Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Zeleň Komunardů (občan. 1.12.2017 20:30)
Když už se tu zmiňuje zeleň v Holešovicích zají mámě kolik stála výměna kamenů kolem stromů v ulici Komunardů? A kdo to rozhodl o této hurá akci? Když jsem se ptal pracovníků firmy, která to dělala říkali mi zaměstnanci, že se radnici nelíbí velikost kamenů co tam dal magistrát tak si zaplatili sami výměnu. Nevidím skoro žádný rozdíl v kamenech. Kolik tato akce stálo a kdo je jmenovitě pod ní podepsán.
Dobrý den,
výměna kamenů je aktivitou MČ Prahy 7, kdy jsme navázali na dříve umístěné kameny od Technické správy komunikací. Nově jsou kameny umístěné na mnoha dalších místech Prahy 7 a v ulici Komunardů jsme po dohodě s firmou, která uklízí Prahu 7, a také s Odborem rozvoje navrhli trochu větší frakci a to především s ohledem na úklid psích exkrementů.
S pozdravem
Ondřej Mirovský
Otázka: Počet zaměstnanců (občan. 1.12.2017 17:07)
Je někde evidováno kolik pracovalo zaměstnanců na úřadě před rokem 2014 a v současnosti? Když chodím na radnici něco vyřizovat a koukám na dveře tak mi přijde, že zaměstnanci přibývají a také se velmi točí.
Odpověď: (Mgr. Radomír Špok, tajemník MČ Praha 7 6.12.2017 9:16)
Dobrý den,
náš úřad samozřejmě eviduje počty zaměstnanců. V předchozím období, tedy v letech 2010 až 2013 zde pracovalo v průměru 188 zaměstnanců, v letošním roce pak 197 zaměstnanců. Tento nárůst počtu byl způsoben několika faktory:

1. Přenesením kompetencí ze strany Magistrátu hl. m. Prahy na městské části – jedná se o agendu přestupků ze Zóny placeného stání, kterou bude náš úřad řešit od 1. ledna 2018. Na tuto agendu jsme již přijali zaměstnance, kteří procházejí školením, a vytvořili oddělení v počtu vedoucí a 5 referentů pro přestupky.
2. Vytvořením oddělení evropských fondů a Místní agendy 21, kde v současnosti pracuje 5 zaměstnanců. Většina z nich je placena přímo z dotačních titulů. V roce 2017 administrujeme projekty v celkové částce 34 mil Kč a dále byly podány projektové žádosti v celkové výši 89 mil Kč. Tyto projekty se tematicky věnují investicím do školních budov, rozšiřováním kapacity tříd, sociálnímu bydlení a investicím do vlastního nemovitého majetku.
3. Výrazným posílením některých oblastí, které byly v minulých obdobích zanedbávány. Jedná se především o správu majetku (tj. bytové a nebytové prostory a také budovy mateřských a základních škol) a péče o veřejný prostor. Byl vytvořen Odbor péče o veřejný prostor (3 osoby), který má na starosti mimo jiné komplexní kontrolu úklidových služeb na Praze 7, a personálně posílen bylo i oddělení technické na Odboru majetku o dvě osoby zabývající se investicemi do školských budov.
4. Insourcingem vybraných činností, které byly v minulosti prováděny externími subjekty. V současnosti úřad realizuje většinu služeb v oblasti IT vlastními silami, posílili jsme Odbor investic a veřejných zakázek a máme jednoho pracovníka zodpovědného za vydávání Hobuletu, čímž jsme ušetřili veřejné prostředky, které jsou nyní vynakládány efektivněji a hospodárněji a kvalita výstupů je přitom vyšší.

