Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Přednost zprava (osvold 19.4.2017 10:25)
Dobrý den,

v ulici Kostelní směrem nahoru, těsně před výjezdem z parkoviště Technického muzea je umístěna značka "Pozor, změna přednosti v jízdě". Měl jsem zato, že v souvislosti se zavedením zcela nesmyslné a čistě šikanózní zóny 30 je všude v oblasti této zóny přednost neupravena a platí přednost zprava. Tato značka je ale zavádějící. Znamená to, že Kostelní je v místě výjezdu parkoviště od muzea považována za hlavní silnici (neuvědomuji si ale, že by někde byla značka hlavní silnice) a že přednost zprava neplatí, jak naznačuje značka? Nebo značka úmyslně uvádí řidiče v omyl a žádná změna přednosti neplatí?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 19.4.2017 12:55)
Dobrý den pane Osvolde,
ulice Kostelní byla u Technického muzea historicky vyznačena jako hlavní komunikace. V souvislosti se zavedením Zóny 30 na Letné došlo v této lokalitě k odstranění příslušného svislého značení. Tím se z křižovatky Kostelní x výjezd od muzea stala křižovatka neřízená, tedy s předností zprava. Jelikož řidiči jezdí po paměti, byla doplněna informativní cedule, která je upozorňuje na pravidlo pravé ruky.

Přeji hezký den

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Modrá zóna pro policejní obědy (osvold 18.4.2017 19:33)
Je to víc, jak měsíc, kdy jsem vkládal dotaz na hrubé zneužívání vyjímky z modré zóny ze strany PČR. Situace je stále horší, navíc, nyní, kdy se opravuje chodník u Muzea a staví se horkovod je to o to horší. S jakým výsledkem radnice prosím jednala s MV?

Pro jistotu opakuji příspěvek z 13.3.

Dobrý den,

kantýna ministerstva vnitra asi vaří opravdu skvěle, protože denně do ní dojíždějí policisté z velké části Prahy. To vede k tomu, že kolem poledne se ulice v okolí budovy MV zaplní desítkami vozů MV a to jak s označením, tak ony známe vozy 1A5 7xxx a blokují tak místa pro ty chudáky, co si zaplatili údajné právo stát na jedné polovině parkovacího místa na území Prahy 7. Jistě, pro policajty neplatí zákony, to všichni dobře víme, třeba ze způsob parkování v okolí stanice Fr.Křížka, ale přecijen, co je moc, to je moc. Pokud vím, vyjímku z modrých zón má policie pro potřeby plnění služebních úkolů, že? To patrně obídek v kantýně není, nebo se mýlím? Navíc, MV má podzemní garáže, takže nechápu, proč pomahači a chrániči neparkují tam?
Každopádně, jakým způsobem hodlá MČ Prahy 7 tuto tristní situaci řešit?
Otázka: Koordinace omezení parkování na Letné vs. práce na komunikacích (Letenak 18.4.2017 13:18)


