Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Parkování s cizím automobilem (David Novák 13.5.2008 12:14)

Vážená paní Vitásková, prosím o informaci jak si mám zařídit parkování na P7. Mám zde již 32let trvalé bydliště ale používám vozidlo zapůjčené jinou fyzickou osobou. Chápu správně že si mám jako dlouholetý obyvatel P7 zakoupit kartu za 12tisíc ročně abych mohl parkovat v místě bydliště?  Je jiná možnost? díky za odpověď. David Novák.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 13.5.2008 13:42)
 
Dobrý den, pane Nováku,
kartu bohužel nedostanete vůbec, protože zákon č. 13/1997 Sb. ve znění p.p. ve svém § 23 jasně říká:  ........k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ..................To znamená, že musíte být rovněž i vlastníkem vozu, abyste kartu mohl obdržet.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: tak jsem si v odpovědi paní Vitáskové z dubna přečetl tento výrok: (Bubik 13.5.2008 9:33)
......Ačkoliv jsou ze všech městských částí (P1,2,3,7) vyhodnoceni jako nejlepší s nejvíce odtahy..........

je smutné, pokud je jako nejlepší městská část ohledně zón vyhodnocena ta městská část, která má nejvíc odtahů !!!!!!! Normální člověk by si naivně myslel, že nejlepší bude ta část, která zavede systém vyhovující co nejvíce místním občanům a jejich návštěníkům a firmám zde podnikajícím a jejich zákazníkům......kteří všichni si tu radnici platí ze svých daní........

Ty padající volební preference asi nebudou náhodné.......
Odpověď: (Vitásková Miloslava 13.5.2008 11:31)
 
Dobrý den,
každý nový systém se musí do podvědomí občanů vstřebat a to nelze jinak, než-li represí, protože jako řidiči nejsme ukáznění. To, že máme nejvíce odtahů svědčí o tom, že jsme obvodem s vysokou návštěvností, protože sem jezdí stále jiní řidiči na různé akce. Jsme měsíc po zahájení plného provozu zóny a můžeme konstatovat, že se zlepšilo parkování zejména v dolní části Holešovic a stále přetrvávají problémy v horní části, což potvrzuje právě zmíněné návštěvníky akcí. Věříme, že se vše srovná.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková

Otázka: neschopnost (Denisa Kutlíková 12.5.2008 21:49)

Dobrý den pani Vitásková,
děkuji za částečnou odpověď a doufám,že bude vidět v brzké době i skutek.
Jen jste mi neodpověděla,proč tam v době čištění ,které provádělo TSK,byly zaparkovaná autta a tento asi jediný úsek v Holešovicích se nečistil. Otázka zní: PROČ? To je uzemí nikoho? Myslím,že to patří pod Prahu a ta se nejméně 2x ročně uklízí. Nebo se na toto jaksi zapomnělo? Kdy se to tam vyčistí?

Odpověď: (Vitásková Miloslava 13.5.2008 7:00)
Dobrý den, paní Kutlíková,
odbor dopravy nemá v kompetenci čištění komunikací, proto předává Váš dotaz na čištění nájezdu na Libeňský most a most Technické správě komunikací hl.m. Prahy (TSK). Proč tato část nespadá do čištění KÚK nevíme, ale jakmile obdržíme odpověď uveřejníme ji. Včera jsme také obdrželi kopii dopravního opatření k zamezení parkování na této části komunikace od odboru dopravy MHMP, takže také čekáme, kdy TSK k realizaci přistoupí. Čekáme i na realizaci dopravního opatření v ul. Vrbenského - U Uranie proti hotelu Alta. Doufáme, že TSK tyto dvě lokality vyznačí přednostně.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Výměna oken (Svatopluk Pražák 12.5.2008 14:59)

Dobrý den,

po předchozí odpovědi paní Vejsadové jsem snad správně pochopil, že se v ulici U Smaltovny nebudou privatizovat byty. Nedostal jsem ale odpověď na to, zda obec jako vlastník bude vyměňovat okna. Budou se tedy vyměňovat či rekonstruovat okna v ulicích U Smaltovny?

Odpověď: (Stanislav Stránský 13.5.2008 8:57)

Vážený pane Pražáku,

uvádím odpověď odboru majetku na Váš dotaz:

V letošním roce není výměna oken zařazena do plánu investic. Vzhledem k tomu, že tyto byty si MČP7 chce ponechat, již jsme investovali nemalé peníze do kompletní opravy vnitřních rozvodů všech domů U smaltovny 20 a 22 a budeme se snažit, pokud bude dostatek finančních prostředků, vyměnit i okna, uvažujeme o příštím roce.