S pozdravem

Mgr. Radomír Špok
tajemník
Otázka: rezervační systém (občan. 1.12.2017 16:41)
Dobrý den, dá radnice občanům vánoční dárek a už zprovozní rezervační systém a nové slibované stránky? Nebo to vytáhnete až před volbami a budete se chlubit jak se Vám to hezky povedlo? Nepřijde mi normální, aby rezervační systém nefungoval takovou dobu v dnešní době a ještě k tomu když členové radnice na sociálních sítí přímo žijí a jsou neustále online.
Vážený pane,
online rezervační systém bude integrován do nových webových stránek, na kterých stále pracujeme. Pevně věříme, že webové stránky a spolu s nimi i rezervační systém budou spuštěny co nejdříve.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Rekonstrukce Frantiska Krizka (Novotna 1.12.2017 7:56)
Dobry den,
po precteni tohoto clanku o chystane rekonstukci ulice Fr. Krizka: http://praha7.cz/24274_Novou-podobu-ulice-Frantiska-Krizka-pomuze-Praze-7-najit-architektonicka-soutez mam vazne mineny dotaz:

Z jakeho duvodu se chysta tato nova podoba?
Mate pocit ze investujete i do rozvoje ulic v dolnich Holesovicich? Pokud ano, prosim o informaci jake projekty pro zlepseni verejneho prostoru chystate v Holesovicich a kdy.
Investujete rovnomerne do rozvoje na Letne X do rozvoje v Holesovicich?
Chysta se nejaka revitalizace ulice Delnicka a prilehleho okoli, ktere je totalne bez zelene a vypada jako by radnici na teto casti Prahy vubec nezalezelo?
Dekuji za vase odpovedi.
Odpověď: (Ing. arch. Martina Čermáková ved. ORZ 28.12.2017 14:26)
Dobrý den paní Novotná,

děkujeme za Váš zájem o území naší městské části. Jak je uvedené již v samotném zadání soutěže, ulice Františka Křížka byla vybrána pro revitalizaci, jelikož představuje jednu z nejdůležitějších letenských os jak ve významu pobytovém, tak i komunikačním. Díky novému průchodu přes připravované obchodní centrum (Letná OC) vytvoří přímou spojnici Letenských sadů a Stromovky. Nachází se zde vysoká koncentrace veřejných institucí - mateřské i základní školy, poliklinika, divadlo Alfréd ve Dvoře a kultovní kino Bio OKO, je také ulicí drobných obchodů a restaurací. Stávající podoba ulice tuto skutečnost nereflektuje dostatečně. Soutěž by mimo jiné měla prověřit možnost umístění stromů v ulici, neboť Letná má v ozelenění ulic oproti dolním Holešovicích značný deficit.

