na Vašem ÚMČ, přirozeně v momentě, kdy zjistím, že úpravy v uvedené oblasti nemají nic společného s tunelem Blanka, hodlám se obrátit na ÚMČ Praha 8), což ve mne i dalších obyvatelích oblasti vzbuzuje otázku, nejedná-li o přípravné práce pro případný nájezd, respektive, zda případný nájezd bude či nebude veden touto oblastí.

Děkuji za odpověď Pavel Bareš

Odpověď: (Vitásková Miloslava 8.4.2008 7:42)
Dobrý den, pane Bareši, krátkou zprávu Vám zasílá zástupce IDS, který je garantem výstavby Městského okruhu. Přeji Vám hezký den. Milena Vitásková TEXT:

Vážená paní vedoucí,

 

K dotazu p. Bareše uvádím:

1)    Při zprovoznění MO Blanka bude ul. Povltavská uzavřena pro IAD a MHD dopravu a bude neprůjezdná.

2)    Komunikace MO Blanky skončí cca 100 m od stávajících nájezdů na most Barikádníků. Tyto nájezdy a sjezdy budou ve stávajícím stavu.  

 

J. Kalíšek

Otázka: Parkování (Ing. arch. Pavel Med 7.4.2008 13:38)

Vážení, v neděli 6.42008 kolem 14.00 jsem chtěl navštívit výstavu v Národní galerii ve Veletržním paláci, cca třičtvrtě hodiny jsem kroužil v přilehlých ulicích ve snaze legálně zaparkovat (volných míst sice pár bylo, ale pouze v "zóně"), až jsem nabyl dojmu, že se praha 7 "udělala pro sebe" a rozhodl jsem se to respektovat a Prahu 7 v budoucnu již neobtěžovat svojí nevítanou přítomností. Pokud se u Vás cokoli změní k lepšímu, dejte vědět. Kopii mailu zasílám NG. Přeji hezký den, Ing.arch. Pavel Med.

 

 

Odpověď: (Radek Pohl 8.4.2008 8:51)

Vážený pane ing. arch. Mede, Praha 7 zřídila Zónu placeného stání. Modrá - rezidentní zóna - byla spuštěná k 1.3.2008, parkovací automaty, které jsou kolem Veletržního paláce, budou funkční až 15.4.2008. Tím se stalo, že byly obsazené návštěvníky. Od 15.4.2008 byste měl na parkovacích automatech místo nalézt. Hezký den Milena Vitásková, ved. Odboru dopravy

Veškeré dotazy ohledně situace v dopravě, parkování, zón placeného stání či odtahů vkládejte do sekce „Doprava a parkování“! Děkuji. Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: ( 7.4.2008 13:32)
Pan Pohl tady odpovídal panu Jakubovi na otázku vyučtování odtahů s tím, že není kompetentní k rozboru. Zajímalo by mne, zda je úřadu známo, že Správa Služeb MP hlavního města Prahy (dále jen SS) v tomto ohledu (tedy v oblasti účtování nucených odtahů) hrubým způsobem porušuje zákon. Pokud to známo je, jakým způsobem Úřad městské části přispěje k tomu, aby zákon nebyl porušová a aby v některých případech nebyli občané ze strany SS okrádáni?
Odpověď: (Radek Pohl 8.4.2008 8:50)

Dobrý den, odtahy se řídí vyhláškou hl.m. Prahy. Jaké je vyúčtování na to odpovídal již zástupce Správy služeb městské policie. Proto níže uvádíme jejich text.

Hezký den Milena Vitásková, ved. Odboru dopravy

TEXT Správy služeb MP:

 Účtování odtahů motorových vozidel se řídí Právním předpisem hl.m. Prahy č. 13/2001 ze dne 19. 6. 2001, kde je stanovena cena za jeden nucený odtah osobního automobilu v částce 1300,- Kč.

