Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: dva dotazy na ing.Kovaříka (osvold 3.5.2017 10:11)
Vážený pane Kovaříku,
už dvakrát jsem Vám pokládal dotaz na to, jak budete řešit situaci, kdy zaměstnanci PČR zneužívají pravidla ZPS, stála bez odpovědi, můžete se k tomu prosím vyjádřit?
Dále, hodláte vyměnit silně zavádějící značku o změně přednosti v jízdě u Technického muzea, nebo jí tam necháte a budete přispívat ke vzniku potenciálně velmi nebezpečných situací?

Díky předem
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 3.5.2017 13:19)
Vážený pane Osvolde,
značku vyměnit neplánujeme, neboť dle mého názoru vhodně upozorňuje na proběhlou změnu v dopravním značení, tj. na změněný dopravní režim v této lokalitě.
Ohledně parkování před budovou Ministerstva vnitra jsme se obrátili na kompetentní osobu na Policii ČR a máme přislíbeno, že se to dále dít nebude.
Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy

e-mail: KovarikJ@praha7.cz
tel.: 220 144 024
kancelář č. 249
Otázka: Zakázat zlá zlá kola a koloběžky, snad už brzy (osvold 3.5.2017 9:51)
Dobrý den,

5.9. jsem položil tento dotaz (opakuji jen část textu)

Co bude následovat? No je to nasnadě, kdo má oči otevřené a občas chodí do vnitřní Prahy, jistě si všiml, že firmy, pronajímající segwaye se pomalu přeorientovávají na jízdní kola nebo elektrokola.
Problém se tedy přetransformuje z opilého rusa na segwayi, na opilého rusa na elektrokole, elektrokoloběžce nebo na něčem, co spadá pod definici kola.


2) Až budou na elektrokolech jezdit hrozny opilých rusů, jak jsme svědky dnes na segwayi, jak to budete řešit? To že ten problém nastane je nasnadě. Zakážete na území Prahy 7 jízdní kola?

Tehdy jsem netušil, že předpovídám budoucnost tak přesně viz:
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/praha-1-zakaze-cyklistum-jezdit-po-pesich-zonach-v-centru-me/r~06405efa2f5711e7a70b002590604f2e/?_ga=2.120621768.1981162725.1493797425-2098745636.1474968086

Kdy bude Praha 7 následovat a zakáže ony špatná špatná ohrožující kola, elektrokola a koloběžky a elektrokoloběžky?
Otázka: (Vít Pešina 1.5.2017 19:57)


Dobrý den

Tentokrát jste to už opravdu přehnali. V ulici Františka
Křížka (kde bydlím) se celý týden nadalo zaparkovat ( modrá zóna). Nejprve zde
bylo ( v pondělí 24.4.) čistění komunikace (chápu – musí se to udělat),
pak tu byli několik dní filmaři (chápu již mnohem méně – jsou tu na můj vkus
moc často) a dnes (v pondělí 1.5.) nějaká pouliční slavnost před kinem OKO
a do ulice se nedalo ani vjet natož zaparkovat – TO UŽ TEDY NECHÁPU VŮBEC!!!!
Co tím sledujete? Opravdu chcete automobilovou dopravu na Praze 7 zcela zlikvidovat???
Je to váš záměr???     

Otázka: RE:To Martin Koníček (Martin.Koníček 26.4.2017 12:00)
Otázka: To Martin Koníček (Jirka13 25.4.2017 22:13)
A co to znamená? Já si to představit nedokážu.

To znamená, že vejce zateče do nasávání pro ventilaci, takže v autě je permanentně neskutečný smrad. Vyčištění v servisu obnášející demontáž "torpéda" (prostor mezi čelním sklem a haubnou) vyčištění svodu atd za 2500,-
Otázka: (Liborec 26.4.2017 10:33)
1) Co konkrétního má radní Třeštíková na mysli větou o snaze radních v rámci kompetencí zachovat Slovenskou epopej v NG?
2) Kde složil maturitu z češtiny radní Mareš? V příspěvku o graffiti netuší, že správně má být „graffiti byla odstraněna“, "fasády by vydržely", „ceny nemovitostí neodpovídaly". Není nedůležité, že ve větě s poměrem důsledkovým (a tak) se píše čárka před a. Rovněž samotné slovo graffiti není na konci nikdy s „y“.
Hezký den,
děkuji za upozornění na gramatické chyby, už jsme je z příspěvku odstranili. Omlouvám se, budeme se snažit se jich příště vyvarovat.
Kamila Matějková
Otázka: To Martin Koníček (Jirka13 25.4.2017 22:13)
A co to znamená? Já si to představit nedokážu.
Otázka: Vypínání semaforů na Strossmayerově náměstí (občan Prahy 25.4.2017 21:26)
V Metru vyšel článek, kde se chlubíte, že chcete udělat bezpečnější přechody na Letné, dobrá, ale proč tedy děláte nebezpečné přecházení přes Strossmayerovo náměstí, kdy vypínáte večer světla? To vám přijde bezpečné?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 26.4.2017 8:44)
Vážený pane,
světelná signalizace je velmi často považována za nejbezpečnější formu řízení křižovatek, bohužel tomu tak mnohde není. Vždy velmi závisí na místních podmínkách, množství projíždějících vozidel i přecházejících chodců, stejně tak na míře dodržování dopravních předpisů. Vzhledem k faktu, že značná část chodců v čase nižších intenzit motorových vozidel zde nerespektovala světelnou signalizaci, docházelo zde často k rizikovému přebíhání. V čase nižších dopravních výkonů se proto nejenom v Praze osvědčuje koncept vypnutých světel, navíc je díky vypnuté světlené signalizaci provoz všech účastníků plynulejší. Vypínání světelné signalizace ve vybraných denních obdobích na Strossmayerově náměstí bylo kladně projednáno s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, Dopravním podnikem, Městskou policií i s Policií ČR.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Nic neříkající odpověď na otázku o Slovanské epopeji (občan Prahy 25.4.2017 21:21)
Dobrý den,

