Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Přeplněný kontejner na kov (VH 19.6.2017 21:38)
Dobrý den, kontejner na kov umístěný v ulici Komunardů je naprosto přeplněné a kolem jsou haldy kovového odpadu, který se do něj již dávno nevejde. Bylo by prosím možné toto řešit a navýšit svoz? Vzhledem k tomu, že kontejner je asi jediný na celé dolní Holešovice, je šesti týdenní interval vyprazdňování naprosto nedostatečný. Děkuji Hampl
Odpověď: (Nela Slabá, OŽP Praha 7 20.6.2017 12:17)
Dobrý den,

již vyřešeno, k 1.7. dojde ke zvýšení četnosti z 1x za 6 týdnů na 1x za 4 týdny, a to jak u stávajících, tak i nově, která se umisťují - nedávno např. v ulici U Pergamenky.

S pozdravem
Nela Slabá
odbor životního prostředí
Otázka: Kouření na ulici můžete zakázat, proč tedy ignorujete toto násilí??? (občan Prahy 19.6.2017 21:11)
Dobrý den,

přečetla jsem si 2 dotazy zde, kde lidé upozorňují na problém obtěžujícího kouření na ulicích před hospodami a na vaše ignorování této situace. Otázky necháváte bez odpovědi.

Dnes vyšel v Mladé frontě článek, ve kterém se uvádí, že městská část může zakázat kouření na ulici stejně tak, jak je tomu u zákazu pití alkoholu na ulici.

Ptám se vás tedy, jak s vaší pravomocí naložíte a jestli budete toto obtěžování a ubližování s vážnými zdravotními důsledky tolerovat a ignorovat, nebo zda se postavíte za občany, kteří chtějí žít zdravě a nechtějí smrdět, žít v jedovatém smradu, chtějí užívat svůj byt tak jak je to obvyklé, tedy i větrat či zalévat květiny a nechtějí mít vážné nemoci, jako je rakovina, atd., astmatické záchvaty, infarkty.....

Na následky pasivního kouření zemře ročně v ČR cca 3500 lidí dle statistik a toto číslo nemusí být úplné a umírají také zvířata. Dále škodí tzv. kouření z třetí ruky, tj. dýchání toxinů z tabákových výrobků, které se drží i ve zdech, kde se kumulují, což platí i pro kouření u domů.

Tabákový kouř obsahuje na 4000 chemikálií, včetně cca 64 karcinogenů, dále mutageny, radioaktivní látky, dráždivé látky, atd... Dle WHO neexistuje bezpečná expozice tabákovému kouři a tabákový kouř je zařazen jako karcinogen 1.třídy, tj. nejvyšší nebezpečnosti.

Jako naši představitelé máte povinnost občany chránit, co tedy uděláte?

Dana
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 20.6.2017 13:12)
Dobrý den,

je třeba říci, že s určitými dopady přesunutí kuřáků z restaurací do ulic městská část příliš udělat nemůže. Zakázat kouření na veřejných prostranstvích není z naší pozice možné. Kouření již nyní máme zakázáno v provozních řádech našich dětských hřišť, ale v tomto případě jde především lokality bezprostředně kolem restaurací. Jedna z věcí, kterou chceme zkusit, je komunikovat s provozními restaurací, kde se bude nepořádek či hluk častěji opakovat, a pohrozit jim, že pokud na to nedohlédnou, můžeme před jejich provozovnami zakázat konzumaci alkoholu. Tuto možnost v příslušné vyhlášce máme. Ovšem to souvisí spíše s nočním klidem, kouření na ulicích to tolik neřeší. V každém případě komunikujeme s městskou policií a žádáme je o zvýšený dozor nad zatíženými lokalitami.
K Vašim dotazům bych ještě doplnil, že budou prováděny namátkové kontroly, které má v kompetenci živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 7. Počítáme také s tím, že budou majitelé restaurací před provozovny umísťovat popelníky. U běžných přenosných popelníků by neměl být problém, pokud by tam však provozovatelé chtěli něco většího, muselo by se to řešit v režimu zvláštního užívání komunikace. Další dopady či možná opatření ukáže praxe. Vše budeme řešit v úzké součinnosti s městskou policií.

