Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: pro invalidy (Kašparová 15.4.2008 17:37)
Dobrý den. Už jsem se ptala na místo pro invalidy v ul. Tusarova a dík za odpověď, ale místa, která jste uvedla, jsou na opačné straně Tusarovy, než o kterou mi šlo. Já jsem myslela na část mezi Komunardů a Argentinskou. Jinak těch míst ale také není přehršel, ale zas asi není ani tak moc invalidů jezdících po návštěvách :-)
Hezký den.
Kašparová
Odpověď: (Radek Pohl 16.4.2008 17:59)

Vážená paní Kašparová, na této straně jsou parkovací místa pro návštěvy - osoby těžce tělesně postižené -  přímo v Tusarové 36 -2x, Tusarové 24 - 1x, Tusarové roh Stupkova - 1x, v těsné blízkosti pak Osadní - Jateční - 3x, Osadní - Tovární - 2x. Hezký den Milena Vitásková, ved. Odboru dopravy
Veškeré dotazy ohledně situace v dopravě, parkování, zón placeného stání či odtahů vkládejte do sekce „Doprava a parkování“! Děkuji. Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: Další parkovací zóna (Klimešová 15.4.2008 12:55)
Po zavedení parkovacích zón se ulice opravdu krásně vyčistily od aut. Místy dokonce až tak, že tam neparkuje téměř nikdo (např. u Holešovického pivovaru ulice U průhonu, střední část ulice Osadní, ulice u Lighthousu.) Zcela evidentně jsou to místa, o které "rezidenti" (rozuměj Ti, co tu trvalé bydlí a jsou zároveň majiteli vozu) nemají zájem. Nešlo by zřídit další parkovací karty pro ty, co tu bydlí, ale nesplňují podmínky pro vydání karet? Byla by to zóna červená (např.), dostali by ji ti, co tu bydlí v podnájmu a klidně by mohla být za rozumně vyšší cenu (do 10.000 ročně). A druhá věc. U Lighthousu. Tam pracující lidi jsou odsouzeni k tomu, aby parkovali na mostě a kdekoli kolem řeky (ono totiž záchytná parkoviště na okraji Prahy jsou obsazená, ale to Prahu 7 nezajímá). Nešlo by pro tyto lidi zřídit zónu placeného stání s kartou platící od 7-19ti hodin na místech kolem Lighthousu, kde jsem za poslední měsíc neviděla parkovat ani jediné auto? Od 19ti do 7mi do rána by auto mohlo být obsazeno lidmi s parkovací kartou do mdoré zóny. A jinak připomínám, že v místech, kde se lidé již dříve "prali" o místo, perou se i dnes, protože v krizových uzlech se doprava v klidu vůbec nezlepšila.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 16.4.2008 9:09)
Dobrý den, paní Klimešová,
Váš námět předávám k projednání na odbor dopravy Magistrátu hl.m. Prahy. Zda bude tento návrh projednatelný na městě, nevíme, neboť zákon mluví o "osobě s trvalým pobytem".  U Lighthousu jsme požádali o změnu Nařízení, aby zde bylo parkování na automat. Místo na záchytná parkoviště Praha 7 nemá. Jsou hlídaná parkoviště, která mohou za úplatu využít, nebo jet do práce MHD.
Hezký den Milena Vitásková
Odpověď: (Vitásková Miloslava 16.4.2008 9:21)
Dobrý den, předávám doplnění odboru dopravy MHMP. Milena Vitásková
TEXT: 

