Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Prostranství u Nádraží Holešovice (renata 3.4.2017 13:20)
Dobrý den,
na prostranství u metra Nádraží Holešovice, ul. Plynární, byly v aktuálním čase zbourány všechny stánky (občerstvení, pečivo, trafika..). Chci se zeptat, jaké jsou plány s tímto prostranstvím. Budou zde postaveny jiné stánky popř. tržiště? Je v plánu předláždění prostoru - současný stav chodníku je katastrofální. Děkuji za info
Odpověď: (Administrátor P7 3.4.2017 14:44)
Dobrý den paní Renato,
nájemní smlouva, která byla pro provoz stánkového prodeje uzavřena, skončila pro pochybení ze strany nájemce. Stánky budou v blízké době odstraněny.
Dále obecně platí, že DPP plochy pro umístění stánků, stolků, karavanů apod. v okolí stanic metra již nepovoluje a veškeré pronájmy řeší přes standardní kolaudované prodejny ve vestibulech.

S pozdravem
Ing. Tereza Cibulková
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Otázka: (Milan 2.4.2017 11:55)
Dobrý den,

mám několik dotazů ohledně práce na chodníku v ulici Dobrovského.

1) Kdo a z jakého důvodu prosadil, že je třeba asfaltový chodník v dobrém stavu zlikvidovat a nahradit ho vydlážděným paskvilem, po kterém se špatně chodí a je mnohem horší ohledně udržování čistoty a údržby.

2) Proč práce provádí opět firma, která již v minulosti předvedla, že odvádí nekvalitní práci. Vypadaná dlažba z chodníku, kdy díra, nebo vypadané kostky znamenají reálné nebezpečí úrazu pro chodce.

3) Proč práce probíhají i během víkendu, nejedná se o žádnou havárii.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 3.4.2017 10:03)

Vážený pane Milane,

dláždění chodníků se provádí z praktických a estetických důvodů. Dlážděné chodníky jsou lépe rozebíratelné (dají se vcelku jednoduše a rychle opravit), mají lepší vsakovací schopnosti (netvoří se kaluže od psích loužiček ani z deště), taktéž estetická stránka je na vyšší úrovni, proto se v současné době volí tento způsob dláždění.

Dláždění provádějí firmy, které se zúčastní výběrového řízení a toto řízení vyhrají. Dlážděné povrchy bohužel mohou být náchylnější k závadám (díky přejezdům vozidel, apod.), průběžně se však opravují (ať již jsou v záruce či po ní). Evidenci výtluků vede Odbor dopravy, který zjištěné závady předává buďto na TSK nebo specializované dlaždičské firmě. V případě, že zjistíte delší dobu neopravený výtluk, nahlašte jej prosím na www.lepsimisto.cz.

Cílem je co nejkratší doba prací a co nejdřívější uvedení chodníku do provozuschopného stavu. Za nepříjemnosti spojené se stavbou se omlouváme.

 

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy

Otázka: Parčík pod Lighthousem (Petule 31.3.2017 13:58)
Dobrý den,
s nástupem pěkného počasí, je parčík pod Lighthousem doslova obsypán bezdomovci. Po celé ploše se povalují odpadky. Budete tuto situaci nějak řešit?
Děkuji za odpověď
Otázka: Další tři pokácené stromy v ulici Šmeralova (Obyvatel 31.3.2017 11:21)
Dobrý den,

nepamatuji se, že by kdy dříve docházelo k tak častému kácení stromů. V ulici Šmeralova, hned za rohem u Letenského naměstí, jsem si všiml tří pokácených kaštanů v zahrádce domu Letenské náměstí 1. Znamená to, že všechny tři stromy byly napadené a bylo je nutné pokácet ? Takto tu za chvíli nezbydou žádné.
Odpověď: (Ing. Marie Bittnerová, OŽP Praha 7 31.3.2017 13:45)
Dobrý den,

