Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: místa pro zásobování (Marie Holá 10.4.2008 12:12)

Vážená paní Vitásková, minulý týden jsem potkala v naší ulici příslušníka MP, tak jsem mu ukázala názorně, jak stání pro zásobování ve Veverkově ul. zneužívá osobním vozem řezník a tím pádem skutečné zásobování stojí uprostřed chodníku a průchod ke stanici tramvaji mezi autem a knihkupectvím je cca 1 metr. Onen přslušník pravil, že mu pouze může dát za stěrač "lísteček" a pokud se onen pán dostaví na služebnu, tak zaplatí pokutu. To je snad trochu málo. Tento pan řezník má zásobovací místo přímo před svým obchodem (Milady Horákové 6), ovšem tam uprostřed chodníku by těžko mohl stát celý den, protože by byl příliš na očích. Zákazy zastavení ve Veverkově ulici z důvodu objízdné trasy za uzavřenou Kostelní nemají opět smysl. Na základě Vašeho minulého zákroku byly instalovány značky ukončující tento zákaz, takže skutečně byly uzavřeny pro parkování pouze hranice křižovatky Veverkova X Vinařská. Pak ovšem zase někdo konec zákazu odvezl, takže zákaz opět platí po celém pravém chodníku, což je zcela nesmyslné. Ted je pro nějakou opravu rozkopaná část křižovatky u školy v Letohradské ulici, ve Fr. Křížka žádná omezení na parkování nejsou a doprava funguje. Minulý týden i přes zaparkovaná auta ve Veverkově ulici po obou stranách projeli zcela bezproblémů hasiči se svými obrovskými vozy. Takže by mě opravdu zajímalo, kdy konečně budou značky rozmístěny tak, aby to odpovídalo potřebám dopravy a zbytečně nebyla rušena místa pro rezidenty. Děkuji.

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 11.4.2008 6:56)
Dobrý den, paní Holá,
kolegyně paní Mikyšková projednala umístění značení dle projektu s realizátorem stavby, který musí situaci napravit. Výkopy v Letohradské jsou z důvodu havárie plynu. Kauzu "řezníka" jsem včera projednávala osobně s Městskou policií a pan ředitel přislíbil maximální pomoc v řešení. Rozmístění značek ve Veverkové a Vinařská půjde dnes zkontrolovat kolegyně pí Kratochvílová. Pokud stále budou rozmístěné chybně, předvoláme firmu na správní řízení.
Hezký víkend Milena Vitásková
Otázka: (Tinka 10.4.2008 10:21)
Chybí mi tady obecné téma pro nezařaditelné otázky ke zde vybraným tématům. Např. ke službám na radnici. Navštívil jsem Czech Point. Chyběla mi tam vyvěšená informace, co CP poskytuje. Dále mě překvapila cena, která je stanovena na maximálních mezích, takže takový výpis z KN, konkrétně 4-stránkový, přijde na 250 Kč. Tyto ceny jsou přitom maximální - proč se radnice snaží na této službě ždímat občany až na doraz? Dále, u výpisu z KN se uvádí, co má občan doložit - je tam list vlastnictví. Mnohem bližší je ale znalost nemovitosti (bytu) spíše podle popisného čísla, číslo LV už není tak běžně dostupné. Dále, často se dělají cavyky s ochranou osobních údajů, ale na výpisu z KN máte možnost získat třeba majitele bytových jednotek včetně rodných čísel. Je to v pořádku? Přitom k získání výpisu nepotřebujete dokonce předložit ani žádný doklad. Prosím ale věcné odpovědi, děkuji.
Odpověď: (Jeřábková Daniela 14.4.2008 11:20)

Informace o projektu Czech POINT jsou uvedeny na webových stránkách MČ Praha 7 a jsou volně dostupné formou tiskových materiálů a to v informační kanceláři, na pracovišti Czech POINTu a na informačních centrech. Samozřejmě, že občany o tomto projektu informují i všichni pracovníci odboru informační centrum.

Cena výpisu z veřejného informačního systému je upravena zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech.