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Ortenovo náměstí (Liborec 19.6.2017 14:22)
Opakuji svůj dotaz: Co uděláte se stavem výsadby na Ortenově náměstí? Postaráte se o odborný řez keřů a stromů, přispějete ke zlepšení parkové výsadby?
Otázka: Nová Ferona - připomínky, dotazy (paffko 18.6.2017 13:22)
Dobrý den,

ve čtvrtek 15.6. proběhla zejména pro obyvatele k přilehlé budově Ferona informační schůzka Finep za účasti paní radní pí Burgerové. Na této schůzce byl představen připravovaný projekt Nová Ferona, tedy komerční projekt na místě této stavby.

Bohužel pro stávající vlastníky ne/bytových jednotek a zejména ty, kteří mají okna orientovaná do Ferony resp. s výhledem nad ní (bytové domy Ortenovo náměstí 6-11) a další okolní domy se změní stávající výhled. Snad jen pouze lidem v prvních patrech na výše uvedené adrese se sníží zídka Ferony, ve vyšších patrech ovšem dojde ke změně ve výhledu na Trojský most a na Bohnice, neboť v cestě všem budou postaveny nové domy, které původní výhled stávajícím vlastníkům převezmou, byť nemají výškou převyšovat současnou zástavbu.
Snad tichou útěchou může být zvažovaná zelená plocha, která v rámci projektu vznikne.
Co bohužel nikdo aktivně z Finep neprezentoval, je vznik nové komunikace, která má zajišťovat přístup autům do garáží a výjezd z nich, a to v místě stávajícího vjezdu do areálu Feronu, tak i nový výjezd do ulice Vrbenského. Tato komunikace včetně dalších parkovacích míst pro návštěvy má vést bezprostředně za stávající zdí Ferona, takže všem vlastníkům uvedeného bloku domů, kteří se nyní dívají do dvorku a směrem k Feroně, vznikne nová komunikace pro auta i na straně bloku domů, kde v tuto chvíli mají klid a nemají žádný provoz aut.
Společnost Finep tak "elegantně" nutnou příjezdovou a odjezdovou komunikaci odvedla na kraj svého projektu, aby nezatěžovala budoucí vlastníky bytů v jejím projektu, bohužel k tíži stávající zástavby a stávajících občanů Prahy 7.
Dalo by se očekávat, že výměnou za tuto novou komunikaci nám stávajícím vlastníkům bude k dispozici zelená plocha, oáza klidu. Tato zelená plocha se v projektu nicméně označuje jako soukromá, tedy prominentně pouze pro nové rezidenty projektu.

A nyní mé otázky na radnici:

1/ Finep avizoval, že okud proběhnou všechna povolení hladce, chtěl by zahájit stavbu na podzim 2018. V jaké fázi je vlastně tento projekt z legislativního hlediska, resp. jaká další povolení Finep potřebuje a jaký správní harmonogram (s ohledem na všechna tato povolení) radnice očekává?

2/ Kde se mohou občané případně vlastníci sousedních nemovitostí seznámit s detailnější dokumentací, kterou Finep představil městské části, (např. jaké dopady na hluk má mít nový komunikace spojující ulici U Pergamenky a Vrbenského, kudy bude řešen svoz např. komunálního odpadu, případné výjimky ze stavebního zákona)?

3/ Lze požadovat po investorovi, společnosti Finep, aby tuto zelenou plochu zpřístupnil veřejnosti, řekněme jako férové jednání či výměnou za fakt, pokud hodlá vlastníkům přivést novou komunikaci pro auta přímo pod stávajícími okny?

4/ Pokud budou mít občané Prahy 7 či SVJ dotčených budov nesouhlasné a jiné připomínky, do KDY, KAM (KOMU) je mají směřovat?