Dobrý den, chtěl bych se zeptat na postup plánovaných oprav a záborů na Letné v oblasti ulice Dobrovského a přilehlém blízkém okolí. Jakým způsobem probíhá koordinace prací na opravě chodníků, opravě horkovodu a k tomu ještě úklid komunikací. V rámci vašeho projektu parkovacích zón došlo k dramatickému zhoršení situace s parkováním a ve večerních hodinách je situace katastrofální. není neobvyklé, že pokud lze zaparkovat, tak pouze na zákazech a i to s obtížemi. Za několik posledních týdnů jsem nezaregistroval činnost městských strážníků, kteří by prováděli kontrolu neoznačených vozů (ani toto nic neřeší), protože karet je vydáno více než je parkovacích míst. Jakým způsobem bude zastupitelstvo celou situaci řešit a to nejen z krátkodobého, ale i dlouhodobého hlediska. Pokud má systém fungovat ke spokojenosti občanů (voličů) nelze pouze toto řešit jednosměrně a to výběrem poplatků za rezidentní kartu, ale i směrem obráceným, že ten kdo platí a přispívá do rozpočtu města, má mít kde parkovat. To co nastalo nyní v oblasti Letné díky všem opravám jasně ukazuje na nekoordinovanost prací jednotlivých úseků magistrátu.Děkuji za vaši odpověďM. Čermák
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 19.4.2017 8:42)
Vážený pane,
velké a významné investorské akce, komplexní úklid komunikací i menší omezení spočívající v umísťování kontejnerů a v záborech chodníků například z důvody rekonstrukce fasád domů jsou svými předkladateli konzultovány na Odboru dopravy, případně na Magistrátu hlavního města (podle příslušných kompetencí). Cílem úředních zásahů do plánů těchto akcí je vždy prostorově co nejmenší a časově co nejkratší omezení rezidentů. Nicméně ne vždy je možné plánované opravy a zásahy do organizace dopravy vyřešit rychle a z pohledu rezidentů nepozorovaně. Jak komplexní úklid komunikací, tak i připravované rekonstrukce vybraných poduličních sítí významným způsobem zasahují nejenom do vybraných chodníků a vozovek, ale obrazně řečeno do života celé Letné. Jinými slovy, veškeré velké plánované akce, které je nutné udělat v roce 2017 jsou postupně připravovány a koordinovány především mezi sebou, menší akce se jim přizpůsobují. Dlouhodobým cílem z pohledu parkovací politiky je dosáhnout otevření parkovacích garáží pod Letnou, které budou moci do budoucna nabídnout stovky nových parkovacích míst. Dalším dlouhodobým cílem je zprovoznění parkovacích ploch v lokalitě Vrbenského a v oblasti ulice Povltavská. Veškeré tyto záměry jsou ve stádiu projednávání, bohužel MČ Praha 7 nemá v těchto záležitostech poslední slovo a je nucena spolupracovat s městskými organizacemi a dalšími úřady. Krátkodobými cíli jsou vybrané změny organizace dopravy v ulicích, které umožní bezpečný pohyb chodců a současně zásadně nezhorší, nebo v lepším případě – při možnosti přeorganizování uličního prostoru – nabídne dokonce více parkovacích stání. Další cíle parkovací politiky spočívají ve zvýhodněné nabídce vybraných soukromých subjektů poskytujících parkování za úplatu (především v prostoru Bubnů), stejně tak i probíhající diskuze s vybranými subjekty ohledně možnosti nočního parkování v oblasti Výstaviště.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Přeplněný kontejner na sklo (VH 14.4.2017 7:10)
Dobrý den,
již v lednu jsem zde obdržel informaci od paní Slabé, že kontejner na sklo, který se nachází v Tovární ulice a u kterého dochází pravidelně k přeplnění se bude vyvážet 1x týdně. Můžete mi prosím sdělit, proč k této změně nedošlo? Stav je stále stejný, čekal jsem, že změna potrvá déle, ale už to jsou více než dva měsíce. Případně prosím o informaci, na koho se mohu obrátit, aby se opravdu něco změnilo. Jen pro informaci uvdáme, že jak na kontejneru, tak na stránkách služeb HMP je uvedena četnost vyprazďňování 1x za 2 týdny. Děkuji Hampl
Odpověď: (Nela Slabá, OŽP Praha 7 18.4.2017 14:42)
Dobrý den,
od ledna se postupy MHMP se schvalováním změn četnosti změnily, souviselo to i se chvalováním domovních separací, nicméně nyní máme četnost svozu v Tovární ulici schválenou od MHMP na 1x týdně. Ke změně by mělo dojít k 1.5.

