Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: (Denisa Kutlíková 25.4.2008 9:43)

Dobrý den paní Horská,

chci se zeptat,co máte v plánu za výsadbu u kruh. objezdu ul. U Uranie xJankovcova?Zelené prostranství se tam má vyjímečně zvětšit.
Dále by mě zajímalo,jak toto prostranství chcete ochránit před pejskaři a bezohled.chodci??
Děkuji.

 

Odpověď: (Horská Hana 25.4.2008 12:03)

Vážená paní Kutlíková,v prostoru okružní křižovatky bude vysazeno 7 nových stromů doplněných keřovými skupinami. Stavbu investuje spol. Prague Marina, pozemek patří Hl.m. Praze a je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, které bude po výstavbě předán, včetně sadových úprav. Opatření můžel učinit budoucí správce pozemku (TSK hl.m.), proto Vám doporučujeme se obrátit na tuto organizaci. Pevně však doufáme, že si lidé budou nově upraveného prostoru vážit a nedojde k jeho okamžitému poničení.

S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7

Otázka: Odtah vozidla (Kanka 25.4.2008 1:01)

Dobrý den, chtěl jsem se dotázat, za přesně jakých podmínek je strážník MP povinen nařídit odtah vozidla, parkujicího bez parkovací karty v "modré zóně". Zda se tento přestupek, resp. neoprávněné parkování dá, v případě, že vozidlo nikterak neomezuje a nebrání dalším obyvatelům MČ, řešit i pouze předvoláním k podání vysvětlení či je jednoznačně dané, že vozidlo vždy a za všech okolností musí být odtažené.

Děkuji, Pavel Kanka 

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 25.4.2008 12:02)

 

Dobrý den, předávám vyjádření Městské policie P7. Hezký víkend Milena Vitásková

TEXT:

Vážený pane Kanko,

 

při odstraňování vozidel ze zóny placeného stání (ZPS, tzv. modré zóny) uplatňuje strážník Městské policie své oprávnění dle § 27, odst. 5, zákona 361/2000 Sb. „O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele“. Je to tedy jeho oprávnění a ne ze zákona vyplývající povinnost.

Bohužel však ne vždy jsou zajištěny podmínky, za kterých lze vozidlo odstranit a k dispozici prostředky pro realizaci. V takovém případě nic nebrání strážníkovi v použití „Výzvy pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku“ umístěnou za stěrač vozidla, kterou je přestupce vyzván, aby se v určité době dostavil k podání vysvětlení na služebnu Městské policie. Také zdaleka ne všichni řidiči se dostaví na výzvu, a když už se dostaví, tak opět nemálo z nich tvrdí, že vozidlo nezaparkovali. Právě tento trend zapříčinil, že se např. tzv. "botičky" staly méně účinnými a byly proto nahrazeny mnohem účinnějším odstraňováním vozidel. Strašákem pro neukázněné řidiče není bohužel pokuta za přestupek, ale manipulační poplatek za odtah vozidla. Pro osoby nebo subjekty žádající o pomoc většinou přes LTV 156 je přitom výsledný efekt pomoci strážníka při odstranění vozidla okamžitý. Projekt zón placeného stání musí být postaven na respektu ze strany řidičů, kterého však nelze v současné době a za současného právního stavu docílit jinak než odstraňováním vozidel.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Luhan

referent kontroly

tel.: 283 871 592

e-mail: ork.p7@mppraha.cz 

Otázka: (Barbora Novotná 24.4.2008 16:37)
Dobrý den, chci se zeptat, za jakých okolností mohu parkovat jako abonent podnikatel v modrých zónách za sníženou cenu (12 000,- ročně)?? Nechápu co je míněno tím "...podle zvláštního právního předpisu 1).."?? Co vlastně tento "zvláštní právní předpis 1)" obsahuje a čeho se týká?? Nikde jsem se toho nedopátrala. Co tedy musím jako podnikatel splňovat za podmínky, abych mohla za tuto sníženou cenu (12 000,- ročně) v modrých zónách parkovat??
Odpověď: (Vitásková Miloslava 25.4.2008 7:02)
Dobrý den, paní Novotná,
předložíte výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list kde bude uvedeno místo podnikání na Praze 7 (sídlo nebo provozovna), dále velký technický průkaz. V případě vozidla na leasing, pak smlouvu a kopii velkého technického průkazu.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: úpravy v ulici Dělnická (Ludmila Suková 24.4.2008 15:48)

