Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Útvar kontroly a stížností

233 373 731

JUDr. Olga Ulrichová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

UlrichovaO@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Místní úprava provozu - Řezáčovo náměstí (jiri.hzv 12.3.2017 20:38)
Dobrý den.

V nedávné době došlo ke změně dopravního značení na Řezáčově náměstí spočívající v odstranění dopravních značek B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel (zákaz vjezdu do jednosměrné ulice). Byly odstraněny výše zmíněné značky v křižovatkách Heřmanovy ulice s ulicí U Smaltovny a Řezáčovo náměstí se Schnirchovou ve směru do Heřmanovy.
Dále byla odstraněna jednosměrka spojující ulici U Smaltovny a Schnirchovu přes Řezáčovo náměstí.
Tato změna nebyla nijak avizována, např. přechodným dopravním značením. Než si na to řidiči, ale i chodci zvyknou, nastávají v těchto úsecích docela nebezpečné situace!
Proč k této změně došlo? Asi nejsem jediný, kdo si myslí, že původní značení a řešení bylo naprosto vyhovující.
Ano ulice Schnirchova i U Smaltovny jsou v dotčených úsecích dostatečně široké, aby pojmuly obousměrnou dopravu. Toto však absolutně neplatí o spojovací komunikaci na Řezáčově náměstí mezi těmito dvěma ulicemi.
Je zde vyznačena modrá zóna pro podélné parkování a šířka zbývající části vozovky rozhodně nepostačuje pro obousměrný provoz!
Bylo by možné alespoň tuto "spojku" opět zjednosměrnit? Rozhodně by to prospělo bezpečnosti!

Děkuji.
Jiří Houžvička
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 13.3.2017 16:13)
Dobrý den,
odstranění dopravního značení v okolí Řezáčova náměstí proběhlo v souvislosti se zaváděním Zóny 30 na Letné. Cílem Zóny 30 je snížení průjezdních rychlostí vozidel, zlepšení rozhledu před vybranými přechody, stejně tak i umožnění lepší prostupnosti území ve vybraných lokalitách. Projekt Zóny 30 prošel standardním řízením, byl odsouhlasen zástupcem Policie ČR a jeho principy i návrhy vybraných dílčích lokálních úprav byly prezentovány na veřejném setkání v listopadu 2016. Na Řezáčově náměstí je dlouhodobě vyznačena „Obytná zóna“, na křižovatkách platí přednost zprava přijíždějících vozidel. Stavební úpravy zde neumožňují vysoké rychlosti motorové dopravy. Provedené úpravy proto plně vyhovují stanovenému dopravnímu režimu.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: odpadkové koše (Alfréd 12.3.2017 18:47)
Dobrý den paní Kopecká, já netuším, co jsou to koše JCD, také si myslím, že není třeba, abychom řešily odpadkové koše osobně, ale jedno vím určitě - koš (kulatý) na zastávce tramvají (Tusarova, roh Jateční a Komunardů) donedávna byl, stál uprostřed chodníku, hned vedle krytého stání, díra tam ale po něm není. Jinak v počtu umístěných košů v parku Tusarova jsem se spletla - není jich tam 14, ale 21!!!!! A to na ploše cca 80x15 m!! Psala jste, že MČ P-7 nepatří, ale tohle rozmístění Vám připadá normální - koše od sebe cca 10 m a na ulicích pomalu o koš nezavadíte? Nešlo by s tím něco udělat? Děkuji.
Dobrý den,

díra v dlažbě po koši JCD (koš instalovaný společností JCDecaux) je dosud velmi dobře viditelná - kolečko bez dlažby. Prosím, podívejte se pozorněji. Dalších 5 m od zastávky od pátku stojí přechodně koš Městské části Praha 7.
O koších v parku Tusarova jsem nepsala, že nejsou městské části, ale že dosud nejsou v její správě (to znamená, že je městská část ani nevlastní a ani se o ně nestará). Vše vychází z toho, jak byl park před mnoha lety osazen a péče o parky vysoutěžena. Tuto situaci se nyní pokoušíme narovnávat a budeme část péče o park během léta přebírat.
Dále bych se pravděpodobně jen opakovala.
Děkuji a s pozdravem.

Laura Kopecká
Vedoucí oddělení úklidu
Sedmá ubytovací, s.r.o.
Otázka: (Lubos 12.3.2017 13:14)


Dobrý den nedaří se mi zjistit termín blokového čištěni ulice Jana Zajíce,ocenil bych tuto informaci.Děkuji Luboš.