všechny tři jírovce rostly na předzahrádce domu čp.156/1 na Letenském náměstí, směrem do frekventované ulice Šmeralova, cca 3 metry od domu. Z důvodu stavebních prací, spočívajících ve vlhkostní sanaci západní obvodové zdi objektu v úrovni 1. PP bude proveden výkop, který bude zasahovat až k patám kmenů stromů. Při takovémto výkopu dojde k fatálnímu jednostrannému poškození kořenů a kořenové zóny stromů čímž dojde k vážnému narušení základních funkcí - zásobování dřevin vodou a živinami, což se neslučuje s dalším životem rostlin. Samotný druh stromu byl, díky své velikosti v dospělosti, nevhodně zvolen do úzkého profilu mezi domem a ulicí, takže koruna byla jednostranně redukována směrem k domu. Výše popsaným zásahem, a vzhledem k jednostranně vystavěným korunám, dojde též k výraznému zhoršení stability stromů a při nepříznivých povětrnostních podmínkách by mohlo dojít k jejich selhání a pádu do ulice Šmeralova, případně na Letenské náměstí.
Jako náhrada za ekologickou újmu byla majiteli pozemku předepsána náhradní výsadba tří stromů na stejný pozemek.
S pozdravem Ing. Marie Bittnerová
Otázka: participace nebo participatůra ? (meisner 31.3.2017 7:19)
Lordship ještě jednou:
Nedavno proběhla v kině OKO participatůra (vzor demokratůra) - občané plánují ul.Fr.Křížka. Dostali samolepky a směli hlasovat pro témata určená radnicí. Nejlepší z nich "předzahrádka", která podle obrázku předzahrádkou nebyla a názor, zda více košů. Městská část neumí posoudit zda ty stávající jsou přeplněné nebo ne a dělá z toho téma "participace". Ve sterilizovaném souboru témat chyběla dvě hlavní - plány nového SAZ podle "nejmodernějších trendů" a novostavby Lordshipu který ulici Fr. Křížka zbaví výhledu na sever, zhorší její provětrání a svede sem část exhalací z Veletržní. Letenská parta si před volbami pochutnávala na předchozí studii z dob ODS, nyní tají výsledek který bez účasti veřejnosti, dokonce i bez projednání v komisi rozvoje s Lordshipem dohodli radní Burgerová a Biegel.

Vzhledem k mohutnosti nově dohodnuté stavby je otázka, zda dotyční jednali v zájmu veřejnosti nebo v zájmu jiném. A lidu obecnému se předhodí koše na odpadky.
Dobrý den pane Meisnere,

témata určená k hlasování během veřejného projednání v kině Bio OKO dne 14. 2. byla vybrána po dlouhé diskuzi mezi odbory ÚMČ Praha 7, některé z nich vzešly z debaty s místními aktéry. Naším cílem bylo získat názor občanů na věci, které můžeme realizovat a mohou být zapracovány do zadání architektonické soutěže na revitalizaci ulice Fr. Křížka. Především z tohoto důvodu nebyla zařazena rekonstrukce SAZ, neboť v době možné realizace projektu bude tato akce již ukončená. Druhé Vámi zmiňované téma, výstavba Paláce Stromovka, nebylo vybráno , jelikož se jedná o záměr soukromého investora a MČ Praha 7 musí respektovat práva na nezveřejňování informací z důvodu ochrany autorských práv.

Naopak otázku odpadkových košů a kontejnerů vnímáme jako žádanou vzhledem k častým dotazům na toto téma ze strany obyvatel ulice. Ohledně umisťování a druhu odpadkových košů vznikla rozsáhlá debata na setkání místních aktérů, které předcházelo ve Studiu hrdinů veřejnému hlasování v Biu OKO.

Tematický okruh podpory předzahrádek byl doplněn ilustrační fotkou, nikoli konkrétním návrhem řešení, což bylo přímo v obrázku uvedeno. Místo na fotografii je oficiálně povoleno jako restaurační předzahrádka odborem dopravy ÚMČ Praha 7 dle9/2011 Sb. hl. m. Nařízení, kterým se vydává tržní řád, znění dle 8/15 Sb. hl. m.