napsala jsem vám, co proto, aby byla Epopej po návratu umístěna v P8 na Těšnově, na místě nynějšího parku dělají radní P8, a veřejně to propagují a probírají s Krnáčovou, (která jak to tak vypadá se Praze mstí, snad ze závisti, kterou někteří občané sousední země mohou cítit k Praze a tak jí nečiní problém povolovat demolice domů, ničení Václavského náměstí, povolování maršmelounu vedle Anežského kláštera, atd..a stejně tak jí nebude dělat problém zničit nesmyslně parčík), ale paní Třeštíková mě a ostatním, koho toto téma zajímá napsala jen toto:,, všichni zástupci Prahy 7 se v rámci svých kompetencí snaží o to, aby se Epopej vrátila do Veletržního paláce. Nic jiného nelze dělat."

Můžete mi napsat co konkrétně jste udělali a dále pro návrat Slovanské Epopeje do Veletržního paláce děláte?

Děkuji,
Dana H.
Otázka: Hulváti a duševní invalidé (Martin.Koníček 25.4.2017 6:45)
Dobrý den. Chtěl bych upozornit všechny, co parkují před domem Letohradská 369/3, že v tomto domě bydlí duševně postižený hulvát, který neváhal mrštit syrové vejce na čelní sklo mého vozu. Jistě si dovedete představit, co to znamená. Důvod neznám.
Otázka: ( 24.4.2017 17:18)
Dobrý den.
Dnes(24.4.2017) proběhlo v rámci čištění komunikací v ulici Letohradská (Kamenická → Fr.Křížka)k přeznačení míst stání, které bylo slibováno. Nicméně jak už bývá zvykem, tak někteří lidé na značku "Zákaz zastavení" kálí, nebo prostě z nějakého důvodu ignorují. A tak se stalo, že na komunikaci zůstalo stát vozidlo totálně na štorc přes komunikaci. Tím pádem rozumně myslící rezidenti platící za stání 1200,- ročně museli nechat volný průjezd přes placená místa, a to včetně místa pro invalidu. A co na to MP ?? nic.. vůbec nic. V prvním kole mu dali lísteček za stěrač. V druhem kole přijeli, okoukli, a odjeli. To že tam stojí a blokuje celou ulici je nezajímá. Chápu, že si taky platí nesmyslných 1200,- ročně za stání bez jakéhokoliv benefitu, ale v tuto chvílí stoji na komunikaci a ne na parkovacím stání. A mimochodem. pokud byla v plánu takováto akce, tak by asi bylo vhodné dát tam to upozornění (zákaz zastavení) v delším předstihu. I když na druhou stranu zákaz zastavení je zákaz zastavení.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 26.4.2017 8:48)
Vážený pane,
v reakci na Vaši zprávu musím bohužel konstatovat, že kontrola dodržování pravidel silničního provozu a respektování dopravního značení je plně v kompetenci Městské policie. Odbor dopravy MČ Praha 7 nemá žádné páky, kterými by mohl podobné záležitosti řešit.

S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Libeňský most (Alfréd 23.4.2017 15:10)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co je to za akci na Libeňském mostě. Četla jsem, že se konečně, po asi 12 letech dohadování, rozhodlo, že se most nebude bourat, ale rekonstruovat. To, co tam tento týden probíhá asi nebude zmíněná rekonstrukce, ale nejspíš zase, jako už po několikáté, látání. Takové látání tam za poslední roky probíhá každou chvíli - chodníky, díry na silnici, přilehlá schodiště...., není to trochu drahá záležitost, která stejně stav mostu nezlepší? Kdy už konečně začne rekonstrukce. Až ještě trochu narostou ceny a stav mostu se ještě zhorší??? Vždyť zpracované projekty na opravu už musí být dávno zpracované z předešlých let! Děkuji.

Vážený pane,

uzavírky na Libeňském mostu, které proběhly v minulých dnech, byly z důvodu stanovení zatížitelnosti mostu. Bohužel termín zahájení rekonstrukce momentálně neznáme. Jakmile budeme mít podrobnosti ohledně rekonstrukce, zveřejníme je na všech našich informačních kanálech.