Záchytná parkoviště přibudou s rozšířením trasy metra C.
Otázka: ZPS ( 15.4.2008 11:59)
Dobrý den,
bydlím na Praze 7 a mám parkovací kartu. Chci prodat auto, protože dostanu služební. Můžu si svou kartu nechat přepsat na služební auto nebo o kartu musí požádat firma, které bude automobil patřit (tato firma sídlí také na Praze 7). Děkuji za odpověď
Odpověď: (Vitásková Miloslava 15.4.2008 12:41)
Dobrý den,
o kartu budete žádat Vy. Vrátíte zbytky seškrábnuté karty.  Karta bude na nové registrační číslo. Doložíte výpis z obchodního rejstříku firmy nebo živnostenský list firmy, velký technický průkaz, potvrzení, že budete danit 1 % z pořizovací ceny vozu a že máte auto i k osobním účelům. Budete-li mít všechny doklady v pořádku, po vrácení zbytku původní karty za 100,- Kč manipulačního poplatku obdržíte novou kartu, která bude mít termín platnosti karty původní. Problém nastane, když tato doba bude delší jak půl roku (předpokládáme, že kartu stávající máte na rok), protože na kartu pro vozidlo služební i k soukromým účelům se vydává karta jen na půl roku.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Řezáčovo náměstí (Jana Vosyková 15.4.2008 10:11)

Dobrý den, ráda bych věděla, kdo navrhl a schválil "kamennou" variantu na Řezáčově náměstí. V době, kdy ubývá zeleně a měli bychom ochraňovat každý strom zlikvidujete ty zbytky zeleně, které na náměstí byly. Co Vás k tomu vedlo?Jana Vosyková

Odpověď: (Horská Hana 16.4.2008 9:19)

Dobrý den paní Vosyková, nová podoba Řezáčova náměstí vznikla na plánovacím víkendu  v roce 2004, kterého se zúčastnili občané Prahy 7. Občané si pak  za pomoci architekta naplánovali nový vzhled náměstí. Přeji hezký den Hana Horská

Otázka: Parkování pro navštěvu (Viktor Petrov 15.4.2008 9:12)
Dobrý den paní Vitásková

Chci se zeptat jak máme řešit parkováni, když k nám přijedou na návštěvu moji rodiče až ze slovenska.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 15.4.2008 9:35)
Vážený pane Petrove,
je mi líto, že musím odpovědět takto, ale je to stejné, jako když přijede návštěva do zóny z jiné městské části . Musí stát na parkovacích automatech nebo pro vyložení a naložení věcí může zastavit na dobu nezbytně nutnou (zákon mluví o 3 minutách), nebo můžete zakoupit dvouhodinovou parkovací kartu (jakékoliv množství), aby mohli parkovat v modré zóně pro delší vyložení věcí. Místa na parkovacích automatech jsou od 18 do 08 h a celý víkend zdarma.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: (Tinka 15.4.2008 2:00)

Hobulet ve své vizi píše: "Poskytovat prostor pro diskusi o aktuálních tématech týkajících se městské části Prahy 7. Prostor bude poskytnut všem názorovým proudům."  Ptám se: Kdy, kde a jak se tak stane?
Doplňující otázka: Ověřil si někdo funkčnost toho, co nabízejí otázky a odpovědi? Třeba povinně udávané údaje k dotazu, uspořádání při volbě všechna témata, pokrytí témat (to obecné opravdu chybí !!!) a pod?

Odpověď: (Vokuš Martin 17.4.2008 16:44)

Vážený pane Tinko,

fungování rubriky Otázky a odpovědi samozřejmě pečlivě sledujeme a je celkem možné, že postupem času dojde k dílčím úpravám či vylepšením. Naším cílem pochopitelně je zajistit, aby služba zodpovídání dotazů občanů fungovala co nejlépe. O případném rozšíření tématických sekcí se již uvažuje.

První část dotazu jsem přeposlal redakci Hobuletu.

S pozdravem

Martin Vokuš

tiskový mluvčí MČ Praha 7

Otázka: Zóna parkování na konci ulice U Staré plynárny (Hrubý 14.4.2008 21:46)
Dobrý den,
prosím o informaci, zda se uvažuje o změně režimu zóny v zadní části ulice U Staré plynárny a hlavně v ulici na ní kolmé (podél hřiště, ulice není značená - snad Poupětova). Bydlí tu hodně starších lidí bez aut a tím pádem jsou desítky rezidentních parkovacích míst v úrovni bytovek od začátku zavedení zón zcela nevyužívané. Starší lidé by naopak uvítali, kdyby je jezdili příbuzní častěji navštěvovat. Auta návštěv ale musí parkovat nesmyslně daleko.