S pozdravem

Ing. arch. Martina Fialová
Odbor rozvoje urbanismu,
architektury a veřejného prostoru
Otázka: Participace Praha 7 + Lordship a Křetínský (meisner 30.3.2017 14:33)
MČ Praha 7 má komisi rozvoje kam si každý "obyčejný" stavebník musí pro požehnání. Od bytového domu, po květiny na chodníku. Představení projektů je veřejně přístupné, rozhodování komise tajné. Zvědavý Leteňák který by chtěl znát něco o plánovaných blocích na ul.Milady Horákové od Sparty až ke Špejcharu, by ani zde neuspěl. Ticho pěšině.
Nedavno jsem na Ot Od oslovil jmenovitě radní Burgerovou a Dr. Biegela, předsedu komise rozvoje, jak to bude s touto plánovanou hradbou která, mimochodem, by se celkovou výškou horizontu 60m vůči Starému městu podílela na zhoršení jeho klima. Nic. V úterý tentýž dotaz na komisi ŽP MČ kde přítomen ZSTA Mirovský. Nic. Namísto participace úřadu s veřejností, participace úřadu s vlivnými hráči na bobříku mlčení. Když už o participaci s veřejností není ani řeči, dozvíme se vůbec co se zde plánuje ?

Nevěrohodnost argumentů jimiž je zdůvodňováno nekonečné prodlužování otevření garáží pod Let.plání budí otázku, zda se pod zemí nebuduje propojení napříč, na podzemní garáže pod plánovaným objektem p.Křetínského, v místě atletického hřiště Sparty.

http://www.lordship.eu/en/projects/letna-office-park-16
Vážený pane Meisnere,

chápeme Vaši nespokojenost z dle Vašeho názoru nedostatečné informovanosti ohledně některých témat rozvoje městské části. Bohužel není možné ze strany MČ Praha 7 zcela ovlivnit způsob prezentace, jaký bude na Komisi rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru zvolen. Je na rozhodnutí investora, zda bude svůj stavební záměr chtít na Komisi rozvoje prezentovat veřejně, či neveřejně. Z důvodu ochrany autorských práv je třeba toto rozhodnutí respektovat. Proto, aby byli občané i přesto co nejvíce informováni, jsou z jednání Komisí rozvoje době pořizovány podrobné zápisy, které zahrnují i obsah neveřejné části jednání včetně popisu představeného záměru a záznamu z jednání. Usnesení ke všem projednávaným záměrům, tedy i k těm z neveřejné části jednání, jsou též součástí zápisů z jednání.
K Vámi uváděnému záměru zástavby podél ulice Milady Horákové navazující na stadion AC Sparta jednala Komise rozvoje v letech 2015-2017, pro Vaši lepší orientaci uvádíme konkrétní termíny jednání:
1. jednání v roce 2015 (prezentace a usnesení Komise), 10. jednání v roce 2015 (prezentace), 11. jednání v roce 2015 (usnesení Komise), 6. jednání v roce 2016 (prezentace), 8. jednání v roce 2016 (usnesení Komise), 1. jednání v roce 2017 (prezentace a usnesení Komise)
V rámci těchto jednání došlo k výrazné proměně záměru z naddimenzovaného monofunkčního monoblokového nákupního centra předměstského typu přímo závislého na průjezdné individuální automobilové dopravě na hotel, který kompozičně, objemově, výškově i architektonickým členěním navazuje na stávající obytný blok „Molochov“. Záměr též zohledňuje a umožňuje budoucí komunikační propojení a vazby na blokovou zástavbu Letné.

K Vašim dalším dotazům: O propojování podzemních garáží na jiný stavební záměr v bezprostředním okolí nemá městská část v tuto chvíli žádné informace. Určení termínu otevření garáží, jakož i montáž potřebných technologií, spadá plně do kompetence Magistrátu hlavního města Prahy.