Díky, s pozdravem
Pavel Král
Odpověď: (Ing.arch. Tomáš Richtr, ORZ Praha 7 22.6.2017 14:10)

Vážený pane Králi,

děkujeme za Váš zájem. Předmětem Vašeho dotazu je záměr "Bydlení Jankovcova" - výstavba bytových domů s obchodním parterem v Praze 7 Holešovicích na místě bývalého skladového areálu společnosti Ferona při ulici Argentinská vymezený ulicemi Jankovcova, U Pergamenky a Vrbenského. Tento projekt byl několikrát projednáván na Komisi rozvoje, architektury a veřejného prostoru MČ Praha 7 (dále jen Komise) a MČ Praha 7 se k němu vyjádřila předběžným stanoviskem formou usnesení Rady konané dne 30. 5. č. u. 0499/17-R. Toto usnesení je veřejně přístupné na stránkách MČ Praha 7. V rámci usnesení MČ Praha 7 požadovala na základě jednání Komise výškové uspořádání areálu, které nijak nepřevyšuje okolní zástavbu, zachování maximálního množství prvků industriální konstrukce stávající průmyslové haly a maximální snaha o zachování jejich původního umístění z důvodu uchování paměti místa a tím zvýšení kvality celého projektu, umožnění veřejné průchodnosti územím, včetně aktivního parteru s veřejnou vybaveností. Na základě Komise byla již dříve vyjednána forma i dimenze objektů odpovídající charakteru okolní zástavby. Je nutno říci, že z hlediska Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚP) je záměr umístěn ve funkčních plochách SV – území všeobecně smíšené s kódem míry využití území G a E, což umožňuje v daném území výstavbu dle podmínek ÚP. Soukromý investor ÚP respektuje a využívá plochu určenou k výstavbě. Pro rozvoj území dolních Holešovic je žádoucí, aby takováto brownfieldová území byla revitalizována a využita novou funkcí.  

Dané území se nachází poblíž velkého rozvojového území Holešovice, kde se v budoucnu předpokládá velký stavební rozvoj. Bohužel vždy, když dochází k nové výstavbě, dochází i ke zhoršení výhledových podmínek sousedících domů, avšak tento diskomfort je v tomto případě dostatečně vyvážen zlepšením podmínek a zvýšení kvality prostředí díky nově vzniklé výstavbě, která sebou přináší rozvoj veřejné infrastruktury, zvýšení kvality veřejného prostoru, zlepšení prostupnosti území i nově vznikající veřejnou vybavenost.

Na základě Vašeho dotazu a vyjádřených obav ze změny výhledů z oken stávajících bytů jsme požádali investora o vypracování perspektivních pohledů, které by dokumentovaly tuto budoucí proměnu u objektu při Ortenově náměstí. Pro Vaše další dotazy či v případě zájmu o nahlížení do konkrétních pokladů se můžete obracet i přímo na investora stavby na adresu: Zdenek.Soudny@benesgroup.cz

K Vašim konkrétním dotazům:

1/ Záměr je v tuto chvíli ve fázi přípravy na podání k územnímu řízení. Kdy bude projekt podán, závisí na investorovi. V rámci územního řízení mají účastníci tohoto řízení právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí na SÚ MČ Praha 7 a současně mohou vyjádřit k projektu své námitky. Všichni účastníci řízení budou o jeho zahájení informováni oznámením, které stavební úřad vyvěsí na úřední desce a rozešle ho všem účastníkům řízení. 

2/ Podklady, které má MČ Praha 7 v tuto chvíli k dispozici jsou z důvodu autorských práv neveřejné. Ke zveřejnění byly investorem určeny podklady, které jsou přílohou usnesení č. u. 0499/17-R a jsou tedy veřejně přístupné na stránkách MČ Praha 7. Pro možnost nahlédnutí do detailnějších podkladů prosím kontaktujte přímo investora na výše uvedeném kontaktu.

3/ MČ Praha 7 vyjednala s investorem prostupnost území včetně otevření části vnitrobloku veřejnosti, jedná se například o veřejný prostor piazetty před objektem administrativní budovy, která je od roku 2013 kulturní památkou a která bude funkčně využita pro občanskou vybavenost. V tuto chvíli je dle předložené dokumentace větší část vnitrobloku veřejně přístupná. Vámi zmiňovaná komunikace bude provedena jako obytná ulice, tedy ulice dopravně zklidněná - nejvyšší povolená rychlost je zde 20 km/h. Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Dle investora tato ulice i na základě zkušenosti s obdobnými projekty nepředstavuje hlukovou ani jinou zátěž. Nová příjezdová komunikace do garáží podél stávajícího objektu bude sloužit pro čtyři objekty umístěné uvnitř bloku nikoli pro celý projekt. Garáže pro větší část zástavby budou napojeny vjezdem přímo z ulice Jankovcova. Hluková studie byla zpracována a je k dispozici u investora.