Děkuji za Vaši trpělivost a pochopení
s pozdravem

Nela Slabá
odbor životního prostředí
Otázka: Transformace Ferony (paffko 11.4.2017 14:02)
Dobrý den, dne 9.12. zde padl dotaz k Transformaci Ferony, na který téhož dne odpovídsala paní radní Burgerová. V lednu měl investor představit svůj záměr. Dalším krokem měla být formulace názoru MČ. Kde najdu představení tohoto projektu a kde najdu formulaci na stránkách MČ? Ocením nasdílení více informací do mé emailové schránky. Děkuji, s pozdravem
Pavel Král
Dobrý den,
projektem pro Feronu se v tuto chvíli zabývá komise rozvoje MČ. Projekt bude projednáván a stanovisko komise by mělo být zformulováno na jejím zasedání 20.dubna 2017. Po zformulování stanoviska Komise se k projektu vyjádří Rada MČ Praha 7, stanovisko Rady včetně příloh bude k dispozici na internetových stránkách. V tuto chvíli se jedná o záměr, investor nepodal zatím žádost o územní rozhodnutí, tudíž Vám v tuto chvíli další informace nemůžeme poslat, je ale možné obrátit se přímo na investora, společnost Finep, předpokládáme, že Vám informace rádi sdělí.
S pozdravem Lenka Burgerová
Otázka: udržba i tak malých travnatých ploch, míst před domy (Jestrab 11.4.2017 10:57)
Dobrý den, Chtěla bych se informovat a hlavně upozornit na nedostatečnou udržbu ploch před domy. Konkrétně se jedná o místa na Ortenově náměstí 888/15 a 14- kolem náměstí (chodníků) Již kolikáty rok se potýkáme s nedostatečným udržováním plochy mezi silnicí a chodníkem . Je tam velmi nepříjemná tráva (oves , šipky) která se zabodává nejen zvířátkům ,ale i lidem všude a roznáší se kamkoliv . Během květu a po odkvetení je její kosení velmi neučíné ba spíš naopak .Mělo by proběhnout již teď a minimálně dvakrát za sezonu. Z Vaší strany se vždy děje jen jednou ročně a převážně právě po odkvetení a nebo těsně před ním ,čímš se situace ještě zhorší a dozraje i po posečení. Tím je její plod(květ , oves) všude na chodníku.Nejenže vše najdete ještě tři měsíce v bytě ,ale vznikají nemalé náklady a hlavně značné lečení ,bolestivé všeho živého.Tato šipka je opravdu velmi nebezpečná . Prosím o nápravu a opravdu řešení . Již jsem se setkala s více lidmi co jsou z toho nešťastní ! Je to nevzhledná , nebezpečná a obtěžující tráva. Zeleň je potřeba ,ale je také potřeba ji udržovat a věnovat se jí. děkuji za brzkou a rychlou nápravu. Ps.možná by bylo řešení , kdyby se oslovila firma Sedmá ubytovací s.r.o. která v ulici sídlí a místo vození kovu bezdomovcům a jen tak brouzdání po ulici, zkoušení motoru v brzkých ranních hodinách a nevěnování až zas tak velké pozornosti exkremntům ,nebo očůrávání plotu u nové školky panem řidičem vzít elektrickou ruční sekačku a projít okolí , trvalo by vše v této oblasti cca hodinku. děkuji Jestřábová
Odpověď: (Administrátor P7 12.4.2017 7:36)
Dobrý den,
četnost a objem jednotlivých zásahů v rámci údržby zeleně bylo možné v minulém roce realizovat, prostřednictvím dodavatelských firem Technické správy komunikací (TSK), pouze do výše přidělených finančních prostředků od Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Prioritní pro správce pozemků, tedy TSK, bylo zajištění provozní bezpečnosti přilehlých komunikací. Z důvodu toho musely být upřednostněny činnosti v rámci údržby komunikační zeleně v sousedství frekventovaných, tedy hlavních tahů. Především se jednalo o zásahy jako odstranění stromů ve špatném zdravotním stavu či havarijních stromů, které bezprostředně ohrožovaly své okolí, řez dřevin, zajištění výhledových poměrů nejen na křižovatkách, zviditelnění dopravního značení, atd. Teprve poté se mohlo přistoupit k údržbě ostatních lokalit.
Problémem komunikačních pásů, nejen na Ortenově náměstí, ale i v jiných ulicích je skutečnost, že se tyto nachází mezi chodníkem a vozovkou. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zeleň není k této ze strany některých občanů přistupováno tak, jak by si zasloužila. Skutečností je, že ve většině ulic jsou komunikační pásy poškozeny nejen pohybem občanů, ale i automobilů. Dochází ke zhutnění půdy a tvorbě nevhodných stanovištních podmínek což má za následek postupný úbytek travního porostu. Negativně na travní pokryv působí i agresivní psí výkaly, které způsobí „vypálení“ trávníku a poté následně v něm vznikají holá místa. Tato místa se stávají vhodným stanovištěm pro plevele a další nežádoucí zeleň, která je zcela nenáročná na stanovištní podmínky.
Veškerá údržba komunikační zeleně, včetně četnosti jednotlivých zásahů, v r. 2017 bude opět závislá od výše finančních prostředků, které budeme mít k dispozici na tuto činnost.
Vyřízení Vašeho podnětu zajistíme.
S pozdravem