Dobrý den,

termíny blokového čistění budou známy do konce tohoto týdne a ihned je zveřejníme.

Pokud máte zájem, abychom Vám zaslali informační SMS zprávu, napište své telefonní číslo  na kovarikj@praha7.cz.

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: parkoviste blanka (OndrejL 11.3.2017 2:27)
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat na podzemní parkoviště u tunelu Blanka na Letné. Žádné informace za posledních několik měsíců jsem přes internet nenašel.

Jaká je aktuální situace? Vybral již magistrát provozovatele, anebo alespoň vyhlásil tendr?

V tisku se nějakou dobu dozadu mluvilo o ceně pro rezidenty kolem 1000 korun za měsíc. Jaký zájem radnice nebo magistrát u takto nastavené ceny očekává? Plus asi ještě rezidentní nebo abonentská parkovací karta k tomu (předpokládám, že perspektiva jediného parkovacího místa, bez možnosti zaparkovat kdekoliv jinde na Praze 7, asi moc atraktivní nebude). Třeba se pletu, ale v porovnání s cenou parkovací karty 1200 korun za rok pro rezidenty, a vzhledem k tomu, že parkoviště je pro všechny rezidenty bez výjimky výrazně dále od domu, mi to jako příliš atraktivní nabídka nepřijde. Z čeho cena 1000 korun za měsíc vyplývá? Nejsem žádný odborník, ale skutečně si neumím představit jaké provozní náklady ve výši 300 000 korun měsíčně můžou být s jedním patrem podzemních garáží spojené.

S pozdravem,
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 13.3.2017 10:18)

Vážený pane,

radnice MČ Praha 7 žádné nové informace bohužel nemá, krom těch, které nově konstatují problémy se vzduchotechnikou. Otevření bylo plánováno na první čtvrtletí roku 2017 (v pořadí již asi třetí termín), bohužel ani tento termín Magistrát zřejmě nestihne. Proces týkající se výběru provozovatele taktéž není znám. Pokud chcete dostávat novinky nebo máte zájem o parkovací místo, můžete  se přihlásit na Odboru dopravy na emailu hallym@praha7.cz. Skutečný zájem o parkovací místa bude možné konstatovat až v čase po zprovoznění garáží při znalosti konkrétních požadavků provozovatele. Nyní předpokládaná částka cca 1000 Kč za měsíční parkování není nízká, ale vzhledem k faktu, že provozovatelem bude soukromá  firma a MČ Praha 7 nemůže dotovat parkování v městských garážích provozovaných soukromým subjektem, musí aktuálně zájemci s placeným parkováním počítat.  

S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy

Otázka: Odpověď pro pana Turka (Aleš Presler 10.3.2017 19:11)
Ano, podle vašich snímků se o udavačství jednoznačně jedná. Jeden z nich zachycuje zásobovací vůz před prodejnou, což lze normálním lidským rozumem pochopit. Vůz přijel, vyložil zboží a zase odjel. To má snad zásobovač vozit rohlíky metrem?
Na druhém snímku je zase patrno, že auto sice zastavilo tam, kde se to nemá, nicméně jen proto, aby z něj vystoupily osoby, zřejmě pak hned odjelo (sám zmiňujete časový interval 10 minut).
Strážník se u zásobovacího vozu zachoval profesionálně a velice lidsky, byť podle vás měl řidiči uložit nejméně tisícovou pokutu. Pak byste si zase mohl stěžovat, že v dotyčné prodejně nemají čerstvé rohlíky.
Takže ještě jednou opakuji, že se jedná o klasické udavačství. No a abych splnil kritéria této rubriky, kladu dotaz na pana Zelenku: Beru, že nové webové stránky nepřipravujete 2,5 roku, ale pouze rok, ovšem kde je výsledek? A přidám ještě jeden dotaz na oficiálního starostu pana Čižinského: Nešlo by zařídit, aby na Štvanici vznikla místo tramvajové zastávky stanice metra?
Otázka: Parkování na P7 (Martin Turek 10.3.2017 11:05)
Dobrý den, rád bych získal veřejné vyjádření odpovědných osob za Prahu 7 a pana Svatoně na následující:
1/ Kdy konečně něco udělá MP na křižovatce u ZŠ Umělecká s řidiči (nejen řidiči rodiči), kteří nejsou schopni dodržet ani elementární pravidla silničního provozu a slušnosti? Fotogalerie http://mar1981.rajce.idnes.cz/Parkovani/ je z cca 10min. foceni.
2/ Proč strážník dne 10/3 v cca 10.20h sice vystoupil z vozu 1AD7014 (je pěkné, že vůbec vylezl), ale řidiči auta couvajícího po chodníku k zadnímu vchodu k MALL na ulici U Garáží pouze soucitně a s pochopením přikyvoval a pak odjel? toto auto sem zajíždí X krát denně, nehledě na to, že se nedá obejít po chodníku (je tam strom) a musíte vstupovat do vozovky.
3/ pro Preslera: je toto udavačství?
Vážený pane Turku,
zveřejňuji vyjádření Městské policie k Vašemu dotazu. Jak už jsem dříve na tomto fóru psala. Městská část s policí velmi intenzivně spolupracuje, ale neřídí práci policistů. Dotazy a připomínky je tak lepší a také efektivnější vždy směřovat přímo na příslušné orgány Městské policie.