Pro prezentaci Czech POINTu jsme vycházeli z doporučení Ministerstva vnitra, které se snaží o jednotnost prezentace tohoto projektu. Proto uvádíme, že pro výpis z KN je třeba znát název katastrálního území a číslo listu vlastnictví. Při dodržení těchto podmínek je výpis z KN velice rychle vygenerován. Systém umožňuje také vyhledávání podle seznamu nemovitostí, kde je ale další podmínkou buď seznam parcel, nebo seznam budov či seznam jednotek a samozřejmě katastrální území. Snahou pracovníků Czech POINT je vyhovět i občanům, kteří list vlastnictví nevědí.

To, že je na výpisech z KN uveden majitel bytových jednotek a dokonce i rodná čísla je pravda, ale s tím nic neuděláme. My pouze převádíme  výpis z veřejného informačního systému do papírové podoby.

Ing. Daniela Jeřábková, vedoucí OIC

Otázka: Holešovický trojúhelník (spartaman 10.4.2008 8:42)
Dobrý den, paní Vitásková, odpoví mi někdo na můj dotaz týkající se výstavby tzv. Holešovického trojúhelníku (Veletržní-Duk.hrdinů-Strojnická) a řešení parkování v souvislosti s touto "jistě potřebnou" stavbou?
Odpověď: (Vitásková Miloslava 11.4.2008 6:44)
Dobrý den, spartamane,
omlouvám se, zapomněla jsem vložit odpověď. Administrátor ji obdržel, Vy ne. Při výstavbě jsme požadovali navýšení počtu parkovacích stání nad rámec vyhlášky, ale nebylo odboru dopravy vyhověno. V každém případě mají vše dle vyhlášky 26/1999 Sb. ve znění p.p., a tak by nemělo dojít k tomu, že by návštěvníci neměli kde parkovat. K projektu se po dopravní stránce vyjadřuje odbor dopravy MHMP, protože z obou stran (Veletržní i Strojnická), jsou komunikace I. třídy. Možná, že mi kolega pan ing. Stránský z odboru rozvoje dá nějaké bližší informace, které pak uveřejním.
Ještě jednou se omlouvám a přeji hezký víkend. Milena Vitásková
Odpověď: (Vitásková Miloslava 14.4.2008 11:39)

Dobrý den, předávám vyjádření pana Ing. Choura, vedoucího odboru výstavby. Hezký den Milena Vitásková

TEXT:

Dobrý den!

Současný stav v přípravě „Holešovického trojúhelníku“ je takový, že v průběhu tohoto týdne proběhne místní šetření pro řízení o povolení k odstranění stávající stavby. Po řádném vydání tohoto povolení k odstranění a po nabytí jeho právní moci proběhne stavební řízení a v něm budou zohledněny všechny připomínky jak orgánů hájících veřejné zájmy ( tedy včetně hygienika, životního prostředí atd.), tak účastníků řízení. Pokud nedojde k odvoláním a pokud bude dokumentace pro stavební povolení bez závad a pokud všechny potřebné doklady budou souhlasné, tak lze předpokládat zahájení vlastní výstavby v průběhu přibližně tří až šesti měsíců. K další části příspěvku sděluji, že podle údajů vyplývajících z dokumentace pro umístění stavby, je uvažováno ve stavbě s celkem 500 místy pro parkování, z toho 25 se předpokládá bezbariérových.

Ing. Jiří C h o u r, vedoucí OVT

Otázka: (Tinka 10.4.2008 0:23)

Dobrý den pane Vokuši,
copak mi odpovíte teď na dotaz, proč se mi při pokusu otevřít elektronickou verzi Hobuletu vysmívá ?:
Server Default page
If you see this page it means:
1. hosting for this domain is not configured
or
2. there's no such domain registered in Plesk

Odpověď: (Vokuš Martin 15.4.2008 10:03)

Vážený pane Tinko,

bohužel Vám nemohu odpovědět nic jiného, nežli to, co jsem uváděl již minule. Na základě vyjádření redakce Hobuletu přetrvávající potíže stránek www.hobulet.cz jsou způsobeny probíhající změnou serveru. Výpadky by dle mých informací měly trvat nejdéle do poloviny příštího týdne.

S pozdravem

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7

Otázka: Opakované otřesy domu Schnirchova 8 (Barbora Otto 9.4.2008 21:30)

Pěkný den, /nevím, jestli jsem ve správné kolonce Bezpečnost a pořádek /

ráda bych se zeptala, co způsobuje otřesy domu Schnirchova 8? Otřesy se opakují takřka prvidelně, večer od cca 19,30 do 22,00 (Nyní je 21,25 a dům se stále třese), víkendy nevyjímaje. Trvá to již cca 14 dní. Je to velmi nepříjemné, otřesy se navíc stupňují na intenzitě a trvají stále déle. Rovněž by mě zajímalo, jak dlouho to bude ještě trvat.

