Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Úprava chodníků (Markéta Vančurová 30.4.2008 14:06)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda se při úpravě chodníků v Kostelní ulici nepočítá s instalací laviček, např. v částech, kde se chodník rozšiřuje, mezi vysázenými stromy apod. Domnívám se, že by to mohlo celou ulici „osvěžit“ a nabídnout zejména starším spoluobčanům možnost během chůze si odpočinout.
Též by mne zajímalo, zda kryt z pražské mozaiky postupně dorazí do všech ulic na Letné.
Děkuji za odpověď.
Markéta Vančurová
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.5.2008 12:14)
Dobrý den, paní Vančurová,
s instalací laviček se nepočítá, je zde přilehlý park a sedět na frekventované komunikaci by asi nebylo to pravé ořechové. Co se týká mozaiky, tak bude pomalu, ale jistě realizovaná v každé ulici, bohužel musíme počítat s její finanční vysokou náročností, takže si netroufneme odhadnout, kdy bude celá Praha 7 hezká.
Hezký víkend Milena Vitásková
Otázka: parkování (riegrová 30.4.2008 13:17)
dobrý den, s přítelem žijeme v jedné domácnosti, ale on nemá trvalé bydliště v mém bytě. Jeho auto užíváme oba, ale v tuto chvíli máme problém s parkováním. Je možné tuto situaci řešit například prohlášením o užívání auta a získat rezidenční kartu? Děkuji za odpověd Riegrová
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.5.2008 8:09)
Dobrý den, paní Riegrová,
trvalý pobyt je stanoven zákonem a žádná výjimka ze zákona není, proto kartu dostat nemůžete.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
 
Otázka: usnesení rady na webových stránkách Prahy 7 (Zelenka 30.4.2008 11:45)
Dobrý den,
28.4. jsem se ptal, proč ještě nejsou uveřejněna usnesení rady z 22.4. Včera, 29.4. byla další rada, opakuji proto svůj dotaz s tím, že se týká již dvou zasedání rady.
Odpověď: (Administrátor P7 30.4.2008 20:28)

Vážený pane Zelenko,
usnesení Rady z 22.4.2008 byla zveřejněna se spožděním díky problémům s importy dat. Zveřejněny byly až v pátek 25.4.2008 . Usnesení z 29.4.2008 byla zveřejněna dnes, tedy 30.4.2008. Rychleji to bohužel neumím.
Pokud se Vám usnesení z Rady nezobrazují, prosím odstraňte si cookies.

Administrátor

Otázka: výsadba stromů v ul. Heřmanova (Pelíšková 30.4.2008 8:47)

Vážení,

při rekonstrukci Řezáčova náměstí probíhá postupně rekonstrukce vozovky i chodníků v přilehlých ulicích. V souvislosti s těmito úpravami mám několik dotazů:

1) probíhá při opravě vozovky také rekonstrukce vodovodního a  teplovodního potrubí a kanalizace?  Instalatéři mi totiž opakovaně sdělují, že odpady v domě nebudou průchodné do doby, dokud nebude vyměněna uliční kanalizace, která je dosud stará a úzká.

2) bude rekonstrukce vozovky a chodníků pokračovat až ke konci ulice Heřmanova, tzn. k jejímu ústí do ulice Bubenská?

3) V případě, že bude rekonstrukce Heřmanovy ulice pokračovat až k semaforu, nebylo by možné v rámci ozelenění této části Holešovic zasadit v této části ulice nějaké stromy, tak jako jsou v její horní části mezi ulicí Dukleských hrdinů a Schnirchova? Bylo by to vhodné i pro odstínění hluku a zplodin z výfuků od aut stojících na semaforu. Pokud by byly problémem finance, dala by se výsadba zaplatit ze soukromých zdrojů?

Děkuji za odpověď

Věra Pelíšková

Odpověď: (Stanislav Stránský 5.5.2008 10:25)

Vážená paní Pelíšková,
dle informací odboru investic a odboru dopravy Ú MČ Praha 7 zde uveřejňuji následující odpověď:

1)   Rekonstrukcí Řezáčova náměstí jsou úpravy ploch náměstí a pouze malé části přilehlých ulic. Součástí stavebních prácí jsou pouze rekonstrukce přípojek  k uličním vpustím na ploše náměstí a v částích přilehlých ulic. Dále se provádí pouze přeložení – uložení  kabelů (elektro, slaboproud – telefonní) do chrániček se zapuštěním do terénu, neboť dochází ke snížení ploch chodníků do výše silnice. Takže na dotaz musíme odpovědět , že se rekonstrukce netýká vodovodních přípojek do bytových domů, teplovodního potrubí ani výměny kanalizace.