Pro dolní Holešovice je připravováno několik projektů, které by měly výrazně zlepšit veřejný prostor. Uvádíme zde některé z nich:
- holešovické nábřeží – v současné době je připravován projekt Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) na revitalizaci náplavky od Bubenského nábřeží po Libeňský most. Tento projekt je pravidelně konzultován s MČ Praha 7. V současné době je v tomto úseku tzv. Ladislavovova parku, který byl vybudován při stavbě nedaleké budovy Lighthouse v roce 2004, vydané územní rozhodnutí na stavbu „Revitalizace náplavek, etapa 0004 Bubenské nábřeží - Libeňský most“. Projekt zpracovává nábřeží především jako rekreační park se sportovním vyžitím s úseky kamenného nábřeží, propojující území jak pro pěší, tak i cyklisty. Na místě pbjektu bývalé drtírny štěrkopísku by měla vzniknout zahradní restaurace.
- park U Vody - MČ Praha 7 se letos snažila získat grant Nadace Proměny na revitalizaci parku podél severního břehu. Grant Nadace Proměny na tuto akci jsme bohužel nezískali, v nejužším finále zůstala důlní města Most a Ostrava-Poruba. MČ Praha 7 však vnímá otázku proměny tohoto místa jako svou prioritu a v příštím roce plánuje na realizaci této akce podat žádost o dotaci z Magistrátu hl. m. Prahy. Letos v létě jsme využili výzvy MHMP a zažádali o grant na umístění work outového hřiště. V této lokalitě již došlo k otevření nábřeží podél bývalého areálu Prefy Wolf, čímž došlo k propojení mezi dolními Holešovicemi a Stromovkou pro pěší i cyklisty.
- revitalizace ulice Jankovcova - na tuto ulici zpracovala Technická správa komunikací (TSK) prověřovací studii celkové revitalizace ulice. Součástí návrhu je především úprava řešení v části severně od stávající zástavby Prague Marina, úprava profilu, doplnění chodníků, výsadba stromů a zlepšení podmínek pro cyklisty. Tuto studii městská část připomínkovala v průběhu jejího projednávání. V návaznosti na stávající zástavbu podél ulice Jankovcova v oblasti Prague Mariny zároveň koordinujeme připravované záměry investorů - nový obytný soubor a vedle něj administrativní objekt Českých přístavů. Největší důraz během projednání tohoto projektu byl kladen především na realizaci veřejně přístupného prostoru nábřeží a na dostatečnou průchodnost územím. Tu by měla podpořit i lávka přes přístavní bazén na holešovickou kosu, kterou městská část požaduje v místě plánovaného obytného souboru vybudovat. Vznik lávky podpoří ideu liniového parku rozkládajícího se v celé délce holešovického meandru, o nějž MČ Praha 7 usiluje.
- nové stromořadí v ulici Jateční – v projektové přípravě je nyní nová výsadba s úpravami zeleného pásu mezi ulicemi Na Maninách – Komunardů. Předpokládáme, že dalšími úpravami v budoucnosti projde u úsek ulice
- bezbariérové řešení tramvajové zastávky Maniny – zastávka Maniny by dle právě projednávané projektové dokumentace měla být upravena na zastávku vídeňského typu, kdy dochází k zvýšení úrovně vozovky a vzniku přímého bezbariérového přístupu k tramvaji. Tento záměr je plánován na rok 2018.
- úpravy povrchu chodníků – tzv. chodníkový program - V roce 2005 zavedla MČ Praha 7 tzv. „chodníkový program“, v rámci kterého každoročně přispívá Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK) na rekonstrukce chodníků na svém území. Přestože se investice MČ Praha 7 do chodníkového programu za poslední 3 roky zvýšily o 80%, je MČ schopna přispět ze svého rozpočtu pouze na několik ulic. Část Dělnické ulice již byla zařazena do chodníkového programu a probíhá projektová příprava.
- založení nového stromořadí v ulici Argentinská – budoucí podoba ulice Argentinská je utvářena ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. První stromy zakládající stromořadí, které by mělo v budoucnosti vést v celé délce ulice, by měly být vysázeny na základě jednání se společností SKANSKA podél administrativního centra Visonary.
- úpravy hřišť Sedmikráska a Tusarova – v parku Tusarova bylo opraveno mlžítko a pítko, dětské hřiště Sedmikráska prošlo kompletní rekonstrukcí, která by měla být dokončena tento rok. V rámci rekonstrukce byly instalovány nové herní prvky, došlo k výměně povrchů a doplnění zázemí s WC. Tyto projekty má v kompetenci odbor životního prostředí ÚMČ Praha 7.
- spolupráce s developery - při projednání stavebních záměrů vznikajících na území MČ Praha 7 s investory a developery usiluje MČ Praha 7 o novou výsadbu uličních stromořadí v ulicích přilehlých projednávanému projektu a o vybudování či úpravu veřejných chodníků. Úspěšně byla dohoda uzavřena např. s projektem bytového souboru vznikajícího na místě bývalého areálu Ferony či obytného souboru Argentinská.
- výsadba stromů - MČ Praha 7 navíc neustále monitoruje stav stromů a zeleně, jejichž počet v dolních Holešovicích výrazně převyšuje množství stromů v ulicích na Letné, dochází pravidelně k úpravě rabátek a výměně uhynulých stromů. Během roku 2017 bylo na území dolních Holešovic vysazeno téměř 100 nových stromů.

Můžeme Vás ujistit, že dolním Holešovicím věnujeme velikou pozornost a záleží nám na jejich budoucích vývoji i kvalitě upravovaných a nově vznikajících veřejných prostranství.

