Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: návštěva o víkendu (MUDr. Boháčová Květoslava 5.5.2008 19:15)
Syn bydlí na Bubenské 5, kde je před domem parkoviště. Mohu na tomto parkovišti jako návštěva z jiného města parkovat od pátku 18:00 do neděle zdarma, nebo musím tam, kde je parkovací automat? děkuji za odpověď.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 6.5.2008 6:58)
Dobrý den paní MUDr. Boháčová,
parkoviště je pro auta s kartou, takže návštěva musí na parkovací automaty, které jsou o víkendu zdarma.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Rychlodráha Kladno-Praha do r. 2013 (Červenka 5.5.2008 17:16)

Nyní v médiích proběhlo sdělení, že došlo ke konsensu MHMP, P6 a P7 aj. k realizaci rychlodráhy Kladno-Praha, Masaryk. nádr.  s odbočkou k letišti Ruzyně v trase Buštěhradské dráhy. To je ta dráha, která prochází Stromovkou.  Můžete podat informaci, jaký dopad bude plánuje se na zeleň Stromovky. Tato trasa Buštěhr. dráhy již před rokem 1989 byla plánovaná pro silniční dvoupatrový tunel hloubený z povrchu. Tehdy to vedlo k demonstracím na ochranu Stromovky. Poslední demonstrace s lampionky byla před Novou radnicí na Mariánském náměstí  tehdy Prim. Vacka  dne 15.11.1989.  Co bude dle plánů nyní Stromovku čekat za další pohromu? Kolik ,,zbytečných" stromů je nutno vykácet?  Podrobnosti: http://ekolist.cz/zprava.shtml?x=2092479   Odpověď laskavě dejte do tzv. Otázek a odpovědí, když jste k 1.4. zrušili DF, nevím, zda vůbec píši někomu a ten vůbec odpoví...

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.5.2008 17:41)
Dobrý den, pane Červenko,
předávám Váš dotaz na  URM MHMP, DOP MHMP, ORZ Ú MČ P7 a OŽP Ú MČ P7, zda kolegové mají bližší informace. Jakmile je obdržím, uveřejním odpověď.
Hezký den Milena Vitásková
Odpověď: (Vitásková Miloslava 6.5.2008 11:47)
 Dobrý den, pane Červenko, předávám vyjádření kolegyně ing. Horské. Hezký den Milena Vitásková
TEX:

Dobrý den, stavba si kácení některých dřevin vyžádá. Ve studii, kterou jsme měli k dispozici, to zatím nebylo konkretizováno. Přeji hezký den H.Horská, ved. OŽP

Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.5.2008 9:15)
Dobrý den, předávám vyjádření  Útvaru rozvoje hl.m. Prahy. Milena Vitásková T EXT: 

K dispozici je zatím pouze přípravná dokumentace stavby, která nemá podrobnost dokumentace pro územní řízení, a proto není k dispozici ani např. dendrologický průzkum, aby již bylo možné odvodit konkrétní jedince, které v rámci stavby případně bude nutné vykácet. Rozhodně nikdo nepovažuje kvalitní zeleň za "zbytečnou", takže v následujících řízeních jistě bude předmětem ochrany ze strany dotčených orgánů. Modernizovaná trať Praha-Kladno bude dvojkolejná, v úseku průchodu Stromovkou vedená povrchovým úsekem (částečně se zakrytím). Vlastní stavba i dočasný zábor stavby v průběhu výstavby (zařízení staveniště) budou prakticky 100% na stávajících drážních pozemcích dle KN.

