Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Otázka: zápach z pražírny v dolních Holešovicích (Pedro001 29.6.2017 17:58)
Omlouvám se za překlep, níže zmiňovaná pražírna je na Holešovickém nábřeží.
Otázka: zápach z pražírny v dolních Holešovicích (Pedro001 29.6.2017 16:03)
Dobrý den, bydlíme v ulici U Pergamenky a již delší dobu nemůžeme během dne větrat. Vzduchem se šíří silný zápach jak z připáleného jídla, které necháte na plotně 2h. Podle všeho je to zápach z pražírny na Bubenském nábřeží. Tuším že se to tu už dříve řešilo, závěr byl s konstatováním "pražírna neporušuje emisní limity". Ale má komerční zájem jednoho vlastníka vyšší prioritu než život několika tisíců v okolí? V současné době je největší problém v Jankovcově a U Pergamenky, když je inverze, tak po celých dolních Holešovicích. Problém bude dál eskalovat, protože v těsném sousedství pražírny se dokončuje několik velkých bytových domů. Majitel musí investovat do vzduchových filtrů nebo ať si jde smrdět někam do průmyslové oblasti...
Otázka: Ortenovo náměstí potřetí (Liborec 28.6.2017 13:10)
Opakuji potřetí svůj dotaz: Co uděláte se stavem výsadby na Ortenově náměstí? Postaráte se o odborný řez keřů a stromů, přispějete ke zlepšení parkové výsadby?
Odpověď: (Ing. Marie Bittnerová, OŽP Praha 7 29.6.2017 9:12)
Dobrý den,
výsadby na Ortenově náměstí byly založeny před třemi lety a odpovídají projektu. Péči o zeleň, řez keřů a řez stromů (letos na jaře ořezány moruše) provádějí odborné firmy a v této činnosti budeme, samozřejmě, i nadále pokračovat. Pokud Vám tato odpověď nepostačí, můžete se za námi na odboru životního prostředí zastavit a upřesnit Vaše požadavky. Schůzku je lépe dohodnout předem po telefonu.

S pozdravem


Ing. Marie Bittnerová
referentka ochrany přírody a krajiny
Otázka: Ing. Bittnerová, (olga 27.6.2017 16:17)
výrok "aby nedocházelo k překážení v dopravě" myslíte vážně?
Otázka: Poděkování panu radnímu Zelenkovi za nový web Prahy 7 (Aleš Presler 27.6.2017 1:47)
Málokdo z návštěvníků tohoto webu si všiml, že od 1. května letošního roku je úplně jiný a v novém hávu. Díky radnímu Zelenkovi (co dřív vůbec nebyl radní) a nyní bere almužnu 50 táců měsíčně, jsme se po třech letech vlády lidovců konečně dočkali. Pan radní Zelenka je renesanční muž, rozumí úplně všemu a tento nový web je důkazem jeho nadprůměrných schopností. Ten předchozí od ODS a Ječménka byl naprosto odporný, zatímco Zelenka za téměř tři roky své činnosti pro blaho všech občanů Prahy 7 téměř dokázal nemožné, o čemž se zde můžete přesvědčit na vlastní oči. Stejně tak zvelebil novou radnici Prahy 7, ta úžasná ruina se stala ozdobou ulice U Průhonu a přestože se tam nic neděje, nevěště hlavu. V roce 2025 se starosta Zelenka postará o opak, bude to ještě větší ruina. Ale za to stejně bude moci Ječmének! Je škoda, že lidé typu brouka Pytlíka, co všemu rozumí, jsou oceňováni tak malým finančním ohodnocením a nízkou funkcí. Přemýšlí vedení MČ Praha 7 o čestném občanství pro pana Zelenku, který svými výsledky (včetně tohoto webu i hajzlpapírového Hobuletu) naprosto jednoznačně převyšuje své kolegy? Neměl by mu být zvýšen i nuzný plat?
Otázka: Trocha přemýšlení by neškodila (pavlik52 26.6.2017 19:17)
Nechápu, proč se rekonstrukce parovodu provádí v těchto dnech kdy jsou ještě ulice plné? Za týden bude o dost parkujících vozidel v ulicích méně a rekonstrukce se mohla provádět v prázdninových dnech. Proč vlastně platím parkovací kartu a po návratu ze zaměstnání, kroužím kolem bydliště a marně hledám místo k zaparkování. Teď ještě někdo povolí snížení těchto míst o desítky vozidel.
Otázka: Zálévání zeleně v téměř nočních hodinách (Ovčiny 26.6.2017 10:30)
Dobrý den,
zeleň v betonových truhlíkách u parkoviště před Úřadem MČ Praha 7 (ulice Na Ovčinách) je zalévána z malé cisterny s hlučným čerpadlem. Chápu potřebu zálivky, ale je opravdu nezbytné zalévat v době 5-6 hodin ráno, tedy v ještě v době nočního klidu?
Odpověď: (Ing. Marie Bittnerová, OŽP Praha 7 26.6.2017 16:33)
Dobrý den,
firma, která provádí zálivku jezdí brzy proto, aby nedocházelo k překážení v dopravě, nicméně jsme je požádali, aby zálivku prováděli až po šesté hodině. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem

Ing. Marie Bittnerová
referentka ochrany přírody a krajiny
OŽP ÚMČ P7
Otázka: výluka II (Vanda 22.6.2017 8:30)
Otázka: (Vanda 21.6.2017 16:37)
Dobrý den,
jaké má MČ Praha 7 informace o této výluce: Strossmayerovo náměstí – Vltavská 9. 8. až 2. 9. (zdroj: http://byznys.lidovky.cz/metro-a-z-muzea-nepojede-v-jednom-smeru-pul-roku-uzavrena-bude-i-cast-cecka-1rr-/doprava.aspx?c=A170621_102040_ln-doprava_pave).
Děkuji
Odpověď: (MgA. Kamila Matějková, oddělení komunikace MČ Praha 7 22.6.2017 7:06)
Vážená paní Vando,

všechny informace, které máme momentálně k dispozici, jsou zveřejněny na stránkách Prahy 7 (http://praha7.cz/22345_Strossmayerovo-namesti-Hradcanska-docasne-preruseni-provozu-tramvaji) a také na fb profilu městské části. Informace budeme průběžně aktualizovat tak, jak nám je poskytne Dopravní podnik.

Přeji hezký den a děkuji za pochopení.

Kamila Matějková

Vážená paní Matějková,
můj dotaz (viz výše) se týká výluky na jiné trati. Pokud k ní informace nemáte a má trvat téměř měsíc, neměli byste si o ně říci?
Děkuji
Vážená paní Vando,
informace o srpnové výluce jsme si pochopitelně vyžádali, ale dosud je nemáme k dispozici. Dosud nejsou zveřejněny ani na stránkách Dopravního podniku.
Všechny dostupné informace o výlukách vždy okamžitě po obdržení zveřejňujeme viz předchozí odkaz.
Děkuji za pochopení

Kamila Matějková
Otázka: Hlučnost dopravy v ulici Heřmanova (Resident 21.6.2017 21:14)
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda by šlo nějakým způsobem snížit hlučnost dopravy v ulici Heřmanova (zejména v úseku ul. Dukelských Hrdinů - Bubenská). Jak jistě víte, tato ulice má z hlediska hluku velmi nepříjemnou kostkovou dlažbu a nutno podotknout, že zejména směrem dolů k ul. Bubenská téměř žádné auto nedodržuje nejvyšší povolenou rychlost. Chtěla bych se zeptat, zda je v této ulici výhledově v plánu výměna dlažebních kostek za méně hlučný povrch, event. instalace dalšího retardéru.
Děkuji, Jana V.
Odpověď: (Petra Mikyšková, ODO Praha 7 22.6.2017 14:06)
Dobrý den,
Odbor dopravy ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m Prahy se snažil několik let o výměnu povrchu vozovky v této části ulice. Nikdy se však nepodařilo projekt realizovat, protože s výměnou dlažby ve vozovce nesouhlasili památkáři a bez jejich souhlasu není možné vydat stavební povolení.
S umístěním zpomalovacích prahů v Heřmanově ulici nepočítáme, protože přejíždějící vozy ještě zvyšují hlučnost.