Dobrý den,

prosím o informaci, zda jsou v dohledné době plánovány nějaké úpravy v ulici Dělnická. Na webových stránkách MČ jsem se dočetla, že se uvažovalo o změně na tzv. městský bulvár, tj. o snížení intenzity dopravy, rozšíření chodníků, výsadbě zeleně atp.

Předem děkuji.

S pozdravem

Ludmila Suková

 

 

Odpověď: (Stanislav Stránský 25.4.2008 9:58)

Vážená paní Suková,

myšlenka zklidnění ulice Dělnické a její příp. přeměna na obytnou zónu vznikla v souvislosti s úvahou o řešení dopravy v rozvojovém území Holešovice Bubny a přilehlém území. V současnosti v návaznosti na toto rozvojové území nejsou mimo jiné upřesněny konečné podoby vedení tramvajových linek (jedna z možností je vedení tramvajových linek i v západní části ul. Dělnické), proto Vám nemohu nyní obytnou zónu zde přislíbit, i když doufám, že k ní v budoucnosti dojde. Pro zajímavost uvádím, že obytnou zónu v části ul. Komunardů máme rozpracovánu v úrovni studie.

Stránský, ORZ MČ P-7       

Otázka: Hřiště Kostelní (Ivana Pecinová 24.4.2008 14:43)

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli se bude někdy upravovat hřiště v Kostelní ulici. Před třemi lety byla akce, kdy si lidé mohli volně volit jak by hřiště mělo vypadat. Někdy před rokem či dvěma ještě proběhlo v Hobuletu, že je na to vymezeno 7 milionu z rozpočtu a že se začne na jaře. Mohla bych se zeptat, které jaro bylo myšleno? Jediné, co se na hřišti stalo, bylo to, že byly vykáceny stromy a tudíž už tam neni žádný stín. Mohla bych se zeptat, jestli se vůbec do budoucna počítá s tím, že se to hřiště upraví jako třeba hřiště "Kaštánek" ve Stromovce, nebo "U hrocha" na Letenské pláni. Zdá se mi to jako škoda, že se s tak krásným prosotrem nic nedělá. Vždyť jde jen o nějkou tu skluzavku, prolejzku, trochu vody a WC. 

Děkuji za odpověď.

Ivana Pecinová

 

Odpověď: (Horská Hana 30.4.2008 13:17)

Dobrý den paní Pecinová, dětské hřiště v ulici Kostelní je ve vlastnictví hl.m. Prahy a spravuje ho odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy. Váš dotaz zašlu na OOP MHMP a případná odpověď zde bude uveřejněna. Můžete se také přímo obrátit na Mgr. Tomáše Mullera, ved. odd. investičního, provozního a ekonomického – tomas-muller@cityofpraque.cz. Přeji hezký den. H.Horská,ved. OŽP

Otázka: Privatizace + výměna oken (Svatopluk Pražák 24.4.2008 13:57)

Dobrý den, bydlím v ulici U Smaltovny, blok Malý Berlín. Zajímalo by mě, zda radnice plánuje privatizaci bytů v této lokalitě.