S pozdravem
Ing. arch. Martina Čermáková
Otázka: péče o zeleň (Denisa K. 28.11.2017 22:54)
Dobrý den paní Bittnerová,
nelíbí se mi,že jste s ochranou mladého stromu před
Sport barem Vltavín NIC neudělala.
Prostě ten kmen je úzký a láká k němu těsně přivazovat kola.
Mám Vám poslat fotky,jak 2 kola jsou k němu těsně přivázana?
Stačil by nějaký nizký plůtek,aby je tam nemohli opírat.
Dlouho jsem čekala,že nějaké opatření nastane,ale prostě NIC.
Já můžu jen Vás otravovat,ten strom nevlastním a vadí mi sledovat,jak se ničí.
Chtěla bych ,aby obor život.prostředí se staral o zeleň a ne jen seděl u PC.
Děkuji.
Odpověď: (Jitka Doleželová, OŽP Praha 7 30.11.2017 8:26)
Dobrý den,
vaše rozhořčená reakce nás velice mrzí a chápeme, že při pohledu zvenčí můžete nabýt dojmu, že nebyly učiněny patřičné kroky. Abychom ochránili strom nacházející se před Sport barem Vltavín, jednali jsme se správcem stromořadí v ul. U Průhonu (TSK, a. s.). Bylo nám přislíbeno doplnění „kůlování“ k tomuto stromu, k čemuž bohužel ze strany správce dosud nedošlo, a to i přes naši urgenci. Instalací funkčních kůlů je strom dostatečně ochráněn. Použití dalších obalovacích materiálů přímo na strom by mohlo stromu v budoucnu spíše uškodit.
Dále jsme před restaurací iniciovali instalaci stojanu na kola. Tato zakázka je již zadána a stojan by měl být v nejbližších dnech nainstalován. P.V.
S pozdravem

Jitka Doleželová
Odborná referentka
Odbor životního prostředí
Otázka: Misch Masch (Marcela 28.11.2017 14:46)
Dobrý den,
děkuji paní MgA. Kamile Matějkové za odpověď. Bohužel z ní moc konstruktivní přístup úřadu nevyplývá. Kdo jiný než úřad by se měl o ulice a o obyvatele své čtvrti starat?
Co kdyby do Veletžní ulice a přilehlých ulic úřad poslal strážníky Městské policie, aby tam v exponovaných nočních hodinách hlídkovali a návštěvníky klubu usměrňovali? Náklady na takové hlídkování vyvolané (ne)činností klubu by si pak provozovatel klubu mohl uhradit ze svého.
S pozdravem,
Marcela Macková
Otázka: Parkování u Stromovky (Pilar 28.11.2017 10:46)
Při poslední návštěvě Stromovky jsem si všiml chystaných úprav parkování v ulici Za elektrárnou. Jak bude parkování zpoplatněno? Bude tam automat? Kdo jsou rezidenti v této oblasti, pro které je třeba parkovací místa blokovat:
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 30.11.2017 8:27)
Vážený pane,
v ulici Za Elektrárnou bude nově vyznačena fialová zóna (platná od 1.2.2018). To znamená, že rezidenti MČ Praha 7 zde budou moci parkovat zdarma, ostatní návštěvníci po zaplacení příslušné částky v parkovacím automatu nebo pomocí chytrého telefonu.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Pracovní doba archivu (ejemmila 24.11.2017 10:54)
Sdělte, prosím, kdy lze navštívit archiv. Zda v běžné návštěvní době nebo jindy. Děkuji. Mil. Ejem

Dobrý den,

oddělení archivu lze navštívit  každé pondělí a středu mezi  7.30 a 11.30 nebo  12.30 až 18.00 hod.  V úterý, čtvrtek a pátek pak po předchozí domluvě. Objednat se můžete u vedoucí oddělení paní Markéty Kameníkové na tel. čísle 220 144 189 nebo emailem na KamenikovaM@Praha7.cz.

Hezký den

Kamila Matějková

Otázka: Záplava odložených kol ... jistota desetinásobku (Obyvatel 20.11.2017 12:41)
Dobrý den,

ve vaší snaze tažení proti automobilové dopravě možná zapomínáte na cyklisty. Dnes vyšel článek https://ekonomika.idnes.cz/praha-sdilena-kola-bikesharing-dey-/eko-doprava.aspx?c=A171120_112006_eko-doprava_fih Cituji:

"Už v příštím roce chce mít Ofo v pražských ulicích na tři tisíce kol. Nyní jich má tři sta pouze na Praze 7."

"Dodal však, že moc cest pro regulaci nevidí, protože provoz jízdních kol je zcela legální, pokud se kola používají v souladu se zákonem. Bicykly se nesmí poutat k pevným překážkám, které jsou součástí veřejného majetku, jako jsou zábradlí, kandelábry apod. Nesmějí překážet provozu ani na chodníku."