Veškeré dotazy ohledně situace v dopravě, parkování, zón placeného stání či odtahů vkládejte do sekce „Doprava a parkování“! Děkuji. Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: Parkování Praha 7 (Denisa Rystonová 7.4.2008 11:24)

Dobrý den,

již v předchozích dotazech se objevily stižnosti na to, že v zónách stále parkují auta bez rezidenční karty, policie podle mne byla aktivní jen v počátcích vzniku parkovacích zón, nyní je situace opět horší a večer opět nenajdete místo na zaparkování. je zde čím dál více vozů, které tam parkovat nesmějí, v ulici Nad Královskou oborou ( za rohem je policejní služebna !! ) se vyplatí parkovat i "čumákem" ke Stromovce, tam je totiž kontrola karet obtížnější - vozy se musejí obcházet ! paradoxně i velmi často stojí vozy bez karet i v těsné blízkosti policejní služebny. Zajímalo by mne, proč se nekontrolují vozy, převážně večer už na to řidiči spoléhají, že je nikdo neodtáhne a nedá jim pokutu, takže proč nezaparkovat?? Ve dne je zde místa více, ale večer je opět problém. Děkuji za reakci.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.4.2008 13:38)

Dobrý den, paní Rystonová,
předávám Vaši připomínku městské policii k zajištění nápravy. Věřím, že se situace zlepší. Pan ředitel posílá odboru dopravy statistiku odtahů a ta je vyrovnaná. Požádáme ho, aby se na lokalitu Nad Kr. oborou, Čechova, Jana Zajíce a Šmeralova více zaměřil.  
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: (Jiri 7.4.2008 9:29)

Jak je mozne, ze zastupitele MHMP, nebo i Prahy 7 dochazeji k tak rozporuplnym rozhodnutim.

Otazka a odpoved na "Parkovani" od pana Safranka a taktez otazka a odpoved od pani Daniela "Taxikari nadrazi Holesovice" svedsi o podivnem chovani zastupitelu.

System parkovani "zlomyslne" nastaveny proti obcanum, (viz pripad Safranek)

na jedne strane a na strane druhe

benevolentni pristup k taxikarum Nadrazi Holesovice, ktery se tahne zu nekolik let a o kterem se natocila i televizni reportaz, tak s timto si zastupitele MHMP i P7 nevedi rady? Na taxikare v nadr. Holes. se neda uplatnit takovy pristup k veci jako u ZPS?

Normalni obcane Prahy 7 jsou sikanovani nesmyslnymi systemy a "mafianske struktury" u nadrazi Holesovice si kvetou v klidu dal. To nelze jinak nazvat nez –KORUPCE

Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.4.2008 10:59)
Dobrý den, pane Jiří,
i tento příspěvek předáváme na DOP MHMP, neboť k hodnocení nejsme kompetentní.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Parkování (MIchal Šafránek 7.4.2008 4:55)
Dobrý den, mám zásadní problém se systémem placeného parkování. Od narození tedy déle než 31 let žiji trvale na Praze 7. Pracuji jako analytik na rektorátu UK. Po smrti rodičů a zejména z důvodů, že žiji sám v domě s majitelem, kde za byt platím téměř 10 tisíc, jsem byl nucen přijmout druhé zaměstnání. Již několik let pracuji jako motoristický novinář a fotograf. Mojí pracovní náplní je mimo jiné testovat vozy zapůjčené krátkodobě od zástupců automobilek v ČR. Vlastní auto nemám, a se zapůjčenými vozy mohu na území Prahy 7 nyní parkovat pouze na placených místech vyhrazených pro návštěvy a navíc pouze krátkodobě. Vzhledem k tomu, že pracuji i dvacet hodin denně, měl jsem problémy s parkováním i v minulosti, případy, kdy jsem musel parkovat až na druhé straně obvodu rozhodně nebyly výjimkou, nyní však nemám právo parkovat bezplatně nikde a místa, a pár placených míst je permanentně obsazeno. Žádám Vás tímto o radu, jak daný problém vyřešit. Vzhledem k tomu, že toto druhé zaměstnání dělám z důvodu, abych pokryl měsíční náklady a výdaje za vleklé zdravotní problémy, platit dlouhodobě v parkovacích automatech nebo investovat desetitisícové částky do parkovacích karet by pro mě mělo jednoznačně likvidační charakter. Chápu důvody, které vedly k zavedení karet ke konkrétním registračním značkám, ale jsem tímto opatřením značně diskriminován. Věřím, že se podaří najít rozumné východisko. Děkuji.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.4.2008 6:44)
Dobrý den, pane Šafránku,
Váš případ nemá řešení, které by Vám mohlo vyhovovat. Jediným řešením je,  aby vám zaměstnavatel koupil přenosnou kartu za 30 000,- Kč/rok, kterou si můžete libovolně přemístit do kteréhokoliv vozu.
V případě, že byste si zvolil jedno auto jako kontaktní do místa bydliště a předložil byste doklady k tomu potřebné (např. platba 1 % z pořizovací ceny vozu zaměstnavateli, vozidlo i k soukromému používání, ...), bylo by možné na RZ/SPZ vydat kartu   za 700,- Kč.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Veřejný internet (nowasaki 6.4.2008 22:30)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli Městská část Praha 7 uvažuje o zřízení veřejně přístupné wi-fi sítě a bezplatné připojení k internetu? Aspoň by měli občané mnohem snažší přístup k informacím...nebo je lobby firem provozující internet tak silná a o tom kroku neuvažujete? Děkuji za odpověď
Odpověď: (Vokuš Martin 17.4.2008 9:36)

Dobrý den,

Městská část Praha 7 o zavedení bezplatného internetu zatím neuvažuje.

S pozdravem

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7

Otázka: (Jan Vaněk 6.4.2008 19:00)

Vážení,

s jistým pobavením jsem shledal, že zřejmě již nelze vznášet dotazy na téma životní prostředí (patrně vzhledem k zvýšené frekvenci vzpurných reakcí na těžbu dřeva v holešovických ulicích, jež se nám tak utěšeně rozvinula v zimě a jejíž druhou fázi právě sledujeme, jaro nejaro, pupence nepupence). Když nejsou kloudné odpovědi, je nepochybně lepší zlikvidovat otázky hned v zárodku. Pokročili jsme ovšem, už se tak neděje i s tazateli.

Pročež jedna otázka pro tzv. Odbor životního prostředí: hodlá ctěná radnice naplnit v dohledné době heslo Za Holešovice holé? Pokud nikoli, kdy skončí intenzivní dřevorubecké akce v ulicích a bude zahájena halasně slibovaná výsadba nových stromů?

S pozdravem Jan Vaněk 

Odpověď: (Beneš Zdeněk 7.4.2008 11:53)

Vážený pane Vaňku,

kácení stromů v dolních Holešovicích bude ukončeno během příštího týdne ulicí Osadní. Káceny jsou pouze stromy v havarijním stavu. Výsadba stromů proběhne ve dvou fázích – do konce dubna budou vysazeny stromy v ul. Plynární, Ortenovo náměstí, Tusarova, U Uranie, Za elektrárnou, Bubenská, Veletržní, metro Vltavská. Do konce listopadu budou osázeny zbývající ulice.

S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7

Otázka: ZPS (aleka 5.4.2008 23:36)

Jak je možné, že stojí kaýdé ráno i odpoledne od křižovatky ve směru na Libeňský most od Holešovic  zaparkovaná dlouhá řada aut, která jednak brání v bezpečném provozu?A nikdo s tím ještě nic nezačal dělat?

Odpověď: (Radek Pohl 8.4.2008 8:37)

Dobrý den,

na dopravním opatření se pracuje, musíme čekat na vyjádření policie a pak mít pěkné počasí k vyznačení žluté plné čáry na obrubě - zákaz zastavení. A auta neblokují jízdu, při měření je zřejmé, že téměř v celé délce nájezdu na most ještě zůstává 3,5 m od kolejí. Ale ani odbor dopravy  zde auta nechceme. Jen dopravní opatření musí projít administrativním  "kolečkem".