S pozdravem

Ing. arch. Martina Fialová
Odbor rozvoje urbanismu,
architektury a veřejného prostoru
Otázka: mizející odpadkové koše (Tutina 30.3.2017 12:29)
Dobrý den,
Existuje nějaký důvod pro mizení odpadkových košů?
Spíš by se dalo očekávat, že tyto budou přibývat, aby bylo kam vyhazovat odpadky a sáčky s psími exkrementy. V dolních Holešovicích je spíš situace opačná, a to i na hlavní ulici Komunardů, V postranních ulcích na koše nenaleznete vůbec ...
Odpověď: (Mgr. Laura Kopecká, Sedmá ubytovací 31.3.2017 9:53)

Dobrý den, 

pro posouzení bychom potřebovali znát přesnou lokalitu, o které hovoříte. Prosíme o zaslání nejlépe přímo na adresu kopecka@sedmaubytovaci.cz. Jinak obecně najdete nejméně 1 koš na každé křižovatce, na mnohých i více.

S pozdravem,

Laura Kopecká
Vedoucí oddělení úklidu
Sedmá ubytovací, s.r.o.

Otázka: parkování náhradního vozidla (vozidlo v servisu) (Tutina 30.3.2017 12:24)
Dobrý den,
Vozidlo pro které mám zaplacenou rezidenční kartu budu mít počátkem dubna na týden v servisu. Na toto období budu mít zapůjčeno náhradní vozidlo.
Prosím o informaci jak postupovat s parkovací kartou pro toto vozidlo a kolik stojí.
Děkuji.
Odpověď: (Zdeňka Fialová, odbor dopravy Praha 7 31.3.2017 10:01)
Dobrý den,
v případě opravy vozidla je nutné doložit:
-doklad o opravě vozidla
-nájemní smlouvu na půjčené náhradní vozidlo -technický průkaz k půjčenému vozidlu -občanský průkaz rezidenta

Karta se vydává dle nové metodiky na 14 dnů a cena této karty je 100,-.
Současně se také musí složit vratná záloha ve výši 1000,-.
Po vrácení provizorní dočasné karty se vrací klientovi záloha 1000,- kterou složil.


Zdeňka Fialová
referentka odboru dopravy
Otázka: (ŠtěpánR 28.3.2017 23:28)
Dobrý den, ve Veletržní ulici je doprava podstatně klidnější, byla zrušena herna. Klid jen ruší několik dní v týdnu klub Misch masch. Nemyslím, že porvoz klubu do pzdních ranních hodin bylo dobré řešení! Hluk odcházejících návštěvníků, bouchání dveří taxi apod., vozy označené Misch masch neoprávněným parkováním zabírají místo místním, i několik dní!
Ještě, prosím, mám dotaz na mizení odpadkových košů v oblasti Veletržní, U Studánky, U Akamedie - za poslední tři roky se jich ztratilo nejmíň pět-šest. Děkuji, hezký den ŠR
Odpověď: (Bc. Michaela Poslušná, OŽV Praha 7 4.4.2017 9:02)
Vážený pane,
bohužel podle platné právní úpravy, je-li provozovna užívána v souladu s kolaudovaným stavem, je čistě na vůli podnikatele určení provozní doby, neboť v Praze není provozní doba hostinských zařízení regulována obecně závaznou vyhláškou.
Rušení nočního klidu a obtěžování hlukem, případně jiné narušování veřejného pořádku, je upraveno v § 47 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Hluk před provozovnou, způsobovaný procházejícími či vycházejícími osobami, rušení nočního klidu či výtržnictví, také parkování na místech vyhrazených pro držitele parkovacích karet, může řešit pouze hlídka Městské policie hl. m. Prahy či Policie ČR. Trestání osob za rušení nočního klidu na území Prahy 7 je možno řešit na místě blokovou pokutou či následně v přestupkovém řízení na odboru správních agend Úřadu městské části.
Za živnostenský odbor rovněž uvádím, že živnostenské úřady mohou vykonávat činnosti pouze v mezích stanovených zákonem, v tomto případě tedy pouze kontrolovat, zda jsou provozovatelem hostinského zařízení při provozování živnosti dodržovány obecné právní předpisy související s podnikáním, tedy především povinnosti stanovené živnostenským zákonem a dalšími souvisejícími předpisy. Živnostenské úřady provozovny nepovolují a rovněž neschvalují provozní dobu.
Lituji, že Vám nemohu poskytnout příznivější odpověď.
S pozdravem