4/ viz odpověď 1/

S přátelským pozdravem

Ing.arch. Richtr Tomáš 
Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru

Otázka: park Tusarova (Martin Turek 18.6.2017 8:36)
Dobrý den, park Tusarova nám nějak upadá :-(
- sprinklery na trávě letos ani jednou nezastříkaly, zato školní družina si to na treávě užívá (což je dobře samozejmě)
- zavlažovací hadice letos opět nesmáčely keře ani kapkou, na krajích parku byly preventivne odstraněny asi aby nově vysázené keře uschly co nejrychleji (viz. růže nebo šípky, které jsou ještě tak lajdácky zasazeny, že kořenový obal kouká u některých kusů ze země)
- pítko plní funkci částečně, spíš slouží ke hraní (ale s tím se asi nedá nic dělat, dětská fantazie je nekonečná, viz. vodní bomby z pytlíků na psí exkrementy)
- lavička vedle pítka se topí ve vodě a bahně
- po výkopu potrubí pro pítko zůstala na povrchu kamenná drť (a ne písek nebo jíl jako původně)
- zbytek hlíny a kamení kopáč rozvezl do okolního křoví a k okolním stromům, zbytek rozmetal do ztracena (viz. bod výše)
- po novém výkopu nám zůstala uprostřed hromada kamení a hlíny
- vodní prvek (vodotrysk na fotobuňku) stále nefunguje
- nový nájemce domku v parku si plete nejbližší okolí wc se skládkou a střídají se tu lednice, skříně apod.
- grilování v parku (u Knihkopce) pak ani nekomentuji (tím samozřejmě nechci nijak provozovatele poškozovat, ale měly by se nastavit mantinely provozu a měl by mít respekt i k okolí, které jeho podnik neoslovuje)
- mizí nám odadkové koše (kovový u Knihkopce již cca rok chybí, plastový na rohu s Komunardů shořel taky před cca 3 měsíci)
- začaly nám zrát moruše, takže se sem stahují holubi a pod stromy je pěkně nasráno (ikdyž asi strojové čištění probíhá, tak stejně ráno i večer se brodím větvičkami, morušemi a holubincema)
Odpověď: (Ing. Petra Vágenknechtová, OŽP Praha 7 20.6.2017 7:52)

Dobrý den,

Park Tusarova není v ideálním stavu, to víme, proto se snažíme o postupné napravení současného stavu.

Revitalizace parčíku Tusarova je pomyslně rozdělena na tři části.

Ve střední části nyní bylo nainstalováno pítko. Probíhá oprava uměleckého díla „Ostrovy“, jejíž součástí je instalace „mlžítka“.  Firma, která instalovala pítko a nyní realizuje mlžítko byla požádána o odstranění výkopků, na které upozorňujete. Následně bychom chtěli demontovat pergolu, provést nátěr laviček a opravu mlatových povrchů.

V západní části, tam kde si hrají děti z družiny by mělo dojít ke zřízení dětského hřiště.

A východní část zůstane jako parčík, kde bychom chtěli na podzim zrekonstruovat trvalkové záhony.

Současně bude realizována oprava závlahového systému. Výsadby keřů u zdí z ulice Osadní a Komunardů byly realizovány dodavatelskou firmou a ještě nebyly převzaty. Firma má na vysazené rostliny záruky.

Problém s morušemi se opakuje každoročně. Bohužel, nic jiného, než úklid popadaného ovoce v současné době dělat nemůžeme.

S pozdravem Ing. Petra Vágenknechtová
Odbor životního prostředí

Odpověď: (Mgr. Robert Kolář, vedoucí OMA Praha 7 23.6.2017 9:52)
Vážený pane Turku,

co se týká provozu objektu Tusarova 25a/1545, tak vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nového nájemce, který otevřel provoz v květnu tohoto roku, souvisela s tímto i potřebná adaptace zázemí a příprava prostor. Jednalo se tudíž o dočasný stav, který se již nebude opakovat. Nájemce už vše uklidil. Co se týká grilování, bylo nám nájemcem sděleno, že se jednalo o soukromou akci, která s provozem objektu neměla nic společného. V případě, že někdo začne v tomto parku zakládat oheň, doporučujeme přivolat hlídku Městské policie, neboť oficiální grilovací místo je například ve Stromovce.

