Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Parkování pro navštěvu (Viktor Petrov 29.4.2008 9:46)
Dobrý den paní Vitásková
Chci se zeptat kdo si může zažádat o parkovací kartu pro 2. cenové pásmo (týdenní - za první a další vozidlo 800,-Kč)
a co je k tomu zapotřebí.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 30.4.2008 7:18)
Dobrý den, pane Petrove,
Praha 7 je v druhém cenovém pásmu. Rezidenti mají kartu za 700 Kč / rok. Abonenti na první auto a vlastníci nemovitosti mají první nepřenosnou kartu (na RZ vozu) za 12 tis./rok. Podnikatelé, kteří mají smlouvu na práci na Praze 7 a vlastní auto, mohou požádat o kartu na týden, měsíc .... atd.dle platného ceníku, který vychází ze sazby 30 tis./rok. Podrobnosti jsou na webových stránkách www.praha7.cz v Metodice a Ceníku.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Reklama (Lenka Macháčková 28.4.2008 23:12)
Dobrý den,

nedavno jsem četla na těchto stránkách podnět pana Forejta ohledně stížnosti na outdooorové reklamy a plachty. Chápu, že na budově je plachta umístěna i z důvodu získání prostředků na její rekonstrukci, tudíž je umístěné dočasné. Více mi však vadí ohromná monstra stojanů s reklamou - bigboardy.

Jak je možné, se taková konstrukce trvale umístí a nikdo nezkoumá zásah do prostředí. Každý den jezdím z práce tramvají přes Vltavskou domů, je tam umístěn obrovský bigboard – sjezd z Hlávkova mostu přes Bubenskou a na Bubenské nábřeží. Zajímalo by mě, jestli tento bigboard má nějaké povolení. Zdá se mi nemožné, že by v chráněném památkovém území někdo povolil takovouto stavbu.  Dále se chci zeptat, jestli i prostý občan může zasáhnout proti těmto nešvarům a zda lze od Vás získat nějaké informace. Děkuji

Odpověď: (Lubasová Helena 29.4.2008 14:51)

Dobrý den,

Bigboard při komunikaci Bubenská byl povolen Odborem výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 7 jako stavba dočasná, se souhlasem všech dotčených orgánů státní správy. Mimo jiné bylo doloženo i souhlasné závazné stanovisko Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, a stanovisko Odboru ochrany prostředí MHMP. Lokalita není v památkové zóně, ale pouze v ochranném pásmu památkové zóny.

    S pozdravem

    Ing. Lubasová OVT

 

Otázka: Dotaz (LK 28.4.2008 21:40)
Dobrý den, proč nejsou uveřejněny moje dva dotazy týkající se rekonstrukce Heřmanova náměstí a ZPS z minulého týdne? Co je na nich závadného?
Odpověď: (Vokuš Martin 29.4.2008 11:26)

Vážený pane LK,

na Vašich dotazech samozřejmě nic závadného není. Již zde bylo několikrát uvedeno (a je to samozřejmě zaneseno i v pravidlech, která vidíte pod nadpisem Otázky a odpovědi), že se zde Vaše příspěvky objeví až v okamžiku jejich zodpovězení kompetentním zaměstnancem úřadu či členem samosprávy. Konkrétně u vašeho příspěvku v oblasti Rozvoj se tak stalo v této chvíli, kdy na něj odpověděla pí. vedoucí Horská.

S pozdravem

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7  

Otázka: Privatizace (Ant. Prinz 28.4.2008 12:24)

Dobrý den,
chtěl bych požádat o odpověď týkající se privatizace domu Veletržní 39. Zájímalo by mě zda už byl schválen věcný záměr převodu, tak aby mohla být zřízena VB, případně co konkrétně brání tomu, aby privatiazce pokračovala a resp. kdy lze očekávat nějaký posun?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den
A.Prinz

Odpověď: (Špiclová Jaroslava 29.4.2008 8:02)

Dobrý den,

Privatizace domu Veletržní 39 / 1396, je ve fázi zápisu dvorních staveb – tj.autoservis + garáže , do evidence nemovitostí vedené na Katastrálním úřadě., na list vlastnictví MČ Praha 7.