Stránský

Otázka: Modrá čára před přechodem (osvold 12.5.2008 12:39)

Dobrý den paní Vitásková,
děkuji za odpověď ale nechápu. Píšete, že bylo konzultováno s policií a že to tato shledala jako naprosto v pořádku, zajímavé. Vždyť nedošlo ani ke změně dopravního režimu ani ke stavebním úpravám. Jak je tedy možné, že čára smí být až k přechodu, když odtamtud předtím pilní MPíci odtahovali jako o život? Znovu, znamená to tedy, že vozidla tehdy netvořila překážku v silničním provozu a že odtahy byly protiprávní?
Děkuji předem za odpověď.

(Mimochodem, z čistě právního pohledu a striktrního výkladu bych i připustil, že to tak může být, ovšem pokud úřad bude zákon vykládat takto striktně, doufámn, že tak bude postupovat i v ostatních případech a bude striktně aplikovat výklad práva i na neoprávněné obohacení, na zákon o nakládání s osobními údaji, o společném jmění manželů atd atd atd. Není možné, aby úřad někde právo vykládal vágně a s despektem tam kde se mu to nehodí a tam kde se mu to hodí dodržoval zákony do posledního písmenka a to vždy v neprospěch občanů) 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 12.5.2008 12:51)
Vážený pane Osvolde,
nebylo nic protiprávního, protože se situace řídila platnými vyhláškami a zákony, které byly novou úpravou při zóně dle možnosti uvedené  v zákonu změněny. Jedná se o rozhodnutí státní správy, tedy odboru dopravy.
Zóna je samosprávné rozhodnutí, tedy rozhodnutí vedení hl.m. města Prahy po odsouhlasení městskými částmi.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Vnitroblok (osvold 12.5.2008 12:31)

Vážená paní Špiclová,
skutečně nevím, co si mám myslet o Vaší úporné snaze neodpovědět na položené dotazy. Je to steží uvěřitelné. Uvedl jsem, že právo majitele pozemku není nad zákon. Srovnejte prosím situaci, kdy jako vlastník pozemku chcete stavět, tak také musíte splnit zákonem dané povinnosti a prostě nemůžete stavět jak se vám zlíbí s odvolání na to, že pozemek je Váš.

1) Takže znovu, uvedla jste, že dvůr bankovního domu je tzv. "zóna klidu" na které je zakázáno parkování. Zaroveň jste ale také uvedla, že rada tu svým rozhodnutím  některým občanům umožnila parkovat. Ptám se na jakém právním základě se tak stalo a mám zde na mysli to, že bych se od Vás rád dozvěděl, konkrétní citaci zákona, která umožňuje radě nerespektovat onu "zónu klidu" a povolit v ní parkování. Takže prosím o konkrétní číslo zákona a paragrafu, na jehož základě k rozhodnutí rady došlo.

2) Jakým způsobem kontrolujete, že nájemci garáží neparkují svá druhá auta na dvoře? Jak je ve smlouvě o pronájmu garáží ošetřeno situace, kdy tak budou nájemci činit? 

Děkuji předem, za to, že bych se po několika měsících mohl dočkat konkrétní odpovědi.

Odpověď: (Špiclová Jaroslava 13.5.2008 7:48)

Vážený pane,

Opakuji, že povolení bylo dáno v případě invalidního občana a to pro vyložení a naložení věcí a souhlas Rady MČ byl k tomuto vydán z titulu vlastníka pozemku a z lidského hlediska. Ve věci nájemních smluv na garáže jsem Vás odkázala na příslušný odbor, tzn. odbor bytů a nebytových prostor. Tuto odpověď jste obdržel v tomto znění již několikráte a nemám k tomu, co dodat.

J.Špiclová

Otázka: Základna stavební firmy u Šlechtovky ve Stromovce (Červenka 12.5.2008 12:27)
Zpevňování tunelů injektáží Blanka z povrchu skončilo k 28.2. a zazelenění povrchu do konce března bylo také provedeno. Proč je vedle Šlechtovky stále základna stavební firmy? Proč nebyla také zrušena? Kdy k tomu dojde? Je tam z ní vstup do podzemí? Po Stromovce i v neděli se pohybují auta, která vjíždějí do ohrady, kde dosud jsou umístěny nějaké hlučící stroje a stále stojí tam buňky Metrostavu. Viděl jsem jezdit jen osobní auta, ale je možné, že tam vjíždějí i auta s vyšší tonáží. Předpokládám, že se v nejlepším případě zde dozvím, že Stromovka je v péči MHMP a dotaz bude kamsi přeposlán. To je sice hezké, ale lepší by bylo rovnou zodpovědně odpovědět.
Odpověď: (Horská Hana 12.5.2008 17:08)

Dobrý den, Váš dotaz byl zaslán IDS, a.s. a zde je odpověď:

K Vaší žádosti uvádím:

Injektáže z povrchu skončili 28.2.2008 a úpravy travnatých ploch k 31.3.2008 – jak jsme slíbili. Travnaté plochy byly předány OOP MHMP bez závad.