Bc. Michaela Poslušná
pověřená vedením kontrolního oddělení
živnostenského odboru
Otázka: parkoviste blanka po druhe (OndrejL 28.3.2017 12:15)

Dobrý den p. Kovařík,

Děkuji za odpověď na můj dotaz ohledně parkoviště Blanka Letná (odpověď 13.3.2017 10:18), vážím si, že současná radnice Prahy 7 dle mého názoru vzorně komunikuje s občany.

Nicméně, odpověď mi není zcela jasná. Píšete, že provozovatel ještě není stanoven, ale cena požadovaná budoucím provozovatelem ano, a to na těch cca 1000 korun měsíčně. Máte prosím informace o tom, kdo přesně tuto cenu stanovil a na základě čeho? Já mám spíše podezření, že tato cena nebyla stanovena na základě nákladů, ale na základě jiných cílů.

Parkoviště Blanka Letná je zcela zjevný střet zájmů. Budoucí provozovatel má zájem na parkovišti co nejvíce vydělat a nemá zcela žádný důvod se zajímat o to, zda rezidenti musí parkovat kilometry od domu nebo ne. Rezidenti zas požadují řešit velice závažné problémy s parkováním, za co nejrozumnější náklady. Tyto dva požadavky jdou zcela proti sobě, o řešení tedy musí rozhodnout vyšší autorita. Jinými slovy, budoucí provozovatel musí dostat podmínky parkování rezidentů příkazem. Co je zájem magistrátu se můžeme jenom domnívat, nicméně z aktuálních informací je dle mého názoru téměř jasné, že magistrát se řídí zájmem na parkovišti co nejvíce vydělat na nájemní smlouvě, a v důsledku tedy dělat vše pro zájmy budoucího provozovatele a proti zájmům rezidentů. Vaše odpověď byla celkem zdrženlivá. Prosím vyjádřete se přesněji jaké zájmy Vy a ostatní pracovníci radnice Prahy 7 v tomto obtížném sporu hájíte. 

Smlouva s provozovatelem podle všeho zatím není. Ale až bude, tak pak už dost možná bude pozdě plakat nad rozlitým mlékem, právně závaznou dlouhodobou smlouvu o pronájmu parkoviště provozovateli nepůjde žádným způsobem změnit.

Z výše uvedených důvodů považuji za zcela absurdní a dovolím si říct skandální, že magistrát nepodává prakticky žádné informace o dění kolem parkoviště Blanka Letná. Toto je v takto sporné věci zcela neakceptovatelné a nechápu, jak něco takového může magistrátu procházet. Já jako řadový občan nedisponuji žádnými způsoby jak magistrát trestat za to, když se, dovolte mi vypůjčit si slovní zásobu současné primátorky, se v této věci chová tímto naprosto debilním způsobem. Radnice Prahy 7 má věřím řádově lepší šance dovolat se korekce neakceptovatelného jednání magistrátu. Tedy, pokud by se můj názor ukázal jako správný a souhlasila by s ním jak většina rezidentů Prahy 7, tak radnice, která by je měla reprezentovat, a ta by se rozhodla jednat.