S pozdravem

Robert Kolář
Odbor majetku
Otázka: (hobit 16.6.2017 13:09)
Dobrý den, včera jsem chtěl jít se synem na naše oblíbené hřiště v Kostelní ulici. Hřiště bylo zabrané místní školkou, ale na vchodu bylo jasně napsané, že akce nesmí nijak omezit návštěvníky hřiště. Přesto se s námi nějaká paní ze školky odmítla bavit a "pro jistotu" zamkla vchodové dveře i bránu na řetěz. Měla školka v Kostelní na to právo ? děkuji
David Preisler
Odpověď: (Ing. Dita Výborová, vedoucí OŠK Praha 7 19.6.2017 12:32)
Vážený pane,
prověřili jsme u ředitelky mateřské školy v Kostelní ulici o jakou akci MŠ se jednalo. Jednalo se o každoroční akci mateřské školy, tzv. „zahradní slavnost na ukončení školního roku“. Vzhledem k tomu, že počet účastníků (100 dětí + rodiče) převyšuje kapacitu školní zahrady, žádá MŠ každým rokem MHMP, odbor ochrany prostředí, o povolení pořádání akce na dětském hřišti v Kostelní ulici. Toto povolení bylo vystaveno dne 15.5.2017 a dáno na vědomí Městské policii Praha 7, Městské části Praha 7 a panu Švejkovskému z Jeny. Akce je povolena od 12,00 do 20,00 hod.
Omlouváme se za způsobené potíže, jednalo se o jednorázovou akci, která se bude opakovat opět až za rok.

Ing. Dita Výborová
vedoucí odboru školství
Otázka: jednání komisí? (meisner 16.6.2017 11:42)
dobrý den.
a) komise ŽP: k dnešmu dni není zveřejněn červnový termín jednání KŽP. Bude se konat?
b) komise rozvoje: na posledním jednání padlo, že komise se před létem mimořádne ještě sejde kvůli trati na Kladno. Bude termín?
Děkuji.
Vážený pane Meisnere,
termíny zasedání komisí zatím nejsou stanoveny. Minulý týden proběhlo poslední jednání Komise rozvoje před prázdninami. Termín na září bude znám nejdříve koncem srpna, až se na něm členové komise shodnou a projde jako součást informačního materiálu Radou MČ P7. Další termíny pak budou stanoveny v rámci prvního jednání.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den
Kamila Matějková
Otázka: Letničky (Liborec 15.6.2017 9:05)
Na Ortenově náměstí jste "vyseli" letničky. Vzešel hlavně plevel, i když sem tam nějaký ušlechtilý klíček se taky objevil. Plocha je ubitá neefektivním zaléváním. Keře na náměstí rostou jako v džungli, nikdo se o ně nestará. Navrch nefunguje pítko a nepřizpůsobiví ničí už tak mizerný trávník.
Proč nemá MČ nějakého profesionála, který by to napravil? Metody pokus - omyl moc nevycházejí.
Nepište sem, že za to může magistrát, TSK a další vaše znepřátelené organizace.
Odpověď: (Ing. Petra Vágenknechtová, OŽP Praha 7 20.6.2017 12:19)

Dobrý den,

Zde  uvádím vysvětlení k vámi daným dotazům.

První problém, který Vás trápí, je stav výsadeb na Ortenově náměstí:

Tato záležitost je věcí projektu, který předpokládal odclonění centrální plochy od komunikací a proto byly zvoleny vzrůstné druhy keřů – Pyracantha coccinea, Swida alba, Ligustrum vulgare a další. Tyto keře ve svém přirozeném habitu dorůstají výšky 2 a více metrů. A tak keře vlastně ještě všechny nedorostly do konečné velikosti předpokládané projektem. Plán péče předpokládá omlazení keřů 1x za pět let, přesto již letos v zimě část keřů zmlazena byla. Šlo především o keře podél komunikací.

Dalším problémem je vandalismus, díky kterému mohly být závlahy spuštěny až na počátku června. Díky suchu a velkému tlaku návštěvníků na travnaté plochy, došlo k jejich zaplevelení. Toho jsme si vědomi a pokusíme se to vyřešit.