Počet žlutých kol Ofo (jenž podporujete), která odložena už teď překáží všude možně se má dle článku ještě navýšit na desetinásobek. Kol která jsou přivázána k zábradlí nebo dopravním značkám najdete také dost. Bude to někdo řešit nebo se trestají pouze motoristé?

Přiznáte si už konečně, že Praha není Kodaň nebo Lipsko, které jsou za prvé pro tuto dopravu vhodnější díky své "placatosti" a za druhé mají vybudovanou celkovou infrastrukturu v celém městě? Ne jako tady, kde můžete vyhlásit fotosoutěž "Vyfoťte alespoň jednoho cyklistu v ulici Veletržní".
Dobrý den,
žádné "tažení proti automobilové dopravě" neprovádíme a ani neplánujeme. Moderní město bez aut fungovat nemůže, ale současně je potřeba mít na paměti prostorové limity a negativní dopady, jako smog a hluk.
Veškerá nová dopravní opatření přinášejí:
- zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech

- podporujeme alternativy k individuální automobilové dopravě: řidiči by měli zvýšení cyklodopravy sami podporovat, neboť každý, kdo neusedne do auta, ale jede na kole, uvolňuje ulice pro ty, kdo se bez auta neobejdou

- zvýšení počtu parkovacích míst (Bubenská, Veletržní) a snížení tranzitní dopravy – Praha 7 je jediná MČ, která zavedla účinná povrchová opatření po otevření tunelu Blanka a v exponovaných ulicích Veletržní a Bubenská skutečně došlo ke snížení počtu průjezdů

Pokud jde o kola OFO, podpora MČ je čistě deklaratorní, na provoz nijak nepřispíváme. Sdílená kola je evidentně úspěšný trend a je shodneme se, že potřeba reagovat na nové okolnosti, které přináší. Kola OFO mají výhodu, že je není nutné zamykat k pevné konstrukci, takže je lze v případě potřeby snadno přemístit na vhodnější místo. Provozovatel navíc slibuje, že díky mobilní aplikaci je schopen neukázněné uživatele penalizovat a vzorné odměňovat. Na prohřešky provozovatele upozorňujeme a žádáme jej o nápravu.
S pozdravem

Kamila Matějková
Otázka: Bude veřejná debata 2017 debatou? (meisner 16.11.2017 5:12)
Na "debatu" jsem dostal pozvánku mailem až domů.
Loňská veřejná "debata" debatou nebyla, nevšiml si toho ani moderátor Šídlo, u novináře bych to předpokládal.
Debata od sloa debatovat dialog. Za debatu nelze považovat akci kde se tazateli či připomínkujícímu občanu dostane mimoběžné či nepravdvé odpovědi. Replikovat již nemůže, moderátor: "vidím mnoho rukou, táámhle ten se ještě neptal".
Když vidím níže vyhýbavou v podstatě nepravdivou odpověď p Mirovského (chodníkový program versus lidé s pohybovými problémy), když jsem svědkem totální nepravdomluvnosti p Čižinského ptám se, jste debaty vůbec schopni?
Děkuji. Meisner.
Dobrý den,
debata Tři roky od voleb se bude tentokrát skládat ze dvou bloků. První blok bude shrnutím témat, která vyplynula z posledního setkání Fóra zdravých měst v minulém roce. Občané budou mít možnost diskutovat s radními a vedoucími odborů úřadu městské části nad problémy u tématických stolů a pomohou nám vytipovat priority k řešení pro následující rok.
Ve druhém bloku pak budou lídři politických uskupení, která jsou zastoupena v Zastupitelstvu městské části, odpovídat na dotazy občanů.
Celou debatu bude moderovat redaktorka Českého rozhlasu Naděžda Hávová, která je obyvatelkou Prahy 7.

