Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: (Prinz 15.5.2008 9:43)

Dobrý den,
chtěl bych opět požádat o vyjádření k situaci ve Veletržní 39. Proč katastr vrátil žádost o vklad staveb ve vnitrobloku? A jaký bude další postup?

Děkuji
Prinz

Odpověď: (Špiclová Jaroslava 16.5.2008 9:58)

Vážený pane,

 Katastrální úřad obdržel podání k opravě zápisu v KN , předložené podklady dokládají vlastnictví budov, které leží na pozemku uvedených parcel jejichž využití je v KN uvedeno jako společný dvůr.

Z těchto důvodů bylo žádáno o opravu zápisu vlastnických práv v souladu s ustanovením § 7 zákona č.265 / 1992 Sb. Během řízení  však shledal KÚ důvody pro podání žádosti a to formou návrhu nového zápisu staveb do katastru nemovitostí. Tato skutečnost je důvodem pro nové podání v souladu s vysvětlením a požadavkem KÚ.

Jedná se tedy o administrativní  opravu a provedeme tedy nový návrh.

 S pozdravem

 J. Špiclová

Otázka: Vážená paní Vitásková, strašně si cením toho, že dotazy nefiltrujete a nejen (Bubik 15.5.2008 0:32)
uveřejňujete, ale i odpovídáte i na ty, které jsou kritické (na rozdíl třeba od Prahy 3, která jiné než oslavné připomínky na parkovací zóny nezveřejňuje).
Rád bych tedy reagoval na Vaši odpověď ze dne 13.5.: Ano, souhlasím s Vámi, že každý nový systém přináší změny, které se musí nějak do podvědomí občanů dostat. Na rozdíl od Vás (a představitelů radnice) si ovšem myslím, že každý systém přinášející DOBROU změnu, tedy změnu nešikanující, pomáhající a ulehčující je občany přijat za své velmi rychle. Pokud se současný parkovací systém vstřebává pouze pod knutou represe, asi je někde chyba. Politici (a možná i Vy, ale tomu nevěřím) myslí, že chyba je v občanech a je nutno buď vyměnit občany, nebo je řezat a řezat a řezat, dokud jim vnucený systém nezačnou ze strachu respektovat. Druhou možnost, že chyba je v systému a pomohlo by změnit systém v návaznosti na přání občanů se nepřipouští.

Těch zpětných informací, že systém má problém již ve své definici je dost a dost - parkovat nemohou bydlící lidé mající z vážných osobních důvodů trvalé bydliště jinde, lidé, kteří mají auto půjčené třeba od rodičů, trvale hlášený manžel jezdící s autem manželky, která je hlášena jinde, lidé vozící své rodiče žijící třeba již 50 let na Praze 7 k lékaři, návštěvy bydlících, zákazníci firem podnikajících v Praze 7 atd atd. A tak zatímco tito lidé nemají šanci, firmy zuří a obrat jim klesá, na druhou stranu ve velké části Prahy 7 ( a nejen Prahy 7, týká se to i Prahy 2 a 3) jsou části modré zóny nejen ve dne, ale i v noci zcela prázdné, občas je tu a tam zaparkované jedno auto, parkující by nikoho neomezovali......a kolem jezdí MP a nedělá dnes už opravdu nic jiného, než na pokyn radnice odtahuje a odtahuje.

Mám známého, který každý měsíc utratí přes tisíc korun za to, že několikrát přijede do zóny, setře 120korunový kupón, dojde pro maminku do 4. patra, za deset minut ji naloží do vozu, odjedou k lékaři, za dvě až tři hodiny přijedou zpět, setře 120 korunový kupón, odvede maminku domů, za deset minut odjede...........ten člověk mi řekl, že by si musel urazit ruce, kdyby ve volbách volil ty, co volil minule......a já ho chápu, nebude sám.

Ale já vím, vy nejste politik, vy jste šéfová odboru dopravy. Hezký den.....