Děkuji a přeji hezký den, Hrubý
Odpověď: (Vitásková Miloslava 15.4.2008 9:31)
Dobrý den, pane Hrubý,
Vaši žádost o změnu jsme zaznamenali a bude předložena Radě MČ P7 po posouzení cca za 3 měsíce funkčnosti zóny. Správce  se na tuto lokalitu zaměří a odbor dopravy ji povede v evidenci.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: diskriminační jednání (Roman Myška 14.4.2008 17:49)
ještě jednou se omlouvám,že ruším,ale pokládám zde dotaz. nemyslíte si že je tato volba zamezit parkování lidem kteří nemají místo pobytu na Praze 7 ale i jinde diskriminační ? témto poukazuji na některé body v listině základních práv a svobod .. celý den hledám paragrafy kterými lze rozhodnutí magistrátu napadnout. Jednání magistrátu ohledně zakazu parkování pro nerezidenty je protiprávní a žalovatelné. Nicméně podotýkám,že ne asi u našich soudů,ale pokud by k tomu došlo .. myslím,že nějaká vyšší instance by se tímto určitě dala zaměstnat a vyšla by vstříc nerezidentům.
Ostatně neplánuje Praha zákaz nakupování mimopražským? či rovnou zákaz pohybu v Praze vůbec ?
Odpověď: (Radek Pohl 16.4.2008 17:59)

Dobrý den, pane Myško, městské části mající zónu jednají dle zákona a Metodiky, která je pro všechny stanovena městem. Obraťte se prosím přímo na diskusní fórum  Magistrátu hl.m. Prahy. Hezký den Milena Vitásková, ved. Odboru dopravy

 