Zdeňka Konradyová
Technická správa komunikací
Otázka: Odpověď p. Kovaříka, aneb vaše neustálé lži o kvalitě dlážděných chodníků (občan Prahy 8.4.2017 14:16)
Dobrý den,
v odpovědi p. Milanovi, kde se mimo jiné ptá:
,,1) Kdo a z jakého důvodu prosadil, že je třeba asfaltový chodník v dobrém stavu zlikvidovat a nahradit ho vydlážděným paskvilem, po kterém se špatně chodí a je mnohem horší ohledně udržování čistoty a údržby.", odpověděl p. Kovařík, mimo jiné:,,mají lepší vsakovací schopnosti (netvoří se kaluže od psích loužiček ani z deště), taktéž estetická stránka je na vyšší úrovni, proto se v současné době volí tento způsob dláždění.:

Souhlasím s p. Milanem, jak jsem už v minulosti zde psala, dláždění klouže při vlhku, zvláště v zimním období. Co se týče vsakování, tak loužičky se na něm tvoří, kostky nejsou rovné a tvoří se v nich loužičky moče, takové malé smradlavé rybníčky.... ano, moč proniká i do mezírek, mezi kostky, avšak nemá se dále kam dostat, a tak v tomto maličkém úzkém prostoru je již natrvalo a s ní i hovna (které je těžké rozlišit od uschlé zrzavé trávy). A dále ze také zdlouhavě odpařuje když je teplo, o smradu který se v P7 line po dešti a při teplém počasí z takových chodníků ví v P7 snad každý, kdo má čich....

Nechápu o jaké estetice posraných chodníků s dlouhotrvajícími kousky hoven v mezírkách mezi kostkami a fleky od moče p. Ing. Kovařík píše.....

Jednoznačný souhlas s p. Milanem, asfaltové chodníky jsou pro P7 nepraktičtější a nejlépe čistitelné. Moč z nich steče hezky na silnici, neulpívá zde, při dešti se z nich splaví i exkrementy a je snadno pochozí. V zimě se dá rychleji chodit právě jen po asfaltových chodnících. Často tak lidé dávají přednost silnicím, před dlážděným chodníkem, což je nebezpečné kvůli autům, ale k tomu nás nutí naší radní, kteří neví, že chodník je hlavně k chození, ne ke koukání....
Otázka: Epopej - radní P7 nic nedělají, radní P8 jednají a notují si s Krnáčovou (občan Prahy 8.4.2017 13:40)
Dobrý den,

paní Třeštíková píše v odpovědích na dotaz o Slovanské epopeji toto:

,,Myslím si, že Veletržní palác svoji lokalitou i interiérem je kvalitním místem pro expozici Slovanské epopeje a budu ráda, pokud se sem Epopej vrátí. Osobně se domnívám, že výstavba pavilonu pro Epopej na Těšnově je spíš ve fázi nápadu a od nápadu k případné realizaci by bylo nutné podniknout ještě mnoho politických kroků ze strany Magistrátu"
a na druhý dotaz ,,Obyvatele" (za který mu velmi děkuji), toto:

,,jsme si jisti, že se Epopej vrátí do Veletržního paláce. V tomto funkčním období už není reálné, aby vyrostl náhradní pavilon, kam by se Epopej umístila."