2)   Rekonstrukce vozovky při této akci končí na hranici náměstí za přechodem  rohu ulic  U Smaltovny a Heřmanova. Bohužel nevíme v současné době, že by se plánovala rekonstrukce další části vozovky až k ústí do ulice Bubenská.  Rekonstrukce vozovky a chodníků na Řezáčově náměstí a jeho okolí bude provedena pouze v rámci současného záboru. V rámci chodníkového  programu je v letošním roce v plánu výměna povrchu východního chodníku ve Schnirchově ulici v úseku Řezáčovo náměstí – Šternberkova ul.

3) Výsadba stromů na chodnících, kde nejsou stávající rabata je nereálná, protože by to znamenalo přeložení inženýrských sítí. Po dohodě s Technicko správou komunikací hl.m. Prahy by to zřejmě bylo možné financovat ze soukromých zdrojů, ale vzhledem k nutnosti přeložení inženýrských sítí by se částka  pohybovala ve stotisících korun a není vyloučeno, že by mohla přesáhnout milion korun.

Stránský, odbor rozvoje

Otázka: Parkování v placených zónách (automaty) (Jan Hora 29.4.2008 13:59)
Dobrý den paní Vitásková,
parkování zde není zpoplatněno v sobotu a neděli. Jak je tomu ale ve dnech státních svátků?

Děkuji za rychlou odpověď, Hora
Odpověď: (Vitásková Miloslava 30.4.2008 6:59)
Dobrý den, pane Horo,
již jsem na to odpovídala, ve svátky, které spadají na všední den, se platí. Automat nezná rozlišení svátků a na automatu je psané pondělí - pátek.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: parkovaci karta (jaklova 29.4.2008 12:38)
dobry den chci se zeptat jake doklady budu potrebovat k vyzvednuti parkovaci karty???dekuji Jaklova
Odpověď: (Vitásková Miloslava 30.4.2008 8:17)
Dobrý den, pokud jste rezident, tak občanský průkaz a technický průkaz vozu. Údaje na obou dokladech se musí shodovat. Pokud máte auto na leasing, pak smlouvu a kopii technického průkazu.
Hezký den Milena Vitásková.
Otázka: Nepořádek pod kontejnery (Kutlíková 29.4.2008 11:36)
Dobrý den,
chci se zeptat,kdy se bude uklízet velká vrstva špíny pod tříděnýmy kontejnery v ul. V Háji u křižovatky s ul. U Uranie?Docela dost mě to zajímá,protože na podzim to TSK neuklidilo,prý to neumějí zvednout.KDY SE TO TEDY BUDE UKLÍZET? Neočekávám odpověď typu,že firma CDV to tam zamete. To může každý den kdyby chtěla,ale očekávám,že alspoň 2x ročně se to tam POŘÁDNĚ vyčistí.
Začátkem května se mají tyto dvě ulice čistit. Bohužel budu 5.5. mimo ČR,můžete prosím Vás někdo zajistit ,aby tyto ulice byly vyčistěné? Hlavně ul. U Uranie,kde minule po vyčistění byla stále vrstva bahna podél vozovky.Je to jen 2x ročně,snad by mohli zodpovědně svou práci.
Děkuji moc.
Odpověď: (Horská Hana 30.4.2008 11:34)

Vážená paní Kutlíková, 

kontejnery na tříděný odpad vyváží a spravují Pražské služby a. s. Tato firma okolo těchto nádob také uklízí, tak je tomu i při blokovém čištění. Při  blokovém čištění dochází k posunutí těchto nádob a vyčištění pod nimi, vyjímkou jsou pouze nádoby na sklo. Co se týče úklidu vozovky, Váš dotaz jsme zaslali na správce vozovky, Technickou správu komunikací hl. m. Prahy. S pozdravem H.Horská ved. OŽP