K dotazu:
1/ Byl zvýšen dohled strážníků na křižovatce ulic Umělecká x U Studánky. Všechny zjištěné přestupky strážníci řeší, tak jak jim to ukládá zákon o obecní policii. Na fotkách je zachycen stav v době, kdy si rodiče vyzvedávají ze školy děti, tj. neodráží trvalý stav.

2/ Strážník v uváděném případě přestupek s řidičem vozidla řešil domluvou. Stání vozidla na chodníku u zadního vchodu MALL, kdy je blokován celý chodník, je však nepřípustné. Upozornili jsme proto pracovníky MALL, že tímto způsobem nelze řešit zásobování prodejny. Ti nám slíbili, že jejich vozidlo již nebude chodník blokovat a požádají o zřízení parkovacího místa pro zásobování. Do doby jeho zřízení budou zásobovat tak, aby jejich vozidlo nepřekáželo provozu.

Kamila Matějková
Otázka: je (olga 10.3.2017 10:38)
Je nutná ta tibetská šaškárna? Aneb - platí pro všechny občany Prahy 7 jediná dovolená pavda o Tibetu, jak by vyvěšení tibetské vlajky na úřadě - byť budoucím - naznačovalo?
Vážená paní Olgo,
téma porušování lidských práv považujeme za důležité už kvůli naší národní historii a zkušenosti malého národa několikrát v dějinách okupovaného silnějšími sousedy. To je hlavní důvod, proč jsme se i my připojili k vyvěšování Tibetské vlajky.
Kamila Matějková
Otázka: Odpověď na otázku ohledně webu Prahy 7 (Aleš Presler 9.3.2017 21:33)
Mnozí jistě víte, že někdejší „zlý“ starosta Ječmének nechal zrušit přímý vstup do této rubriky a pustil do ní jen předem schválené otázky a odpovědi. Nelze se divit, otázky byly mnohdy nepříjemné, ovšem původně se zde dalo diskutovat ve vláknu. Nové vedení pod starostou Zelenkou (není to chyba, pan Čižinský je pouhá figurka bez vlastního názoru a skutečným šéfem sedmičky je výše uvedený pán) sice umožnilo přímý přístup, nicméně vyházelo ajťáky a už téměř 2,5 roku slibuje jakousi nápravu, která nenastává.
Smutné je, že v této rubrice se na dotazy většinou neodpovídá a pokud ano, pak v tom smyslu, že Praha 7 za nic nepopulárního nemůže, neb jí vlastně nic nepatří a za všechno odpovídá magistrát. Co se povede, např. zastavení přestavby zdevastovaného Libeňského mostu, si tito naši představitelé dávají jako plusový bod. Samozřejmě, vedení sedmičky se více zajímá o vyvěšení tibetské vlajky, než o svůj vlastní web a o problematiku svých spoluobčanů.
Doporučuji všem, aby si přečetli článek v posledním Hobuletu, kde se píše o tom, jak je MČ Praha 7 nesvéprávná a skoro nic nemůže na svém území dělat. Jestli je něco alibismus, pak právě toto.
A nyní k otázce: Vždycky jsem tvrdil a veřejně psal, že představitelé ODS Ječmének, Neuberg a spol. jsou škůdci naší městské části, není problém to dohledat. Takže, pane starosto Zelenko, myslíte si, že jste lepší než vaši předchůdci?
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7 10.3.2017 13:18)

Dobrý den, pane Preslere,

  1. nejsem starosta, 2) na této verzi webu nikdy nebylo možné diskutovat ve vláknech, 3) nový web připravujeme fakticky od loňska, nikoliv 2,5 roku, a 4) ano myslím si, že pracujeme pro Prahu 7 lépe a více než naši předchůdci a že plníme sliby voličům. Jsem rád, že Hobuletu zachováváte čtenářskou věrnost, evidentně tedy paní šéfredaktorka odvádí dobrou práci.

