Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Parkování v modré zoně (augum 24.8.2017 11:22)
Dobrý den. Měsíčně dojíždím do Lekařského domu, na Janovského ulici, na kontroly a mám problém s parkováním. Všude je modrá zóna. Je možné získat dvouhodinovou kartu i pro mimopražského řidiče.
Předem Vám děkuji za odpověď.
S pozdravem Zlámal.
Dobrý den,
pro všechny řidiče bez výjimky je k dispozici takzvaná časová stírací karta. Ta, o které jste se zmínil je na 2 hodiny a stojí 120 Kč. Karty můžete zakoupit v budově Úřadu MČ Praha 7, kde je možnost také uhrazení částky platební kartou, nebo v jakémkoliv informačním centru Prahy 7. Prodej těchto kartiček však končí dne 31.11.2017 a platnost karet je ukončená k 31. 1. 2018.

Kamila Matějková
Otázka: Parkování pro hotel Belvedere (osvold 24.8.2017 9:37)
Dobrý den,
níže uvádí paní Matějková, že se nezřizují parkovací místa pro komerční subjekty. Zajímalo by mne tedy, na jakém základě je tedy zřízeno náhradní parkování pro hotel Belvedere, s označením BUS Belvedere. Značka je umístěna na rohu ulic Fr.Křížka a Milady Horákové směrem dolů po MH. Díky předem.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 25.8.2017 7:27)
Vážený pane,
nová vyhrazená místa pro komerční subjekty se nezřizují. Vyhrazené stání pro Belveder je dočasné a je zřízeno z důvodu prací na rekonstrukci horkovodu.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: (hrabanekjiri 22.8.2017 17:50)                    Dobrý den Chtěl jsem se jen zeptat, jestli ten povrch silnice ve Veletržní ulici je jen žert a nebo jestli to je jen na pár dní?Protože něco tak křivého a hrubého jsem neviděl a myslím si, že to snad ani nemůže nikdo převzít.Předem děkuji za odpověď Hrabánek
Otázka: Zastávka Čechův most (verunka82 22.8.2017 12:32)


Prosím o informaci, kam spadá zastávka MHD Čechův most, nebo o postoupení dotazu na patřičné místo.Tato zastávka je extrémně nebezpečná jak při nastupování, tak vystupování.Řidiči absolutně nerespektují zákaz vjíždět na cestu, když je tramvaj v zastávce. Za dobu co tudy jezdím jsem viděla desítky případů, kdy nebyl chodec jen o pár centimetrů sražen autem. Pokaždé když tudy jedu alespoň jedno auto zákaz nedodrží. Stačil by jeden policista a za jeden den by se dala stovka pokut. Nikdy (za pět let) jsem tu však žádného policistu neviděla.Děkuji za odpověďVeronika
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 25.8.2017 7:29)
Dobrý den,
Magistrát hl. m. Prahy nyní připravuje návrh přestavby těchto zastávek, který by měl bezpečnostní situaci chodců zlepšit.

S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Odpověď: (Administrátor P7 25.8.2017 7:33)
Dobrý den,
zdejší dopravní inspektorát řešil stížnost na daný problém již v minulosti avšak i přes značné množství provedených kontrol, bylo zjištěno pouze ojedinělé porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, proto bylo také od těchto kontrol v tomto místě upuštěno. Dále je potřeba říci, že předmětné místo je vzhledem k jízdnímu profilu komunikace zcela nevhodné k zastavování vozidla případného přestupce a to s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu i s ohledem na bezpečnost samotných policistů. Vozidlo případného přestupce lze následně zastavit pouze v křižovatce nebo v těsné blízkosti za křižovatkou, jelikož z jiného místa nelze zaznamenat případné přestupkové jednání.
Samozřejmě provedeme z naší strany namátkové kontroly v rámci výkonu služby, ale zcela jistě nejsme schopni, ať již s personálních důvodů, tak z důvodů plnění dalších úkolů v rámci místní příslušnosti do které mimo Prahy 7 spadá také Praha 1 a 6, postavit na místo policistu na celý den, jak požadujete.
Případné stavebně technické opatření, které by vedlo ke zklidnění uváděné situace, bychom ponechali na zvážení místně příslušného odboru dopravy, do jehož kompetence tato činnost patří.