Druhý problém jsou letničkové záhony:

V letošním roce jsme se rozhodli oživit veřejná prostranství letničkovými záhony, které v posledních letech z veřejného prostranství vymizely z důvodu finanční náročnosti na založení a údržbu. Jejich současný stav, přiznáváme, není úplně ideální, ale podle dlouhodobých zkušeností v jiných městech je technologie zakládání letničkových záhonů výsevem levnější než výsadba letniček z předpěstované sadby. Tento způsob má však dvě základní úskalí – plevel, který klíčí rychleji než květiny, a volba směsi vhodných letničkových druhů.  Vzcházení letniček z přímého výsevu trvá cca 8 týdnů. V prvních týdnech je nutné zalévat a odstraňovat plevele. Po plném zapojení záhonu cca v druhé polovině července, můžeme záhon označit za „bezúdržbový" a v této době by již měly být letničky v plném květu.

Vzhledem k tomu, že tuto technologii v letošním roce zkoušíme poprvé, zvolili jsme směsi podle doporučení zkušených zahradníků z jiných měst. Přesto se může stát, že se některá z nich na našich plochách neosvědčí. Nebyli bychom první, komu se to stane viz. např.: http://www.zahrada-park-krajina.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=233:letniky-z-pimych-vysev-v-brn-rok-pote-kateina-novotna&catid=71:042010&Itemid=145.

Chtěli bychom Vás tedy v této souvislosti požádat o trpělivost.

Třetí stížnost se týká pítka:

Toto pítko je nyní nefunkční proto, že kdosi zničil sešlapný ventil. Nový byl objednán, ale protože se jedná o zakázkovou výrobu a součástka není běžně na českém trhu, bude jeho dodávka trvat déle.

S pozdravem

Ing. Petra Vágenknechtová
Referentka ochrany přírody a krajiny

Otázka: (Dana Řeháková 14.6.2017 17:28)
Včera jsem šla kolem pítka na Ortenově náměstí. Nefungovalo. Před týdnem voda tekla naprázdno.

Nechci tentokrát polemizovat, nakolik je toto artové pítko praktické. Ale pokud z něj neteče voda, neplní svou funkci ani omezeně. Žádám nápravu.
Odpověď: (Ing. Hana Horská, vedoucí. OŽP Praha 7 15.6.2017 8:54)
Dobrý den,
o problému víme. U autora pítka jsme objednali potřebný náhradní díl. Jakmile ho obdržíme, pítko necháme opravit.

Ing. Hana Horská
Odbor životního prostředí
Otázka: parkovacia karta (Ivana Javorkova 14.6.2017 9:09)
Dobry den, dnes som si bola opat predlzit parkovaciu kartu a opat som sa stretla s az neuveritelnou ochotou a prijemnym pristupom. Kazdy rok ma udivuje schopnost pani Ireny Tomanovej pamatat si svojich klientov a ich pribeh. Dakujem Vam, pani Tomanova a pani Brazdova, je radost s Vami jednat!
Otázka: Parkovací karta a nový vůz (igregorova 13.6.2017 13:16)


