Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Narušování klidu 2 (Lucie Dlouhá 3.6.2008 8:42)
Vážený pane Chour.
Děkuji za Vaši odpověď, která ovšem není reakcí na můj dotaz. Ptala jsem se na to, zda stavební úřad Prahy 7 POVOLIL NA STAVBĚ PRÁCI V NĚDĚLI V 19.00. Tato informace má být uvedena na stavebním povolení, které má být na VIDITELNÉM MÍSTĚ STAVBY!!!

K hygieně:

1. Předpokladám, že když máte na starosti Prahu 7 a měl byste se Vy i Vaši kolegové starat o to, jak probíhá vše, co jste povolili, sami kontrolujete průběh staveb, sami kontaktujete hygienu a žádáte o pravidelné kontroly?

2. Stavba probíhá více než rok. Obyvatelé Prahy 7 musí snášet hluk, nepořádek, silniční omezení, znečištění v domovech způsobené zvýšenou prašností. Zajímalo by mě, jakým způsobem rešíte kompenzaci pro obyvatele. Povolit stavbu je jedna věc, ale zajímá vůbec někoho, zda vše probíhá dle předpisů, povolení, zákona a zda tím není omezován život obyvatel? Nemám pocit, že by se někdo o stavbu po jejím povolení vůbec zajímal, a tím mám na mysli konkrétní úřad pro Prahu 7. Nebo se pletu a Vaše práce není hájit práva obyvatel Prahy 7? Zajímalo by mě, kolikrát jste třeba Vy osobně za ten více než rok byl na stavbě a kontroloval, zda vše probíhá dle regulí?

Hezký den.
Lucie Dlouhá
Odpověď: (Ing. Jiří Chour 3.6.2008 11:36)

Dobrý den!
K jednotlivým větám vašeho příspěvku sděluji:

Současné předpisy již nikterak nerozlišují provádění prací ve všední den či v sobotu a v neděli. Pouze určují některé podmínky, za kterých mohou tyto práce probíhat.Podmínky ohledně hluku, vibrací atd. pak stanovují hygienické předpisy a proto je ukládá a kontroluje hygienik. Ve vydaných podmínkách jednotlivých rozhodnutí stavebního úřadu, hygienika atd. pak je  rozlišeno povolení provádění prací ve všední dny a v sobotu či neděli omezeními například maximální přípustnou hodnotou.
Na viditelném místě stavby nemusí nýt vyvěšeno stavební povolení, ale pouze tabulka Stavba povolena.
S hygieniky samozřejmě spolupracujeme – zatím poslední společná kontrolní prohlídka stavby proběhla uprostřed minulého týdne.
O stavby se samozřejmě zajímáme po celou dobu jejich realizace – frekvence je cca týdně. Jednak nový stavební zákon přímo nařizuje konání kontrolních prohlídek, jednak přichází na úřady podněty z okolí staveb. Vzhledem ke skutečnosti, že včera byl návštěvní den, osobně jsem byl na Vámi připomínaných stavbách minulý týden (Prague Matina – úterý, Classic 7 – středa), pracovníci OVT pak River Lofts v úterý atd. Je zřejmé, že vše v pořádku na stavbách není, řešíme to uložením nápravných opatření zápisem do stavebního deníku , zapsáním do protokolu z kontroly, atd. V případě nezlepšení stavu následují sankce.
K tomu pouze doplňuji to, co jsem napsal v příspěvku panu Strašilovi - že skutečnost, že se někteří stavebníci či zhotovitelé chovají bezohledně, ještě neznamená, že se tak chovají se souhlasem úřadu či hygienika atd. Prostě nedodržují podmínky stanovené například ve stavebním povolení, rozhodnutích hygienika, hasičů, životního prostředí atd. Je samozřejmé, že pokud se tato provinění podaří prokázat, tak že jsou přestupci sankcionováni.

K závěru příspěvku sděluji, že s připomínkami na průběh výstavby je lépe se obracet přímo na vedoucího Odboru výstavby a územního rozhodování. Pak dojde k přidělení kontrolní prohlídky stavby buď technikovi, který stavbu povoloval a nebo pracovnici, která provádí kontrolní prohlídky staveb (podle bývalého stavebního zákona provede státní stavební dohled).