Odbor majetku Ú MČ Praha 7  podal Návrh na vklad na KÚ v únoru tohoto roku. Po provedení vkladu bude dále řešen převod těchto dvorních staveb, na společnost zřízenou Městskou částí Praha 7, příp. bude řešen prodej jinému subjektu a budou zřízena věcná břemena ke vstupu a vjezdu k dvorním stavbám.

Dále bude následovat dokončení a schválení Prohlášení vlastníka budovy, budou vypracovány znalecké posudky na dům a jednotlivé byty, po schválení nabídek Radou MČ Praha 7 budou tyto zaslány oprávněným nájemcům bytů.

S pozdravem J.Špiclová

Otázka: Za kostelem (Tinka 28.4.2008 8:50)

Existuje prosím už nějaký projekt na úpravu prostoru za kostelem sv. Antonína a kde je k nahlédnutí? Pokud ne, kdy bude a kdy se předpokládá s úpravou?
Děkuji.

Odpověď: (Horská Hana 28.4.2008 12:07)

Vážený pane Tinko,

Projekt sadových úprav okolí kostela sv. Antonína existuje již 2 roky. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se však s realizacemi sadových úprav započne až napodzim letošního roku. Součástí úprav bude i instalace oplocení a předláždění přilehlých chodníků. Projekt je k nahlédnutí na OŽP ÚMČ P7.

S pozdravem Zdeněk Beneš

 

Otázka: upřesnění odpovědi (Jan Hejl 26.4.2008 17:59)
Dobrý den,
vážená paní Vitásková, rád bych Vás požádal o upřesnění odpovědi panu
Pavlu Tomanovi, kde mj. píšte :"k dnešnímu dni bylo vydáno 10527 karet (abonenti a residenti) a parkovacích míst na komunikaci je 7865, celkem však 15 tisíc". Co znamená oněch 15000? Takto se zdá, že je vydáno téměř o 3000 parkovacích karet více, než je parkovacích míst, což možná neodporuje vyhláškám, předpisům či zákonu, ale rozhodně ano zdravému rozumu. Děkuji za odpoveď.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 28.4.2008 17:55)
Dobrý večer, pane Hejle,
celkem je na Praze 7 15 tisíc parkovacích míst. Je započteno parkování ve vnitroblocích, v garážích,  v podzemních garážích (kde si vlastníci vesměs karty nekupují) a na hlídaných parkovištích.  Přes den je rotace vozidel značná, proto je možné vydat abonentům (osoby mající sídlo nebo provozovnu na Praze 7) parkovací karty.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: Obnova parčíku kolem kostela sv. Antonína (Josef Veselý 25.4.2008 18:33)
Dobrý den, rád bych věděl, kde je k nahlédnutí projekt obnovy parčíku kolem kostela. Mělo by se na podzim začít s úpravami. Bude to i včetně chodníků? Děkuji za odpověď. Pepa
Odpověď: (Horská Hana 28.4.2008 10:03)

Vážený pane Veselý,

předpokládám, že máte na mysli parčík kolem kostela sv. Antonína. Dokumentace je k nahlédnutí na OŽP ÚMČ P7, je počítáno i s předlážděním chodníků. S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7

 

Otázka: Betonové bariery (Jana Tůmová 25.4.2008 14:08)

Dobrý den,

mám dvě otázky. 1) Proč jsou v ulici Janovského u domu č. 46 už několik let betonové bariery, které nedávají žádný smysl.