Dále bych rád věděl, zda se plánuje alespoň výměna oken, z televize jsem se dozvěděl, že si je sami vyměnit nemůžem, kvůli památkářům. Okna jsou v chatrném stavu a už nám nejdou ani zavírat, musíme používat různé kličky a když začne foukat vítr, některá se nám otevírají. Zdá se mi nepochopitelný postup památkářů, to nechají klidně dům spadnout, ale hlavně že se na něm nic nezměnilo? Oslovil jsem i lakýrnickou firmu, abych je nechal alespoň nalakovat, barva z nich už popadala, bylo mi ale sděleno, že by okna lakování už nepřežila.

Děkuji za odpověď

Odpověď: (Z. Vejsadová 25.4.2008 13:49)

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0030/01-Z, z 02.04.2001 byl schválen seznam domů, které zůstanou ve vlastnictví a spoluvlastnictví Hlavního města Prahy svěřené MČ Praha 7.

Usnesením Zastupitelstva  č. 0303/07-Z ze dne 11.06.2007 byl Zásadami hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v objektech ve vlastnictví hl.města Prahy, svěřených Městské části Praha 7 schválen návrh, kdy po dokončení privatizace bude MČ Praha 7 dále vlastnit a spravovat bytový a nebytový fond, včetně domů na adrese U Smaltovny 22A, U Smaltovny 22AA, U Smaltovny 22B, U Smaltovny 22C, U Smaltovny 22D, U Smaltovny 22E, U Smaltovny 22F, U Smaltovny 22G, U Smaltovny 22H, U Smaltovny 22HH.

 

S pozdravem Z. Vejsadová

OPR

Otázka: Čištění ulic a omezení (Jiří Trnka 24.4.2008 9:33)
Dobrý den paní Vitásková, před časem jsem se ptal na zákazy stání ve Veverkově ulici, s platností od 10.3.2008. V odpovědi jsem zaregistroval, že toto omezení má být platné do 31.3.2008, což jsem si následně mohl ověřit pouze na jedné ze značek, která měla na zadní straně zažloutlý list papíru upřesňující platnost. Dnes je 24.4. a tyto značky z ulice ještě nebyly odstraněny, naopak, přibyly mezi ně další, zakazující stání 24.4. od 7 do 14 hodin z důvodu čištění ulic. Bohužel v záplavě zákazových značek, kdy na 15 metrech jsou snad 3 vedle sebe, jsme tu novou přehlédli (a jak jsem mohl vidět, nejen my) a automobil nám byl odtažen. Kde je tedy chyba, že staré značky nikdo neuklidil? Nebo jsem pochopil špatně něco já a ono omezení od 10.3. je pořád platné?
Odpověď: (Vitásková Miloslava 25.4.2008 6:47)
Vážený pane Trnko,
značky jsou platné až téměř do konce srpna, protože po výkopech vody a kanalizace bude provedena rekonstrukce celé komunikace. Investor se bude snažit zkrátit termín, ale zatím to je takto. Jestliže přetrvaly na rubu značek chybné informace omlouváme se a kolegyně zajistí nápravu. Značky neustále přemísťují občané, kteří chtějí parkovat, takže máte pravdu, je zde na jednom místě hodně značek. Přesné rozmístění značek bude opět vyžadováno, ale vydrží tak půl dne.
Hezký víkend Milena Vitásková
Otázka: Řezáčovo náměstí (LK 24.4.2008 8:30)
Proč je Řezáčovo náměstí rekonstruováno tak nevkusně? Proč tam není zeleň? Nezajímají mě výsledky nejrůznějších jednání, studií, plánovacích víkendů, apod. Žádám Vás o informaci, proč se ÚMČ P7 rázně a zásadně nezasadil o to, aby Řezáčovo náměstí bylo i po rekonstrukci ZELENÉ a ne ŠEDIVÉ?
Odpověď: (Horská Hana 29.4.2008 11:26)

Dobrý den,

Řezáčovo náměstí samozřejmě zcela bez zeleně není a ani nebude. Pouze se nejedná o park, ale o upravený městský prostor, který by měl sloužit k příjemnému posezení a setkávání obyvatel. Jsem přesvědčena, že i tento druh úprav má svůj smysl a svou atraktivitu. Chápu ovšem, že jsou na rekonstrukci různé názory. Někomu se vzhled líbí, někomu naopak. Tak je to ostatně i s jinými věcmi.  Přeji hezký den. H. Horská ved. OŽP