Zajímalo by mě také, zda a jakým způsobem radnice získává informace o tom, nakolik jsou problémy s parkováním závažné. Já včera strávil parkováním 25 minut, obešel jsem vše v okolí a i když bydlím u stadionu sparty, musel jsem parkovat u technického muzea a jet domů dvě zastávky tramvají. To je vzdálenost jednoho kilometru. Ráno show samozřejmě pokračuje, vstát o 20 minut dříve, abych si došel opět tramvají pro auto a mohl zavést dítě do školky. To je 45 minut času denně plus dvě jízdenky na tramvaj, to vše s placenou rezidentskou parkovací kartou, a tato situace vůbec není výjimkou. Ví radnice o těchto problémech? Víte kolik nás takových je? Víte kdy ve které dny nastává ta kritická hodina, kdy se zaplní to skutečně poslední parkovací místo a čas a vzdálenost parkování rapidně rostou z minuty a desítek metrů na půlhodiny a kilometry a jaký vliv na to mají akce na stadionu sparty a ve vedlejší basketbalové hale? Když chodím z práce častěji později než ostatní, tak je to důvod k tomu, abych nesl náklad 12 tisíc korun ročně právě já? To s dovolením ne. Ze všech špatných řešení tohoto problému, to, ať zaplatí všichni z oblasti o 20 korun měsíčně navíc je dle mého názoru lepší řešení, než když pár lidí bude muset platit 1000 korun měsíčně navíc.

V odpovědi také uvádíte, že vzhledem k soukromému provozovateli je potřebné počítat s vyšší částkou za parkovací místo a že magistrát ani radnice dotovat nemůžou. Já osobně si to nemyslím. Já osobně si spíše myslím, že je naprosto absurdní, aby magistrát, který má v ruce kouzelné řešení na všechny problémy s parkováním v této oblasti v podobě parkoviště o celkové kapacitě přes 800 míst nakonec dal přednost komerčním zájmům před zájmy rezidentů a velice závažné problémy s parkováním ponechal nevyřešené. Pan v budce v nadzemním parkovišti mi minule se širokým úsměvem řekl, že za tisícovku na den mě nebo moji návštěvu tam samozřejmě klidně nechá i celý den a noc. Jsem zvědav, zda ode dneška do roka proběhne podobná konverzace také s novým usměvavým pánem z parkoviště podzemního.

S pozdravem,

Dobrý den přeji pane Ondřeji L,

aktuální stav s garážemi je ten, že se stále řeší technický problém se špatně dodanou vzduchotechniku a kompetentní odbor – Odbor strategických investic (OSIú HMP nestanovil termín otevření). Za MČ jsme naším usnesením zaslali   požadavek na zastropování měsíční částky za parkování pro rezidenty v garážích ve výši 700 kř měsíčně pro rezidenty s parkovacími oprávněním   a  900 Kč pro rezidenty bez parkovacího oprávnění. Předběžně máme rezervováno 314 parkovacích míst + v případě zájmu bude zřejmě možné získat dalších 140 míst. O tom, jak bude finálně vypadat ekonomický model nemáme informace, neboť se nejprve musí doladit technické problémy v garážích a současně je poměrně obtížná komunikace s odborem OSI.   

Co se týká problémů s parkováním v oblasti Letné, tak to samozřejmě víme, ale nemáme téměř žádné možnosti jak situaci vyřešit. Naše snaha o rychlé otevření garáží pod Letnou bohužel zatím selhává. Problém Letné je fyzický nedostatek míst v exponovaných časech, protože zóna placeného stání v celé Praze 7 není nikdy 100% naplněná, problém je příliš mnoho majitelů aut v oblasti Letné. Aktuálně vedeme jednání s vlastníky parkovišť v okolí Výstaviště o případném využití pro rezidenty, současně dodám, že parkoviště v ul. Bubenská mají volná místa, stejně tak garáže u Vltavské. A toto je právě ukázka faktu, že i kdybychom postavili garážové parkování někde uprostřed Letné (což fyzicky nejde), tak bude velmi obtížné najít majitele aut ochotných platit poměrně vysoké měsíční parkování v těchto plochách, protože předpokládám, že žádný provozovatel garáží nebude službu provozovat pod náklady.    