S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Proč je tak málo zaměstnanců na ÚMČ? (Aleš Presler 16.11.2017 0:23)
Velmi mě potěšilo, že když si otevřu web Prahy 7, objeví se mi řada "aktualit" v podobě nejrůznějších výzev na to či ono, jen skutečné aktuality chybí. To však není podstatné, důležité je, že tam ty aktuality jsou. Chápu, že úřad má jen omezený počet zaměstnanců, v odboru informačních technologií je jich pouhých pět a v oddělení komunikace šest, tedy celkem jedenáct lidí. Neměla by radnice tento počet navýšit alespoň na dvojnásobek? Rovněž mě překvapila rubrika "přihlásit se on-line", která je již od roku 2015 mimo provoz. Může za to předcházející vedení, resp. starosta Ječmének? Ještě by mě zajímala pracovní náplň grafika, vzniklá jako trafika pro někdejšího syna pana místostarosty v roce 2007. Čí kamarád či rodinný příslušník ji vykonává dnes a na jakém PC vybavení?
Dobrý den,
nejedná se pouze o funkci grafika, pracovník má na starosti výrazně rozsáhlejší agendu. Zaměstnanec prošel řádným výběrovým řízením a kromě grafického zpracování všech tiskových materiálů úřadu funguje také jako technická podpora radnice (zajišťuje např. přímé přenosy ze zastupitelstva, spravuje video i audio techniku, stará se o technické zabezpečení všech akcí), fotograf, kameraman a dtp technik.

S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: (občan. 9.11.2017 16:47)
Pan starosta oznámil, že příští rok bude znovu kandidovat na starostu za stranu Praha 7 sobě přitom do poslanecké sněmovny se dostal za stranu KDU-Čsl tak se chci zeptat jakou má politickou orientaci? Dále bych se zeptat když strana KDU- ČSL je orientovaná na rodinu tak proč vykonává tolik politických funkcí jak sám zvládá rodinný život, když se 100% věnuje všem funkcím jak sám tvrdí?
Otázka: Veřejná debata - "Tři roky od voleb" (Obyvatel 9.11.2017 12:35)
Dobrý den,

jednoduchá otázka s odpovědí ANO/NE (odpověď nevíme = NE). Stihne se do konání debaty, řekněme v předstihu alespoň 24 hodin, spustit nový web?

Děkuji.
Dobrý den,
nové webové stránky Prahy 7 pravděpodobně ještě v listopadu spustit nestihneme.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: dotaz "teflonové otázky a odpovědi" (meisner 9.11.2017 5:30)
dotaz položil Meisner. Proč se u vás jméno tazatele jednou zobrazí a jindy ne, netuším.
Otázka: Byl "chodníkový program" P7 konzultován s POV? (meisner 9.11.2017 5:16)
Tuto otázku jsem kladl pp Mirovskému a Kolaříkovi již nekolikrát, vždy vytáčky, poslední dotaz Ing.Kolaříkovi vymazán.
Opakovaně jsem zde zmínil fakt, že někteří vozíčkáři se na asfaltu ještě pohybovat mohou, na dlažbě již ne. MČ to spolu s TSK ve Veverkové ulici upgradovalo otřesnou kvalitou nové "pražské dlažby" a přímo vedle vchodu mnou zmíněné vozíčkáčky upgrade kreativně dál upgradovalo nesmyslem, jakým je těžká silniční kostka (v lehkém loži !!!, ach Burgerová Burgerová, tohle se na architekturách učívá v prváku) v chodníku před třemi garážemi patřícími úřadu.
I táži se:
Konzultovala MČ svůj "chodníkový propgram" s POV či podobnou organizací hájící postižené?
ANO, nebo NE?
Dobrý den pane Meisnere,
chodníkové programy jsou v rámci oprav tzv. běžnou údržbou řešeny s památkáři, kteří stanoví vzor dlažby tak, aby odpovídal historickému kontextu. Obdobně dochází k opravám ulic centra hl. města Prahy, neboť pražská mozaika je požadovaným finálním povrchem z pohledu památkové péče. Stejně tak je vhodnější pro vsakování vody. Předpokládám, že kdyby byl chodníkový program předmětem většího problému z pozice vozíčkářů, tak to jistě bude řešeno v rámci komise pro Prahu bezbariérovou, kde jsou zástupci vozíčkářů k dispozici. Současně dodám, že pro pohodlnější pohyb vozíčkářů děláme maximum, chystáme další bezbariérové zastávky a je opraveno několik přechodů.

S pozdravem
Ondřej MirovskýCopyright © 2012 Městská část Praha 7