Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Vnitroblok bankovního domu po x-té (osvold 29.5.2008 8:30)
Vážená paní Špiclová,
děkuji za odpověď, která ovšem naprosto nekonvenuje s tím co jste zde uváděla v předchozích odpovědích. Jsem v zahraničí, tudíž osobní setkání není možné. Přesto bych si ale rád jednu věc ujasnil. Dříve jste se odkazovala na to, že vnitroblok je ze zákona tzv. zóna klidu a proto zde není možné umožnit parkování. Ve Vaší poslední odpovědi uvádíte, že žádná taková bariéra neexistuje, a že si vlastník smí na svém pozemku dělat co chce. Jak to tedy je? Existuje nějaké zákonné opatření, které parkování neuomožňuje? Pokud neexistuje, opakuji svůj návrh, aby místa ve dvoře byla nabídnuta ke komerčnímu pronájmu. Pro invalidy je přece v rámci ZPS zřízeno dostatek parkovacích míst a bez problému ho dostanou. Pokud komerční parkování ve dvoře není problém, považuji za vážné pochybení úřadu, že mrhá svěřenými prostředky a nevyužívá možnosti komerčního pronájmu parkovacích míst.
Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: (Špiclová Jaroslava 23.6.2008 8:10)
Vážená paní Špiclová, děkuji za odpověď, která ovšem naprosto nekonvenuje s tím co jste zde uváděla v předchozích odpovědích. Jsem v zahraničí, tudíž osobní setkání není možné. Přesto bych si ale rád jednu věc ujasnil. Dříve jste se odkazovala na to, že vnitroblok je ze zákona tzv. zóna klidu a proto zde není možné umožnit parkování. Ve Vaší poslední odpovědi uvádíte, že žádná taková bariéra neexistuje, a že si vlastník smí na svém pozemku dělat co chce. Jak to tedy je? Existuje nějaké zákonné opatření, které parkování neuomožňuje? Pokud neexistuje, opakuji svůj návrh, aby místa ve dvoře byla nabídnuta ke komerčnímu pronájmu. Pro invalidy je přece v rámci ZPS zřízeno dostatek parkovacích míst a bez problému ho dostanou. Pokud komerční parkování ve dvoře není problém, považuji za vážné pochybení úřadu, že mrhá svěřenými prostředky a nevyužívá možnosti komerčního pronájmu parkovacích míst. Děkuji předem za odpověď.
Otázka: Výsledky dotazů (osvold 29.5.2008 8:20)
Vážená paní Vitásková,

jak odpověděla MP na podání ohledně neuvěřitelného chování posádky odtahového vozu, na které jsem upozorňoval 15.5, prosím?
Jak dopadlo přezkoumání naprosto nesmyslného zrušení několika parkovacích míst, v ulici Fr.Křížka před kinem Oko?
Děkuji předem.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 3.6.2008 6:37)
Dobrý den, pane Osvolde,
měla jsem 14 dní dovolenou, takže jsem probírala poštu, ale žádnou odpověď od Městské policie jsem neobdržela. Před kinem Oko si, popravdě, nevím rady, protože vlastníci domu chtějí zachovat vjezd, i když ho zatím nevyužívají, ale jako vjezd je kolaudovaný, takže nemám možnost zasáhnout.
Až bude mít policie čas, půjdeme se podívat na oblouk žlutě vyznačený v zálivu poblíž Heřmanové, zda by nešel odstranit. Takže ani v tomto případě nemám výsledek. Jiné zrušení míst zde není.
Hezký den Milena Vitásková
Odpověď: (Vitásková Miloslava 4.6.2008 14:12)
Vážený pane Osvolde, přikládám vyjádření Městské policie ze dne 20.5.2008, které jsem včera přhlédla. Omlouvám se. Milena Vitásková TEXT: 

    Vážená pani Vitásková, přeposílám vyjádření řidiče odtahového vozu, který měl na mysli pan Osvold.

S pozdravem,

    Václav Bystrianský

 

Subject: Vyjádření řidiče vozu č.18

 

Ve středu 14.5.2008 v odpoledních hodinách jsem míjel křižovatku ul.