Odpověď: (Vitásková Miloslava 15.5.2008 8:59)
Vážený pane Bubiku,
kdybychom zde měli jen "naše" občany, tak nepochybuji, že máte pravdu a represe by se nekonala. Bohužel a pro živnostníky i bohudík, máme zde vysokou kumulaci všech akcí  od sportu po výstavy a poutě, což s sebou nese návštěvnost z jiných obvodů a měst. Proto tvrdíme, že se musí zóna dostat do podvědomí všech. A protože jsou stále jiní návštěvníci, tak represe bude ještě nějakou dobu velmi nutná. Netvrdím, že systém je ideální, na každém systému se najde množství pro i proti, ale pro rezidenty splnil svůj účel.   A protože (i při velmi krátké funkčnosti zóny) jsme nejen my, ale všechny městské části s nově zavedeným systémem zóny zjistili závadu v možné obsluze starých a imobilních občanů, vyvolali jsme jednání s hl.m. Praha. V současné době se projednává se všemi městskými částmi, jak legálně zajistit obsluhu imobilních občanů. Jak jednání dopadne, budeme vědět zhruba za měsíc, ale je to prioritou jak hl.m. Prahy, tak městských částí. Městská policie Prahy 7 byrokraticky nelpí na dodržení 3 minut pro zastavení v případě, že vozidlo bliká. Jsou to také lidé a vědí, že dojít s imobilním občanem do 4 patra bez výtahu, nebo mu tam donést balík vody, nelze za 3 minuty stačit. Aby však nedocházelo ke zneužívání této skutečnosti, budeme mít v červnu (předpokládáme) legální nástroj pro tyto účely.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: Stavba kanalizace v Kostelní (Šírek 14.5.2008 22:52)
Proč není stavba v Kostelní uvedena v tématech Prahy 7, Dopravní omezení - stavební zábory, výkopy? Když tam mohou být nejrůznější drobnosti jako je stavba vodovodní přípojky, tak proč tam není zábor celé ulice?
Proč se na té stavbě tak málo pracuje. Ráno v 7 tam ještě nedělá nikdo a večer v 17 už také nikdo. Kdy to při tomto pracovním nasazení skončí?
Odpověď: (Vitásková Miloslava 15.5.2008 13:37)

Vážený pane Šírku  

 veškeré zábory se zveřejňují na internetových stránkách ihned po jejich povolení, takže stavební práce v Kostelní ulici byly uvedeny na internetových stránkách 10. 3. 2008  s datem ukončení vodovodu a kanalizace 30.6.2008 . Investorem rekonstrukcí v Kostelní ulici jsou Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Pražská vodohospodářská společnost, a. s., kteří jsou odpovědní za průběh stavby. Při všech kontrolách prováděných odborem dopravy se na obou stavbách vždy pracovalo. Nejprve budou provedeny výkopy pro vodovod a kanalizaci (důlní stavba a práce ve štole, takže na povrchu nejsou vždy vidět), následně se bude komunikace rekonstruovat. Předběžně se předpokládá konec rekonstrukce komunikace a tím i celé  akce v srpnu 2008.  

Hezký den Milena Vitásková

Otázka: Dodržování zákona ze strany SSmp a MP (osvold 14.5.2008 17:16)
Dnes v 17:00 řidič odtahového vozidla s označením 18 a RZ 8A8 6845 na křižovatce Dukelských hrdinů a Kostelní vjel na přechod pro chodce, přesto, že věděl, že dále nebude moci kvůli koloně vozidel dále pokračovat v jízdě a přechod pro chodce tak zablokoval. Měl při tom zapnuté oranžové majáky (ty měl zapnuté po celou dobu popjíždění v koloně) a při tom všem ještě nonšalatně telefonoval z mobilního telefonu, který držel v levé ruce. Dopustil se tak tří přestupků současně. Všemu ze sedadla spolujezdce přihlížel nepřipoutaný městský policajt. Jsem nadšedn, že taková zákonem opovrhující individua mají na doržování práva dohlížet. Rád bych se tedy zeptal, jak je možné, že se zaměstnanci města takhle chovají, na koho konkrétně je možné na neuvěřitelné chování obou aktérů podat stížnost a jak je možné, že policista přihlíží tomu, jak řidič vozidla za jízdy telefonuje bez handsfree. Děkuji předem za odpovědi. 
Odpověď: (Vitásková Miloslava 15.5.2008 8:32)
Vážený pane Osvolde,
Vaši připomínku předáváme k přímému vyřízení Správě služeb městské policie a Městské policii v Praze 7.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Úvaha o změně řazení-Letenský tunel (Vladimír Drbohlav 14.5.2008 7:07)

Moje úvaha se dne 13.05.2008 k Vám nedostala a tak ještě jednou.Situace z dopravou na Letné  v těchto dnech je kritická (bude líp).Stálo by za úvahu změnit po dobu rekonstrukce řazení v dolním ústí Letenského tunelu tak,aby mohla vozidla odbočovat vleva na nábřeží kpt.Jaroše tak,jako v době opravy mostu (s vyjimkou autobusů.)P.S. Nevím ,jak mohlo vše začít bez dokončení opravy Kostelní ul.!!!