Veškeré dotazy ohledně situace v dopravě, parkování, zón placeného stání či odtahů vkládejte do sekce „Doprava a parkování“! Děkuji. Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: Parkovací zona (Roman Myška 14.4.2008 15:29)
Paní Vitásková, jak to děláte když jedete na prahu 2 a nebo 3-- snad jako urednice nejedete autem ?
Odpověď: (Vitásková Miloslava 14.4.2008 15:43)
Zdravím Vás, pane Myško,
jezdím jen MHD, ono to je nejrychlejší a pak, kde bych zaparkovala, nemám na Prahu 2 a 3 kartu a ze svého to platit nebudu. Auto si beru jen na Prahu 7, když jedeme s Policií na kontrolu a musíme stačit i Troju, protože i ta je "naše".
 Na kontrolu máme 1x za 14 dní 2 - 3 hodiny, tak to je nutné, mít auto. Jinak kontrolorka odboru dopravy zásadně chodí pěšky, kontroluje od značek po výtluky a zábory všechno, z auta ani z MHD by nic neviděla.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Diskriminační jednání s parkovací vyhláškou (Roman Myška 14.4.2008 14:36)
Pročítám si zde názory lidí, kteří mají připomínky na parkovací zony nejen na Praze 7 a tak bych rád uředníky ujistil jen v tom,že opravdu jednání kterého jste se dopustili hraničí nejen diskriminací,ale zároven upozornuji na několik bodů v listině práv a svobod, která je stále v platnosti jako součást ustavy CR.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 17.4.2008 8:47)
Dobrý den, pan Myško,
jestliže zákon přikazuje pro vydání rezidenční karty "trvalý pobyt" občana, který je následně vyžadován,
určitě se o diskriminaci nejedná, jen o dodržení zákonných podmínek.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: pro invalidy (kašparová 14.4.2008 13:41)
Před spuštěním parkovacích zón se říkalo, že v každé ulici bude aspoň jedno místo pro invalidy-návštěvníky, tedy bez konkrétní registrační značky. Bydlím v ul. Tusarova blízko |Argentinské a takové vyhrazené místo jsem tu nějak nenašla. V Tusarce asi nějaké je, jenže ulice se táhne přes celé Holešovice. Jak to mají řešit invalidní návštěvy na našem konci Tusarky? Ulice teď přitom není nijak přecpaná, ztráta jednoho parkovacího místa by nikomu neublížila.
Děkuji za odpověď.
Kašparová
Odpověď: (Vitásková Miloslava 14.4.2008 14:42)
Dobrý den, paní Kašparová,
jedno místo pro osoby těžce tělesně postižené je u Lighthausu, Jankovcova 2, druhé u ul. Na Maninách roh Tusarova, třetí v ul. V háji u Dělnické, tedy v těsné blízkosti. Pokusíme se projednat se Správcem zóny ještě jedno místo přímo v Tusarové roh V háji.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Diskriminace?? (Petra Kozáková 14.4.2008 12:01)
Dobrý den pani Vitásková, vim že brečím na spatném hrobě. ALE! Kam mám zajít? Myslím, že řešení modrých zón je velice krátkozraká záležitost. Pro rodilé pražáky v dané časti je to možná nějakou výhodou. Ale jsem jiná když jsem z Brna? nebo odjinud? Pracuji tu už 10 let, platím daně a ctím zákony a přesto jsem diskriminovaná. Proč?
- má rodina mě již nenavštíví, protože nemají kde parkovat a karta na 2 hodiny cely vikend navyřeší
- známí a kamaradi řeší stejný problém (nač máme auto když máme za tebou jezdit MHD? )
- nevydělávám moc, abych si zažádala o kartu za 30 tis. a auto nevlastním
- služební vozidlo, které jsem měla možnost mít v soukromém užívání jsem musela díky zónám vrátit. I kdyby se mi podařilo vyběhat nejakou kartu na jedno auto tak služební vozidla používame dle použití tudiž nikdy nemám to stejné.
- pracuji od nevidím do nevidím a to se domů ploužím metrem a to si vemte jak daleko to je z Tram zastavky Maniny dozadu na Jankovcovu kdyz tahnu nakup.
- služby v těchto zónách jako jsou potraviny, firmy nabizejicí služby nebo kadeřnictví časem ucítí odliv svých klientů.. ani ja už zanimi nejezdím, nemám kde parkovat a abych za nimi chodila pul kilometru ze jsou nekde prarkovaci hodiny? Cas je drahy a i ja ho mam malo.
Nezbude nic vic nez se odstehovat... udělá-li to vic lidi budete mít opět časem problém. Jak tyto lokality zalidnit. Maniny (Jankovcova) nepatri napriklad k žádným nějak náročně frekventovaným bodem jako je třeba výstaviště nebo Letná a přesto jsou tam modré zóný bez možnosti staní... Je to v mých očích nesmysl. Chápu např Prahu 1 ale tyto přilehlé části Prahy jsou nesmyslné a jsou vytvořené jen pro nasycení kas úřadu. Co by jste v mém případě dělala Vy? Já nic jiného než se přestěhovat nevidím....
Odpověď: (Vitásková Miloslava 14.4.2008 12:39)
Vážená paní Kozáková,
ulici Jankovcovou dáme do návštěvnické zóny, to právě projednáváme. Ale co říct jinak? Máme zónu a lépe se nám, rezidentům, parkuje  a to byl smysl zóny. Pokud vím, padly ze strany městských částí návrhy na různá řešení návštěvníků a zóny jako takové, ale nelze předjímat, jak výsledek dopadne.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: parkováví všude, kde není dopravní značka ?!? Ortenovo náměstí ... (Doubek 14.4.2008 8:56)

Dobrý den paní Vitásková,

předem chci poděkovat, že téma "Libeňský most" se řeší, dokonce jsem tam viděl strážníka, co rozdával pokuty. Nicméně můj dotaz zní, proč MP Prahy 7 nechává ledově klidnou parkování v križovatce u Ortenova náměstí (roh hotelu a pivovaru) ?!? Po celý den tam vuprostřed křižovatky stojí minimálně šest aut !!! To také nepatří do rajónu MP Prahy 7 ??? A to má policie sídlo 70m od toho !!!