Dukelských Hrdinů a Kostelní, pří čemž jsem ponechal z bezpečnostních důvodů blikat světelnou rampu na střeše. Jednak jsem se dostával do úseku s tramvajovým ostrůvkem kde se v tento čas  pohybovalo poměrně velké množství lidí a za druhé jsem vezl na rampě svého vozu č.18 auto, které nemělo zařazený žádný rychlostní stupeň, ani zataženou ruční brzdu. Proto jsem ponechal blikat světelnou rampu na střeše. Dále se kolona z důvodů vkročení několika osob do vozovky zastavila a proto jsem byl nucen zastavit vozidlo částí vozu na přechodu pro chodce, zhuštěný provoz mi nedovoloval ani zacouvat, takže jsem byl nucen po nějakou dobu takto setrvat. V tento moment kdy jsem stál mi zazvoznil mobilní telefon s mým nadřízeným a řešili jsme poruchu meho vozidla č.18. Před pokračováním v jízdě jsem však hovor ukončil.

 

 

podepsán Tomáš Waigel

 

řidič odth.vozu č.18

 

Otázka: Parkoviště (Tinka 28.5.2008 16:47)
Jsou někde zveřejněny výsledky akce, kterou si nedávno zadal odbor doparvy, a která se týkala zmpaování možnosti parkování mimo pozemních komunikací v Praze 7?
Odpověď: (Mikyšková Petra 29.5.2008 13:48)
Dobrý den,
výsledky má již odbor dopravy k dispozici, ale vzhledem k rozsahu materiálů zatím zveřejněny nebyly.
 
Za odbor dopravy
Petra Mikyšková
Otázka: Platnost parkovací karty (František Dráb 28.5.2008 13:32)
Dobrý den, v Praze 7 bydlím a mám zde i sídlo firmy. V září 2007 jsem si koupil rezidenční kartu i kartu pro podnikatele, obě s roční platností. Předpokládám, že platnost karet se počítá až od zavedení ZPS. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (Mikyšková Petra 28.5.2008 16:09)
Dobrý den,
platnost parkovacích karet je do 31. 3. 2009.
 
Za odbor dopravy
Petra Mikyšková 
Otázka: Posekaný trávník? (Jaroslav Světlík 28.5.2008 13:11)
Dobrý den, chci se zeptat, kdo zadal a kdo zkontroloval posekání trávníkových ostrůvků v Korunovační ulici. To co ti odborníci udělali je hrozné, sekačkami vydřeli trávník na drny a posekanou trávu nechali ležet. Kdyby to nesekali , udělali by dobře, alespoň by byla vidět zelená tráva.
Odpověď: (Horská Hana 28.5.2008 16:00)

Vážený pane Světlíku, plochy trávníků v Korunovační ulici jsou majetkem Hlavního města Prahy a ve správě Technické správy komunikací. Váš podnět jsme jim zaslali. S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7

 

Odpověď: (Horská Hana 30.5.2008 11:20)

Dobrý den, uvádím zde odpověď TSK hl.m. Prahy. Přeji hezký den H.Horská

Vhodné klimatické podmínky na začátku vegetační sezeny letošního roku přispěly k bujnému růstu veškeré komunikační zeleně na pozemcích, které jsou ve správě TSK,  v lokalitách Praha 6, 7 a 17.   Z důvodu toho, že TSK nebyly přiděleny finanční prostředky z  rozpočtu MHMP na údržbu komunikační zeleně, TSK byla nucena pozastavit některé činnosti s tím související, včetně prvních sečí travních porostů.

    Pokyn k realizaci zadaných prací zhotovitelům byl vydán TSK, až po vyřešení dané situace. Časová prodleva, která v nástupu sečí vznikla, se projevila nejen na zelených plochách v ul. Korunovační, ale i na ostatních  pozemcích, ve formě přerostlých a zhutnělých travních porostů.  Tato tráva poté způsobuje zanášení žacích mechanismů a negativně ovlivňuje výsledný  efekt, nejen z hlediska estetického, ale i funkčního.