 

S pozdravem

 

Ing. Jakub Zajíček

Otázka: Modré a žluté čáry....... (Pavel Sýkora 5.5.2008 14:51)
Vážená paní Vitásková,
děkuji za odpoveď, jak je to se značením ( nedotažená modrá U Studánky/Umělecká) - mám tam totiž zaparkované auto a doufám, že mezitím než odjedu ( čtvrtek ráno), nebude doplněna žlutá a moje auto nebude odtaženo.Hrozí - li to, prosím o upozornění v otázkách. Pevné nervy a zdraví přeji.......Sýkora
Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.5.2008 16:41)
Spolehněte se, pane Sýkoro,
že pokud to není ještě teď provedeno, nebude to bez Vašeho vědomí dotaženo. Jdeme na kontrolu ve středu odpoledne, takže nejpozději kolem 17 hodiny by bylo varování pro Vás na netu.
Hezkou dovolenou (asi spojíte den) přeje Milena Vitásková
Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.5.2008 15:55)

Dobrý den, pane Sýkoro,

na předmětném úseku nebude vyznačena žlutá čára, můžete v klidu parkova.

Hezký den a víkend  Milena Vitásková

Otázka: (Filip Kinsky 5.5.2008 9:14)
Dobry den, chtel bych se zeptat, jaky je duvod zakazu zastaveni dnesni den (5.5.2008) v ulici Pristavni. Zejmena by mne ale zajimalo, z jakeho duvodu byla znacka do ulice umistena zaludne temer na posledni chvili a navic v obdobi statniho svatku, kdy mnoho lidi odjizdi pryc a po navratu z prodlouzeneho vikendu se muze dockat odtazeneho auta.

Konkretne popisu svuj pripad - ve stredu 30.4. odpoledne jsem odjizdel pryc, auto jsem nechal pred domem. V tuto dobu v ulici znacka zakaz zastaveni jeste nebyla. V nedeli 4.5. vecer jsem se pak pri navratu domu nestacil divit - znacka zakaz zastaveni jiz byla na miste. Vzhledem k tomu, ze mi v aute odesla baterie, tak jsem jeste musel rychle resit problem, jak auto na posledni chvili preparkovat...

Opravdu si myslite, ze je moralni timto zpusobem a umistovat znacky na posledni chvili a navic v pripade placene parkovaci zony? Vzhledem k tomu, ze 1.5. byl statni svatek, tak predpokladam, ze znacka byla umistena az v patek 2.5.. Skoro mi pripada, ze je to dalsi z pokusu, jak dat vydelat spratelene odtahove firme. Opravdu bych cekal umisteni znacky s daleko vetsim predstihem (minimalne 1-2 tydny), obzvlast v pripade, ze stani pred vlastnim domem neni zdarma.

Predem diky za reakci.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.5.2008 12:50)
Vážený pane Kinský,
nevíme, o jakou značku se jedná, ale pravděpodobně o Komplexní údržbu komunikací (KÚK) a úsek Přístavní od Komunardů k Osadní. Zde značka byla 7 dní předem, protože přistavení značek, to je splnění rozhodnutí odboru dopravy Ú MČ P7 si kontrolujeme, jinak se KÚK nezúčastňujeme. Jedná-li se o jiný úsek, nebo je na značce nějaká přídavná tabulka,  prosíme o upřesnění.
Děkuji a přeji hezký den Milena Vitásková
Otázka: ( 4.5.2008 15:07)
Dobrý den, Ráda bych se zeptala, jak to je s finanční kompenzací, kterou jste nám slíbili za zrušení ranního autobusu od mateřské školy U Průhonu do Mš Letohradská? Byla nám přislíbena finanční kompenzace 500 korun za jeden kalendářní měsíc. Od té doby jsem tuto částku dostala pouze jednou a to za měsíc prosinec. Od té doby nic. Rády bych věděla jak to bude pokračovat nebo jak tuto záležitost hodláte řešit? Jsem samoživitelka a měsíční výdaje za jízdné ve výši 550 korun pro mne není zanedbatelná částka. Děkuji za vysvětlení! s pozdravem černý pasažér
Odpověď: (Filip Kuchař 5.5.2008 10:08)

Vážená černá pasažérko,
finanční kompenzace za způsobenou újmu - znemožnění provozu nepřístupné MŠ U Průhonu rodičům dětí z MŠ U Průhonu za 1.Q 2008 byla schválena Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 00441/08-R na jednání č.16 dne 15.4. 2008. Všechny darovací smlouvy musí být nejdříve podepsány Vámi rodiči a zákonnými zástupci dětí z MŠ U Průhonu. Po vrácení podepsaných smluv vedením mateřské školy, byly za MČ Praha 7 podepsány panem starostou ve středu  30.4. 2008. Finanční kompenzace Vám budou odeslány tento týden.