Díky za odpověď.Zda-li vůbec.Moje upozornění na nesmyslně zakrytý semafor ještě za 3 týdny nedošla i když k nápravě došlo ihned druhý den.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 14.5.2008 7:41)
Dobrý den, pane Drbohlave,
na první otázku jsme již odpověděli. Na otázku ulice Kostelní sdělujeme, že plánovaná rekonstrukce od roku 2000, která začala v roce 2007, musí být dokončena v roce 2008, proto došlo k souběhu akcí, není to však ojedinělý případ v Praze.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Úvaha pro řešení dopravní situace- Letná (Vladimír Drbohlav 13.5.2008 14:40)

Nestálo by za úvahu změnit řazení při ústí Letenského tunelu po dobu rekonstrukce v oblasti Letné a to dovolit odbočení vlevo na nábřeží kpt.Jaroše tak,,jak bylo v době opravy mostu.Vzhledem k nedokončení opravy Kostelní ulice by se o něco málo uvolnil průjezd Veletržní ul. m.j. nevím ,jak bylo možné tyto opravy ulice M.Horákové a dalších povolit při nedokončené opravě Kostelní ulice.5860

 

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 14.5.2008 7:39)
Dobrý den, pane Drbohlave,
při rekonstrukci tunelu jsme požadovali zapracování stabilní možnosti levého odbočení z tunelu na nábřeží. Bohužel nebylo odboru dopravy Ú MČ Praha 7 vyhověno, protože světelně řízená křižovatka (SSZ) nepojme další směr. Předávám Vaši žádost na odbor dopravy MHMP, zda by nešlo prozatímně takto SSZ upravit.  Jakmile obdržíme informaci, předložíme ji na web.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Parkování s cizím automobilem (David Novák 13.5.2008 12:14)

Vážená paní Vitásková, prosím o informaci jak si mám zařídit parkování na P7. Mám zde již 32let trvalé bydliště ale používám vozidlo zapůjčené jinou fyzickou osobou. Chápu správně že si mám jako dlouholetý obyvatel P7 zakoupit kartu za 12tisíc ročně abych mohl parkovat v místě bydliště?  Je jiná možnost? díky za odpověď. David Novák.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 13.5.2008 13:42)
 
Dobrý den, pane Nováku,
kartu bohužel nedostanete vůbec, protože zákon č. 13/1997 Sb. ve znění p.p. ve svém § 23 jasně říká:  ........k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ..................To znamená, že musíte být rovněž i vlastníkem vozu, abyste kartu mohl obdržet.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: tak jsem si v odpovědi paní Vitáskové z dubna přečetl tento výrok: (Bubik 13.5.2008 9:33)
......Ačkoliv jsou ze všech městských částí (P1,2,3,7) vyhodnoceni jako nejlepší s nejvíce odtahy..........

je smutné, pokud je jako nejlepší městská část ohledně zón vyhodnocena ta městská část, která má nejvíc odtahů !!!!!!! Normální člověk by si naivně myslel, že nejlepší bude ta část, která zavede systém vyhovující co nejvíce místním občanům a jejich návštěníkům a firmám zde podnikajícím a jejich zákazníkům......kteří všichni si tu radnici platí ze svých daní........

Ty padající volební preference asi nebudou náhodné.......
Odpověď: (Vitásková Miloslava 13.5.2008 11:31)
 
Dobrý den,
každý nový systém se musí do podvědomí občanů vstřebat a to nelze jinak, než-li represí, protože jako řidiči nejsme ukáznění. To, že máme nejvíce odtahů svědčí o tom, že jsme obvodem s vysokou návštěvností, protože sem jezdí stále jiní řidiči na různé akce. Jsme měsíc po zahájení plného provozu zóny a můžeme konstatovat, že se zlepšilo parkování zejména v dolní části Holešovic a stále přetrvávají problémy v horní části, což potvrzuje právě zmíněné návštěvníky akcí. Věříme, že se vše srovná.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková

Otázka: neschopnost (Denisa Kutlíková 12.5.2008 21:49)

Dobrý den pani Vitásková,
děkuji za částečnou odpověď a doufám,že bude vidět v brzké době i skutek.
Jen jste mi neodpověděla,proč tam v době čištění ,které provádělo TSK,byly zaparkovaná autta a tento asi jediný úsek v Holešovicích se nečistil. Otázka zní: PROČ? To je uzemí nikoho? Myslím,že to patří pod Prahu a ta se nejméně 2x ročně uklízí. Nebo se na toto jaksi zapomnělo? Kdy se to tam vyčistí?