 

Otázka: Ústavní stížnost (LK 24.4.2008 8:20)
Dobrý den, nevíte náhodou jak to vypadá se stížností na ZPS, kterou podala ČSSD k Ústavnímu soudu?
Odpověď: (Vokuš Martin 30.4.2008 14:06)

Vážený pane LK,

 k tomuto tématu v současnosti nemáme asi nijak zvlášť podrobnější informace než Vy. Pokud vím, tak koncem března podali poslanci ČSSD žádost na Ústavní soud, jejímž předmětem je zrušení ZPS v Praze.  V této chvíli nelze předjímat, za jak dlouho soud v této věci rozhodne. Pokud by žádost zamítl jako neodůvodněnou, mohlo by být rozhodnuto za pár týdnů, jinak se detailní prošetřování této věci může protáhnout i řádově na roky.

 S pozdravem

 Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7

Otázka: (Pavel Toman 23.4.2008 18:31)
Děkuji za předchozí odpověď, která mne příliš nepotěšila! Ještě bych se rád zeptal má li někdo přehled kolik je na Praze 7 parkovacích míst pro rezidenty a kolik bylo vydáno parkovacích karet? Neuvažujete o tom, že by se mohly prodávat místa na vyhražené parkování na RZ vozu třeba za 3000 ?? Děkuji
Odpověď: (Vitásková Miloslava 25.4.2008 6:38)
Dobrý den, pane Tomane,
k dnešnímu dni bylo vydáno 10527 karet (abonenti a residenti) a parkovacích míst na komunikaci je 7865, celkem však 15 tisíc. Zóna,  mimo výjimky stanovené hl.m. Prahou, vyhrazená stání nezná.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: úprava (Smrčina 23.4.2008 10:45)
Od Velikonoc probíhá úprava jižní části Strossmayerova náměstí. ( mezi ulicemi Janovského a DP) od 15.4. je vše hotovo, ale nikdo z firmy DAP neuklidil zábrany. Kdy se částečně  zlepší neutětěšená situace parkování v ulici Janovského mezi Strossmyerovém nám. aulicí na ovčinách? 
Odpověď: (Radek Pohl 23.4.2008 16:57)

Dobrý den, pane Smrčino, akce je hotová, ale ještě se musí čekat na vhodné počasí k vyznačení vodorovného značení, které se v těchto deštivých dnech nedá realizovat.

Hezký den Milena Vitásková, ved. Odboru dopravy

 

Veškeré dotazy ohledně situace v dopravě, parkování, zón placeného stání či odtahů vkládejte do sekce „Doprava a parkování“! Děkuji. Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: Proč ??? (Pavel Toman 23.4.2008 7:32)
Vážená paní Vitásková, v prvních dnech po zavedení ZPS jsem se zaradoval protože najednou bylo v ulicích spousta místa k zaparkování a řekl si že to přece jen bude k něčemu dobré. Nyní přemýšlím zda lidé kteří pracují na odboru dopravy mají hlavu k tomu k čemu je určená. Velmi by mne zajímalo proč jsou téměř všechny akce plánovány na duben. proč platíme parkovací karty když už opět není pomalu kde zaparkovat??? Jedná se mi především o oblast Letné, uzavřená Kostelní ulice, zábory v Kamenické, Dobrovské, nyní přibude ještě další zábor na Milady Horákové a do toho blokové čištění ulic. Nezdá se Vám že je toho opravdu trochu moc?? Nemohli se některé akce dělat v době prázdnin kdy je Praha téměř vylidněná ??
Odpověď: (Vitásková Miloslava 23.4.2008 10:10)
Dobrý den, pane Tomane,
vše souvisí se vším. Magistrát povolil výkopy pro městský okruh a současně přikázal Dopravním podnikům opravit panely a postavit nové sloupy na tř. Milady Horákové, protože panely jsou v desolátním stavu a bude zde vedena náhradní doprava MHD-tram po celou dobu stavby městského okruhu, tedy do doby 2010-11. Pokračování rekonstrukce ulice Kostelní je z roku 2007 a pokračuje od začátku března 2008, přesáhne však i letní prázdniny, protože se jedná u kanalizace o důlní stavbu.  Sítě jsou staré a zanedbané. Jestliže chceme zlepšit vzhled obvodu a také větší komfort občanů, jsou výkopy nezbytné.
 