O finanční kompenzaci za 2.Q r. 2008 jsem informoval Vás rodiče na společné schůzce MŠ Letohradská a MŠ U Průhonu dne 23.4. 2008. Darovací smlouvy budou pro Vás z důvodu nadcházejících prázdnin připraveny na podpis od 9. června 2008 v mateřské škole Letohradská.

S pozdravem Filip Kuchař  

Otázka: Parkovaci automaty neuznavaji svatky (Jirka 4.5.2008 11:19)

Jak je mozne, ze muze vzniknout takoveto rozhodnuti, svatek ktery pripadne na vsedni den neni uznan provozovatelem parkovani jako nedele a vyzaduje se placeni. Kazde dite v materske skolce vam odpovi, ze svatek je jako nedele, nikdo nepracuje a nikdo neplati. Co to tam sedi za uredniky kteri vypracuji takto nelogicka narizeni. OPRAVDU HROZNE

 

 

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.5.2008 13:38)
Dobrý den, pane Jirko,
základ systému tvoří Praha 1, kde je takto rozhodnuto již 12 let. Systém se nebude měnit,  a proto je na dopravních značkách  uvedeno po - pá 08-18h.
Hezký den Milena Vitásková
 
Otázka: parkování (Michal Herman 3.5.2008 10:38)

Dobrý den,

20 let jsem obyvatel městské části Holešovice. Proto se již považuji za domorodce. Mám dotaz jak mám řešit svou situaci. Přítelkyně která odjela na delší dobu do zahraničí my tu nechala osobní auto, které si vyzvedne po návratu. Vzhledem k tomu že auto je registrované na ní, nevystaví my Váš úřad parkovací kartu. A dotaz : Kam s ním ? Proč jako obyvatel Prahy 7 nemám nárok na parkování 1 vozu bez jakýchkoli dalších výhrad? Stejně my parkovací karta nezajistí volné místo. A druhý dotaz. Proč za to mám vůbec platit? Ptám se stejně jako předseda ústavního soudu pana Julínka ohledně poplatků u lékaře.  Za co vlastně mám platit?  Děkuji za Vaše vysvětlení. Herman

Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.5.2008 12:40)
Vážený pane Hermane,
zóna placeného stání má svá pravidla odsouhlasená městem a městskými částmi. Proto je nesmí jednotlivé městské části měnit. Auto bohužel na Praze 7 nemůže stát, vystavujete se odtahu a kartu také obdržet nemůžete, protože ze zákona se dává jen osobám s trvalým pobytem v zóně, nebo firmě s pobočkou v zóně (nebo sídlem). Proto není ani za co platit.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Parkovani x zasobovani (Michaela 2.5.2008 22:00)
Pani Vitaskova ,
dekuji za odpoved. Musite ale pochopit ze i kdyz vy zrovna nemate "stesti" neznamena ze to neni pravda. Pokud jste jela dnes okolo tak jste musela videt auto ktere tam stoji od stredy.Rikate ze je potreba si promluvit s vedenim hotelu. pokud ja budu stat bez parkovaci karty projde mi to take pouze domluvou?? Co prosim rikate na reakci MP?? 
Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.5.2008 12:36)
Vážená paní Michaelo,
už jsem "štěstí " měla a stálo tam skutečně cizí auto. Kolega pan Síbek vyvolal jednání s  vedením hotelu. Situace se snad nebude opakovat. Hezký den Milena Vitásková
Otázka: parkování u lékaře (Jakub Pavelka 2.5.2008 18:18)
Dobrý den, dříve jsme bydleli na Praze 7, dnes již několik let bydlíme jinde, ale na Praze 7 máme stále svého lékaře. Jak máme řešit parkování, když v okolí ordinace jsou pouze modré zóny? Třeba pokud někdo z rodiny onemocní onemocní a já jej povezu k lékaři - máme 1) jet hromadnou dopravou a riskovat nakažení spolucestujících? 2) jít s nemocným člověkem několik set metrů pěšky od nejbližší zóny pro návštěvníky?(pokud tam vůbec zaparkujeme) 3) musíme jet tři, aby jeden doprovodil nemocného a druhý mezitím jezdil neustále kolem bloku a vypouštěl emise do ovzduší prahy 7 jako pomstu místním obyvatelům za volbu zastupitelstva, které zavedlo rezidenční zóny v současné podobě?
jen mi prosím neříkejte, že máme změnit lékaře - tak to bylo pokud vím kdysi, že člověk musel být registrován u lékaře v místě bydliště nebo v podniku, dnes máme dle zákona možnost si vybrat a nevím, proč bychom měli měnit lékaře se kterým jsme zcela spokojeni.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.5.2008 12:34)
Dobrý den, pane Pavelko,
v tomto případě je jediné řešení, pokud je stav pacienta tak naléhavý, zakoupit dvouhodinové karty za 120 Kč a parkovat před lékařskou ordinací. Zóna má svá pravidla, která se nedají porušit.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Parkování o svátku (Procházka 2.5.2008 16:39)
Včera (1. května) jsem v Dělnické ulici v úseku mezi Osadní a Argentinskou spočítal 30 vozidel bez zaplacení parkovného. Pouze 2 vozidla měla potvrzení o zaplacení. Proč?
Znamená to, že respektovanost ZPS je pouze 7%?
Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.5.2008 12:29)
Dobrý den, pane Procházko,
tak je to špatně, upozorním na stávající stav městskou policii, aby zde více dohlížela. Děkuji za upozornění a přeji hezký den Milena Vitásková
Otázka: Značení ZPS na vozovce v ul U Studánky (Pavel Sýkora 2.5.2008 14:28)
Rád bych se ujistil, jestli ukončení vodorovného značení ( modré čáry) cca 5m před přechody pro chodce v ulici U Studánky ( křiž. s Uměleckou) je záměr, nebo nedodělek??? V ostatních případech je značení ukončeno až těsně u přechodu, což navozuje pocit, že lze parkovat hned vedle přechodu a to je v rozporu s pravidly......
Odpověď: (Vitásková Miloslava 5.5.2008 12:27)
Vážený pane Sýkoro,
na místo se musíme podívat, protože od stolu to nejde ohodnotit. Jestliže je vynechané 5 m před křižovatkou modré značení, tak to napovídá, že zde bude žlutá plná čára na obrubě. Mám ve středu jednání s dodavatelskou firmou a pak se buď objeví žlutá čára, nebo bude modrá čára dotažená. Bude to  dle schváleného projektu, jen jestli ohodnotíme, že zde můžeme nadřadit stávající situaci, bude dotažená modrá.
Hezký den Milena Vitásková 
Otázka: Parkovací automaty fungují přes svátky v nezměněném režimu (Daniel Strašil 2.5.2008 12:42)
Dobrý den,

zajímalo by mě, z jakého důvodu fungují parkovací automaty ve dnech státem uznaných svátků (pokud připadají na všední dny) stejně jako v běžný pracovní den?

Pokud je mi známo a nepletu se, pokud státem uznaný svátek připadá na všední den, pak např.:
1. Úřady, tedy i váš úřad MČ Praha 7, je uzavřen.
2. Dopravní podnik HMP provozuje nedělní jízdní řád.
3. atd.

Pokud tedy státní správa uznává pro své potřeby státní svátky ve všední den jako den volna, resp. pracovně "jako neděle", proč tedy zrovna u parkovacích automatů existuje výjimka?

Navrhuji zapracovat následující změny - vyberte si, co Vám lépe vyhovuje:
1. Pokud státem uznaný svátek připadá na pracovní den, pak je opravdu "neděle" se všemi důsledky a pro všechny situace - tedy i stání ve zpoplatněných zónách není v tento den zpoplatněno.
2. Pokud státem uznaný svátek připadá na pracovní den, pak opravdu "neděle" není a tudíž státní správa funguje jako v běžný pracovní den se všemi důsledky - tedy všichni úředníci budou na svých místech a občan pracující v soukromém sektoru bude mít konečně šanci na úřadu v klidu vyřídit vše potřebné bez nutnosti brát si dovolenou.