Děkuji za pochopení

Kamila Matějková

Otázka: hluk (kozojedka 23.4.2017 12:13)
Dobrý den,
rok je za námi ovšem "totální hukot" opětně z budovy C -teď už jsme si jisti klimatizace z budovy či skladu jídelny? Navíc je hluk silnější než v době minulé. Nyní začal koncem března či začátkem dubna a to dříve než v 5,oo hod!!! Je prapodivné, že tuto skutečnost si ztěžuji pouze já?!
Až začne období otevírání oken jistě se ozvou další - pokud mají odvahu.

Sluková
Otázka: Grafity tagy (Radek 21.4.2017 17:24)
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli má městská část Praha 7 nějaký zásadní plán boje proti grafity.... poškozování cizí věci.... Celá zeď kolem holešovické tržnice je počmáraná a příjezd do Holešovic vytváří dojem , že přijíždíte do nějakého ghetta či narkomanského doupěte .... jak Praha 7 bojuje proti anarchistům a podobným hnutím , kteří se snažil se stabilizovat a vandalizovat městský i soukromý inventář.... Praha 7 je čtvrt kde metr čtvereční bytu stojí 80000,- Kč , bohužel čistota a venkovní prostory neodpovídají ceně ....
Dobrý den,
graffiti vnímáme pravdu jako velký problém, bohužel jeho řešení není vůbec snadné. Pokud se týká nemovitého majetku ve svěřené správě MČ Praha 7, tak ten je pravidelně čištěn, v případě našich objektů jde především o fasády školských budov. Ty jsou natírány několikrát ročně a udržování budov bez graffiti mají na starost jednotliví ředitelé škol a jejich péče o čistotu je jedním z hodnocených kritérií při jejich finančním ohodnocení. Z neškolských budov jsme měli vloni posprejovaný DPS Tusarova a graffiti byly neprodleně odstraněny. Letos jsme už čistili Řezáčovo náměstí. Bohužel majetek hl.m.Prahy a dalších veřejných organizací nemáme ve správě, a nemůžeme tak zajišťovat jeho čištění. Pokud se týče bytových domů, tak udržujeme jen ty fasády, které by čištění vydržely (u starých nesoudržných omítek je velké riziko jejich opadání).
Mimo řešení následků se snažíme objevit fungující cestu ke snižování následků sprejerů. V loňském roce jsme otestovali několik antigraffiti přípravků, bohužel ani z jedno nejsme natolik uchváceni, abychom řekli, že je to ten správný. Spolupracujeme také s policií, která v minulém roce několik sprejerů zadržela.
Pokud se týká cen nemovitostí, tak je potřeba si uvědomit, že cenu udává trh. Tzn. že nelze říci, že by ceny nemovitostí neodpovídaly, ale pouze je na trhu velká poptávka po zdejších nemovitostech graffiti navzdory.

S pozdravem,
Kamil V. Mareš
Otázka: Prednost zprava (osvold 19.4.2017 18:15)
Vážený pane Kovaříku, jistě sám uznáte, že v té situaci, kterou popisujete je informativní značka "Pozor změna přednosti" úplná pitomost, protože žádná změna tam není! Zbytečně matete řidiče, kteří tím místem projíždějí poprvé nebo nemají "naučeno" že Kostelní = hlavní. nestálo by za to, změnit značku na "Pozor, přednost zprava"?
Otázka: pozdní umístění zákazu parkování (spinner 19.4.2017 17:56)
Dobrý den,
podobný problém se tu v minulosti již řešil v případě umísťování zákazových značek v kvůli filmařům a pořádání různých akci. Tentokrát je to kvůli čištění ulic.
Pokud se umísťuje značka zákazu stání pro určitý časový termín, musí být umístěna minimálně 7 dní před zahájením platnosti. Toto je na Praze 7 opakovaně porušováno a značky nejsou umísťovány s dostatečným předstihem.
V oblasti ulic M. Horákové / Kamenická / Haškova jsou nyní značky s datem čištění 20.4. - 24.4. a opravdu zde nebyly od 13.4.

Rád bych věděl, kdo je za toto zodpovědný a co hodláte s tímto dlouhodobým problémem dělat, jelikož se neustále opakuje.
Také bych rád věděl, kdo za případné odtahy vozidel poskytne jejich majitelům náhradu za pokuty, které budou vybírány za okolností, které nebyly podle požadavků zákona.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 20.4.2017 12:43)
Dobrý den,
komplexní údržbu komunikací zajišťuje Technická správa komunikací pomocí svých realizačních firem, které mají na starost jak dopravní značení, tak i úklid samotný. Pokud dojde k odtahům vozů, nebo pokud panuje nejistota v umístění příslušného dopravního značení, je na Technické správě komunikací hl. m. Prahy, respektive na jejích subdodavatelích, aby doložili termíny rozmístění značek.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravyCopyright © 2012 Městská část Praha 7