    Sběr a odvoz posekané trávy, která představuje v současné době velký objem rostlinného materiálu, je na některých místech opožděn z  důvodu upřednostnění  sečí  komunikační zeleně a tím zajištění bezpečnosti provozu na přilehlých komunikacích. Úklid posekané trávy bude poté následovat.  Konradyová,TSK

 

 

 

 

Otázka: Bytové družstvo (Soková 28.5.2008 11:52)
 Existuje na  Úřadu MČ Praha 7 pověřený statik, který posoudí a vydá platný posudek na stav balkonů v bytovém domě? Pokud ano, prosím o sdělení jména a kontaktu. Děkuji
Odpověď: (Sedláčková Lenka 28.5.2008 16:03)

Dobrý den,

 odbor majetku ÚMČ Praha 7 využívá ve věci vypracování statických posudků na své objekty služeb paní Ing. Hany Gattermayerové, CSc. z ateliéru P.H.A., tel. kontakt: 284 685 882.

Práce jsou prováděny na základě jednotlivých objednávek, MČ P7 žádnou smlouvu s paní inženýrkou ani jiným statikem nemá.

S pozdravem, Lenka Sedláčková, OMA

Otázka: Parkování (Michal Pazdera 28.5.2008 9:15)
Dobrý den, mám klienta, který se bude stěhovat do Prahy 7. Jedná se o vozíčkáře. Na základě čeho může požádat o parkovací kartu do modré zóny a následně i o místo pro invalidu. Předpokládám, že je nutné trvalé bydliště. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 4.6.2008 8:48)

Dobrý den,

klient může požádat o kartu na základě trvalého pobytu v zóně a vlastnictví vozidla. V případě žádosti o vyhrazené místo osoby těžce tělesně postižené bude žádat na základě dokladů, které jsou uvedeny ve formuláři odboru dopravy :www.praha7.cz. Do této odpovědi by se vše nevešlo. Pokud mi dáte e-mail, pošlu Vám žádost a vysvětelní.

Hezký den Milena Vitásková

 

Otázka: (Jan 27.5.2008 17:35)

Dobrý den,

nevím, proč do dnešního dne nebyl zodpovězen můj dotaz - můžete mi tedy vysvětlení zaslat alesopň na mail (pokud se to nehodí uveřejnit?) Děkuji

původní dotaz:

Díky za odpověď, která v podstatě nic nevysvětluje :-(

Můžete mi tedy prosím nějak rozumně oddůvodnit rozšíření míst u křižovatky s Osadní ulicí??? Nejen že se jedná o druhý konec zmíněné ulice, ale kolem křižovaky snad parkuje minimum rezidentů - na jedné straně je roh kancelářské budovy Rosmarin, na druhé výjezd z autoservisu a prodejny aut Citroen, na další roh Lékařského domu a naproti němu základní škola. Kdo tam tedy kolem bydlí a uvítá zmíněné rozšíření?

Naproti tomu na druhém konci Tovární ulice se nachází velký panelový dům o cca 12 patrech a tři velké činžovní domy. Vchody činžovních domů ústící do Tovární mají každý minimálně 20 bytů, panelový dům několikanásobně více. Parkování je však možno pouze po jedné straně Tovární - a z druhé strany paneláku (v Dělnické) se nacházejí automaty. Logicky tak dochází k přehuštění parkovacích míst v místech, kde parkuje velké množství rezidentů. Mrzí mne tedy, že dochází k dalšímu záboru těchto míst aniž by se nad tím kdokoliv zamyslel.

Srovnejte si například množství parkovacích míst s množstvím residentů v Tovární a koncem ulice Tusarova (konec u Argentinské), kde je možno parkovat i kolem neobydleného bloku obehnaného plechovým plotem. Chodníky jsou tak využity k parkování a nikoliv pro pěší a nikomu to nevadí.