Otázka: Parkování pro navštěvu (Viktor Petrov 29.4.2008 9:46)
Dobrý den paní Vitásková
Chci se zeptat kdo si může zažádat o parkovací kartu pro 2. cenové pásmo (týdenní - za první a další vozidlo 800,-Kč)
a co je k tomu zapotřebí.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 30.4.2008 7:18)
Dobrý den, pane Petrove,
Praha 7 je v druhém cenovém pásmu. Rezidenti mají kartu za 700 Kč / rok. Abonenti na první auto a vlastníci nemovitosti mají první nepřenosnou kartu (na RZ vozu) za 12 tis./rok. Podnikatelé, kteří mají smlouvu na práci na Praze 7 a vlastní auto, mohou požádat o kartu na týden, měsíc .... atd.dle platného ceníku, který vychází ze sazby 30 tis./rok. Podrobnosti jsou na webových stránkách www.praha7.cz v Metodice a Ceníku.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Reklama (Lenka Macháčková 28.4.2008 23:12)
Dobrý den,

nedavno jsem četla na těchto stránkách podnět pana Forejta ohledně stížnosti na outdooorové reklamy a plachty. Chápu, že na budově je plachta umístěna i z důvodu získání prostředků na její rekonstrukci, tudíž je umístěné dočasné. Více mi však vadí ohromná monstra stojanů s reklamou - bigboardy.

Jak je možné, se taková konstrukce trvale umístí a nikdo nezkoumá zásah do prostředí. Každý den jezdím z práce tramvají přes Vltavskou domů, je tam umístěn obrovský bigboard – sjezd z Hlávkova mostu přes Bubenskou a na Bubenské nábřeží. Zajímalo by mě, jestli tento bigboard má nějaké povolení. Zdá se mi nemožné, že by v chráněném památkovém území někdo povolil takovouto stavbu.  Dále se chci zeptat, jestli i prostý občan může zasáhnout proti těmto nešvarům a zda lze od Vás získat nějaké informace. Děkuji

Odpověď: (Lubasová Helena 29.4.2008 14:51)

Dobrý den,

Bigboard při komunikaci Bubenská byl povolen Odborem výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 7 jako stavba dočasná, se souhlasem všech dotčených orgánů státní správy. Mimo jiné bylo doloženo i souhlasné závazné stanovisko Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, a stanovisko Odboru ochrany prostředí MHMP. Lokalita není v památkové zóně, ale pouze v ochranném pásmu památkové zóny.

    S pozdravem

    Ing. Lubasová OVT

 

Otázka: Dotaz (LK 28.4.2008 21:40)
Dobrý den, proč nejsou uveřejněny moje dva dotazy týkající se rekonstrukce Heřmanova náměstí a ZPS z minulého týdne? Co je na nich závadného?
Odpověď: (Vokuš Martin 29.4.2008 11:26)

Vážený pane LK,

na Vašich dotazech samozřejmě nic závadného není. Již zde bylo několikrát uvedeno (a je to samozřejmě zaneseno i v pravidlech, která vidíte pod nadpisem Otázky a odpovědi), že se zde Vaše příspěvky objeví až v okamžiku jejich zodpovězení kompetentním zaměstnancem úřadu či členem samosprávy. Konkrétně u vašeho příspěvku v oblasti Rozvoj se tak stalo v této chvíli, kdy na něj odpověděla pí. vedoucí Horská.

S pozdravem

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7  

Otázka: Privatizace (Ant. Prinz 28.4.2008 12:24)

Dobrý den,
chtěl bych požádat o odpověď týkající se privatizace domu Veletržní 39. Zájímalo by mě zda už byl schválen věcný záměr převodu, tak aby mohla být zřízena VB, případně co konkrétně brání tomu, aby privatiazce pokračovala a resp. kdy lze očekávat nějaký posun?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den
A.Prinz

Odpověď: (Špiclová Jaroslava 29.4.2008 8:02)

Dobrý den,

Privatizace domu Veletržní 39 / 1396, je ve fázi zápisu dvorních staveb – tj.autoservis + garáže , do evidence nemovitostí vedené na Katastrálním úřadě., na list vlastnictví MČ Praha 7.

Odbor majetku Ú MČ Praha 7  podal Návrh na vklad na KÚ v únoru tohoto roku. Po provedení vkladu bude dále řešen převod těchto dvorních staveb, na společnost zřízenou Městskou částí Praha 7, příp. bude řešen prodej jinému subjektu a budou zřízena věcná břemena ke vstupu a vjezdu k dvorním stavbám.