Děkuji.Barbora Otto

Odpověď: (Chour Jiří 14.4.2008 11:13)

Stavební úřad Praha 7 nepovoloval v dotčené oblasti okolo Schnirchovy ulice 8 žádné práce, které by mohly způsobit popisované problémy.

O původu zmíněných potíží nemáme žádné informace. Doporučujeme obrátit se na hygienika, aby provedl měření hluku a vibrací, zda nepřekračují povolené limity.

Ing. Jiří  C h o u r, vedoucí OVT

Otázka: Kostelní ulice - vozovka, chodníky (Markéta Vančurová 9.4.2008 13:59)
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda na stavební práce (vodovody, kanalizace) právě probíhající ve středním úseku Kostelní ulice bude navazovat úprava vozovky a chodníků a můžeme se tedy těšit na stejné zlepšení jako tomu už je v dolní části zmiňované ulice.
Děkuji.
S pozdravem
Markéta Vančurová
Odpověď: (Vitásková Miloslava 9.4.2008 17:55)

Vážená paní Vančurová,

Váš dotaz směřuje na odbor dopravy. Po konzultaci mohu sdělit, že po výkopech vody, kanalizace a dalších poduličních sítí budou kryty chodníků v ulici Kostelní  z pražské mozaiky a vozovka s novým asfaltovým  krytem tak, jako ve spodní, Vámi zmiňované části. Dojde i k úpravě přechodu pro chodce do parku u ulice U Letenského sadu , který bude realizována u bytové zástavby. V současné době je přechod   nevyhovující, neboť přiléhá k uzavřenému chodníku přilehlému k Národnímu technickému muzeu. Odbor dopravy děkuje za trpělivost spojenou se současnými výkopy.

Hezký den Miloslava Vitásková

Otázka: prenosna parkovaci karta? (Jan Hejl 8.4.2008 23:39)
Dobry den,
ikdyz mam trvaly pobyt hlasen na Praze 7, patrim k vetsine, ktere modre parkovaci zony uskodily. Z pracovnich duvodu musim sluzebni vozy stridat. Pri poslednim pokutovani od Mestske policie za stani na miste mimo modre zony(ale udajne "na zeleni", kde to vsek minulych 10 let, pred zavedenim zon, nikdy nikomu nevadilo), mi straznik poradil, ze se mam na odboru dopravy zeptat na "prenosnou parkovaci kartu", pry by to muj problem resilo. Ptam se tedy touto cestou, existuje neco takoveho? Pokud ne, budete se snazit, po pulrocnim vyhodnoceni systemu parkovacich zon, o nejakou napravu?
Odpověď: (Vitásková Miloslava 9.4.2008 7:40)
Dobrý den, pane Hejle,
přenosná parkovací karta existuje, ale je za 30 tis. Kč a pokud Vám ji zaměstnavatel pro výkon Vašeho povolání v místě bydliště koupí, není to problém. V tomto směru se nechystá žádná úprava, nebo spíše o žádné navrhované úpravě nevíme.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: ZPS-zásobování (Milan Znamenáček 8.4.2008 22:05)
Dobrý den,přivítal jsem zřízení parkovacích míst pro zásobování.Bohužel,tato místa jsou obsazena vozidly s parkovací kartou a to po dobu delší než 15min./prostě tam zaparkují na celý den/. Kdo a jak bude kontrolovat tato místa? Městský strážník mi dnes řekl,že by tam musel stát čtvrt hodiny a na to nemá čas. Že si může zapsat čísla aut a obejít rajon a vrátit se za půl hodiny,ale auta kt. tam stojí stejně nemůže odtáhnout,protože řidič bude tvrdit,že mezi tím odjel a znovu zaparkoval. Já osobně bych těmto řidičům dával za stěrač předvolání,myslím,že nikomu by se nechtělo jít 3krát v týdnu na policii vysvětlovat jak parkuji,byť by to bylo bez pokuty.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 9.4.2008 7:34)
Dobrý den, pane Znamenáčku,
předávám k přímému vyřízení Vaši připomínku městské policii. Pan ředitel sjedná nápravu a pořádek, protože máte pravdu, že zásobovací místa musí být pro všechny občany a tudíž po 15 minutách volná.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: parkování na chodníku - Šternberkova (Tomáš Diblík 8.4.2008 18:06)
Dobrý den,
v částech ulice Šternberkova bylo před časem zavedeno parkování šikmo na chodník. Parkující vozy zde nerespektují vymezený prostor a zasahují nepřiměřeně do prostoru chodníku. Byl bych rád, kdyby tyto úseky byly osazeny sloupky, nebo zábradlím pevně oddělujícím prostor pro parkování a prostor pro pěší. Výhodou by nebyl jen volný průchod po chodníku, ale v takto vymezeném prostoru by následně bylo (doufám) možné provádět i strojové čištění, které nyní zoufale chybí.
Prosím o stanovisko P-7 k zábradlí i k čištění.
Díky
Tomáš Diblík
Odpověď: (Vitásková Miloslava 9.4.2008 7:30)
Dobrý den, pane Diblíku,
se zábradlím to bude velmi svízelné, protože Technická správa komunikací nedostala na rok 2008 žádné finanční prostředky, ale pokusíme se získat souhlas alespoň s vodorovným bílým značením. Máme jednání příští týden s vedoucím p. Buriánem, protože nemůže realizovat ani to, co již má u sebe odsouhlasené. Přesto to kolega Síbek připraví pro policii.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Opakované parkování bez PK ( 8.4.2008 11:41)
Tak ZPS si zjevně sedla. Policajti svými soukromými vozy bez jakýchkoliv problémů dojíždějí do práce bez PK a parkují v ZPS, většinou navíc i v křižovatce.
Opakovaně tak zákon porušuje vůz Toyota Yaris 5S7 8018.