Petra Mikyšková
referentka odboru dopravy
Otázka: (Vanda 21.6.2017 16:37)
Dobrý den,
jaké má MČ Praha 7 informace o této výluce: Strossmayerovo náměstí – Vltavská 9. 8. až 2. 9. (zdroj: http://byznys.lidovky.cz/metro-a-z-muzea-nepojede-v-jednom-smeru-pul-roku-uzavrena-bude-i-cast-cecka-1rr-/doprava.aspx?c=A170621_102040_ln-doprava_pave).
Děkuji

Vážená paní Vando,

všechny informace, které máme momentálně k dispozici, jsou zveřejněny na stránkách Prahy 7 (http://praha7.cz/22345_Strossmayerovo-namesti-Hradcanska-docasne-preruseni-provozu-tramvaji) a také na fb profilu městské části.  Informace budeme průběžně aktualizovat tak, jak nám je poskytne Dopravní podnik.

Přeji hezký den a děkuji za pochopení.

Kamila Matějková

Otázka: Kouření nejen smrdí, ale hlavně ubližuje a zabíjí, co takhle osvětová akce? (občan Prahy 21.6.2017 13:29)


Pane Pavle7, vědecká fakta mluví jasně, tabákový kouř je směsí cca 4000 látek, obsahuje přes 64 karcinogenů, mutageny, radioaktivní látky, dráždivé látky a další. Je zařazen na seznam karcinogenů 1.třídy (nejvyšší nebezpečnost) a dle WHO neexistuje spodní hranice bezpečné expozice.  Dokonce byla provedena vědecká studie, srovnání dýmu z motoru auta s kouřem z cigaret. Daleko hůře dopadly cigarety. Takže bagatelizovat nebezpečí tabákového kouře a přirovnávat ho k jiným nevoňavým látkám, koním, či osobám, je opravdu hloupé. Opravdu nejde jen o to, že to smrdí, ale hlavně o to, že to prokazatelně ubližuje a zabíjí! Jsou to takové chemické zbraně v krabičkách.....  A jelikož bych zde měla položit otázku na naši radnici, ptám se, zda si naši radní uvědomují nebezpečnost tabákového kouře a že tady jde o svobodu a právo na zdraví, které by mělo být nadřazeno svobodě kuřáků ubližovat druhým, tak jak to činí již po celá desetiletí. Tolik lidí a zvířat za tu dlouhou dobu kvůli kuřákům vážně onemocnělo a zemřelo, aniž by sami aktivně kouřili, tolik nevinných obětí a stále není konec.... V Praze 4 umístili informace o škodlivosti kouření na odpadkové koše. Zajímalo by mě, zda naše radnice chystá nějakou osvětovou akci ohledně kouření, aby si lidé uvědomovali, že kouření není jen nevoňavé, ale i škodlivé pro ostatní, kteří si to nekupují. I v P7 člověk potkává na ulicích a na rozšířených hospodách na ulici (nemohu toto nazývat zahrádkou) spoustu rodičů, kteří kouří u dětí, i miminek! Chtělo by to osvětovou akci, která by se lidem, kteří nevědí o kouření vědecká fakta a kteří zákaz kouření berou jako útok na svobodu, pokusila vysvětlit, co kouření ve skutečnosti opravdu znamená...
Otázka: "Kuřáci před hospodami" (Pavel7 21.6.2017 10:41)
Dodatek k dotazu přispěvatele "filouse": S ohledem na to, že zplodiny z automobilových výfuků jsou na otevřených prostranstvích škodlivější, než kouř z cigaret, bylo by zřejmě nejlepší zakázat provoz automobilů a vrátit do ulic koňské potahy. Jelikož však někomu "smrdí" i koně, pak by bylo třeba zakázat i koňské potahy a následně nejlépe i chov psů a dalších zvířat, neboť i ty "zapáchají", nehledě na hluk, který působí. Ve finále by se pak v duchu hesla "Všechno špatně, zpátky na stromy" mělo zakázat úplně všechno, včetně volného pohybu lidí, neboť lidský pot taky zrovna dvakrát nevoní, že? Takže v reakci na příspěvky zapřísáhlých bojovníků proti všemu a všem mohu konstatovat jediné: "Trénuj vola na dostihy, nezvítězí!".
Otázka: Kuřáci (jenda 20.6.2017 19:12)
On je problém i před Bio okem kde jsou pořád nějaké akce a dále před kavárnou Cobrou kde je též hluk.
Vážený pane,