ppor. Mgr. Miroslava Krejčová
vedoucí oddělení
OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA I
Dopravní inspektorát
Otázka: Volný pohyb psů v parcích (verunka82 22.8.2017 12:24)


Zajímá mě názor radnice na volný pohyb psů v parcích Stromovka a Letenské sady. Před volbami - další buzerace občanů.Strážník jezdící na kole pokutuje najednou všechny a ty, kdo mají psa na delším vodítku napomíná.Je to paradox, aby pes mohl volně běhat po ulicích, ale do parku může jen na krátkém vodítku. Nebo se proběhnou na směšně malém psím hřišti.Děkuji za odpověď a váš názor.Veronika
Otázka: Plánek Letenských sadů (verunka82 22.8.2017 12:19)


Dobrý den,máte prosím k dispozici aktuální plánek Letenských sadů s vyznačením cest, kde se smí a kde nesmí jezdit na bruslích a na kole. A kde se smí se psem bez vodítka?Znaky na cestách jsou zcela nečitelné a mapka prostoru je jen na dvou místech, i když cesty vedou do parku z mnoha stran.Jak mohou občané dodržovat nějaká pravidla, když se s nimi ani nemohou seznámit na místě.DěkujiVeronika
Otázka: Parkovací místo pro sídlo/provozovnu (drazajak 21.8.2017 20:37)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je možné získat na Praze 7 pro naše sídlo firmy/provozovnu vyhrazené parkovací stání pro nás nebo zákazníky a za jakých podmínek.

Prosím o odpověď na email jakub.drazan@nocompromise.house

Děkuji, s pozdravem Jakub Dražan
Vážený pane,
vyhrazená stání pro komerční subjekty se nezřizují. Zřizují se pouze místa pro Policii, taxi a sanitní vozy. Pakliže je zde vaše firma hlášena, můžete si pořídit na svá auta abonentská parkovací oprávnění. Zákazníci pak musí parkovat tam a za takových podmínek, kde jim to stávající organizace dopravy umožňuje.

Přeji hezký den.

Kamila Matějková
Otázka: čištění ulic (Papežová 21.8.2017 10:06)
Dobrý den, kdy proběhne nejbližší čištění ulice Milady Horákové, v úseku ulic Ovenecká, Kamenická , konkrétně dům čp. 547/57.
Děkuji za odpověď.
Vážená paní,
blokové čištění komunikací proběhne v průběhu října. Přesné termíny zatím známy nejsou. Jakmile je budeme mít k dispozici, rozpis úklidů vyvěsíme na webové stránky městské části, na facebook a rozešleme informační e-maily a SMS. V ulici Milady Horákové však probíhá úklid denně a to strojový i ruční. Pokud je v ulici nějaký konkrétní problém, prosím o specifikaci, vynaložíme maximální úsilí jej vyřešit.

Přeji hezký den.
Kamila Matějková
Otázka: RE Zbytečné značky (občan. 21.8.2017 8:25)


Dobrý den, po telefonátu na Magistrát mi bylo řečeno, že dopravní značení přivalila Městská část a magistrát pouze vydal stanovení podle podkladů Městské části tak kde je tedy pravda? Dále bych se zeptal když pan starosta vyzývá lidi k hlášení značek a je jedno jestli je to na magistrátní nebo městské ulici, že zařídí odstranění tak se ptám proč jsou zde nové bílé sloupky, které se používají pouze k dočasnému řešení, na jak dlouho zde budou osazeny a kdy dojde k trvalé změně?
Otázka: Zóna parkování 2018 (ah 16.8.2017 13:47)
Dobrý den,

při koupi "parkovací karty" na další období jsem
byl pracovnicí MČ Prahy 7 informován, že od cca 01.02.2018 bude zajišťovat
kontrolu v zóně placeného stání (zda zaparkované vozidlo může v zóně stát, tj.
"zda bylo za něj zaplaceno") soukromá společnost (prosím o potvrzení,
zda jde opravu o soukromou společnost).