ZPS tak ztrácí svůj význam a v naší ulici je otížnější zaparkovat než bylo před jejím zavedením. Nebylo by tedy možné přehodnotit situaci v této lokalitě? Díky

 

Odpověď: (Mikyšková Petra 28.5.2008 16:09)
Dobrý den,
jak jsem uváděla již v předchozí odpovědi, parkování po obou stranách Tovární ulice (u křižovatky s ul. Argentinská) není možné, protože by nezůstal dostatečný průjezdní profil pro vozidla. Pro navýšení parkovacích míst v této oblasti je prostor jedině u křižovatky s Osadní ulicí.
 
Za odbor dopravy
Petra Mikyšková 
Otázka: (Jan Vaněk 27.5.2008 15:51)

Úvodem slovo uznání: slib daný při kácení jerlínu v Tusarově ulici byl splněn, na místě pařezu už roste nový stromek. Teď jen doufejme, že vydrží a přežije.

Dotaz se týká parčíku v Tusarově ulici (mezi Komunardů a Osadní). Dnes, to jest 27. 5. 08, se dopoledne v parčíku objevila skupina mužů s pásmy a dalšími měřičskými přístroji a cosi důležitě a dlouho měřila. A mezi lidmi z okolí se začaly šířit zvěsti, že se má v parku kopat nějaké vedení, anebo dokonce cosi stavět. Považuji to za nesmysly, ale nesmysly mají dnes nezřídka největší úspěch. Prosím, sdělte, co tedy náš parčík postihne.

A ještě jedna prosba: ač má park jen jen pár arů, zaplaťpámbu za tu zdejší trochu zeleně. Jen kdyby si někdo poradil s partou věčně ožralých a špinavých bezdomovců, kteří okupují lavičky, pořvávají na kolemjdoucí, žebrají, rozhazují všude odpadky, jsou sprostí a močí a kálí, kde se jim hodí. Dříve si sem chodily sednout matky s dětmi a důchodci, ale dnes? Škoda peněz, které se investují denně do úklidu, ta pakáž všechno zničí. Přece se snad dá něco dělat - anebo jsme už opravdu před takovými "lidmi" bezmocní?

S pozdravem Jorik  

Odpověď: (Horská Hana 28.5.2008 15:00)
Dobrý den, ÚMČ P7 zatím neobdržel žádnou dokumentaci či žádost týkající se stavební činnosti v parčíku v ul. Tusarova. Městskou policii jsme požádali o zvýšený dohled parčíku a okolí. S pozdravem H.Horská, ved. OŽP  
Otázka: Letenská vodárenská věž (Marta Bobková 27.5.2008 15:23)

Letenská vodárenská věž je architektonická památka a nechápu, proč je v tak zanedbaném stavu . Je uvedena v přehledu významných objektů Prahy 7 , kde jsem si přečetla , že je uvnitř klubovna (?). Jaké jsou plány na její rekonstrukci ?

 

Odpověď: (Mangira Iva 28.5.2008 9:25)

Dobrý den,

 MČ P7 má zpracovaný projekt na kompletní rekonstrukci Vodárenské věže, včetně přilehlých objektů a probíhá stavební řízení. V březnu 2008 byl projekt zařazen do žádosti o dotaci z OP Praha - konkurenceschopnost (MHMP), jelikož MČ P7 v tomto roce nemohla vyčlenit ve svém rozpočtu na rekonstrukci cca 30 mil. Kč. V tomto roce probíhají rozsáhlé a nákladné rekonstrukce především stravovacích provozů ZŠ a MŠ na Praze 7, opravy školních a dětských hřišť, úpravy chodníků a veřejné zeleně, rozsáhlé úpravy silnic a pod. Samozřejmě MČ  zná hodnotu architektonických památek na Praze 7 a pevně věří, že se podaří získat jiné finanční zdroje na jejich obnovu. Zpracování projektu a následné nabytí pravomocného stavebního povolení je zajisté pro MČ zásadním krokem vpřed. Ve věži se nyní nacházejí chráněné dílny pro handicapované děti a Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, a jsme rádi, že tyto prostory mohou v současné době sloužit alespoň k těmto prospěšným účelům.