předešlá právní úprava ( zákon č. 379/2005 Sb.) a ani právní úprava účinná od 31. května 2017 (zákon č. 65/2017 Sb.) možnost zákazu kouření na restauračních zahrádkách či před hostinskými provozovnami nijak neřeší.
Uložit provozovateli restaurace povinnost zakázat kouření ve venkovním prostoru před provozovnou žádný právní předpis neumožňuje.
Obecně platí, že rušení nočního klidu a obtěžování hlukem je regulováno § 47 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Případný hluk před provozovnou, způsobovaný procházejícími, vycházejícími či postávajícími osobami, rušení nočního klidu či výtržnictví může řešit pouze hlídka Městské policie hl. m. Prahy či Policie ČR. Trestání osob za rušení nočního klidu na území Prahy 7 je možno následně řešit v přestupkovém řízení na odboru správních agend Úřadu městské části.

V souvislosti s Vašimi dotazy byla dne 21. 6. 2017 živnostenským odborem MČ Praha 7 požádána Městská policie o zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku na adresách:
• Restaurace NA NOVÉ ŠACHTĚ, Šimáčkova 1380/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
• Bar Cobra, Milady Horákové 8, 170 00, Praha 7 – Holešovice a
• Bar Bio OKO, Františka Křížka 15, 170 00, Praha 7 – Holešovice.

Závěrem je třeba dodat, že městská část nemá pravomoc nařídit provozovateli restaurace provozní dobu. Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (regulace veřejné produkce hudby nebo provozní doby hostinských provozoven apod.) je v kompetenci hlavního města Prahy.

Kamila Matějková
Otázka: Kuraci pred hospodami 2 oprava linku (filous 20.6.2017 17:27)
Nelze zde editovat, spravny link na obrazek pokud puvodni nefunguje:
http://i.imgur.com/Oob0zbt.jpg
Otázka: Kuraci pred hospodami 2 (filous 20.6.2017 17:23)
Dobry den, muj dotaz ohledne kuraku je vesele ignorován pres dva tydny. Situace pred hospodou Na Šachtě, Šimáčkova 6 mezitím dostala novou podobu, už tam je i markýza aby nebylo horko, židličky aby kuřáky nebolely nožky když tam popíjejí a hulí všem pod okny. Obrázek zde: http://imgur.com/a/JQX6R
Predpokladam ze zas odpovite ze s tim nemuzete nic delat. Ale nebyla by to lež?
To chceme tak moc?
Vážený pane,

předešlá právní úprava ( zákon č. 379/2005 Sb.) a ani právní úprava účinná od 31. května 2017 (zákon č. 65/2017 Sb.) možnost zákazu kouření na restauračních zahrádkách či před hostinskými provozovnami nijak neřeší.
Uložit provozovateli restaurace povinnost zakázat kouření ve venkovním prostoru před provozovnou žádný právní předpis neumožňuje.
Obecně platí, že rušení nočního klidu a obtěžování hlukem je regulováno § 47 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Případný hluk před provozovnou, způsobovaný procházejícími, vycházejícími či postávajícími osobami, rušení nočního klidu či výtržnictví může řešit pouze hlídka Městské policie hl. m. Prahy či Policie ČR. Trestání osob za rušení nočního klidu na území Prahy 7 je možno následně řešit v přestupkovém řízení na odboru správních agend Úřadu městské části.

V souvislosti s Vašimi dotazy byla dne 21. 6. 2017 živnostenským odborem MČ Praha 7 požádána Městská policie o zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku na adresách:
• Restaurace NA NOVÉ ŠACHTĚ, Šimáčkova 1380/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
• Bar Cobra, Milady Horákové 8, 170 00, Praha 7 – Holešovice a
• Bar Bio OKO, Františka Křížka 15, 170 00, Praha 7 – Holešovice.

Závěrem je třeba dodat, že městská část nemá pravomoc nařídit provozovateli restaurace provozní dobu. Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (regulace veřejné produkce hudby nebo provozní doby hostinských provozoven apod.) je v kompetenci hlavního města Prahy.

Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7