Hezký den Milena Vitásková, ved. Odboru dopravy

 

Veškeré dotazy ohledně situace v dopravě, parkování, zón placeného stání či odtahů vkládejte do sekce „Doprava a parkování“! Děkuji. Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: taxikáři - vlakové nádraží Holešovice (Daniela Moshashvily 5.4.2008 23:09)
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,z jakého důvodu není možné si objednat taxislužbu na parkoviště k vlakovému nádraží Holešovice a když už takto přivolané taxi přijede,
tak může zajet maximum k vjezdu k benzínové pumpě, což je asi 200metrů od východu
nádraží. Jako těhotná matka se zavazadly a s malým dítětem asi těžko tak daleko dojdu.
Proto jsem byla nucena využít taxi stojící přímo u nádraží, ale tito pak požadují
2x vyšší cenu za odvoz než přivolané taxi. Jelikož často jezdím vlakem z Holešovic,
tak jsem se chtěla zeptat, jak dlouho bude toto omezení vjezdu taxíků platit,
jelikož ceny taxikářů stojících v Holešovicích jsou neúnosné,
mají na to vůbec právo účtovat dvojnásobek???
Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.4.2008 6:38)
Dobrý den,
Váš dotaz je zaslán na vedení odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP), neboť odbor dopravy Ú MČ P7 není k odpovědi kompetentní. Obraťte se přímo na diskusní fórum MHMP, nebo telefonicky na č. 236001111.
Hezký den Milena Vitásková
Odpověď: (Vitásková Miloslava 15.4.2008 9:42)

Dobrý den, paní Moshashvily, předávám vyjádření vedení MHMP k Vašemu dotazu.

Hezký den Milena Vitásková

TEXT:

> > Vážená paní Moshashvily,

> >

> > právě pro podobné problémy, které ve svém dopise zmiňujete bylo na

> > parkovišti u nádraží Holešovice zřízeno oficiální stanoviště

> > taxislužby se správcem, které by mělo garantovat všem cestujícím

> > bezproblémové služby s odpovídajícími cenami.

> > Vzhledem k tomu, že na tomto stanovišti taxislužby docházelo

> > dlouhodobě k nerespektování zákonů této republiky taxikáři, kteří

> > bez ohledu na výsledek losování správce stanoviště taxislužby,

> > kterým byla řádně vylosována společnost CITY TAXI s.r.o., bez ohledu

> > na maximální ceny taxislužby stanovené městem a bez ohledu na celou

> > řadu dalších ustanovení zákona o silniční dopravě nabízela svoje

> > služby naprosto nevhodným způsobem a v rozporu s platnými zákony

> > doslova okrádala převážně cizince, přijíždějící na nádraží

> > Holešovice, přistoupil správce komunikace ke změně dopravního

> > značení, kterým je toto protizákonné jednání znesnadněno.

> >

> > Tímto opatřením však nebylo nikomu znemožněno svoje služby na

> > nádraží Holešovice nabízet, ani na nádraží Holešovice zákazníky

> > přivážet. Současně s již zmíněným dopravním značením u vjezdu na

> > parkoviště bylo totiž nainstalováno nové dopravní značení u vchodu s

> > přímým vstupem do haly Českých drah nádraží Holešovice z ulice

> > Vrbenského. V žádném případě se nejedná o omezení práv cestujících,

> > ale naopak o opatření, které cestujícím zaručí to, že pokud si

> > vyberou vozidlo taxislužby se souhlasem řádně vylosovaného správce

> > stanoviště taxislužby, budou jim služby poskytnuty v souladu s

> > platnými zákony, včetně ceny. Pokud si vyberou vozidlo taxislužby

> > jiné firmy, mohou bez problémů k nástupu, nebo výstupu využít již

> > zmíněné stanoviště na ulici Vrbenského.