S pozdravem

Pavel Zelenka

Otázka: Odpadkové koše (Alfréd 9.3.2017 12:02)
Dobrý den paní Kopecká, děkuji za odpověď, mám jen pár připomínek. Píšete, že vrácení odpadkového koše na zastávku urgujete už 3. měsíc! Nevím o jakém mluvíte, ale odpadkový koš, který mám na mysli byl na stanici Tusarova (na rohu Jateční a Komunardů u Alzy) a zmizel teprve před několika dny!! O koši, který je u dětského hřiště vím, je tam "od nepaměti", ale na druhé straně (u té "krásné díry") byl odpadkový koš minimálně 4 roky (tak dlouho jsem ho alespoň používala) a byl velice často plný - takže asi splňoval účel. Patřím mezi pejskaře, poctivě sbírám exkrementy (i na trávníku), ale nebaví mě chodit s těmito poklady po Holešovicích, než narazím na odpadkový koš. Moc by mě zajímalo, proč třeba v oplocených prostorách v Tusarce jsou v každém 4 stále prázdné koše od sebe tak 10 - 15 m?! A hned za plotem jsou další. Je tam cca 14 košů!!!!! Snad by se někdo (ať už koše patří pod kohokoliv) mohl zamyslet nad vhodným rozmisťováním.
Děkuji.
Odpověď: (Mgr. Laura Kopecká, Sedmá ubytovací 10.3.2017 12:31)
Dobrý den,
psala jsem o měděném koši JCD, který byl u zastávky, a po kterém zůstala díra. Racionalizace rozmístění košů v MČ proběhla již na podzim minulého roku.
Koše v parcích svěřených městské části spravuje dodavatelská firma TÚZ, nicméně během cca června-července přejde jejich péče do portfolia městské firmy a dojde k racionalizaci počtu a rozmístění i tam. Takže, prosím, vydržte.
Koš před Alzou jsem osobně prověřila, žádný tam nicméně nechybí. Pokud jste jiného názoru, napiště mi, prosím a domluvíme se na osobní schůzce na daném místě.
Vzhledem k tomu, že koš JCD se stále na své místo, nechala jsem dnes instalovat na zastávku Tusarova dočasně 1 koš MČ P7.

Laura Kopecká
Vedoucí oddělení úklidu
Sedmá ubytovací, s.r.o.
Otázka: Nový web MČ Praha 7 - stav ? (Obyvatel 9.3.2017 10:58)
Dobrý den,

v listopadu 2016 zde proběhla informace o zakázce na novou podobu webu MČ Praha 7. Máme březen 2017, jaká je tedy aktuální situace ? Dočkáme se někdy něčeho tak "komplikovaného" jako běžné diskusní fórum, kde lze strukturovaně reagovat na jednotlivé příspěvky ? Nebo vám současný stav vlastně vyhovuje ...

Děkuji
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7 10.3.2017 10:59)
Dobrý den,
zakázku malého rozsahu vyhrála brněnská firma inQool, se kterou městská část podepsala počátkem února smlouvu. V současné době probíhá vývoj aplikace, dodání systému k testování je plánováno na 30. dubna. Pak budeme systém plnit a testovat, spuštění webu pak plánujeme v průběhu prázdnin.

S pozdravem
Pavel Zelenka
Otázka: Směna nájemního bytu - zastupování (Pangrácová 9.3.2017 10:31)
Dobrý den, moje starší teta bydlí i se svým synem ve vašem nájemním bytě se smlouvou na dobu neurčitou a je uzavřena pouze s tetou. Z finančních důvodů by rádi s vaší městskou částí směnili byt za menší. Je tato směna v rámci Prahy 7 vůbec možná? A dále je možné, aby ji na jednáních s MČ zastupoval na základě „nějaké“ plné moci její syn nebo popřípadě já a novou nájemní smlouvu by přišla jen podepsat?
Případně prosím na koho se obrátit. Předem děkuji za odpověď
Irena Pangrácová

Vážená paní Pangrácová,

výměny bytů jako takové MČ Praha 7 neorganizuje. Pokud by Vaše teta potřebovala z finančních důvodů menší byt, je pravděpodobné, že by mohla žádat o byt podporovaného bydlení a pokud má nyní městský byt, tak za jeho uvolnění dostane body navíc.