K závěrečnému odstavci mohu dodat jen to, že jsme jako radnici velmi zvědavi, zda a jak rychle se případně obsadí rezervovaná plocha v garážích pod Letnou. To ukáže až praxe.

Jsem případně k dispozici pro další dotazy a také se můžeme sejít a věc probrat na osobním setkání.

http://www.praha7.cz/path/cards/?l=1&cardId=683

S pozdravem

Ondřej  Mirovský

Otázka: Oprava Šlechtovky opět v ohrožení. V dubnu práce nezačnou (Obyvatel 27.3.2017 11:45)
Dobrý den,

na zpravodajském serveru Novinky.cz o tom dnes vyšel článek. Začal jsem hledat více podrobností a našel podobný, zveřejněný již 17.3.2017 http://www.nasepraha7.cz/zpravy-9/oprava-slechtovky-opet-v-ohrozeni-v-dubnu-prace

Otázka: proč tato informace není na oficiálním webu Prahy 7, když je již déle než týden známa ?
Vážený pane,
vyžádali jsme si z Magistrátu hl. m. Prahy oficiální vyjádření. Protože jsme si vědomi, že rekonstrukce Šlechtovy restaurace je velmi očekávanou událostí, nechceme zveřejňovat žádné domněnky nebo předpoklady. Za Prahu 7 jsme učinili veškeré potřebné kroky k tomu, aby hlavní město s rekonstrukcí Šlechtovy restaurace mohlo začít co nejdříve. Pevně doufáme, že se magistrátu podaří vyřešit problémy s tendrem na dodavatele stavby v řádu dnů a rekonstrukce začne. Jakmile budeme mít k dispozici konkrétní informace a časový horizont, zveřejníme je.
Děkuji za pochopení

Kamila Matějková
Otázka: Neustálé problémy se psy, budete je konečně řešit ? (Obyvatel 26.3.2017 0:32)
Dobrý den,

shrňme si poslední události:

1. statistický vzorek předchozího příspěvku, kde 30 z 32 majitelů psů nechává psy volně pobíhat kde nemá ukazuje, že toto dělá naprostá většina. Ten poměr mohu potvrdit, je to tak stále. Než opět napíšete že tam posílíte kontrolu zadržte, nemá to žádný význam. Tito lidé potřebují trvalou kontrolu, tedy aby jim stále někdo "stál za zadkem". Tady je jediná možnost, že si ji při vstupu do parku se psem zaplatí (1000 Kč na hodinu je dobrý začátek).

2. z nedavno linkovaného rozhovoru z deníku Metro vyšlo najevo, že Praha 7 chce ještě zvýšit velikost ploch v parcích co budou legálně podělané od psů, kteří tam budou nekontrolovatelně pobíhat všude. Podpořeni často slabomyslými, ale o to samozřejmě drzejšími, majiteli. To si děláte legraci ?

3. podle vašich vlastních informací je příčinou dvou nedavno pokácených starých stromů v ulici Čechova právě psí moč. Asi je vám jasné jak dlouho bude trvat návrat do původního stavu, desítky let.

Počet psů na Praze 7 stále vzrůstá a zcela se vymyká počtu běžnému v evropských městech. Na jedné straně chcete stále omezovat počet aut, protože jsou škodlivá, jenže u psů je to naprosto stejné.

Když tak rádi vyvěšujete vlajky neexistujících asijských zemí, tak se v nich také inspirujte. V Singapuru řešli podobný problém, lidé všude lepili použité žvýkačky, hlavně v prostředcích MHD. Náklady na odstranění byly stále větší, i přes neustálé upozorňování na tento nešvar. Tak jednoho dne prodej zvýkaček zakázali. Poměr neukázněných "pejskařů", kterých je statisticky v daném vzorku více než 90% tuto možnost jednoznačně podporuje.