Věřím, že tentokrát již shledáte odpověď vyčerpávající.  J

Ing. Jiří  C h o u r, vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování úřadu MČ Praha 7

Otázka: odpověď "Marci" (Vitásková Miloslava 3.6.2008 8:06)

Dobrý den, posíláme vyjádření pro dotaz "Marci". Hezký den Milena Vitásková 

 

 Dobrý den,

 

odtahy vozidel ze zóny placeného stání (ZPS) jsou strážníky Městské policie Praha 7 prováděny nepřetržitě. Při zjištění neoprávněného stání vozidla v ZPS doporučuji zavolat Městskou policii Praha 7 tel.: 283 871 592, nebo bezplatně tel.: 156.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Luhan

referent kontroly

OŘ MP Praha 7

e-mail: ork.p7@mppraha.cz

Otázka: UŽ JE TOHO OPRAVDU DOST!!! (Daniel Strašil 3.6.2008 0:35)

Vážení!

Právě (0:15) byla prakticky celá ulice U Parního mlýna probuzena nejen zběsilým štěkotem hlídacího psa stavby Holešovické mlýny, který nereagoval na žádné povely hlídače, ale také zavážením nových chemických toalet na stavbu, které byly při vykládce taženy po štěrku. Opravdu mi nepřijde normální zavážet stavbu uprostřed noci a nezvladatelný pes nepatří do blízkosti obytných domů.

A já se ptám: JAK DLOUHO ještě budou obyvatelé Holešovic trpět naprosto bezohledné chování účastníků probíhajících staveb (a to nejen v noci)? Kdy se konečně úsek rozvoje začne starat nejen o finanční zájmy stavebních investorů, ale zejména o zájmy občanů, kteří na území MČ P7 žijí a jejichž životní prostor, zdraví a nervy svým počínáním zcela potlačuje?

Předně děkuji za vyjádření.

Daniel Strašil

Odpověď: (Ing. Jiří Chour 3.6.2008 11:33)

Dobrý den!
K první části příspěvku sděluji, že pro řešení problematiky štěkotu psů nemá zdejší stavební úřad žádnou oporu ve stavebním zákoně, i když ti psi hlídají stavbu. Kromě toho pochybuji, že by ten hlídací pes poslechl pracovníky stavebního úřadu, když, jak píšete, neuposlechl ani povelů hlídače. Ohledně zavážení toalet na stavbu v nočních hodinách děkuji za zaslání podnětu – tento Váš podnět bude projednán se zástupci stavebníka a zhotovitele při kontrole provádění stavby.
K druhé části příspěvku uvádím, že skutečnost, že se někteří stavebníci či zhotovitelé chovají bezohledně, ještě neznamená, že se tak chovají se souhlasem úřadu či hygienika atd. Prostě nedodržují podmínky stanovené například ve stavebním povolení, rozhodnutích hygienika, hasičů, životního prostředí atd. Je samozřejmé, že pokud se tato provinění podaří prokázat, tak že jsou přestupci sankcionováni.
K závěru příspěvku sděluji, že s připomínkami na průběh výstavby je lépe se obracet přímo na vedoucího Odboru výstavby a územního rozhodování. Pak dojde k přidělení kontrolní prohlídky stavby buď technikovi, který stavbu povoloval a nebo pracovnici, která provádí kontrolní prohlídky staveb (podle bývalého stavebního zákona provede státní stavební dohled).

Ing. Jiří  C h o u r, vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování úřadu MČ Praha 7

Otázka: (František Doležal 2.6.2008 23:07)
Dobrý den, zajímalo by mě, co má stávající úprava Řezáčova náměstí společného se zlepšením životního prostředí. V současnosti vypadá jako hřbitov. Zvláště pak ve večerních hodinách, kdy u každého pomníčku svíí světélko. Život je tráva a stromy a ne vyprahlé kamení. Děkuji za Vaši odbornou odpověď. Nechám se rád poučit. A rád se zajedu podívat na pozemky těch co to schvalovali, jak krásně mají vydlážděné zahrady.
Odpověď: (Zdeněk Beneš 3.6.2008 12:04)

Vážený pane Doležale,
máte pravdu, že úpravou Řezáčova náměstí došlo ke zmenšení ploch pro zeleň na rostlém terénu, ale je nutno přihlédnout i k jiným aspektům – například odpadky a znečišťování s životním prostředím také souvisí. Jistě jste si všiml, že původní podoba náměstí přitahovala především bezdomovce a neukázněné pejskaře, kteří zde svou činností a biologickými potřebami vytvořili místo spíše odpudivé, které obyčejný člověk raději rychle opustil a nebylo v možnostech policie ani úřadu tento stav změnit. Účelem rekonstrukce bylo tento neutěšený stav změnit a místo „kulturně pozvednout“. Proto se celý prostor zprůhlednil, odstranily se potencionální úkryty (keřové porosty a poškozený mobiliář), nádoby na separovaný odpad byly umístěny pod zem (bezdomovci do nich tudíž nemají přístup), byl odstraněn psí záchod, který byl využíván spíše sporadicky narozdíl od celého okolí a celý prostor byl jednotně vydlážděn, aby bylo možno prostor efektivně uklízet.