 S pozdravem

 Iva Mangira - vedoucí OIVZ Ú MČ P7

Otázka: parkovaci mista v ulici Veverkova, dopravni omezeni (Marie Blahova 27.5.2008 14:27)

Dobry den,

muj predchozi dotaz zustal zrejme stale nezodpovezen. Tak bych se rada zeptala jeste jednou.

V ulici Veverkova jsou stale znacky se zakazem zastaveni. Neustale se meni jejich umisteni, jiz drive jste uvedla, ze to delaji ridici. Rada bych se zeptala, jaky je duvod pro zakaz zastaveni a kdy pomine. Parkovacich mist je malo a o tomto zakazu zastaveni nejsou temer zadne informace.

V souvislosti s parkovacimi misty mam jeste jeden dotaz. Praha 7 buduje pesi zony a tim rusi dalsi a dalsi parkovaci mista. Existuje nejaky projekt, ktery by mel pocet parkovacich mist zvysit? Nebo je budete uz jen ubirat?

Muj dalsi dotaz smeruje k aktualizaci stranek. Uvadet planovane dopravni omezeni a zabory komunikaci je hezke, ale to byste museli udaj uvadet alespon na aktualni tyden nebo jeste lepe par dni predem. Bohuzel dnes (27.5.) je zde nejnovejsi udaj na tyden 19.-25.5.

Dekuji,

Blahova

Odpověď: (Mikyšková Petra 28.5.2008 16:08)
Dobrý den,
zákazy zastavení jsou umístěny ve Veverkově ulici kvůli objízdné trase při uzavírce Kostelní ulice. Kostelní ulice bude v příštím týdnu částečně zprovozněna, takže zákazy zastavení budou odstraněny.
Počty parkovacích míst na komunikacích je možné zvyšovat pouze zaváděním šikmého nebo kolmého stání, případně povolením částečného stání na chodníku. Vytypování lokalit je poměrně obtížné, protože vždy musí ve vozovce zůstat dostatečný průjezd pro vozidla a na chodnících dostatečně široký prostor pro chodce.
Zábory na komunikacích se na internetu zveřejňují vždy v pondělí po jejich schválení, ale v naprosté většině případů je to vždy před  termínem platnosti. Výjimkou jsou pouze havárie, které nelze povolovat předem.
 
Za odbor dopravy
Petra Mikyšková 
Otázka: Zelena parkovaci zona (Jana Wagnerova 27.5.2008 10:43)
Dobry den, pracuji na Praze 7 a 2-3xtýdně musím jet autem, parkuji  tedy v placené zelené zóně. Můžete mi prosím vysvětlit, proč tato zóna je pouze na 6hodin a pouze na mince nikoliv aspoň na "kartu pražana"?  Komplikuje to život nejen hlídáním času a odbíháním z práce kvůli doplacení parkovného a to nemluvě o kilogramech drobných, které člověk sebou tahá. Jsem názoru, že v momentě kdy za parkování platím, odebírám od MČP7 službu,která má mít určitou úrpoveň. Tato však svoji kvalitou neodpovídá. Vzniká tedy otázka, jak tuto službu reklamovat....?
Odpověď: (Mikyšková Petra 27.5.2008 14:51)
Dobrý den,
parkovací místa v zelené a oranžové zóně jsou zřízena pro ty, kdeří si zde potřebují pouze něco zařídit. V budoucnu by měla být možnost platit na parkovacích automatech i "kartou pražana", ale celý tento projekt zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy a zatím nemáme informace, kdy bude zprovozněn.
 
Za odbor dopravy
Petra Mikyšková 
Otázka: U studánky 587/10 (Vladislava Černá 26.5.2008 21:48)

Dobrý den,

ráda bych se zeptala,jak bude městská část Praha 7 dále nakládat s podílem v domě U studánky 587/10.Dům je v havarijním stavu a všichni jeho majitelé,bohužel včetně městské části zřejmě vyčkávají až spadne.Neprobíhá zde základní údržba,nelze používat sklepy,půdu,špatně teče  voda,v domě je plíseň atd. atd.Ostatní dva majitelé se o dům "starají" stejným způsobem.Dům je neobydlený,žijí zde jen tři rodiny,proč?Je zde obrovský nebytový prostor,který je nevyužitý.Proč se v tomto domě nezvedl nájem o možných 10% ? Jsme rodina s dvěma dětmi a bydlení v tomto domě v zimních měsících začíná být neunosné,zima,plíseň,prostě hnus,hodláte s tím něco udělat? Nebo třeba podíl prodat,tak aby jeden vlastník byl většinový majitel?