Jsem ráda, že paní Třeštíková by byla ráda, kdyby se Epopej vrátila do Veletržáku. Ovšem ona není jen občankou, ale radní P7 a tak může i s kolegy i něco proto dělat a ne jen doufat a věřit, že tomu tak bude.

A zatímco ona a možná další naši radní doufají a věří, tak radní P8 konají a s nimi i Krnáčová. V časopise Osmička, P8, se píše:,,Rada městské části P8 odsouhlasila záměr umístění Slovan. epopeje v lokalitě Florenc - Těšnov.
Dle Institutu plánování a rozvoje hl.m.Prahy podpoří její umístění právě zde přeměnu této lokality na významné městské centrum." - Co tohle má znamenat??? Jak se tohle místo ještě změní, co se to tam ještě chystá a je nám tajeno????
O usnesení P8 byla informována také Krnáčová, která s tím dlouhodobě souhlasí.,,Hlavní rozhodnutí je sice na radních hl.m. Prahy, přesto jsem ale rád, že jsem jasně vyjádřili náš zájem o umístění tohoto významného díla v naší městské části," uvádí místostarosta P8.

Na webu Hospodářských novin vyšel včera článek, kde se píše, že Praha jedná o umístění po Japonsku i v Korei, na Tchai-wanu i v USA a i v Číně a že se vrátí tak za 2 roky a do té doby vybere, kam se natrvalo vrátí.

Takže magistrát hl.m. Prahy, kde jsou v koalici i strany, které nám na P7 vládnou nejen že jedná o dalším cestování Slovanské epopeje do dalších zemí, pro což nebyla vytvořena a takovéto cestování jí dle odborníků restaurátorů nenávratně poničí, ale navíc naši radní nedělají vůbec nic proto, aby se vrátila do P7, Veletržního paláce, kde jsou dle odborníků nejvhodnější podmínky.

Myslí si snad naši radní, že je platíme ze svých daní, aby se jen domnívali a něco si mysleli, aniž by pro věc hnuli prstem? Zatímco radní P8 jednají a notují si s Krnáčovou, tak vy neděláte nic. Nehne s vámi ani to, že zmizí další parčík, zelená plocha.....o riziku Epopeje v záplavové oblasti Florence ani nemluvě...
Dobrý den,
všichni zástupci Prahy 7 se v rámci svých kompetencí snaží o to, aby se Epopej vrátila do Veletržního paláce.
Nic jiného nelze dělat.

MgA. Hana Třeštíková
Radní pro kulturu a sousedské vztahy
Otázka: Neustálé problémy se psy - odpověď p. Mirovského (občan Prahy 8.4.2017 12:56)
Dobrý den,

na dotaz ,,Obyvatele", kde poukazuje i na to, že v Metru vyšel článek, kde vyšlo najevo, že P7 chce rozšířit místa pro volné pobíhání psů, p. Mirovský odpověděl, že netuší, co v deníku zaznělo a píše, že jen logicky navrhli řešení pro pohyb psů.
Kdyby si pan Mirovský přečetl 4.dotaz pod tímto dotazem, na který dosud nikdo neodpověděl, věděl by, co v Metru zaznělo: odpověď p. Mirovského v deníku Metro 25.1.2017 na dotaz, kde by měli běhat psi volně:,, Rozšíření ploch jsme navrhli především v oblasti Stromovky a Letenských sadů. Venčit psi bez vodítka by mělo být umožněno také na Štvanici, u stanice MHD Vltavská, v části Císařského ostrova a na některých místech na nábřeží." (http://www.metro.cz/pejskari-pozor-mesto-uz-zase-chysta-vyhlasku-foi-/praha.aspx?c=A170124_192053_metro-praha_jsk)
Píše se zde tedy o rozšíření ploch pro volné řádění psů v Praze 7. Problémy se psi a jejich pány - prasaty tedy je problémem občanů, ne našich zástupců, když jim dávají ještě větší prostory....