Pokud se týká plné moci, tak teoreticky lze i samotnou nájemní smlouvu podepisovat na základě plné moci. Více informací naleznete na tomto odkazu http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Byty-nebytove-prostory-nemovite-veci-/Byty a případné bližší instrukce a rady Vám ochotně poskytnou pracovnice Oddělení pronájmů, jehož vedoucí je paní Komárková (KomarkovaZ@Praha7.cz; +42022014-4232).

S pozdravem,

Kamil Vavřinec Mareš
zástupce starosty MČ Praha 7 (majetek, byty, nebytové prostory)

Otázka: Bezdomovci na Vltavske - opet (Novotna 9.3.2017 6:23)
Dobry den,
Pokud plati vyhlaska o zakazu piti ákoholu na verejnosti i na Vltavske a vsichni denne vidime ze je porusovana, bylo by prosim mizne dat na vltavskou nejakou viditelnou ceduli / cedule kde byste o tom informovali verejnost? Mam pocit ze na Vltavske spoustu lidi o tomto zakazu vubec nevi. Mnoho lidi na Vltavske tuto vyhlasku porusuje. Policii samozrejme oslovuji, ale nepomaha to.
Vážená paní Novotná,
děkujeme za Váš podnět a cedule s upozorněním na Vltavskou vyvěsíme.
Přeji hezký den

Kamila Matějková
Otázka: dotaz na bioodpad (afariz 8.3.2017 10:01)
Dobrý den, předem se omlouvám pokud je tento dotaz již můj druhý na stejné téma, již jednou jsem se snažil zde dotaz zadat, ale asi se mi to nějak nezdařilo.

Nicméně co bych rád věděl. Jak nakládat s bioodpadem? Členové našeho SVJ jsou spolumajitelé části dvora ve vnitrobloku a rozhodli se (před asi 2-3 lety) zbudovat na tomto pozemku zahradu. Péče i ni ale obnáší mimo jiné i odstraňování plevele, prořezávku dřevin, hrabání listí atd., ale tím vzniká nutnost takový odpad také odstranit. Na drobný bioodpad, například na plevel, kuchyňský odpad atd., jsme si koupili kompostér, ale listím bychom jej zcela zaplnili, a možná by se tam všechno ani nevešlo. Před časem jsem se tedy ptal na úřadě, jak to řešit, a úředníci Odboru životního prostředí a Odboru dopravy si mě napřed předávali jako horký brambor, až jsem nakonec skončil s formulářem Odboru dopravy na zábor chodníku, který byl pro danou "akci" s naprosto nesmyslnými otázkami a požadavky, jako například kdo je investorem akce, kdo to bude provádět, podle formuláře je také nutné kontaktovat Technickou správu a domluvit si s ní jakousi koordinaci.... Navrhoval jsem, aby se na chodník před náš dům (chodník je zde dost široký) na asi 5 min přistavila multikára s menším kontejnerem (či něco podobného), který by aninebylo nutné dávat dolů, my bychom si v dohodnutý čas na chodník připravili oněch pár pytlů listí a aktuálně dvě otepi na asi metrové kusy nařezaných větví (větve odhadem max. tak do 3-4 cm v průměru) a jamile by vozidlo bylo přistaveno, do kontejneru bychoom ty pytle listí vysypali, navrch přihodili ty otepi větví a mohlo by se to odvézt. Myslím, že by to ani těch zmiňovaných 5 min netrvalo. Bioodpadu mají v poslední době úředníci, ale hlavně politici (a zvláště ti "zelení", kteří nyní na naší radnici také sedí a vládnou) plná ústa, ale když dojde na "lámání chleba" , tak je občan postaven před taková administrativní úskalí, že se na to, aby se choval "správně", vykašle a problém si vyřeší jinak - a asi i méně ohleduplně k pořádku ve městě a k životnímu prostředí. Do našeho dvora není přístup pro vozidla, proto jsme žádali o přistavení nějakeho vozidla na odvoz na chodník (po kterém mimochoem v zimě i v létě běžně jezdí různé uklízení stroje, takby to problém být neměl).

Mohl by nám někdo vysvětlit, proč je pro občana, který se chce zachovat "správně", leccos tak obtížené a plné nesmyslné administravity?