Základna stavební firmy Metrostav, a.s. v záboru kolem Šlechtovky je z důvodu provádění sanačních injektáží z vyražených geologických štol, neboť geologie při ražbě silničních tunelů je podstatně horší než předpokládal projekt. Z toho důvodu využíváme stávajícího zázemí a doinjektováváme v podzemí ražbu silničních tunelů. Veškeré práce budou ukončeny do 31.5.2008 vč. demontáže sil a odvozu buněk stavby.Od té doby bude pouze zachováno stávající zajištění Šlechtovy restaurace pro ražbu silničních tunelů a příjezd ke Šlechtovce budou mít pouze pracovníci geomonitoringu provádějící 3 x týdně měření.    

Josef Kalíšek – IDS a.s.

Otázka: neschopnost (Denisa Kutlíková 11.5.2008 23:59)

Dobrý den,
chci se zeptat,jak je možné,že kvůli dnešnímu Maratonu Policie vozidla z Libeň.mostu byla schopna odstranit,ale když se čistila Praha 7 tak nikoliv???
Proč tam parkují auta a díky tomu se neuklízí  pod nimi pěkná vrstva špíny?
Mě je jedno ,jestli je vlastník hl.m.Praha nebo MČ Praha 7,mě jde hlavně o čistotu a pořádek a to by mělo také zajímat městskou část i magistrát!

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 12.5.2008 7:56)
Dobrý den, paní Kutlíková,
v neděli na mostě ani na nájezdu  neparkuje téměř nikdo. Urgujeme slíbené  dopravní opatření na odboru dopravy MHMP.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: ZPS (Jana Kneifelová 11.5.2008 21:00)

Vážení,

obracím se na Vás s dotazem ohledně ZPS. Parkovací kartu jsem si zakoupila v srpnu 2007, kdy avizovaná ZPS měla platit již od 9. měsíce téhož roku. Jelikož se ale platnost o půl roku posunula, ptám se,zda moje parkovací karta byla také automaticky prodloužena o oněch 6 měsíců. Pokud ano, což předpokládám, jak je tedy ošetřena kontrola policií. Nerada bych se dočkala nepříjemného okamžiku, kdy po 30.6.08 (původní platnost mé karty) mi bude odtaženo vozidlo.

Děkuji předem za odpověď.

 

Jana Kneifelová

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 12.5.2008 7:53)
Dobrý den, pane Kneifelová,
platnost karty je automaticky posunuta do 30.9.2008.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Ubývání parkovacích míst díky ZPS (osvold 11.5.2008 20:26)

Rád bych se zeptal, proč byly naprosto nesmyslně žlutou barvou vyznačeny vjezdy do dvorů domu Fr.Křížka 13 a 15, když se jedná o nepoužívané vjezdy a vždy se tam parkovalo, dále, proč bylo zrušeno parkovací místo u lékárny před policií. Stejnětak byly žlutou barvou označeny ohyby "zálivu" před výše uvedeným domem, opět se jedná o likvidaci možnosti zaparkovat. Dále, jak je možné, že je modrá zóna na křižovatce  ulice ppl. Sochora a Fr.Křížka dotažena až k přechodu, když odtamtud před namalováním modré čáry MP a SSmp odtahovali? Znamená to tedy logicky, že pokud byla modrá čára natažena až k přechodu, byly odtahy protiprávní, protože pokud se tam smí parkovat a vozidla tedy netvoří překážku v silničním provozu, je odtah v rozporu se zákonem.

Dále, jak probíhá kontrola zásobovacího stání, které jste darovali jako soukromé neplacené parkoviště hotelu Belvedere? Kdy začnou odtahy soukromých vozů policajtů, trvale parkujících bez karty v okoli stanice PČR v ulici Fr.Křížka? Můžete zveřejnit dohodu MP a PČR o vzájemném hájení a neodtahování z oblastí ZPS? Existuje na toto chování nějaká metodika? Jak je možné, že téměř trvale parkuje zásobovací auto kina Oko (modrá dodávka) v druhé řadě před kinem bez PK?