Asi by se měla zavést databáze DNA psů a poté se zkoumáním exkrementů a moče snadno pozná, kdo je pachatel a pošle se mu zpětně pokuta, aniž by byl dotyčný chycen se psem na místě. To by byl jasný důkaz. Co na to, naši zastupitelé?
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Vámi navrhovaný krok vytvoření databáze DNA psů nemá oporu v českém zákoně, byla by registrace vzorků pouze dobrovolná. Nejspíš by nakonec databáze obsahovala pouze vzorky „bezproblémových“ psů, jejichž majitelé přistupují ke svým povinnostem zodpovědně. Na ty nezodpovědné bychom pravděpodobně stejně nedosáhli.
Otázkou je také provoz a využívání databáze - pokud by měla mít smysl, musel by někdo exkrementy na ulicích analyzovat. To znamená náklady na lidi a také na potřebné vybavení. Vzhledem k výši pokuty uložené případnému dopadenému pachateli by to nebylo moc ekonomické. Maximální výše pokuty je sice až 20 000 Kč, ale s ohledem na závažnost přestupku by asi byla uložena pokuta výrazně nižší.
Kamila Matějková
Otázka: (blankajan 6.4.2017 10:01)


                   

Obracím se na Vás s žádostí o řešení problému. U vchodu
do Stromovky z ulice Kamenická se opět, jako každoročně, zabydlel jeden a
ten samý bezdomovec. Nejen tedy, že obsadil všechny tři lavičky svými „věcmi“,
a tím znemožnil jakékoli posezení někomu jinému, ale neskutečně nechutný je
odér, který se kolem tohoto místa vznáší, protože malou potřebu vykonává přímo do
vchodu na vchodovou zeď, kam chodí na velkou ani nechci domyslet. S postupujícím
teplým počasím bude tato „vůně“ stále intenzivnější. Divím se, že už toto nikdo
neřeší, neboť tímto vchodem denně projde mnoho lidí, vč. maminek s kočárky
a malými dětmi. Pokud nedokážete vy nebo policie, nebo kdokoli jiný kompetentní
vyřešit problém tohoto pána, můžete se, prosím, postarat, alespoň o pravidelný úklid
a dezinfekci tohoto místa. Děkuji.

Vážená paní,
již během dnešního dne na místo půjde náš sociální pracovník a budeme se snažit situaci vyřešit.
Přeji hezký den

Kamila Matějková
Otázka: Odpověď pro nick Petule ohledně parčíku Lighthouse (Aleš Presler 4.4.2017 22:57)
Vzhledem k tomu, že jste se odpovědi na svůj dotaz ze dne 31. 3. nedočkala, odpovím fundovaně já, resp. použiji odpověď radnice na stejnou situaci, jen je stará deset let. Od té doby se nic nezměnilo, vedení naší radnice se sice stará o schody u přívozu na MČ Praha 8, neboť je to jednodušší a mediálně vděčnější, než se starat o území vlastní.
Ta deset let stará (a stále platná) odpověď na stav parčíku zní: Dobrý den, hřiště není v majetku ani v péči Městské části Praha 7. Hřiště postavil "Lighthouse" na pozemku Povodí Vltavy, a.s. Údržbu by měl provádět "Lighthouse". Váš dotaz jim zašleme stejně tak, jako ho pošleme městské policii. S pozdravem H.Horská ved. OŽP
Odpověď: (Horská Hana 10.6.2008 9:49)
Dobrý den, paní Evo, Vaše oznámení bylo předáno okrskáři Městské policie Praha 7, který zajistí zvýšený dohled na hřišti u Lighthousu.S pozdravem Jaroslav Luhan referent kontroly OŘ MP Praha 7.
Paní (pane) Petule, stačí vám tato odpověď?
Otázka: Na co potřebují úředníci školní sešity? (Aleš Presler 4.4.2017 22:39)
Tak mě na hlavní stránce sedmičkového webu zaujala radniční výzva pod názvem „Dodávka kancelářských potřeb pro Ú MČ P7“. Naši úředníci potřebují sešity s honosným označením Economy 444, pod nímž se ovšem skrývá klasický školní sešit. Úředníci rovněž potřebují obyčejné tužky a ořezávátka na ně, sešívačky apod. Za svůj život jsem navštívil spoustu radnic (na té sedmičkové jsem deset let pracoval), ale nikdy jsem neviděl úředníka se školním sešitem a obyčejnou tužkou. Spousta věcí z výše zmíněné zakázky spíše připomíná vybavení pro žáky základních škol (jsou tam třeba i pravítka), takže otázka, či spíše odpověď, se nabízí sama: Slouží tyto pomůcky skutečně úředníkům, anebo jsou určeny spíše pro jejich školou povinné potomky?
Otázka: Přechod pro chodce (petraopltova 4.4.2017 21:29)
Dobrý den, mohla bych požádat o nastavení semaforu pro chodce ulice Dukelských Hrdinů 56, tak, aby po zmačknutí tlačítka reagoval? Chodci tam čekají velmi dlouho, přitom v dohlednu není tramvaj ani auto. Děkuji Opltová
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 12.4.2017 10:52)