Zajímalo by mne:

a) prosím o informaci, zda je tento vztah mezi Magistrátem Hl.m.
Praha (potažmo MČ Praha 7 – dále jen Magistrát Hl.m. Praha) a kontrolující
společností zajištěn smluvně a zároveň prosím o informaci, kde je tato smlouva
k dispozici veřejnosti

b) jakým způsobem společnost kontrolující vozidlo kontrolu
provádí – jedná se o zaznamenání SPZ ?

c) zda se považuje informace o plátci a SPZ příslušného vozu,
za které byla platba v zóně na příslušné období provedena za informaci
podléhající ochraně osobních údajů

d) zda kontrolující společnost pouze kontroluje vozidlo (dle
SPZ) a získané informace předává pracovníkům Magistrátu Hl.m.Prahy k vyřízení,

e) v případě, že neplatí bod "d)", zda tedy
kontrolující společnost kontroluje vozidlo (dle SPZ) a současně kontroluje, zda
bylo zaplaceno dle seznamu/registru - prosím o informaci o jaký seznam/registr
se jedná, kde k se tomuto seznamu/registru kontrolující společnost dostane

f) s ohledem na výše uvedený bod „c)“ a jedná-li si o případ
ochrany osobních údajů a bude-li se postupovat dle bodu "e)", prosím
o informaci, jakým způsobem Magistrát Hl.m. Praha smluvně ošetřuje ochranu
osobních údajů

g) s ohledem na bod „f)“, zajímalo by mne, jak by bylo
postupováno v okamžiku, že občan s trvalým bydlištěm na Praze 7, chce
zaplatit „parkovací kartu“ v zóně placeného stání, avšak nesouhlasí a nedá
souhlas, aby jeho osobní údaje byly předány kontrolující společnosti.

Děkuji předem za Vaši odpověď.

S pozdravem

ah

Dobrý den,

bohužel většina dotazů by měla být směřována přímo na Magistrát hlavního města Prahy. Případně na správce Zón placeného stání - Technickou správu komunikací . Podívejte se na jejich webové stránky www.parkujvklidu.cz, kde je sekce Vaše dotazy  nebo kontakt na informační linku  (Po-Pá 09:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod.): +420 257 015 257.

Pokusím se však zodpovědět alespoň některé vaše otázky.  

Kontrolu Zón placeného  stání bude s přechodem na nový systém zajišťovat společnost Eltodo, která má uzavřenou smlouvu s Technickou správou komunikací.

Ulicemi bude projíždět monitorující vozidlo, které nasnímá registrační známky parkujících vozidel, data se pak předávají dále ke zpracování.

Kontrolující společnost, pouze sebere informaci, zda konkrétní vozidla s konkrétní registrační  značkou mají zaplaceno za parkování. Pokud ne, tak tuto informaci předá úředníkům Odboru dopravy, kteří řeší přestupky. Soukromá společnost tedy nebude mít k dispozici žádné osobní údaje řidičů.

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: Zbytečné značky (občan. 15.8.2017 12:56)


Na nově opraveném úseku Veletržní jsou nově umístěny bílé balisety když bojuje Praha 7 proti zbytečným značkám proč umisťuje nové kde dříve nebyly? A to budou zde bílé a v křižovatce Veletržní Strojnická zelené?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 15.8.2017 14:37)
Dobrý den,
činnosti souvisící s rekonstrukcí povrchu Veletržní ulice jsou prováděny na základě rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy, Odboru dopravních agend. Z tohoto důvodu je třeba dotazy směřovat spíše na magistrát. Barvu umísťovaných baliset však předpokládáme ve všech osazovaných lokalitách stejnou.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Odpovědi (občan. 14.8.2017 13:10)