děkuji Doubek

Odpověď: (Vitásková Miloslava 14.4.2008 10:38)
Dobrý den, pane Doubku,
řešíme vše najednou a přesto postupně. Těch lokalit, které budou muset mít změněný režim bude víc. Jednak to, co uvádíte, je již v řešení, ale je to komunikace I. třídy, takže musíme přes odbor dopravy MHMP, zrovna tak jako Libeňský most. Další problém, který řeší ODO Ú MČ P7 je křižovatka Varhulíkové -  Jankovcova a vidíte i přes veškerou snahu, že řidiči jsou vysoce neukáznění. Dále řešíme parkování na chodníku ve slepé části ul. Na Maninách. Rozjíždíme řešení parkování v ul. U letenské vodárny a tak dále.
Přeji Vám hezký den a věřím, že se brzy se vším vyrovnáme. Jde to pomalu, ale jistě, je s tím mnoho administrativy.
Milena Vitásková
Otázka: přenosné dopravní značky (Lenka Zbořilová 14.4.2008 8:10)
protože se přenosné dopravní značky na P7 hojně používají nejen při blokovém čištění silnice, tak by mě zajímalo, zda je v zákoně či jinde řešeno, jaké minimální výšky mají dosahovat - někde je totiž vidět, že dosahují snad jen výšky 1 m, a opravdu se snadno přehlédnout, děkuji za odpověď
Odpověď: (Vitásková Miloslava 14.4.2008 8:28)
Dobrý den, paní Zbořilové,
dle TP 66 musí být spodní hrana značky minimálně 60 cm nad povrchem v městské zástavbě typu Prahy 7. Odbor dopravy MHMP na směrových komunikacích  a ministerstvo dopravy na dálnicích musí mít spodní hranu značky minimálně 1 m nad povrchem. Hezký den Milena Vitásková
Otázka: dodržování parkování (Josef Pokorný 13.4.2008 20:59)
Mám něolik dotazů či připomínek k parkovacím zónám.1.již před zavedením parkovacích zón bylo svévolné kolmé stání v ulici Heřmanova mezi Duk.hrdinů a Veverkovou a nic se nezměnio ani po novém značení - proč to nikoho nezajímá.2.Kolmé stání v ulici U sparty mezi ulicí Na výšinách a Mil.Horákové - před avedením zde MP ráda pokutovala ,ale nyní to opětnikoho nezajímá.3.Speciální ulice U letenské vodárny kde je na začátku značka Zákaz zastavení,parkovat je zde možné jen na trávě nebo ve vjezdech a navíc po zavedení zón se zde odkládají vozidla dle potřeby,neboť zóny tuto uličku minuly.Připadá mi,že MP odtahuje nejraději auta mimopražských návštěvníků, ale v době konání fotbalových utkání raději nevystrkují hlavy.Pěkný den
Odpověď: (Vitásková Miloslava 14.4.2008 7:31)
Dobrý den, pane Pokorný,
podle vyhlášky se může stát podélně, šikmo nebo kolmo, pokud se splní podmínka průjezdu komunikací, takže v Heřmanové ulici dle bodu 1) není proč zasahovat. Bod 2) je zaurgován u městské policie ke kontrole, protože kolmé stání je jen na kousku ulice U Sparty, v ostatní části je podélné. bod3) U letenské vodárny se nesmí parkovat mimo garáže a městská policie to zde bude postihovat. V době utkání je to naopak, předkládám vyjádření policie ČR, o jejichž přítomnost jsme žádali. Městská policie bude také posílena. Hezký den Milena Vitásková
TEXT PČR:
Obě Vámi zmiňované akce jsou zajištěny dle typového plánu Sparta II. Pro informaci se jedná o nasazení 67 policistů správy hlavního města. Toto je běžné zajištění na každé opatření k fotbalu, resp. minimum nasazení sil k fotbalovému utkání v této rizikové kategorii. Zajišťujeme příchodové cesty, příjezd fanoušků, veřejný pořádek po celou dobu opatření atd. Dopravní policie má především za úkol zajistit dopravu na přilehlých křižovatkách (Letenské nám. a Špejchar), výjezd z parkoviště, nepovolené parkování v okolí stadionu. V případě potřeby lze poskytnou další podrobnosti o zajišťování těchto opatření.Copyright © 2012 Městská část Praha 7