Děkuji paní Brázdová za rychlou odpověď. Někdy v minulosti jsem při výměně karty za podobných okolností obdržela kartu jednu na celé období, a tenkrát právě jiná kolegyně říkala, že je to jako karta nová, tudíž bez poplatku, možná je tedy změna v Metodice. Včera mne kolegyně určitě neinformovala o datu na parkovací kartě, ale spíše mne odbyla, když jsem se ptala na  elektronický systém parkování,  že se vše dozvím, až při příští výměně karty. Možná jsem zdržovala, ono bylo vlastně již 17,30.                   
Otázka: Parkovací karta a nový vůz (igregorova 12.6.2017 23:55)
Dnes jsem vrátila parkovací kartu s platností do 13.8.17 z důvodu výměny vozu. Zároveň jsem zaplatila 600 Kč na dalších 6 měsíců na nový vůz. Není mi jasné, proč úřednice vystavila kartu za poplatek 100 Kč na 2 ("nespotřebované") měsíce a další kartu na 6 měsíců, kterou si mám 13.8. vylepit. Domnívám se, že je to chybný postup, předpokládala bych jednu kartu rovnou na 8 měsíců. Zřejmě tady šlo o tu stokorunu!! Až večer jsem doma zjistila, že druhá karta má platnost pouze do 31.1.2018, nechápu, proč, když mám zaplaceno 6 měsíců, karta má platnost 5 měsíců a 18 dní. Radnice mne asi trestá, že bydlím v Praze 7 a potřebuji zde parkovat okradením o 13 zaplacených dnů a ještě jsem za tu lopež zaplatila 100 Kč. Prosím o nápravu a prověření situace - RZ 6AH1894...
Odpověď: (Helena Brázová, ODO Praha 7 13.6.2017 10:23)
Vážená paní,
pracovnice na přepážce postupovala naprosto správně a v souladu s Metodikou vydanou Magistrátem hl. m. Prahy. V případě výměny vozidla či registrační značky se vždy karta vrátí na výdejně a za manipulační poplatek 100,- Kč se vydá karta nová do stejné doby platnosti, která je vyznačená na původní vrácené kartě.
Další karta a následné oprávnění, které jste si zde zaplatila bylo v návaznosti na původní kartu a datum platnosti je tedy od 13.8.2017 na 6 měsíců, tedy do 12.2.2018 za částku 600,- Kč. Kolegyně Vás podrobně informovala, že datum na parkovací kartě je vytištěno pouze do 31.1.2018, protože od 1.2.2018 bude nový systém vydávání parkovacích oprávnění. V tomto systému již nebudeme vydávat parkovací karty, nýbrž virtuální parkovací oprávnění.
Papírová parkovací karta je tedy platná do 31.1.2018 s tím, že od 1.2.2018 do 12.2.2018 máte zaplacené automaticky navazující virtuální parkovací oprávnění.
Přeji hezký den

Helena Brázová, referentka
Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 7
- oddělení Zóny placeného stání
Otázka: Nocni cisteni silnic/ulic + hluk tramvaji (SarkaPraha7 12.6.2017 12:32)


Dobry den, mam par dotazu k nocnimu cisteni silnic/ulic a hluku tramvaji. Opet nastava doba nutne potreby otevrenych oken i pres noc a opet mame stejne problemy jako loni.1) V noci probiha cisteni silnic, ktere je velice hlucne (cca kolem pulnoci) a od cca 6 hodiny ranni pro zmenu cisteni chodniku - chapu, ze je v noci mensi provoz, nicmene vuz vydava dost velky hluk, dalo by se napriklad delat o vikendu pres den, kdy by pomaly vuz neblokoval silnici. Urcite by se dalo neco delat s cistenim chodniku, ktere se da delat pres dena ne od sesti rano ? Muzete to nejak ovlivnit ?2) Hluk tramvaji - jak je mozne, ze ve Vidni jezdi tramvaje potichu ? U nas se ozyva bouchani, kvileni a jeste nocni zvoneni (asi to dela ridicum tramvaji dobre dlouho cinkat).- Zajima mne, zda se da jeste vice omezit nocni doprava tramvaji ? - Pripadne, zda se v noci daji pouzit "lehci" tramvaje - tedy ty stare - nedelaji zdaleka tolik bouchaveho zvuku jako ty nove.- Da se tez predat na Dopravni podnik, aby ridici tramvaji jezdili v noci vice ohleduplne vzhledem k hluku ? (mene akcelerace, omezene zvoneni, pomalejsi prujezd zacatckou - i autem se da jet mene agresivne a vice agresivne s hlukovym privlastkem)- Zda MC Praha 7 ci magistrat schvalili vyjimku k hlukovym normam k provozu tramvaji ? Protoze ty jsou z hygienickeho hlediska urcite prekracovany.- Zda se jiz resi premosteni do Karlina a zda to povede k narustu tramvajove dopravy v ulici Komunardu krizovatka Delnicka ci zda naopak tramvaje budou jezdit tez pres Jatecni ?- V minulosti DP resil hlucnost nejakycm vybrusovanim - opet v noci, takze se nedalo spat, a ktere navic absolutne nepomohlo. Dekuji  a jsem s pozdravem

Vážená paní Šárko,

bohužel Vás musíme s dotazy odkázat na dopravce tzn. Dopravní podnik hl. města Prahy, kde Vám jistě poskytnou potřebné informace.