 Nicméně, je prima vidět, že parkovací zóna si sedla, a jsem rád, že jste nám opět jako úřad jasně ukázali, že je lepší všechno nějak obejít a chovat se protiprávně, že v zásadě nehrozí žádný postih, jen je třeba být za dobře buď s někým na úřadě (jako v případě hotelů) a nebo být kámoš s policajty, protože pro ně přece žádné zákony neplatí.

Díky předem za odpovědi. 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 12.5.2008 7:51)
Dobrý den, pane Osvolde,
Fr. Křížka 13 a 15 jsou kolaudované vjezdy a není nám známé, že nejsou využívány. Necháme záležitost prověřit a případně zařídíme nápravu. Dotažení modré čáry bylo konzultováno se správcem a policií a bylo možné nadřadit dopravní režim, takže nyní je parkování oprávněné. Váš dotaz na kontrolu zásobovacího stání a parkování v druhé řadě předáváme policii ČR a městské policii .
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: Kdy se dočkám odpovědi? (osvold 11.5.2008 20:10)
Položil jsem dotaz na paní Špiclovou ohledně dvora bankovního domu, stále bez odpovědi, kdy mi prosím odpovíte?
Odpověď: (Špiclová Jaroslava 12.5.2008 12:12)

Vážený pane Osvolde,

Vámi položené dotazy týkající se pozemku ve vnitrobloku byly ze strany mé i ze strany  vedoucí odboru dopravy dostatečně a vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny již několikráte.

J.Špiclová

Otázka: Odtah vozidel (Klimešová 11.5.2008 13:11)

Vážená paní Vitásková,

přidávám se se stížností k panu Kinskému. Rozhodně to není tak, jak píšete, že by mělo být. Cedule Zákaz zastavení s dobou platnosti (tedy např. 5.5. od 7-14) nejsou rozhodně dávány do ulic 7 dní dopředu. My jsme přijeli v neděli v noci, a protože u na začátku ulice, ve které jsme parkovali (Komunardů), byla cedule Zákaz zastavení, pečlivě jsme ji prohlédli a podívali se i po okolí. Zmíněná dopravní značka tam omezovala zastavení do nedělní půlnoci (sadové úpravy. Jaké bylo ráno překvapení, když auto bylo odtaženo a kousek od místa, kde stálo, byla značka s dodatkem o čištění ulice. Rozhodně si nemyslím, že bychom byli v noci tak slepí a neviděli značku stojící 1,5 metru od auta, zvlášť, když jsme o další kousek dál opírali na chvíli kola o sloup veřejného osvětlení. A když jsem se tak podívala, tak odtahová firma odtáhla komplet celou ulici Komunardů a ulici Poupětova. Nepřipadá Vám to zvláštní? Není možné, že firma, za vidinou zisku z odtahu (cca 1350 kč+150 Kčza den parkování), prostě umisťuje cedule v jiných termínech, než má, a ještě tak, aby nebyly příliš vidět? Konkrétně v ulici Poupětova to pravidelně bývá za odpadkovým košem, avšak ráno se záhadně stěhuje na roh pravý roh Komunardů a Poupětova, kde je potom nafilmována tak, aby odtahová služba měla alibi. Víte, být nás tak pět aut odtažených, nazvu se pitomcem a mlčím. Ale máte dojem, že 50 řidičů nevidí cedule???? Jakým způsobem se můžeme bránit? Mne už napadá zakoupit videokameru a zaznamenat, který den se objevily značky a jak s nimi bylo manipulováno později, v den čištění. Mohlo by toto posloužit jako důkazní materiál?

Děkuji, Klimešová

Odpověď: (Vitásková Miloslava 12.5.2008 7:46)
Dobrý den, paní Klimešová,
předávám Vaši stížnost na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy (dále jen TSK), která musí pořizovat při přistavení značek protokol o přistavení značek a jejich pracovník chodí na kontroly přistavení. Pracovník odboru dopravy pak přistavení značení kontroluje taktéž. Jak se stalo, že všichni vše přehlédli, nedokáži odpovědět. Odtahové soupravy mají tolik práce, že vytvářet si zisk tímto způsobem skutečně nemusí. Městská policie obdrží v den čištění od TSK pokyn, že mohou začít odtahovat, že značení bylo v souladu s rozhodnutím postaveno.
Přeji hezký den Milena Vitásková
Odpověď: (Vitásková Miloslava 4.6.2008 7:02)

Odpověď na stížnost,

           k uvedenému dotazu můžeme pouze sdělit následující.

Na základě schváleného DIRu je umísťováno dopravní značení

v souvislosti s prováděním KÚK. Umísťovíní DZ je řádně kontrolováno

a zaprotokolováno.