> >

> > Pro názornost Vám zasílám mapu okolí nádraží Holešovice, kde jsem

> > vyznačil červeně délku trasy z parkoviště a zeleně délku trasy ze

> > stanoviště taxislužby na ulici Vrbenského. Z obrázku je patrno, že

> > vzdálenost z obou míst je zhruba stejná.

> >

> > S pozdravem

> >

> > Jiří Bureš

Otázka: (Jakub Kolář 5.4.2008 1:09)
Při zavedení, placeného rezidentního stání, jsem byl okouzlen představou, že se mi podaří zaparkovat v místě bydliště. Bohužel praxe je fiaskem. V ulici Tovární, kde bydlím, není možné zaparkovat. Třetina aut nemá platná povolení MČ P7, nicméně vesele parkují na rezidentních místech.  Nefungující Městská policie se zde za posledních 14 dní neukázala( pokud ano, nepokutovala) . V příštím roce si rozhodně rezidentní kartu kupovat nebudu. Děkuji Vám za skvělé nápady se špatným koncem. S pozdravem  Jakub Kolář.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.4.2008 8:05)
Dobrý den, pane Koláři,
posílám Vaši oprávněnou připomínku městské policii a věřím, že dojde k nápravě. Komunikace Tovární  je úzká a špatně se zde odtahuje, ale městská policie si zajistí takový odtahový vůz, který i zde bude moci odtahovat (v minulosti se tak již stalo).
Přeji Vám hezký den a kartu si raději i příští rok kupte. Milena Vitásková
 
Otázka: Parkování krátkodobé (Anna Hrobská 4.4.2008 12:27)
Dobrý den, píšete, že 1/2 roku budete sbírat informace, tak mám prosbu, myslete prosím na obyvatele Holešovic v místech Jankovcovy ulice a U Uranie pro možnost krátkodobého parkování za poplatek.Jezdí za námi např. o víkendu návštěvy, které nemají šanci, všude je modrá zóna!Díky Anna.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 4.4.2008 13:50)
Dobrý den, v tomto smyslu jsme již dnes odpovídali na dotaz na pracovním e-mailu, takže zde otiskneme tuto korespondenci:

V úseku mezi ul. U vody a Přívozní bude na straně bytové zástavby (dnes stavba) do půl roku parkovací automat. Modrá zóna v oblasti další části  Jankovcové v úseku od ul. Přívozní k ul. U Uranie  je zvolená z důvodu výstavby nových domů, které mají mít návštěvnická místa na vlastních pozemcích. Nicméně se nebráníme tomu, abychom část ulice zařadili mezi návštěvnickou s parkovacími automaty. Změny proběhnou po vyhodnocení zóny. Vyhodnocení bude do konce července, pak Rada MČ P7 všechny náměty, tedy i ten Váš, projedná a v případě shody se správcem zóny nechá umístit parkovací automaty. Vše je bohužel záležitostí administrativní, musí být změna nařízení, takže i umístění po vyhodnocení bude pár měsíců trvat.

Hezký den Milena Vitásková

Otázka: (Jakub 3.4.2008 16:20)
Dobry den,
chtel bych od Vas predlozit vyuctovani narizeneho odtahu vozidla mestskou policii a vratit preplatek, ktery jsem byl nucen zaplatit pred vydanim vozidla. Cena 1300 za odtah vozidla cca 800 metru asi nebude dle meho nazoru adekvatni vasim nakladum. Proto zadam o presne vyuctovani nakladu na odtah.
Odpověď: (Pohl Radek 4.4.2008 12:05)

Dobrý den, pane Jakube, Váš požadavek nepatří do diskusního fóra „Bezpečnost a pořádek“ a dle dotazu na odboru dopravy ani do sekce „Doprava a parkování“. Ani jeden odbor nejsme kompetentní k rozboru, který požadujete. Obraťte se na Správu služeb městské policie, Kundratka 19, Praha 8. S pozdravem Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: Byty pro rozvedené (JS 3.4.2008 12:24)