Nejlepší bude své otázky vložit přímo do formuláře na stránkách Dopravního podniku, který naleznete na tomto odkazu  http://www.dpp.cz/kontakty/dotaz/. Kolegyně z Odboru dopravy, která Váš podnět řešila již v minulém roce,  požádá opět Dopravní podnik, aby situaci prověřil.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

Kamila Matějková

Otázka: (AntonP 12.6.2017 11:47)
Dobrý den,
Zajímala by mě možnost pronájmu pozemku v Letenských sadech cca. 9 m2 (konkrétně parcela č. 2204/1 u Kiosku) za účelem podnikání, jde o mini-šlapací kary. Není potřeba nic stavět. K tomu mám následující otázky:
1. Na jaký úřad se musím obrátit?
2. Jaké doklady potřebuji?
3. Kolik trvá v praxi vyřízení povolení ze strany úřadu?
4. Kolik činí nájemné?
5. Jaké jsou možnosti zavedení elektříny?
Předem děkuji za kompetentní odpovědi a přeji hezký den,
Obyvatel Prahy 7
Vážený pane AntonP,
pozemek parc. č. 22014/1 v k.ú.Holešovice není naší městské části svěřen, ale vlastní a spravuje jej Magistrát hl.m.Prahy
S veškerými dalšími dotazy je tedy potřeba se obracet tam.
S pozdravem,
Kamil V. Mareš
Otázka: Péče o živé i tam, kde to není mediálně zajímavé? (meisner 9.6.2017 8:05)
Vážený pane starosto,
neodpověděl jste na problém který jsem Vám v souvislosti s Vaší iniciativou (Bodies) připomněl na FB, reagoval jste jen na hyperbolu jež měla podtrhnout vaše sporné jednání a vyblokoval jste mi na FB přístup. Takže mi nezbývá než zkráceně znova zde.

1) Vloni Vás navštívila paní H. bydlící nad hospodou jejíž „zahrádka“ jí vždy v sezoně sníží možnost něčeho tak samozřejmého, jako větrání bytu. Dámu jste vypoklonkoval s tím, že nemůžete nic dělat. Připomínám, že hospoda patří městské části která má právo nájemci upravovat režim.

2) Když jsem zjistil, že poškozená která o vůni marjány nestojí kvůli Vám nedobrovolně investovala 100 tisíc do klimatizace, zmínil jsem zde nedávno věc znova. Pomohl jste si bohapustou lží, že vám přišla byt nabízet. Expozé korunovala Vaše asistentka Klufová mimoběžným argumentem o tom, že poškozená si dobrovolně koupila byt nad hospodou. Přitom o hospodu jež je odvětrána na střechu nešlo, šlo o „zahrádku“ odkud se line kouř mezerou podél slunečníků, do oken obou poškozených žen.

3) Krátce po této ukázce Vaší sociální inteligence začal platit protikuřácký zákon který má být především zákon na ochranu nekuřáků. V důsledku zákona se i poslední kuřáci ze sálu odvětrávaného na střechu přesunuli před hospodu a popelníky jsou nově i na parapetech do Kostelní, pod oběma zbylými okny poškozených žen

4) Zvýšená čadivost "předzahrádek" je obecná, denně o ní píše tisk. Až budete se budete opět fotit před Liberálem, uvědomte si že "předzahrádek“ odvětraných do korun stromů je málo, obvykle voní do oken kterými se větrá.

5) Jedno z pravidel managementu veřejné správy zní, že obecní projekt je dobrý, pokud dobrý i pro nejslabší a nejohroženější, jichž se týká.
Až budete uplatňovat Zák.256/01 na mrtvoly či modely jež budou zanedlouho odvezeny, uvědomte si, starostujete čtvrti se 42 tisíci ŽIVÝCH ! Ti mají své starosti, děti, někdy i stáří, nemoci a nemusí být vždy nadšeni z rozverné party která si z volebního období udělala báječný mejdan, aniž zvládá to základní - správu obce.

S pozdravem Zdeněk Meisner, nároží Kostelní a Veverkové
PS
zahrádka má mít do 21:30, hospoda do 22:00. Včerejší stav: Ulice po 22. hod. bublá desítkami pivařů postávajících a sedících na vozovce, hospoda plná, městská policie přítomná, všeobecná cinkající pohoda.Copyright © 2012 Městská část Praha 7