Ovšem totální expert je policista, který vlastní "vytuněnou" černou Hondu. Přijede do křižovatky (jezdí mimochodem bez přední značky) sáhne do kapsy, strčí za stěrač růžový lístek tak, aby to vypadalo, že ho MPíci pokutovali a spokojeně odejde sloužit lidu. Po skončení směny se vrátí k autu, lístek si schová pro příští zájezd do ZPS a odfrčí(RZ 5A3 966). Jsem nadšen, že tihle lidé mají na starost dohlížení nad dodržováním zákonů a že je platíme z daní.
Pokud oznámíte jejich vozy MP (opakovaná zkušenost), tak hlídka sice dorazí, nicméně na místě se pouze rozhlédne a opět zmizí, aniž by cokoliv udělala. Zjevně zde panuje dohoda policajt policajtovi soudruhem.

Před spuštěním ZPS jsem se tu několikrát dotazoval, zda budou policajti také povinni dodržovat ZPS. Padly tu stohy slibů o tom, že zákon bude platit pro všechny. Není tomu tak, prostě policajt je nadobčan a zákony pro něj neplatí, vše pod záštitou dalších policajtů, tentokrát městských.

Byly tedy sliby plané a na policajty se ZPS nevztahuje? Nebo s tím něco uděláte?
Odpověď: (Radek Pohl 16.4.2008 17:56)

Dobrý den, Vaše připomínka byla předaná k vyřízení jak na vedení PČR, tak městské policii a očekáváme jejich vyjádření, včetně sdělení, zda tato vozidla patří jejich zaměstnancům.

Hezký den Milena Vitásková, ved. Odboru dopravy

 

Veškeré dotazy ohledně situace v dopravě, parkování, zón placeného stání či odtahů vkládejte do sekce „Doprava a parkování“! Děkuji. Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: Protiprávní postup Správy Služeb znovu (osvold 8.4.2008 11:28)
Na můj dotaz ohledně protiprávního jednání SS jsem obdržel od pana Pohla následující odpověď:

TEXT Správy služeb MP:

Účtování odtahů motorových vozidel se řídí Právním předpisem hl.m. Prahy č. 13/2001 ze dne 19. 6. 2001, kde je stanovena cena za jeden nucený odtah osobního automobilu v částce 1300,- Kč.