Dobrý den, platí v této sekci 30 denní lhůta do kdy musí úřad odpovědět? Na FB Letenské party, která je dosti cenzurovaná vedení radnice odpovídá okamžitě a zde se člověk nedočká odpovědi ani po měsíci. Zkusím dotaz položit znova:Nedávno se na fb pan Vavřinec se na fb chlubil, že Městská část začala uklízet chodníky pomocí své firmy 7U, chci se zeptat kolik této firmě radnice platí za úklid a kolik předtím platilo firmě CDV za úklid. Dále bych se chtěl zeptat kolik tato firma má zaměstnanců a jestli opravdu došlo k finanční úspoře za úklid když byl úklid svěřen městské firmě, která si může účtovat jakoukoliv částku za úklid. V dnešní době kdy se firmy najímají a soutěží se o co nejnižší cenu je tato strategie novinkou.
Dobrý den, bohužel vzhledem k času dovolených nejsme schopni některé odpovědi připravit tak rychle. Žádná lhůta k vyřízení otázky na webových stránkách stanovena není, ale vždy se snažíme odpověď publikovat co nejrychleji.
Prosím proto o trpělivost a předpokládám, že přesná čísla budu mít připravená během příštího týdne.

Děkuji za pochopení

Kamila Matějková
Otázka: cross (milul 10.8.2017 15:28)
Dobrý den,musím reagovat na odpověď p. Matějkové z odd. komunikace k otázce hluku z klubu Cross. Chápu, že soukromé objekty nepodléhají žádným povolovacím procesům. Ale měřil někdo hluk z těchto hudebních produkcí, které jsou pouštěny do repro- beden a "řvou" už do tak hlučné křižovatky Argentinská, Plynární ? Bylo by možné to alespoň jednou změřit ? Píšete, že Měst. policie může udělit pokutu 5 tis. korun. Ano může, ale i nemusí. Kdo to bude prověřovat a kdy jí tedy můžou udělit ? A upřimně, nějakých 5 tis. pokuty, pro tak velký klub je směšné !   Děkuji za odpoveď  

Dobrý den,
na základě Vaší stížnosti jsme Cross oslovili a dostali jsme příslib, že své hudební produkce ztiší.
S pozdravem

Kamila Matějková
Otázka: Chobotnice na Letné znovu ve hře (občan Prahy 9.8.2017 21:36)
Dobrý den,
jaký názor máte na postavení knihovny v podobě flusu na Letné? Kaplická opět tuto věc vytáhla a Babišova agentka Krnáčová by to uvítala, jak se píše zde: http://www.lidovky.cz/chobotnice-na-prazske-letne-za-vlady-ano-knihovne-nic-nebrani-mini-kaplicky-16g-/zpravy-domov.aspx?c=A170809_113832_ln_domov_rsa. Tato podoba knihovny navíc vyhrála neoprávněně, jenže Babišova Burešova tlupa to chce a tato mafie se před ničím nezastaví.....(Jak ukázaly reportáže Sabiny Slonkové...)
Dobrý den,
návrh nové budovy Národní knihovny od pana architekta Kaplického byl v době svého vzniku, tedy před 10 lety, radikálním nápadem, který měl početný tábor příznivců i odpůrců. Vítězství „chobotnice“ v architektonické soutěži ovšem soudně napadl třetí architektonický ateliér HŠH, a nyní existuje pravomocné rozhodnutí soudu (2015), že vítězný projekt porušil závaznou podmínku soutěže, když umístil depozitáře pod zem. Soud řekl, že za takových podmínek měl být Kaplického návrh vyřazen, a v důsledku výroku soudu se změnily výsledky architektonické soutěže. Pokud trvá potřebnost knihovny, jedinou schůdnou cestou k nové budově je tedy nová soutěž, které se zúčastní i návrh inspirovaný panem architektem Kaplickým.

Lenka Burgerová
Radní Městské části Praha 7
Otázka: Hala místo opravy historického křídla Prům.pal. - doplnění (občan Prahy 9.8.2017 21:25)
Ještě odkaz na Metro s vizualizací podoby haly: http://e.metro.cz/#strana=6Copyright © 2012 Městská část Praha 7