2) Jak je možné, že na Dukelských hrdinů naproti Veletržnímu paláci dovolili památkáři na novém domě plastová okna, a ještě ke všemu s tak širokými rámy, když ve vedlejších ulicích tato plastová okna s výhledem do ulice nepovolují. Můžeme si vyměnit pouze okna, která vedou do dvora. 

Děkuji za opověď Tůmová

 

 

Odpověď: (Lubasová Helena 29.4.2008 14:51)

Dobrý den,

K Vašim dvěma dotazům Vám můžeme podat následující vysvětlení:

Betonové bariery v ulici Janovského před objektem č.46 jsou dle informací Odboru dopravy ÚMČ Praha 7 umístěny z důvodu bezpečnosti. Jejich umístění bylo požadováno Odborem krizového řízení MHMP.

K posouzení objektů z hlediska památkové péče je příslušný na území hlavního města Prahy výhradně Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP a Odbor výstavby ÚMČ Praha 7 je vázán jeho závazným stanoviskem. Pro zdůvodnění postupu památkářů je nutno se obrátit přímo na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP.

    S pozdravem

    Ing. Lubasová OVT

Otázka: Jankovcova ulice - nadměrný provoz aut (Doubek 25.4.2008 12:34)

Dobrý den,

Jankovcova ulice (mám na mysli její vyústění k Argentinské ulici) slouží v podstatě k svedení veškeré dopravy jak z Libeňského mostu tak i z celého centra pomocí Ortenova náměstí a v dopravních špičkách v Jankovcově projíždí a často i stojí kolony aut ! Nemluvě o stovkách nákladních aut a  kamionů s různými druhy nákladu od štěrku po odpadky, které při jejich standartní rychlosti cca 60km/hod nejenom že jedou dvojnásobně rychleji, než přikazuje dopravní značení, ale i ohrožují na životě občany, kteří se snaží přejít silnici po přechodu pro chodce + zvedají oblaka prachu a odlétající části jejich nákladů, které se vznášejí rovnou nám do oken a do plic. Dotaz zní - co udělá MČPRAHY 7 pro omezení nadměrné dopravy ??? Ulice je dostatečně široká/ vhodná pro mechanickou šikanu, která by nedovolila projíždějícím autům jet tak rychle (dopravní značka takovou moc nemá). Dále požadujeme vyloučení či omezení kamionové dopravy.

děkuji předem za odpověď

Pavel Doubek (v zastoupení nespokojených obyvatel)

Odpověď: (Vitásková Miloslava 28.4.2008 17:39)
Vážený pane Doubku,
Vaše žádost byla projednaná v Dopravní komisi, poradním orgánu Městské části Praha 7. Ačkoliv Vám musíme dát za pravdu, že zde vozidla jezdí rychle, jsou výsledky vidět na městské policii v podobě postihů, neboť zde městská policie pravidelně měří. Dopravní komise, ale ani odbor dopravy, nedoporučuje zpomalovací prahy, protože hluk se do stran šíří velmi rychle a projíždějící vozidla by tvořila nadměrný nejen nadměrný hluk, ale také vysokou prašnost. Rovněž nelze vydat zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun, protože je komunikace Jankovcova nejméně obydlena, tedy oproti ulici U Uranie, Ortenovo náměstí, Plynární.  Vycházíme z toho, že v roce 2009 začne rekonstrukce Libeňského mostu, takže průjezd zde již nebude tak silný.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: Parkovani pro nerezidenty (Jana Jirku 25.4.2008 9:59)

Dobry den,

Bydlim v ulici U mestanskeho pivovaru, kde vlastnim byt bez parkovaciho mista. Na 2 dny mi prijede navsteva a ja bych se chtela zeptat, kde muze zaparkovat  auto na celou tu dobu (co nejblize), kdyz neni ani rezident ani to neni na dobu do par hodin. Ani jsem nikde nenasla sazby na automatech na takovou delsi dobu.

Predem dekuji za odpoved.