Zajímalo by mne, zda mám nějaké možnosti získat v Praze 7 byt, když jsem se rozvedl a podle dohody s exmanželkou bych měl byt opustit.Jjsem ochoten i připlatit částkou ve výši řekněme 200 tisíc korun. Jak mám postupovat? V případě, že by mi soud dal výpověď z bytu, na koho by přešlo mé trvalé bydliště, když nemám náhradní adresu? Je mi 55 let.

Díky za odpověď

Odpověď: (Justová Marcela 7.4.2008 11:41)

Vážený tazateli,

v MČ Praha 7 můžete získat nájem obecního bytu v zásadě dvěma způsoby.

1. Prostřednictvím zařazení do pořadníku žadatelů o nájem bytu za závažných sociálních důvodů. K podání žádosti o posouzení zařazení do tohoto pořadníku musíte splňovat 3 základní podmínky – české stát.občanství, nesmíte být nájemcem, spolunájemcem, vlastníkem, spoluvlastníkem žádného jiného bytu nebo nemovitosti určené k bydlení, a musíte mít trvalé bydliště na území MČ P7 v posledních minimálně 5 letech.

2. Vítězstvím ve veřejné nabídce, kterou Rada MČ P7 čas od času vyhlašuje na některé volné byty. Pokud je veřejná nabídky vyhlášena, dozvíte se o ní (a o podmínkách účasti) na našich internetových stránkách www.praha7.cz pod heslem „úřední deska“.

Pokud byste dostal soudní výpověď z bytu a neměl jiné bydliště, byl byste trvale hlášen na adrese Úřadu té městské části, kde jste měl poslední trvalé bydliště.Bližší informace (na základě Vašich upřesňujících informací o Vašich aktuálních bytových poměrech, pokud máte trvalé bydliště v Praze 7) Vám budou podány na odboru bytů a nebytových prostorů Úřadu MČ P7, nábř.Kpt.Jaroše 7/1000, ve druhém patře, č.dv.252.

 S pozdravem

 Marcela Justová Bc., radní

Otázka: změna trvalého bydliště (Urbanová 3.4.2008 11:35)

Dobrý den, chtěla bych si zařídit změnu trvalého bydliště z Prahy 4 na Prahu 7 a potřebovala bych poradit, zda je na to nějaký formulář nebo se vyžaduje např. nájemní smlouva. Na koho je zapotřebí se s touto žádostí obrátit?

Děkuji za odpověď

 

Odpověď: (Pohl Radek 4.4.2008 12:09)

Dobrý den paní Urbanová, při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen předložit přihlašovací lístek k trvalému pobytu, platný občanský průkaz, doložit vlastnictví bytu, anebo předložit písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V praxi to znamená, že pokud se budete hlásit do bytu, jehož jste vlastníkem nebo nájemcem, předložíte doklad, který Vás tento byt opravňuje užívat
( např.  nájemní smlouva, kupní smlouva). Pokud tomu tak není, změnu trvalého pobytu provedete na základě souhlasu vlastníka nebo nájemce bytu. Ten přijde s Vámi, předloží doklad o oprávněnosti užívat byt a svůj souhlas potvrdí v kolonce k tomu příslušné na zadní straně přihlašovacího lístku. Pokud se nájemce nemůže dostavit, jeho souhlas musí být úředně ověřen. Za změnu trvalého pobytu se vybírá správní poplatek ve výši 50,- Kč. S pozdravem, Kožíšková Š., ved. odd. dokladů a evidence obyvatel.
Prosím přispěvatele, aby se v případě obdobných konkrétních dotazů obraceli přímo na kompetentní odbory či oddělení, veškeré kontakty jsou na webu uvedeny. Děkuji Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení
Copyright © 2012 Městská část Praha 7