Každý, kdo je schopen chápat psaný text si po přečtení výše zmíněné vyhlášky uvědomí, že nepodepsaný autor této odpovědi sprostě lže. Nic takového toiž vyhláška neobsahuje. Protže ovšem SS kašle na zákony a vidí ve vyhlášce něco co tam není, dochází tu k plošnému porušování zákona. Proto opakuji svůj dotaz a už předem uvádím, že bych rád odpověď ne od paní Vitáskové, ale od něko z volených zástupců.


Zajímalo by mne, zda je úřadu známo, že Správa Služeb MP hlavního města Prahy (dále jen SS) v tomto ohledu (tedy v oblasti účtování nucených odtahů) hrubým způsobem porušuje zákon. Pokud to známo je, jakým způsobem Úřad městské části přispěje k tomu, aby zákon nebyl porušová a aby v některých případech nebyli občané ze strany SS okrádáni?
Odpověď: (Vitásková Miloslava 16.4.2008 15:23)


 
Vážený pane Osvolde,
oddělení (cenové oddělení, odboru daní, poplatků a cen MHMP), jako cenový orgán hl. m. Prahy  a  je zpracovatelem nařízení o maximálních cenách všeho druhu, t.j. i oblasti nucených odtahů. 

Hlavní město Praha jako vlastník místních komunikací je oprávněno stanovit maximální cenu za nucené odtahy osobních vozidel a této možnosti, vzhledem k neutěšené dopravní situaci v hl. m. Praze a všeobecné nekázni řidičů využilo.Dosud platné nařízení č. 13/2001 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách nucených odtahů osobních vozidel ...., skutečně uvádí ceny za různé typy nucených odtahů jako ceny maximální, čímž je dle platných právních předpisů (zejména zákona č. 526/1990 Sb., o cenách) myšlena možnost účtovat při poskytnutí dané služby ceny nižší nebo maximální, ale v žádném případě ne vyšší než maximální stanovené.

 
Výkon nucených odtahů realizuje pro hl. m. Prahu výhradně Správa služeb Městské policie (dále jen SSMP). Je na této organizaci, resp. na rozhodnutí představitelů hl. m. Prahy jakou cenu, ve stanoveném rozpětí,  bude za danou "službu" účtovat.
Z povahy věci je zřejmé, že výkon odtahové služby nelze zužovat na pouhý význam slova "odtah", tedy na přemístění z bodu A do bodu B. Výkon odtahové služby je nutno vnímat jako komplex činností, neboť vozidla se neodtahují, ale nakládají, přepravují, skládají a uskladňují. Dobu trvání výkonu odtahu je třeba považovat celou dobu, po kterou trvá omezení dispozičního práva uživatele vozidla. Po celou dobu musí oprávněný subjekt, vlastník komunikace nebo osoba smluvně zavázaná, o vozidlo pečovat. Je tedy zřejmé, že maximální cena musí zahrnovat všechny související výkony, které jsou vyvolány postupem dle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ujetá vzdálenost je pouze jednou z dílčích položek celého výkonu a protože nelze předem stanovit o jakou vzdálenost se bude jednat (je snahou vozidlo umístit na nejbližší parkoviště SSMP, ale samozřejmou podmínkou je jeho aktuální kapacita) je v kalkulaci ujetá vzdálenost zahrnuta průměrnou délkou. Na území hl. m. Prahy je nucený odtah vozidla účtován všem vlastníkům odtažených vozidel stejnou částkou.
Kalkulace maximální ceny vychází, v souladu s cenovými předpisy, pouze z ekonomicky oprávněných nákladů provozovatele.
 
Postup SSMP při účtování ceny za nucený odtah nelze v žádném případě vyhodnotit jako hrubé porušení zákona a ani nazvat okrádáním občanů.
Nelze opomenout, že podnětem k nucenému odtahu vozidla je vždy porušení povinnosti vlastníkem vozidla, např. nerespektování dopravního značení.
 