Jana Jirku

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 28.4.2008 16:35)
Dobrý den, paní Jirku,
návštěva přes den na Praze 7 musí parkovat za peníze na parkovacích automatech, od 18 do 08 a o sobotě a neděli je to zdarma . Nebo na placených parkovištích v ul. U výstaviště, nebo v ul. Jankovcova v úseku mezi Argentinskou - Plynární. Automaty jsou maximálně na 6 hodin, jsou odlišené barevně - zelené  - maximálně 6 h a oranžové - maximálně 2 h.
Hezký večer Milena Vitásková
Otázka: (Denisa Kutlíková 25.4.2008 9:43)

Dobrý den paní Horská,

chci se zeptat,co máte v plánu za výsadbu u kruh. objezdu ul. U Uranie xJankovcova?Zelené prostranství se tam má vyjímečně zvětšit.
Dále by mě zajímalo,jak toto prostranství chcete ochránit před pejskaři a bezohled.chodci??
Děkuji.

 

Odpověď: (Horská Hana 25.4.2008 12:03)

Vážená paní Kutlíková,v prostoru okružní křižovatky bude vysazeno 7 nových stromů doplněných keřovými skupinami. Stavbu investuje spol. Prague Marina, pozemek patří Hl.m. Praze a je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, které bude po výstavbě předán, včetně sadových úprav. Opatření můžel učinit budoucí správce pozemku (TSK hl.m.), proto Vám doporučujeme se obrátit na tuto organizaci. Pevně však doufáme, že si lidé budou nově upraveného prostoru vážit a nedojde k jeho okamžitému poničení.

S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7

Otázka: Odtah vozidla (Kanka 25.4.2008 1:01)

Dobrý den, chtěl jsem se dotázat, za přesně jakých podmínek je strážník MP povinen nařídit odtah vozidla, parkujicího bez parkovací karty v "modré zóně". Zda se tento přestupek, resp. neoprávněné parkování dá, v případě, že vozidlo nikterak neomezuje a nebrání dalším obyvatelům MČ, řešit i pouze předvoláním k podání vysvětlení či je jednoznačně dané, že vozidlo vždy a za všech okolností musí být odtažené.

Děkuji, Pavel Kanka 

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 25.4.2008 12:02)

 

Dobrý den, předávám vyjádření Městské policie P7. Hezký víkend Milena Vitásková

TEXT:

Vážený pane Kanko,

 

při odstraňování vozidel ze zóny placeného stání (ZPS, tzv. modré zóny) uplatňuje strážník Městské policie své oprávnění dle § 27, odst. 5, zákona 361/2000 Sb. „O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele“. Je to tedy jeho oprávnění a ne ze zákona vyplývající povinnost.

Bohužel však ne vždy jsou zajištěny podmínky, za kterých lze vozidlo odstranit a k dispozici prostředky pro realizaci. V takovém případě nic nebrání strážníkovi v použití „Výzvy pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku“ umístěnou za stěrač vozidla, kterou je přestupce vyzván, aby se v určité době dostavil k podání vysvětlení na služebnu Městské policie. Také zdaleka ne všichni řidiči se dostaví na výzvu, a když už se dostaví, tak opět nemálo z nich tvrdí, že vozidlo nezaparkovali. Právě tento trend zapříčinil, že se např. tzv. "botičky" staly méně účinnými a byly proto nahrazeny mnohem účinnějším odstraňováním vozidel. Strašákem pro neukázněné řidiče není bohužel pokuta za přestupek, ale manipulační poplatek za odtah vozidla. Pro osoby nebo subjekty žádající o pomoc většinou přes LTV 156 je přitom výsledný efekt pomoci strážníka při odstranění vozidla okamžitý. Projekt zón placeného stání musí být postaven na respektu ze strany řidičů, kterého však nelze v současné době a za současného právního stavu docílit jinak než odstraňováním vozidel.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Luhan