Dále upozorňujeme, že TSK nezajišťuje odtahování vozidel parkujících

na zákazu zastavení, tuto věc zajišťuje a řídí Správa služeb městské policie.

S pozdravem

Michal Nekolný  OS TSK P7


Pozn.: odpověď postupujeme na ODO P-7 z důvodů, že neznáme kontakt na

             paní Klimešovou
Otázka: Referentský automobil (Hrubý 10.5.2008 11:31)
Dobrý den,
prosím o informaci ohledně parkování referentského automobilu. Jsem trvale hlášený v Holešovicích a žádný automobil nevlastním. Pracuji z domova pro soukromou firmu se sídlem na Praze 6 na základě dohody o provedení práce a k výkonu této činnosti nepravidelně používám firemní referentský vůz. Za jakých podmínek mohu já nebo firma na tento vůz získat místní parkovací kartu? (zřízení pobočky firmy v mém pronajatém bytě majitel domu odmítl)

Děkuji, s pozdravem
Hrubý
Odpověď: (Vitásková Miloslava 12.5.2008 7:39)
Vážený pane Hrubý,
pokud máte vozidlo i k soukromým účelům a platíte zákonem stanovené 1% z pořizovací ceny zaměstnavateli, můžete po předložení dokladů stanovených v Metodice obdržet kartu za 700,- Kč/rok. Pokud se jedná o pohotovostní režim, pak po předložení náležitých dokladů (opět v Metodice) můžete obdržet kartu za 12 tis. Kč/rok. Jiné řešení není. Nelze vypisovat všechny doklady, rádi Vám je sdělíme při telefonickém kontaktu.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Rekonstrukce parčíku u kostela sv.Antonína (Tinka 8.5.2008 23:13)
Jaký je prosím momentální stav v přípravě rekonstrukce parčíku u kostela sv.Antonína (stavební povolení, výběr firmy, atd.)? Děkuji za vyčerpávající odpověď.
Odpověď: (Horská Hana 9.5.2008 11:11)
Dobrý den, v současné době  probíhá zajištění stavebního ohlášení od projektanta. OIVZ zpracovává podklady k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele,  včetně zajištění víceparé od projektanta. Hana Horská, ved. OŽP
 
Otázka: zeleń v Osadní (jdvorakoj 7.5.2008 17:11)
Vážená paní Horská.
Chci se zeptat, zda někdo kontroluje práci firmy, která se stará o zeleˇn v Osadní ul. Dnes jsem šla z tržnice a firma tam sekala trávu, ale posekala i ty méně vzrostlé zasazené keříky a u těch velkých plno větviček.
Snad by bylo lepší tu trá¨vu vytrhat a hlavně dosadit holá místa novými keři, aby ta ulice vypadala dobře. Jinak je opravdu hezká a zeleň ji moc pomohla. Škloda, že i takto nevypadá ul. Komunardů. Mezi stromy nikdo neuklízí a zeleň by tlumila prach a hlluk z komunikace.
Děkuji Dvořáková
Odpověď: (Horská Hana 7.5.2008 17:26)
Dobrý den paní Dvořáková, zeleň v ulici Osadní ,tak jako ostatní komunikační zeleň, spravuje pro vlastníka ( hl.m. Praha) Technická správa komunikací hl.m. Prahy. O problému jsme již vedoucí oblastní správy TSK hl.m. Prahy informovali. Případnou odpověď zde uvedu. S pozdravem H.Horská ved. OŽP
Odpověď: (Horská Hana 14.5.2008 11:00)

Dobrý den, uvádím zde odpověď Technické správy komunikací. Přeji hezký den,  H.Horská ved. OŽP

 

Vážená paní inženýrko,

     na základě Vaší informace, se dne 12.5.2008, konalo místní šetření – ve věci zjištění rozsahu poškození keřového porostu taxonu meruzalka alpská v rámci údržby komunikační zeleně v ul. Osadní, Praha 7.

    Pracovníci dodavatelské firmy, kteří zadanou činnost prováděli, pochybili a tím způsobili  nemalé poškození většiny nově vysázených sazenic v zeleném pásu, v úseku ul. Dělnická a Tusarova, s minimální možností jejich regenerace.

    Firma si je vědoma svého pochybení a zajistí na vlastní náklady v nejbližší době nápravu formou náhradní výsadby sazenic taxonu meruzalky alpské za poškozené tak, aby tyto plynule navazovaly na vzrostlý, dobře zapojený a prosperující  stávající keřový porost a tím byla, v celé délce úseku ulic Dělnická a Tusarova,  zachována nejen jeho celistvost, ale především funkčnost.    Konradyová,  TSK
Copyright © 2012 Městská část Praha 7