Jsme přesvědčeni, že záměr rekonstrukce se nám podařilo naplnit a prostor bude sloužit především normálním slušným občanům a nikoli nepřizpůsobivé menšině.

S pozdravem Zdeněk Beneš - OŽP

Otázka: parkovací automat před muzeem (A.Rybová 2.6.2008 21:53)
Dobrý den, procházela jsem kolem technického muzea, které probíhá rekonstrukcí a podivovala jsem se, že přesne uprostřed pod zbrusu novým schodištěm se nachází parkovací automat. Neměl by snad vchod do takové budovy být důstojný a esteticky čistý? Design parkovacíhc automatů mě sice neuráží, ale umístit jej přímo doprostřed pod širkové schodiště muzea mi prostě přijde rušivé... Neobrátil se na Vás někdo z vedení muzea a pokud ano, vyhověli byste jejich případné prosbě o posunutí parkomatu? Děkuji. A.Rybová
Odpověď: (Vitásková Miloslava 3.6.2008 6:31)
Dobrý den, paní Rybová,
poprvé se na nás NTM obrátilo s žádostí o přemístění na vystředění do osy schodiště. Správce ihned zareagoval, a protože měl v šířce obruby několika metrů umístění automatů projednané, vyšel žádosti vstříc a automat přemístil. Následovala však druhá žádost o odstranění a umístění automatu úplně jinam. Tomu již nebylo vyhověno, neboť by správce zóny porušil stavební souhlas.
Přeji hezký den Milena Vitásková
Otázka: Platí vyhrazené stání pro invalidu ABX 30-89 ve Verkově ulici nebo ne? (Jaroslav Burda 2.6.2008 16:37)
Dobrý den,

 

Ve Veverkově ulice (úsek Heřmanova / Veletržní) je již několik měsíců umístěna svislá značka informující o vyhrazeném stání pro invalidu ABX 30-89.  Na vozovce místo vyznačeno nijak není  a hlavně - žádné auto uvedené SPZ jsem v okolí této dopravní značky zatím neviděl. Jak to tedy je – bude tam nějaký invalida parkovat nebo je to nějaký omyl a zbytečně zabrané místo ostatním?  Děkuji  Jaroslav Burda

Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.6.2008 17:09)

Dobrý den pane Burdo,

na Váš dotaz ohledně vyhrazeného místa pro osobu těžce tělesně postiženou Vám sdělujeme, že opravdu nejde o žádný omyl a zbytečné zabírání místa. Dotyčná osoba má od odboru dopravy ÚMČ Prahy 7 a Technické správy komunikací místo pronajaté na 2 roky. Odbor dopravy prověří, zda je místo využívané a podnikne následné kroky.

 Za odbor dopravy DiS Ondřej Síbek


Otázka: značení na křižovatce M.Horákové-Korunovační (Jaroslav Světlík 2.6.2008 12:19)
Dobrý den, mohla by firma provádějící značení jízdních pruhů nebo firma opravující kolejiště dát žluté dopravní značení do slouladu s tabulemi informujícím o jízdních pruzích ve směru  směr Sparta. Jeden pruh , ten levý, totiž navede auta přímo do stavební jámy po kolejích. Dochází tam ke kolizím.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.6.2008 14:05)
Dobrý den,
tř. Milady Horákové v tomto úseku je odboru dopravy MHMP, kam předáváme Vaši připomínku k přímému vyřízení.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: (TM 2.6.2008 12:04)

Dobrý den, jelikož uplynulo pár měsíců, chtěl bych se zeptat, jaký je současný stav 'příprav' tohoto

Odpověď: Poupětova ulice - částečná úprava jednosměrky (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:13)