referent kontroly

tel.: 283 871 592

e-mail: ork.p7@mppraha.cz 

Otázka: (Barbora Novotná 24.4.2008 16:37)
Dobrý den, chci se zeptat, za jakých okolností mohu parkovat jako abonent podnikatel v modrých zónách za sníženou cenu (12 000,- ročně)?? Nechápu co je míněno tím "...podle zvláštního právního předpisu 1).."?? Co vlastně tento "zvláštní právní předpis 1)" obsahuje a čeho se týká?? Nikde jsem se toho nedopátrala. Co tedy musím jako podnikatel splňovat za podmínky, abych mohla za tuto sníženou cenu (12 000,- ročně) v modrých zónách parkovat??
Odpověď: (Vitásková Miloslava 25.4.2008 7:02)
Dobrý den, paní Novotná,
předložíte výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list kde bude uvedeno místo podnikání na Praze 7 (sídlo nebo provozovna), dále velký technický průkaz. V případě vozidla na leasing, pak smlouvu a kopii velkého technického průkazu.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: úpravy v ulici Dělnická (Ludmila Suková 24.4.2008 15:48)

Dobrý den,

prosím o informaci, zda jsou v dohledné době plánovány nějaké úpravy v ulici Dělnická. Na webových stránkách MČ jsem se dočetla, že se uvažovalo o změně na tzv. městský bulvár, tj. o snížení intenzity dopravy, rozšíření chodníků, výsadbě zeleně atp.

Předem děkuji.

S pozdravem

Ludmila Suková

 

 

Odpověď: (Stanislav Stránský 25.4.2008 9:58)

Vážená paní Suková,

myšlenka zklidnění ulice Dělnické a její příp. přeměna na obytnou zónu vznikla v souvislosti s úvahou o řešení dopravy v rozvojovém území Holešovice Bubny a přilehlém území. V současnosti v návaznosti na toto rozvojové území nejsou mimo jiné upřesněny konečné podoby vedení tramvajových linek (jedna z možností je vedení tramvajových linek i v západní části ul. Dělnické), proto Vám nemohu nyní obytnou zónu zde přislíbit, i když doufám, že k ní v budoucnosti dojde. Pro zajímavost uvádím, že obytnou zónu v části ul. Komunardů máme rozpracovánu v úrovni studie.

Stránský, ORZ MČ P-7       

Otázka: Hřiště Kostelní (Ivana Pecinová 24.4.2008 14:43)

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli se bude někdy upravovat hřiště v Kostelní ulici. Před třemi lety byla akce, kdy si lidé mohli volně volit jak by hřiště mělo vypadat. Někdy před rokem či dvěma ještě proběhlo v Hobuletu, že je na to vymezeno 7 milionu z rozpočtu a že se začne na jaře. Mohla bych se zeptat, které jaro bylo myšleno? Jediné, co se na hřišti stalo, bylo to, že byly vykáceny stromy a tudíž už tam neni žádný stín. Mohla bych se zeptat, jestli se vůbec do budoucna počítá s tím, že se to hřiště upraví jako třeba hřiště "Kaštánek" ve Stromovce, nebo "U hrocha" na Letenské pláni. Zdá se mi to jako škoda, že se s tak krásným prosotrem nic nedělá. Vždyť jde jen o nějkou tu skluzavku, prolejzku, trochu vody a WC. 

Děkuji za odpověď.

Ivana Pecinová

 

Odpověď: (Horská Hana 30.4.2008 13:17)

Dobrý den paní Pecinová, dětské hřiště v ulici Kostelní je ve vlastnictví hl.m. Prahy a spravuje ho odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy. Váš dotaz zašlu na OOP MHMP a případná odpověď zde bude uveřejněna. Můžete se také přímo obrátit na Mgr. Tomáše Mullera, ved. odd. investičního, provozního a ekonomického – tomas-muller@cityofpraque.cz. Přeji hezký den. H.Horská,ved. OŽP
Copyright © 2012 Městská část Praha 7