Dále bude následovat dokončení a schválení Prohlášení vlastníka budovy, budou vypracovány znalecké posudky na dům a jednotlivé byty, po schválení nabídek Radou MČ Praha 7 budou tyto zaslány oprávněným nájemcům bytů.

S pozdravem J.Špiclová

Otázka: Za kostelem (Tinka 28.4.2008 8:50)

Existuje prosím už nějaký projekt na úpravu prostoru za kostelem sv. Antonína a kde je k nahlédnutí? Pokud ne, kdy bude a kdy se předpokládá s úpravou?
Děkuji.

Odpověď: (Horská Hana 28.4.2008 12:07)

Vážený pane Tinko,

Projekt sadových úprav okolí kostela sv. Antonína existuje již 2 roky. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se však s realizacemi sadových úprav započne až napodzim letošního roku. Součástí úprav bude i instalace oplocení a předláždění přilehlých chodníků. Projekt je k nahlédnutí na OŽP ÚMČ P7.

S pozdravem Zdeněk Beneš

 

Otázka: upřesnění odpovědi (Jan Hejl 26.4.2008 17:59)
Dobrý den,
vážená paní Vitásková, rád bych Vás požádal o upřesnění odpovědi panu
Pavlu Tomanovi, kde mj. píšte :"k dnešnímu dni bylo vydáno 10527 karet (abonenti a residenti) a parkovacích míst na komunikaci je 7865, celkem však 15 tisíc". Co znamená oněch 15000? Takto se zdá, že je vydáno téměř o 3000 parkovacích karet více, než je parkovacích míst, což možná neodporuje vyhláškám, předpisům či zákonu, ale rozhodně ano zdravému rozumu. Děkuji za odpoveď.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 28.4.2008 17:55)
Dobrý večer, pane Hejle,
celkem je na Praze 7 15 tisíc parkovacích míst. Je započteno parkování ve vnitroblocích, v garážích,  v podzemních garážích (kde si vlastníci vesměs karty nekupují) a na hlídaných parkovištích.  Přes den je rotace vozidel značná, proto je možné vydat abonentům (osoby mající sídlo nebo provozovnu na Praze 7) parkovací karty.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: Obnova parčíku kolem kostela sv. Antonína (Josef Veselý 25.4.2008 18:33)
Dobrý den, rád bych věděl, kde je k nahlédnutí projekt obnovy parčíku kolem kostela. Mělo by se na podzim začít s úpravami. Bude to i včetně chodníků? Děkuji za odpověď. Pepa
Odpověď: (Horská Hana 28.4.2008 10:03)

Vážený pane Veselý,

předpokládám, že máte na mysli parčík kolem kostela sv. Antonína. Dokumentace je k nahlédnutí na OŽP ÚMČ P7, je počítáno i s předlážděním chodníků. S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7

 

Otázka: Betonové bariery (Jana Tůmová 25.4.2008 14:08)

Dobrý den,

mám dvě otázky. 1) Proč jsou v ulici Janovského u domu č. 46 už několik let betonové bariery, které nedávají žádný smysl.

2) Jak je možné, že na Dukelských hrdinů naproti Veletržnímu paláci dovolili památkáři na novém domě plastová okna, a ještě ke všemu s tak širokými rámy, když ve vedlejších ulicích tato plastová okna s výhledem do ulice nepovolují. Můžeme si vyměnit pouze okna, která vedou do dvora. 

Děkuji za opověď Tůmová

 

 

Odpověď: (Lubasová Helena 29.4.2008 14:51)

Dobrý den,

K Vašim dvěma dotazům Vám můžeme podat následující vysvětlení:

Betonové bariery v ulici Janovského před objektem č.46 jsou dle informací Odboru dopravy ÚMČ Praha 7 umístěny z důvodu bezpečnosti. Jejich umístění bylo požadováno Odborem krizového řízení MHMP.

K posouzení objektů z hlediska památkové péče je příslušný na území hlavního města Prahy výhradně Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP a Odbor výstavby ÚMČ Praha 7 je vázán jeho závazným stanoviskem. Pro zdůvodnění postupu památkářů je nutno se obrátit přímo na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP.

    S pozdravem

    Ing. Lubasová OVT
Copyright © 2012 Městská část Praha 7