Děkuji

pěkný den

V.Černá

Odpověď: (Špiclová Jaroslava 23.6.2008 8:12)

Vážená paní Černá,

Městská část se již několikrát snažila uzavřít s ostatními nájemci řádnou dohodu o uspořádání vzájemných vztahů, bohužel bez úspěchu. Ze strany správní firmy CENTRA a.s., která spravuje tento dům (naštěstí alespoň z pokynu městské části) se snaží opravy provádět, avšak v mnoha případech narazila právě na nesouhlas spoluvlastníků, kteří k těmto některým opravám odmítají dát souhlas. Zcela určitě opětovně v nejbližší době dojde ze strany městské části k předložení návrhu řešení budoucnosti tohoto domu zástupcům spoluvlastníka.

S pozdravem Bc. J.Špiclová

Otázka: Proč má platit zákon jen pro někoho? (Právo 26.5.2008 21:42)

Dobrý den,
proč ve svých odpovědích argumentujete ustanovením § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s tím, že karta může být vydána POUZE MAJITELI vozu, který má TRVALÉ BYDLIŠTÉ v dané oblasti, když je všeobecně známo, že existuje celá řada výkladů zákona odporující Vaší argumentaci. Například:
1) Členové rady hlavního města si mohou koupit parkovací kartu i bez trvalého bydliště v dané oblasti? Pokud podle Vás zákon nepovoluje výjimky, proč nepodáte trestní oznámení na členy rady hlavního města pro porušování zákona?
2) Jak to, že na kartu má nárok občan, který si auto půjčí v půjčovně, když jiný občan, který má vypůjčené auto od rodinného příslušníka  (oba tedy nejsou majiteli vozu) na kartu nárok nemá? Neporušujete v prvním případě také zákon, když kartu vydáte občanu, který není majitelem vozu?
3) Neporušujete zmíněný zákon také tím, když poskytnete kartu občanovi, který používá služební vůz (není majitelem vozu)?
Vysvětlete mi prosím, z jakého důvodu se odvoláváte na zákon, který lze zřejmě v mnoha případech (viz výše uvedené skutečnosti) vysvětlit jinak, a obhajujete jím nerovný přístup k občanům.

Odpověď: (Mikyšková Petra 27.5.2008 14:50)
Dobrý den,
odbor dopravy nemá informace o tom, že by někdo získal neoprávněně parkovací kartu. Parkovací kartu může získat i ten, kdo má auto vypůjčené od právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, která má v náplni své činnosti uvedeno půjčování věcí movitých.Parkovací kartu na služební vůz může získat pouze ten, kdo má vozidlo svěřeno do soukromého užívání.
 
Za odbor dopravy
Petra Mikyšková  
Otázka: Zákaz kouření na dětském hřišti (Štěpán Holub 26.5.2008 20:07)
Dobrý den!
S nelibostí sleduji, že na dětském hřišti Sedmikráska (na rohu Komunardů a Jateční) není vyznačen zákaz kouření. Návštěvníci také často kouří a pískoviště je plné nedopalků. Má MČ nějaký prostředek, jak tomuto jevu zabránit? Jde především o jasné označení zákazu kouření, aby nebylo nutné se odvalávat jen na zdravý rozum.
Odpověď: (Horská Hana 28.5.2008 13:30)

Dobrý den, zákaz kouření na dětských hřištích nemá s v současné době oporu v žádném právním předpise a proto není vymahatelný. Nicméně na novou informační tabuli zákaz kouření uvedeme,  tak jako to bylo uvedeno na poslední infotabuli. Přeji hezký den  H.Horská ved. OŽP
Copyright © 2012 Městská část Praha 7