Čištění, které do toho je, je na základě stížností občanů na prach ze staveb a hlavně na vyčištění nánosů  po zimě. Čištění je vždy otázka 1 dne a pro tento den jsme zajistili bezplatné parkování na Letenské pláni. Musíte si však přijít na odbor dopravy alespoň den předem pro povolení parkování.
 
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: zlute cary v modre zone a "sednuti" zony (Jan Suchanek 23.4.2008 0:20)
ZPS si nam veru "sedla". Dnes vecer jsem spolu s nekolika dalsimi zoufalci krouzil 20 minut po Letne a cihal na to, az nekdo vyjede. Dockal jsem se v zelene zone. Dal jsem si ti praci a prohledl auta parkujici v ulici Nad kralovskou oborou od Jana Zajice po Oveneckou. Nasel jsem 3 bez karty (o pseudo-invalidech nemluve). Privolana MP prohlasila, ze jedno z uto neodtahmou, protoze ho nezvednou (SsangYong - REXTON). Dobra inspirace pro nakup vozu!
Mist je tedy zase zalostne malo jako pred spustenim ZPS. Navic se v posledni dobe objevilo vyznamne mnoho zlutych car zakazujicich parkovani. Na mnoha "zlutych" mistech je mozne parkovat bez toho, aby byla ohrozena bezpecnost aut i lidi. A to i na mistech, kde to bylo drive prinejmensim tolerovano. Kdo a na zaklade jakych podkladu o vyznaceni rozhodl? Mohu dodat podrobnou fotodokumentaci, namatkou uvedu Oveneckou a U akademie s prislusnymi pricnymi ulicemi.
Dekuji, JS
Odpověď: (Vitásková Miloslava 23.4.2008 9:46)
Dobrý den, pane Suchánku,
vyjádření strážníka je nesprávné, protože městská policie má odtahovou soupravu i na nákladní auto. Projekt zóny je na odboru dopravy k nahlédnutí. Projekt předložil správce zóny dle pravidel zóny a schválil odbor dopravy a Policie ČR SHMP DI.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Možnost grilování a sezení ve Stromovce (Hynek Hruška 22.4.2008 21:31)

Dobrý den,

rád bych se zeptl zda je nějak vyhláškou či návštěvním řádem upravena možnost grilování a posezení ve Stromovce.

Zajímalo bymne zdakdyž si tam s kamarády vezmeme gril a židličky na trávník je to v pořádku nebo zda tím porušujeme nějaký předpis.

Děkuji.

Odpověď: (Horská Hana 30.4.2008 13:26)

Dobrý den, pobyt ve veřejné zeleni upravuje vyhláška hl.m. Prahy o ochraně veřejné zeleně. Královská obora ( Stromovka ) je chráněná i jako přírodní památka. O možnosti využít tento park k posezení na trávníku a ke grilování se informujte na odboru ochrany prostředí magistrátu hlavního města Prahy, který má park ve správě  a jako orgán státní správy upravuje využití přírodní památky. Email – tomas.muller@cytyofprague.cz. Níže uvádím znění vyhlášky. Přeji hezký den  H.Horská Ved. OŽP

Právní předpis hl. m. Prahy
    č.6/2001

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně

 

  Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 3. 2001 vydat podle § 44 odst.3 písm.c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku :

§ 1

 Tato vyhláška se vztahuje na pozemky evidované v katastru jako zeleň 1) , zeleň v zástavbě 2) nebo ostatní veřejná zeleň 3) (dále jen „veřejná zeleň“), včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících.