Dobrý den,

kompetentním orgánem ve věci světelných signalizační zařízení je Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Vzneste prosím tento podnět přímo na příslušný magistrátní odbor, kontakty zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=691, případně je možné využít webové stránky správce komunikací, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Kontaktní webová adresa je vhodná pro hlášení akutních závad či poruch: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad.

Dlouhodobě se snažíme ve spolupráci s magistrátem pracovat na optimalizaci světelné signalizace a budeme rádi, když nás v tom podpoří i občané se svými podněty.

S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy

Otázka: (Nespokojený občan 4.4.2017 14:35)
Musím se přidat k textu pod jménem Obyvatel, protože to vidím a cítím úplně stejně. Je to legalizovaná krádež, pro parkování těch, co zde platí, nebylo uděláno lautr vůbec nic, částka se stále zvyšuje, parkovat stále není kde a k problémům se radnice nevyjadřuje. Ostatně, o tom svědčí i zdejší fórum, kde se na nepříjemné otázky (viz Obyvatel a drahota karet) neodpovídá.
Otázka: Velká parkovací loupež (Obyvatel 3.4.2017 19:03)
Dobrý den,

tohle bohužel není ten podobně znějící animovaný český film. V tomto článku je totiž několik zajímavých informací https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/nebydlite-v-praze-nevadi-parkovaci-kartu-vam-zaridime-nabizi/r~36b509c8130a11e7a8d6002590604f2e/ a to v posledních dvou odstavcích, cituji celé:

Praxi kritizuje i proděkan Fakulty dopravy ČVUT Josef Kocourek. "Je to neuvěřitelné, tímhle způsobem se vrací lidé a auta, která chtěla Praha modrými zónami eliminovat," řekl. Systém modrých zón je podle Kocourka v zásadě nedomyšlený. "Tenhle případ, který ukazuje, jak ho lze obejít, to jen dokumentuje. My jako fakulta kritizujeme zóny dlouhodobě, neumožňují parkování třeba lidem, kteří bydlí jen v nájmu a v Praze pracují, návštěvy, odvozy do nemocnice… Těch případů, na které se nemyslelo, je mnoho," řekl.

Pražské úřady, které se chystají modré zóny ještě rozšířit, zatím na obcházení pravidel rezignují. "Pokud by Praha měla ověřovat, zda se náhodou nejedná o fiktivní místo podnikání nebo trvalého pobytu, musela by u každé žádosti o vydání parkovacího oprávnění ověřovat skutečný stav na místě samém a požadovat prostřednictvím soudu provedení změny," uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman s tím, že to není reálně možné.

(konec citace)

Stručně řečeno, systém je dlouhodobě špatný, lze jej obejít a úřad otevřeně přiznává, že to nechce a není schopen řešit. Považujete za únosné, něco takového nadále provozovat a ještě si za takovou neschopnost nechat platit stále více ?

Mimochodem můj dotaz z 7.2.2017 12:06, proč jsou parkovací karty dražsí než jinde v Evropě také zůstal bez reakce.Copyright © 2012 Městská část Praha 7