Odpověď: (Vitásková Miloslava 13.5.2008 7:00)
Dobrý den, paní Kutlíková,
odbor dopravy nemá v kompetenci čištění komunikací, proto předává Váš dotaz na čištění nájezdu na Libeňský most a most Technické správě komunikací hl.m. Prahy (TSK). Proč tato část nespadá do čištění KÚK nevíme, ale jakmile obdržíme odpověď uveřejníme ji. Včera jsme také obdrželi kopii dopravního opatření k zamezení parkování na této části komunikace od odboru dopravy MHMP, takže také čekáme, kdy TSK k realizaci přistoupí. Čekáme i na realizaci dopravního opatření v ul. Vrbenského - U Uranie proti hotelu Alta. Doufáme, že TSK tyto dvě lokality vyznačí přednostně.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Výměna oken (Svatopluk Pražák 12.5.2008 14:59)

Dobrý den,

po předchozí odpovědi paní Vejsadové jsem snad správně pochopil, že se v ulici U Smaltovny nebudou privatizovat byty. Nedostal jsem ale odpověď na to, zda obec jako vlastník bude vyměňovat okna. Budou se tedy vyměňovat či rekonstruovat okna v ulicích U Smaltovny?

Odpověď: (Stanislav Stránský 13.5.2008 8:57)

Vážený pane Pražáku,

uvádím odpověď odboru majetku na Váš dotaz:

V letošním roce není výměna oken zařazena do plánu investic. Vzhledem k tomu, že tyto byty si MČP7 chce ponechat, již jsme investovali nemalé peníze do kompletní opravy vnitřních rozvodů všech domů U smaltovny 20 a 22 a budeme se snažit, pokud bude dostatek finančních prostředků, vyměnit i okna, uvažujeme o příštím roce.

Stránský

Otázka: Modrá čára před přechodem (osvold 12.5.2008 12:39)

Dobrý den paní Vitásková,
děkuji za odpověď ale nechápu. Píšete, že bylo konzultováno s policií a že to tato shledala jako naprosto v pořádku, zajímavé. Vždyť nedošlo ani ke změně dopravního režimu ani ke stavebním úpravám. Jak je tedy možné, že čára smí být až k přechodu, když odtamtud předtím pilní MPíci odtahovali jako o život? Znovu, znamená to tedy, že vozidla tehdy netvořila překážku v silničním provozu a že odtahy byly protiprávní?
Děkuji předem za odpověď.

(Mimochodem, z čistě právního pohledu a striktrního výkladu bych i připustil, že to tak může být, ovšem pokud úřad bude zákon vykládat takto striktně, doufámn, že tak bude postupovat i v ostatních případech a bude striktně aplikovat výklad práva i na neoprávněné obohacení, na zákon o nakládání s osobními údaji, o společném jmění manželů atd atd atd. Není možné, aby úřad někde právo vykládal vágně a s despektem tam kde se mu to nehodí a tam kde se mu to hodí dodržoval zákony do posledního písmenka a to vždy v neprospěch občanů) 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 12.5.2008 12:51)
Vážený pane Osvolde,
nebylo nic protiprávního, protože se situace řídila platnými vyhláškami a zákony, které byly novou úpravou při zóně dle možnosti uvedené  v zákonu změněny. Jedná se o rozhodnutí státní správy, tedy odboru dopravy.
Zóna je samosprávné rozhodnutí, tedy rozhodnutí vedení hl.m. města Prahy po odsouhlasení městskými částmi.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Vnitroblok (osvold 12.5.2008 12:31)

Vážená paní Špiclová,
skutečně nevím, co si mám myslet o Vaší úporné snaze neodpovědět na položené dotazy. Je to steží uvěřitelné. Uvedl jsem, že právo majitele pozemku není nad zákon. Srovnejte prosím situaci, kdy jako vlastník pozemku chcete stavět, tak také musíte splnit zákonem dané povinnosti a prostě nemůžete stavět jak se vám zlíbí s odvolání na to, že pozemek je Váš.

1) Takže znovu, uvedla jste, že dvůr bankovního domu je tzv. "zóna klidu" na které je zakázáno parkování. Zaroveň jste ale také uvedla, že rada tu svým rozhodnutím  některým občanům umožnila parkovat. Ptám se na jakém právním základě se tak stalo a mám zde na mysli to, že bych se od Vás rád dozvěděl, konkrétní citaci zákona, která umožňuje radě nerespektovat onu "zónu klidu" a povolit v ní parkování. Takže prosím o konkrétní číslo zákona a paragrafu, na jehož základě k rozhodnutí rady došlo.

2) Jakým způsobem kontrolujete, že nájemci garáží neparkují svá druhá auta na dvoře? Jak je ve smlouvě o pronájmu garáží ošetřeno situace, kdy tak budou nájemci činit? 