 § 2

Ve veřejné zeleni je zakázáno:

a)  používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi a parkovat na ni ,    tento zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla4) ,

b)  vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech,

c)  vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit  vstupovat na ně volně pobíhajícím psům,

d)  poškozovat  a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení,

e) odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

§ 3

    (1) Dále je ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze č.1, zakázáno :

a)   jezdit na kolech,

b)  jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích    s výjimkou vozíků zdravotně postižených,

c)  jezdit na zvířatech,

d)  vstupovat na trávníky,

e)   stanovat a nocovat,

f)  rozdělávat a udržovat otevřené ohně,

g)  nechat volně pobíhat psy,

h)  bruslit,

i)  lyžovat,  sáňkovat a jezdit na snowboardech,

j)  koupat se ve vodních nádržích,

k)  pořádat propagační, reklamní  a jiné akce.

 (2) V ostatní veřejné zeleni je zakázáno :

a)  jezdit na zvířatech,

b)  stanovat a nocovat,

c)  rozdělávat a udržovat otevřené ohně,

d)  nechat volně pobíhat psy.

 (3)Vlastník veřejné zeleně může povolit výjimku ze zákazů uvedených v § 2 písm. a) a § 3 odst.1 a 2. Výjimky ze zákazů uvedených v § 3 odst.1 písm. a) až j)   se vyznačují ve  veřejné zeleni grafickými značkami uvedenými v příloze č.2 této vyhlášky.

  (4) Zákazy uvedené v § 2 písm. a), v § 3 odst.1 písm. a), c), d), a g) a v § 3 odst.2 písm. a) a d) se nevztahují na  Policii České republiky, Městskou policii hlavního města Prahy, Hasičský záchranný sbor České republiky a zdravotnickou záchrannou službu při výkonu služby. Zákazy uvedené v § 2 písm. a) a b), v § 3 odst. 1 písm. d) a f) se nevztahují na osoby  pověřené vlastníkem  údržbou veřejné zeleně. Zákaz uvedený v § 3 odst.1 písm.b) se nevztahuje na děti do 10 let.

§ 4

 (1) Ve veřejné zeleni může vlastník zřizovat informační a orientační systém. Grafické značky k označení

    některých činností a informací jsou uvedeny v příloze č.3.

 (2) Vlastník veřejné zeleně, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze č. 1, je povinen vyznačit v 

    této veřejné zeleni údaj o fyzické nebo právnické osobě, která provádí správu této veřejné zeleně. Údaj

    může být součástí informačního a orientačního systému podle odstavce 1.

§ 5

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných  předpisů.5

 § 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2001.

 

Ing. Jan  K a s l

primátor hl.m. Prahy

  

Ing. Petr  Š v e c

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

Otázka: kruhový objezd (stumpf 22.4.2008 16:36)

Dobrý den,

jak jsem si všiml, na křižovatce ulic U Průhonu-Jankovcova-U Uranie nyní vzniká kruhový objezd, následkem čehož ovšem zaniklo odhadem 10 až 15 parkovacích stání. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě stále přetrvává nedostatek parkovacích míst se chci zeptat, zda tato stání budou někde nahrazena.

s pozdravem

L.Štumpf

Odpověď: (Vitásková Miloslava 23.4.2008 9:38)
Dobrý den,
výstavba kruhového objezdu nepočítá s náhradním parkováním, neboť komunikace Jankovcova v úseku od ulice  U Uranie k Přístavní není vytížena parkováním. Dopravně nevhodná lokalita bude mít kvalitní řešení.
Hezký den Milena VitáskováCopyright © 2012 Městská část Praha 7