Odbor dopravy ÚMČ P7 obdržel tuto připomínku zhruba tak před půl rokem a začal jednat s odborem dopravy MHMP o změně systému v Holešovicích v širších dopravních vztazích. Výsledkem studie, kterou zadal magistrát na Ústavu dopravního inženýrství, byl návrh dalšího zjednosměrnění komunikací tak, že by se vlastně jezdilo "dokola" v jednosměrných částích všech komunikací. Proto jsme s tímto návrhem nesouhlasili a požádali o možnost zřízení levého odbočení z Ortenova náměstí (od Vrbenského) do ulice Ortenovo náměstí ( tramvajová kolej se zastávkou MHD). Ústav dopravního inženýrství zjistil parametry, které byly kladné a Magistrát hl. m. Prahy před 14 dny vydal stanovení na umožnění tohoto levého odbočení z Ortenova náměstí na Ortenovo náměstí na světelné křižovatce ulic Ortenovo náměstí x Plynární x Osadní. Bohužel Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) ještě tuto změnu neudělala.  .... V nejbližší době bude změna provedena dle informace TSK....

s pozdravem

TM

Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.6.2008 14:00)
Dobrý den,
předávám dotaz na Technickou správu komunikací (TSK) hl.m. Prahy, která obdržela stanovení od DOP MHMP ing. Nováčka. Jakmile obdržíme odpověď, uveřejníme ji.
Hezký den Milena Vitásková  
Otázka: Náhradní autobus. doprava (Pavel Sýkora 2.6.2008 10:32)

Dobrý den,

před domem, kde bydlím ( Veletržní 47), je zřízena autobusová zastávka náhradní dopravy. Utrpení bydlet v této ulici tak znásobují staré kraksny ( Karosy ze 70´let), které tak bez vyjímky všechny velmi hlasitým skřípěním brzd ohlašují svůj příjezd.

Můj dotaz zní - skončí to opravdu 10.6. jak plánováno a zda by DP nemohl lépe dohlédnout na technický stav svého vozového muzejního parku ??? Chudáci občané na M.Horákové, ale ti jsou zvyklí na tramvaje.....

Hezký den bez skřípění a cvrlikání.

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.6.2008 13:44)
Dobrý den, pane Sýkoro,
nemáme žádnou zprávu, že by mělo dojít k prodloužení termínu, proto i my předpokládáme návrat na tř. Milady Horákové od 11.6.2008.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Tankodrom na Hlávkově mostě (LK 2.6.2008 9:17)
Dobrý den, kdy bude opraven tankodrom na Hlávkově mostě? Od minulého týdne jsou tam nové luxusní díry (jedna moc pěkná je na nájezdu na most směrem na Prahu 1), na silnici leží dlažební kostky (na nájezdu na most směrem na Prahu 7). Vozovka, pravděpodobně neodborně opravená, ve směru od Štvanice na Prahu 7 je opět zničená, normální člověk tam může jet pouze krokem a čeka co se stane...!!
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.6.2008 11:17)
Dobrý den,
Váš příspěvek předáváme Technické správě komunikací hl.m. Prahy. Jakmile obdržíme odpověď, ihned ji uveřejníme.
Hezký den Milena Vitásková
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.6.2008 13:34)
Dobrý den,
k dnešnímu dni TSK HMP neobrželo finanční prostředky na údržbu místních komunikací a vybrané sítě MHMP. Po obdržení finančních prostředků a vydání dopravně inženýrského rozhodnutí na částečnou uzávěru komunikace Hlávkova mostu,  TSK HMP OS SZ zajistí opravu vozovky.
S pozdravem
Jitka Pohludková - TSK HMP OS Severozápad

Otázka: oplocení pozemku (Součková Ivana-předs.BD DŮM 13 2.6.2008 8:15)

Prosím o info jak postupovat a co potřebuje BD k oplocení vlastního pozemku.

Při privatizaci jsme koupili i s domem přilehlý pozemek,který bychom si rádi oplitili.Jak máme postupovat?

Odpověď: (Chour Jiří 2.6.2008 9:30)

Dobrý den!

Podle označení BD Dům 13 neumím poznat konkrétní lokalitu, takže sděluji pouze obecnou informaci:

Ve smyslu současně platných předpisů je v případě oplocení nutný přinejmenším územní souhlas vystavený zdejším stavebním úřadem. Jako jeden z nejdůležitějších podkladů pro vydání tohoto dokumentu jsou nutné souhlasy sousedů. V případě konkrétního dotazu se prosím obraťte přímo na Ing. Helenu Lubasovou – telefon: 220 14 4128.