S úctou Josef Neuberg
Otázka: Nová Praha 7 - sdružení (Vojtěch Tloušť 8.4.2008 9:47)
Dobrý den, v posledním čísle Hobuletu jsem četl, že vzniklo sdružení (Městskou části byla zřízena organizace) "Nová Praha 7", jejíž členy je MČ P7, občané a 7 developerských společností. Rád bych se stal členem této organizace jako zástupce občanů a prosím o informace, jakým způsobem je toto možné. Děkuji, Vojtěch Tloušť
Odpověď: (Vokuš Martin 15.4.2008 10:04)

Vážený pane Tloušti,

předně bych rád uvedl na pravou míru, že sdružení Nová Praha 7 nezaložila Městská část Praha 7. Jedná se o iniciativu soukromých developerských a investičních společností, které působí či se chystají působit na území Prahy 7. Tyto společnosti projevily snahu postupovat v otázce rozvoje sedmého pražského obvodu koordinovaně a na základě komunikace jak se zástupci státní správy a samosprávy, tak se širokou veřejností. V únoru tohoto roku schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 7 přistoupení radnice sedmé městské části k tomuto projektu. Občané dle mých informací nemohou do sdružení přímo vstoupit. Zapojení široké veřejnosti by mělo spočívat v pořádání různých veřejných diskusí, konferencí a setkání, kde se občané budou moci vyjádřit k připravovaným projektům a aktivně tak ovlivnit přeměnu městské části, v níž žijí.

S pozdravem

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7    

Otázka: věcná břemena (Martin Vaněk 8.4.2008 9:36)

Dobrý den,
zájimalo by mě kam směřovat dotazy ohledně privatizace bytového fondu P7, respektive proč byla tato problematika vyjmuta? Také bych se rád zeptal jestli za první 3 měsíce nového roku došlo k nějakému posunu ve zřizovaní věcných břemen nebo je stále vše při starém?

Děkuji Martin Vaněk
Praha7

 

 

Odpověď: (Vokuš Martin 9.4.2008 8:29)

Vážený pane Vaňku,

 záležitosti ohledně privatizace z rubriky „Otázky a odpovědi“ vyjmuty nebyly, pouze došlo k zobecnění zaměření tématických oblastí. Otázky vztahující se k privatizaci tak můžete vkládat přímo sem do sekce „Správa majetku“. Zřizování věcných břemen se průběžně řeší, nejlepší by bylo, kdybyste uvedl, jaký dům Vás konkrétně zajímá.

 S pozdravem

 Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7

Odpověď: (Špiclová Jaroslava 9.4.2008 13:59)

Vážený pane Vaňku,

Ve věci zřizování věcných břemen ke stavbám a pozemkům ve vnitrobloku sděluji následující:

Nemovitosti přístupné domy Schnirchova 33 a Heřmanova 43 a Heřmanova 45, jejich převod na společnost Sedmá ubytovací s.r.o., byly schváleny MHMP, v současné době se zpracovává znění smluv o převodu tohoto majetku včetně návrhu na zřízení věcných břemen.

Nemovitosti přístupné domy Osadní 38, Milady Horákové 9, Fr. Křížka 38, Ortenovo nám. 12 a Dělnická 44 byly předány k projednání na MHMP v lednu 2008 se všemi potřebnými doklady.

Nemovitosti přístupné domem Ortenovo nám. 24 budou předány se všemi doklady na MHMP v příštím týdnu.

S úctou Jaroslava Špiclová, vedoucí Odboru majetku

Otázka: Máte to tu príma, takový rodinný. (Jiří Stejskal 8.4.2008 1:28)
Poptávám ,jestli už odpověděl tem p. ředitel MP, skrzevá odtahy v okolí Strossmayerova náměstí, kde je všem skutečně jedno, jestli máte kartu, či ne? Asi má s těmi odtahy jinde hodně práce, nebo neumí číst.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 8.4.2008 8:55)
Dobrý den, pane Stejskale,
nechtěla jsem to opět jen předávat, proto jsem zavolala panu řediteli a právě dnes mají v rozpisu kontrolu kolem Strossmayerova nám.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: (Romana Holubová 7.4.2008 23:31)
Dobrý večer, dnes jsem se v novinách 24hodin dočetla informaci kterou "prozradil mluvčí sedmičky Martin Vokuš" , že "v polovině dubna (15.4.) spustíme parkovací automaty..." Na stránkách Městské části je však uveden termín 1.5.2008. Který termín skutečně platí? Díky za odpověď.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 8.4.2008 8:50)
Dobrý den, paní Holubová,
dnes je v Radě MČ P7 materiál na urychlení spuštění zóny placeného stání dne 15.4.2008. Jakmile obdržím výsledek, hned bude umístěn na webu. Tiskový mluvčí má oficiální názor vedení městské části z porad, proto je "rychlejší".
Hezký den Milena VitáskováCopyright © 2012 Městská část Praha 7