Otázka na závěr: jakým způsobem výrazně snížíte počet psů na Praze 7 ? Nic jiného to v současném stavu už nemůže vyřešit, takže vše ostatní jsou zbytečné odpovědi.
Dobrý den,
posílení kontrol je opravdu jediná cesta, kterou můžeme využít. Velmi se těšíme na změnu kontrol zóny placeného stání, kdy poté budou mít více času strážníci právě na řešení těchto věcí. Zpoplatnění vstupu do parku je otázka pro správce – hl. město Praha a obávám se, že je nereálné. Zeptat se ale můžeme.

Netuším, co přesně v deníku zaznělo, zřejmě zopakování našich podnětů k přechozímu záměru na změnu vyhlášky, kde jsme navrhli logičtější řešení ploch pro volný pohyb psů, na vodítku a také jsme navrhli nové plochy s absolutním zákazem.

Dodám, že jako radnice nemáme zákonnou možnost zakázat vlastnění psa, současně poplatek za psa je na svém maximu. Stejně jako nemáme zákonnou možnost omezit počet vydaných parkovacích karet, tak se obávám, že případný návrh na vyhlášku se zákazem psů v Praze by shodil první soud. Aktuálně se snažíme hledat řešení pro lepší ochranu stromů a také zvýšíme kontroly městské policie, více dělat zatím nemůžeme.

s pozdravem
Ondřej Mirovský
Otázka: Stromovka - psi (marublaha 25.3.2017 8:31)
Dobrý den, reaguji na předchozí odpovědi ohledně psů ve Stromovce. Např. včera jsme tam s dětmi strávili zhruba hodinu. Psi na vodítku byli tak 2 (mluvím o "dně bývalého rybníka, kde mají být na vodítku všichni), ostatních asi 30 volně pobíhalo. Policista ani jeden. Snažila jsem se pak u vstupu najít, jestli se nezměnila pravidla pro venčení, ale na novém velkém info panelu jsem nenašla o psech žádnou zmínku. Dříve byly mapa sice bez fotek, zato s těmito informacemi.
Bylo by možné vyslat do Stromovky i pěší policii? Potkávám občas pouze policii v autě. Ti ale jedou a moc nekoukají okolo. Asi mají plné ruce práce s vyhýbáním se chodcům.
Děkuji,
Pessrová
Dobrý den, Městská policie má také elektrické skútry a kola a o zvýšení dozor samozřejmě průběžně žádáme.

S pozdravem
Ondřej Mirovský
Otázka: protekajici hydrant (Martin Turek 24.3.2017 7:08)
Dobrý den,
již cca 1 týden protéká hydrant (nebo vodovod) na křižovatce Tusarova a U Garáží.
A jak to vypadá s opravou chodníku na Osadní 33? řekl bych, že vbhodné klimatícké podmínky máme již 2 měsíce minimálně.

děkuji
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 24.3.2017 9:35)
Vážený pane Turku,

podnět s protékajícím hydrantem bude prověřen, v případě zjištění závadného stavu budeme informovat PVAK. Ohledně Osadní 33 budeme informovat příslušného správce poduliční sítě.

Přeji hezký den

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Podzemní garáže na Letne (adam.musulis 21.3.2017 22:58)
Dobrý den, kdy budou otevřeny podzemní garáže na Letne? Je možné si již nejak místo v nich rezervovat ? Kde mohu najít aktuální informace ?

Dobrý den,
podle poslední informací by snad měly být garáže otevřeny v průběhu léta. Ale vzhledem k tomu, že se otevření již několikrát odkládalo, není možné slibovat žádný termín. Rádi Vás zařadíme do seznamu osob, kterým posíláme aktuální informace. Své kontakty, prosím, napište na hallym@praha7.cz

S pozdravem

Kamila Matějková
Copyright © 2012 Městská část Praha 7