Ing. Jiří  C h o u r, vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování úřadu MČ Praha 7

 

Otázka: tunel (Vitásková Miloslava 2.6.2008 6:52)
 Vážený pane ing. Drbohlave,
vracím se k Vaší otázce zajištění levého odbočení z tunelu na nábřeží a předávám odpověď DOP MHMP.
Hezký den Milena Vitásková 


Paní Vitásková,
k níže uvedenému dotazu po prověření dopravní situace i za účasti Policie ČR Vám sděluji následující. Levé odbočení z Letenského tunelu na nábřeží nebylo nikdy povoleno (ač požadavek na prověření byl vznášen Vámi i naším úřadem) protože projektanti SSZ konstatovali, že tento pohyb by byl na úkor kapacity křižovatky. Situace zmiňovaná (při opravě mostu) byla zcela odlišná protože most byl uzavřen a odbočování vlevo z tunelu nevyvolávalo potřebu dávat přednost protijedoucím vozidlům.
S ohledem na uvedené argumenty Váš návrh nemohu akceptovat a nemohu zajistit přislušnou úpravu.
S pozdravem

Ing. David Nováček
oddělení silničního správního úřadu
odbor dopravy MHMP
tel. +420 236 00 42 11
Otázka: Narušování klidu (Lucie Dlouhá 1.6.2008 18:50)
Dobrý den.
Ráda bych se informovala, jak je to se stavebními povoleními ohledně vykonávání práce na stavbách Prague Marina a Classic 7. Skutečně občané Prahy 7 musí snášet nepořádek, hluk a další omezování i o víkendech??? Pokud stavební úřad Prahy 7 povolil práci na výše zmíněných stavbách i v NEDĚLI V 19.00, zajímalo by mě, do jaké míry tedy úřad vykonává svou práci, která mu v první řadě uděluje HÁJIT ZÁJMY A PRÁVA OBČANŮ PRAHY 7, NIKOLI INVESTORŮ!!!

S pozdravem
Lucie Dlouhá
Odpověď: (Chour Jiří 2.6.2008 9:47)

Dobrý den!

 Jak jsem již několikrát dříve informoval různé tazatele:

-    Stavební úřad samozřejmě dává do stavebních povolení podmínky, které je kompetentní řešit a je tedy schopen a oprávněn kontrolovat jejich plnění.

-    Problematiku hluku je ze zákona kompetentní řešit pouze hygienik – má k tomu příslušné přístrojové vybavení, směrodatnou metodiku a akreditované laboratoře (například Zdravotní ústav v Jasmínové ulici).

-    Vámi zaslaný podnět bude neprodleně předán k přezkoumání hygienikům

-    Skutečnost, že stavební firma provádí některé práce i v neděli, automaticky ještě neznamená, že porušila předpisy. Pokud však tato firma přitom překročila maximálně přípustně hlukové limity, tak to určitě neznamená, že by to dělala se souhlasem hygienika nebo stavebního úřadu. Jestliže by se měřením  zjistilo překročení hygienikem stanovených hlukových limitů, může hygienik uložit opatření k nápravě a také sankci dle zákona.

Ing. Jiří  C h o u r, vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování úřadu MČ Praha 7

Otázka: Dotaz na ods. 1c Par. 23, z. 13/1997 (Michal Bares 30.5.2008 16:18)

Dobry den,

neustale argumentujete pouzitim Par. 23, zakona 13/1997. Podle zneni zakona vsak ma pravo na parkovani majitel vozidla. Citace:

c) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,12a) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce...

 

Jakym zpusobem vykladate toto zneni?

Dekujj,

MB

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.6.2008 8:23)
Dobrý den, pane Bareši,
je to tak, jak to píšete, my odpovídali na dotaz residentů, ne majitelů nemovitostí. Vlastník nemovitosti kartu dostane také, jen za jinou cenu (12 tis Kč/rok) než resident (700,- Kč/rok) dle platného ceníku.
Hezký den Milena Vitásková
 
Otázka: Strossmayerovo nám. (Denisa Kutlíková 30.5.2008 15:28)

Dobrý den,
zajímalo by mne,jak častoa kdo se stará o údržbu nově vysázen.stromů na Strossm.nám??Zajímá mne zalívání a plení plevelů v okolí stromů.
Pokud je to TSK,tak mě stavt nepřekvapuje,pokud nějaká firma zadanná od
MČ Prahy 7,tak mě to překvapuje.
Dohlédne někdo na ty firmy hl. v období sucha??

Děkuji.

 

 


 


 

Odpověď: (Horská Hana 2.6.2008 8:55)

Vážená paní Kutlíková, nově vysázené stromy na Strossmayerově náměstí jsou ve správě TSK hl. m. Prahy. Váš dotaz jsme jim zaslali. Odpověď zde uveřejníme. S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7