Osobně preferuji druhou možnost, rád si parkování zaplatím, jste však ochotni v tyto dny vykonávat své pracovní povinosti? Věřím, že nikoliv, beru proto i možnost 1. Nenutím Vás chodit ve státem uznaný svátek chodit do úřadu, mě zase nenuťte platit v tyto dny parkování.

Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.5.2008 13:26)
Dobrý den, pane Strašile,
o tomto nerozhodne městská část, ale  hl.m. Praha,  kam předávám Váš námět na vyjádření. Dotaz také posílám Správci zóny. Jakmile obdržím odpověď, ihned ji uveřejním.
Také přeji hezký víkend. Milena Vitásková
Otázka: Parkovani x zasobovani (Michaela 2.5.2008 12:18)

Vazena pani Vitaskova,

jiz nekolikrat jsem dotazovala jak je mozne ze na mistech pro zasobovani kde je mozne stat max 15 min stoji auta klientu hotelu Alta. Tato situace je kazdodenni kdy pres vikend je mozne videt 3-4 auta. Po dotazu na kolemjdouciho straznika MP nam bylo receno ze nema cas tam stat 15 min a cekat zda vuz odjede.Vzhledem k tomu ze vsechna auta maji za okny papir Zasobovani hotel Alta a razitko hotelu predpokladam ze postihnut by mel byt hotel ktery pravidla vi a ne cizinec kteremu je pravdepodobne managerem hotelu receno ze je to takhle v poradku. Jsou okamziky kdy pred hotelem skutecne zasobovani stat nemuze protoze misto je plne a tak dodavkys jidlem cistym pradlem a autobusy stoji az do pulky silnice.

Chapu ze osobne nemuzete hlidat ale asi zatim nebyl zadny postih ktery by odradil hotel pred timto zneuzivanim

 

Dekuji

Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.5.2008 12:21)
Vážená paní Michaelo,
mám asi smůlu, ale jdu kolem téměř denně, tak kolem 17 hodiny a zásobovací místo je prázdné. Projednáme tuto záležitost s vedením hotelu.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: Úprava chodníků (Markéta Vančurová 30.4.2008 14:06)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda se při úpravě chodníků v Kostelní ulici nepočítá s instalací laviček, např. v částech, kde se chodník rozšiřuje, mezi vysázenými stromy apod. Domnívám se, že by to mohlo celou ulici „osvěžit“ a nabídnout zejména starším spoluobčanům možnost během chůze si odpočinout.
Též by mne zajímalo, zda kryt z pražské mozaiky postupně dorazí do všech ulic na Letné.
Děkuji za odpověď.
Markéta Vančurová
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.5.2008 12:14)
Dobrý den, paní Vančurová,
s instalací laviček se nepočítá, je zde přilehlý park a sedět na frekventované komunikaci by asi nebylo to pravé ořechové. Co se týká mozaiky, tak bude pomalu, ale jistě realizovaná v každé ulici, bohužel musíme počítat s její finanční vysokou náročností, takže si netroufneme odhadnout, kdy bude celá Praha 7 hezká.
Hezký víkend Milena Vitásková
Otázka: parkování (riegrová 30.4.2008 13:17)
dobrý den, s přítelem žijeme v jedné domácnosti, ale on nemá trvalé bydliště v mém bytě. Jeho auto užíváme oba, ale v tuto chvíli máme problém s parkováním. Je možné tuto situaci řešit například prohlášením o užívání auta a získat rezidenční kartu? Děkuji za odpověd Riegrová
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.5.2008 8:09)
Dobrý den, paní Riegrová,
trvalý pobyt je stanoven zákonem a žádná výjimka ze zákona není, proto kartu dostat nemůžete.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
 Copyright © 2012 Městská část Praha 7