Děkuji předem, za to, že bych se po několika měsících mohl dočkat konkrétní odpovědi.

Odpověď: (Špiclová Jaroslava 13.5.2008 7:48)

Vážený pane,

Opakuji, že povolení bylo dáno v případě invalidního občana a to pro vyložení a naložení věcí a souhlas Rady MČ byl k tomuto vydán z titulu vlastníka pozemku a z lidského hlediska. Ve věci nájemních smluv na garáže jsem Vás odkázala na příslušný odbor, tzn. odbor bytů a nebytových prostor. Tuto odpověď jste obdržel v tomto znění již několikráte a nemám k tomu, co dodat.

J.Špiclová

Otázka: Základna stavební firmy u Šlechtovky ve Stromovce (Červenka 12.5.2008 12:27)
Zpevňování tunelů injektáží Blanka z povrchu skončilo k 28.2. a zazelenění povrchu do konce března bylo také provedeno. Proč je vedle Šlechtovky stále základna stavební firmy? Proč nebyla také zrušena? Kdy k tomu dojde? Je tam z ní vstup do podzemí? Po Stromovce i v neděli se pohybují auta, která vjíždějí do ohrady, kde dosud jsou umístěny nějaké hlučící stroje a stále stojí tam buňky Metrostavu. Viděl jsem jezdit jen osobní auta, ale je možné, že tam vjíždějí i auta s vyšší tonáží. Předpokládám, že se v nejlepším případě zde dozvím, že Stromovka je v péči MHMP a dotaz bude kamsi přeposlán. To je sice hezké, ale lepší by bylo rovnou zodpovědně odpovědět.
Odpověď: (Horská Hana 12.5.2008 17:08)

Dobrý den, Váš dotaz byl zaslán IDS, a.s. a zde je odpověď:

K Vaší žádosti uvádím:

Injektáže z povrchu skončili 28.2.2008 a úpravy travnatých ploch k 31.3.2008 – jak jsme slíbili. Travnaté plochy byly předány OOP MHMP bez závad.

Základna stavební firmy Metrostav, a.s. v záboru kolem Šlechtovky je z důvodu provádění sanačních injektáží z vyražených geologických štol, neboť geologie při ražbě silničních tunelů je podstatně horší než předpokládal projekt. Z toho důvodu využíváme stávajícího zázemí a doinjektováváme v podzemí ražbu silničních tunelů. Veškeré práce budou ukončeny do 31.5.2008 vč. demontáže sil a odvozu buněk stavby.Od té doby bude pouze zachováno stávající zajištění Šlechtovy restaurace pro ražbu silničních tunelů a příjezd ke Šlechtovce budou mít pouze pracovníci geomonitoringu provádějící 3 x týdně měření.    

Josef Kalíšek – IDS a.s.

Otázka: neschopnost (Denisa Kutlíková 11.5.2008 23:59)

Dobrý den,
chci se zeptat,jak je možné,že kvůli dnešnímu Maratonu Policie vozidla z Libeň.mostu byla schopna odstranit,ale když se čistila Praha 7 tak nikoliv???
Proč tam parkují auta a díky tomu se neuklízí  pod nimi pěkná vrstva špíny?
Mě je jedno ,jestli je vlastník hl.m.Praha nebo MČ Praha 7,mě jde hlavně o čistotu a pořádek a to by mělo také zajímat městskou část i magistrát!

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 12.5.2008 7:56)
Dobrý den, paní Kutlíková,
v neděli na mostě ani na nájezdu  neparkuje téměř nikdo. Urgujeme slíbené  dopravní opatření na odboru dopravy MHMP.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: ZPS (Jana Kneifelová 11.5.2008 21:00)

Vážení,

obracím se na Vás s dotazem ohledně ZPS. Parkovací kartu jsem si zakoupila v srpnu 2007, kdy avizovaná ZPS měla platit již od 9. měsíce téhož roku. Jelikož se ale platnost o půl roku posunula, ptám se,zda moje parkovací karta byla také automaticky prodloužena o oněch 6 měsíců. Pokud ano, což předpokládám, jak je tedy ošetřena kontrola policií. Nerada bych se dočkala nepříjemného okamžiku, kdy po 30.6.08 (původní platnost mé karty) mi bude odtaženo vozidlo.

Děkuji předem za odpověď.

 

Jana Kneifelová

 

Odpověď: (Vitásková Miloslava 12.5.2008 7:53)
Dobrý den, pane Kneifelová,
platnost karty je automaticky posunuta do 30.9.2008.
Hezký den Milena VitáskováCopyright © 2012 Městská část Praha 7