Petr Lang, předseda SVJ Stupkova 4
Vážený pane,
bohužel Vám můžu po konzultaci na Odboru dopravy a Odboru životního prostředí poradit pouze dvě možnosti.
První je zaparkování vozidla v bezprostřední blízkosti domu (vyhnete se tím zařizování povolení i placení místních poplatků) a odpad nanosit. Druhou možností je vyřízení povolení záboru na chodníku. Pakliže se budete chtít vydat cestou záboru chodníku, musíte přijít s vyplněným formulářem na Odbor dopravy, kde Vám žádost dle zákona vyřídí.
Nejbližší sběrné místo je sběrný dvůr Praha 8 – Libeň, ul. Voctářova, tel. 731 909 653, otevírací doba PO-PÁ 8:30-18:00 (v zimě do 17:00), SO 8:30-15:00.

Přeji hezký den.
Kamila Matějková
Otázka: Odpadkové koše (Alfréd 7.3.2017 20:02)
Dobrý den, měla bych dotaz na mizející odpadkové koše. Je to asi 5 měsíců co zmizel, bez náhrady, odpadkový koš z rohu ulic Jateční-Komunardů. Dnes, když jsem poctivě přešla Komunardů, abych mohla použít odpadkový koš na zastávce Tusarova (směr tržnice), tak jsem zjistila, že i tam zmizel odpadkový koš!!! Nejhorší je, že už nejsou ani koše na tramvajových stojanech, jsou též odstraněny. To někdo myslí opravdu vážně?

Milá/ý Alfréde, 

situace s koši v lokalitě, o níž se zmiňujete je následující. Měděný koš u zastávky patří JCD, jeho opravu a navrácení pravidelně urgujeme již 3.měsíc. Rámcový vývoj lze sledovat pod tímto podnětem http://www.lepsimisto.cz/Announcement/Detail/47685 

Koš na rohu Komunardů x Jateční stále je, pouze na druhé straně, tedy na straně dětského hřiště  Sedmikráska.

O mizení košů ze zastávek doporučuji se informovat na Dopravních podnicích. Budeme rádi, když naše snahy o pravidelné vývozy, opravy a umisťování košů na zastávkách podpoříte. 

Doporučuji blíže k tématu článek v posledním Hobuletu.

Hezký den,

Laura Kopecká
Vedoucí oddělení úklidu
Sedmá ubytovací, s.r.o.

Otázka: Hlávkův most a okolí ( 7.3.2017 12:23)
Radnice, Úřade,

cestoval jsem na kole z Karlína do Holešovic přes Hlávkův most, po jeho pravém chodníku ve směru k Výstavišti - chtěje na holešovickém břehu použít podchodu pod mostem směrem na nábřeží kpt. Jaroše a Malou Stranu.
Můj záměr zhatila uzavírka "malostranského" východu, tedy až poté poté, co jsem skoro celým slepým podchodem projel asi půl kilometru. Takže jsem byl nucen se vrátit - spolu se skupinou turistů (která v důkladně promočeném podchodu musela strávit dlouhé minuty) na most, přejet na Štvanici (kolem legendární zastávky), podjet most zde a cestovat po jeho levé straně.

Otázka 1: jak je možné, že nejsou informace o opravě a uzavření části podchodu umístěny řádně na obou jeho hlavních vstupech? Kdo konkrétně za kontrolu správnosti značení zodpovídá a neprovedl ji?

Mnohem závažnější problém je dezolátní, špinavý a zanedbaný stav, ve kterém se Hlávkův most a okolí nachází, což je ostuda ve vztahu ke jménu, které nese, i skutečnosti, že jde o hlavní pražskou dopravní tepnu.

Otázka 2: existuje projekt jeho rekonstrukce, a probíhá vůbec nějaká údržba a čištění? Předpokládám, že jde na vrub TSK, takže se nabízí otázka 3: jak je možné, že jeho ředitel je stále ještě ředitelem, pokud most vypadá tak, jak vypadá?

Zatím se zdá, že díky péči ze strany pražských úřadů Hlávkův most skončí jako Libeňský most - zdevastované betonově asfaltové monstrum, které bylo - papírově - zachráněno, coby památka (míněno zřejmě jako pomník neschopnosti).

Skutečně jsou papíry, razítka a peníze jsou jediné materiály, které jsou při správě takto důležitého majetku města k dispozici?

Někteří z vás mají na starosti jak Prahu 7, tak Prahu město, předem děkuji za kompetentní odpovědi.

Děkuji, JanataCopyright © 2012 Městská část Praha 7