Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Útvar kontroly a stížností

233 373 731

JUDr. Olga Ulrichová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

UlrichovaO@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: zóny (olga 14.3.2017 17:12)
Děkuji panu Kovaříkovi za odpovědi. Nepotěšily. O tom, kdo neoprávněně stojí v modré zóně, nebudeme mít jako občané přehled, nebude možné povolat MP k zabotičkování či odtahu vozidla, vlastně bude záležet na tom, jak se oficiální kontrolor s majitelem vozu dohodne. Lidé v ístech, kde je vysoký přetlak aut opriti místům, mají tuplovanou smůlu. Skvělá transparentnost, taková malá, sametová. A my, kteří z principu odmítáme být 24 hodin denně pověšení na smartphonu, nehedě na investici, kterou by někteří spláceli i víc než rok, budeme diskriminovaní – před domem stařičkých rodičů či nemocných příbuzných a přátel nezaparkujeme, poběžíme s nákupy pěkně z oranžové zóny a po dobu návštěvy budeme sledovat čas, abychom nepřetáhli. Fakt bezva. Samé zlepšení.
Otázka: ad nové výpalné (osvold 14.3.2017 16:00)
Vážená pane inženýre, děkuji za odpovědi/neodpovědi.

1) Považuji za velmi smutné, že se městská část rozhodla okrást občany a firmy o peníze, za nespotřebované stírací karty, ale alespoň je vidět, nakolik vstřícně se Městská část chce chovat vůči svým obyvatelům. Slušností by bylo stanovit nějaké období na zpětný výkup těhle kartiček, ale to by člověk od orgánu, který má občanům sloužit chtěl asi moc.

Ohledně otázek, kde mne směřujete na TSK, případně MP nebo MHMP, jsem skutečně fascinován mírou neznalosti městské části o těchto opravdu zásadních otázkách, souvisejích se zaváděním změn v současné koncepci výpalného. Očekával bych, že Vy, jakožto vedoucí odboru dopravy bude mít větší množství informací, v tomto světle je nakonec docela dobře, že jsem minulý týden neměl čas, alespoň bych na radnici neseděl zbytečně.

Každopádně neznalost MČ o legislativních souvislostech s novou koncepcí ukazuje, jak pečlivě jste se na celou změnu připravovali.
Opravdu se domnívám, že pokud odpovědi na mé otázky neznáte, že byste je měl zjistit. Proto Vás žádám, zjistětě prosím odpovědi prostřednictvím ing. Čadského nebo Bc.Svatoně a napište nám je sem.
Jste námi placení zástupci a měli byste se postarat, o to, že pokud se bude na Vámi spravovaném území něco provozovat, tak že to bude v souladu s platným právem. Díky předem.

Mimochodem, je možné zjistit, který zákon umožňuje městu někomu zakázat zaparkovat dvakrát po sobě ve stejné ulic? (viz Vaše poznámka o nemožnosti zaplatit za parkováni v jednom úseku dvakrát po sobě)
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 16.3.2017 7:26)

Vážený pane Osvolde,

informace o době prodeje a především pak o době platnosti stíracích parkovacích karet visí na našich webových stránkách (http://www.praha7.cz/15744_Stiraci-parkovaci-karty). Vzhledem k faktu, že posledním termínem možného užití těchto karet je konec ledna 2018, domnívám se, že o základních koncepčních změnách informujeme dostatečně dlouho dopředu. Stejně tak je samozřejmě možné si kdykoli zavolat a požádat o informaci - nejenom k platnosti stíracích parkovacích karet - přímo příslušné kolegyně na odd. ZPS, které tyto běžné provozní záležitosti řeší dnes a denně. S ohledem na uvedené si konečně dovolím předpokládat, že si naši klienti pořídí do doby zavedení a spuštění nových pravidel (1.2.2018) jen a pouze tolik karet, kolik budou skutečně potřebovat. Co se týče směřování Vašich detailních a podnětných připomínek na MHMP, TSK a MP, pak vězte, že bychom Vám rádi zodpověděli veškeré tyto dotazy, ale bohužel i pro nás jsou aktuálně mnohé z informací týkajících se budoucí koncepce ZPS nové a v tuto chvíli neověřené. Jistě tedy chápete, že bychom neradi Vás, stejně tak kohokoli jiného, uvedli v omyl nepřesnou či neúplnou informací. Samozřejmě platí, že další informace a novinky budou průběžně zveřejňovány v závislosti na jejich vyjasnění a na blížícím se termínu zprovoznění nové Zóny. V tuto chvíli je i pro nás základním informačním zdrojem webová stránka www.parkujvklidu.cz, která mimo jiné obsahuje také možnost vkládání dotazů na zřizovatele zóny: http://www.parkujvklidu.cz/vase-dotazy/. Neváhejte ji tedy prosím využít. Co se týče Vámi požadované informace o zákonném ustanovení skrze nemožnost opakovaného parkování vozidel na pozemních komunikacích, pak asi správně tušíte, že takový zákon není. ZPS v Praze je zřizována hl. m. Prahou a to formou Nařízení, kterým se vymezují oblasti hlavního města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Předeslaná nemožnost zaplatit opakovaně za parkování ve vybrané oblasti je poté třeba chápat především jako systémový prvek nové koncepce ZPS, jehož hlavním záměrem je zabránit zneužívání nastavených pravidel, tedy jako ochranu rezidentů před dlouhodobě parkujícími či neplatícími přespolními řidiči. S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy

Otázka: Virtuální karta? (pavlik52 14.3.2017 15:06)
Dobrý den, moje otázky jsou:
Proč rušíte něco (papírové karty) co funguje a fungovalo?? Proč já nemohu mít přehled, jestli to či ono vozidlo skutečně může parkovat v modré zóně?? Bohužel, bydlím poblíž podniku, u kterého parkují auta bez park. karty téměř stále. MP nejraději provádí kontroly v době, kdy se cizí vozidlo v zóně dá tolerovat, protože třeba v době dovolených je místa dost a dost.
Druhá otázka se týká takových obludností které jsou k vidění třeba na Veletržní ulici. Který ......, (promiňte nenacházím vhodný výraz) vymyslel sloupky ve vozovce?? Z jedné strany chceme mít ulice čisté, ale z druhé strany děláme vše proti. V ulicích vidíme stále "přetékající" koše, ale v Letenských sadech jezdí vozidlo, které v podstatě jen kontroluje prázdné koše od rána do večera. To se ovšem netýká prostranství kolem kyvadla, které je skutečnou ostudou Letné. Chodí tam celý rok spousta cizinců za nádhernou vyhlídkou, ale musí se brodit ve střepech a odpadcích.
Dobrý den,
ráda bych poznamenala, že úroveň a počet přetékajícího košů neustále snižujeme. Přetékající koše však, musím zdůraznit, v ulicích vidíte zejména protože, že jsou masivně využívány obyvateli P7 k ukládání domovního odpadu. Mnohokrát jsem se o jejich obsahu přesvědčila na vlastní oči. Prosím, pokud uvidíte takové jednání, zakročte a pomozte nám tento nešvar mýtit.
Koše Pražských služeb jsou vyváženy 1x denně, od března jsme vyjednali, že převážná část z nich bude vyvážena rovněž o víkendu. Koše Městské části P7 jsou vyváženy až 3x denně. Dovolím si tvrdit, že tento druh servisu v jiných částech Prahy nejspíše nedostanete.
Co se týče okolí Stalina, jedná se o pozemek Hlavního města Praha, za úklid odpovídá firma ACTON. Budu velice ráda, obrátíte-li se na paní Zímovou která má tyto pozemky na starosti Jana.Zimova@praha.eu. Paní Zímové dáváme velmi často zpětnou vazbu o tom, že úklid této lokality je zcela nedostatečný, ale bohužel jste zatím nedostali ani žádný harmonogram s konkrétními dny v týdnu, ve kterých firma úklid Stalina a Letenské pláně provádí. Budu ráda, když se se mnou o odpověď paní Zímové posléze podělíte.
A nakonec Letenské sady uklízí firma JENA opět pro magistrát. S touto firmou je naopak dobrá spolupráce, jak vidíte na výsledku sama. Přáli bychom si jen intensivnější odstraňování psích exkrementů z trávníků.
Jak vidíte, situace není úplně jednoduchá a pro běžného občana přehledná. Budeme rádi, když nás podpoříte v našich snahách vše zpřehledňovat, zjednodušovat a zefektivňovat, neboť naše pravomoce jsou v současnosti velice omezené.
S pozdravem
Laura Kopecká
Vedoucí oddělení úklidu
Sedmá ubytovací, s.r.o.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 15.3.2017 17:14)
Vážený pane,
parkovací karty nejsou rušeny rozhodnutím Městské části Praha 7, ale rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy. Sloupky ve Veletržní byly osazeny rozhodnutím Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy na základě zpracovaného návrhu projektanta. Sloupky brání protiprávnímu a často rizikovému chování řidičů motorových vozidel.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: zóny (olga 14.3.2017 11:42)
Jak tak hledím, nový styl parkovacích zón je na spadnutí. Mám dotazy: Jak poznám, že někdo parkuje v zóně, aniž by měl oprávnění? Dnes zjistím dle karty. 2) Pokud nemám smartphone a nechci si ho pořídit, mám se stáním na fialové, případně modré tam, kde nemám "virtuální kartu", utrum? Zdá se, že si nebude možné zaplatit přes normální internet, ale jen přes smartphone. Takže kdo nezaplatí tisíce za chytrý telefon, má smůlu? 3) pokud mám normální kartu platnou řekněme do příštího února, platila jsem leden zbytečně? Kam přijde má stokorunka?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 14.3.2017 12:27)

Vážená paní Olgo,

Všechny důležité věci byly prezentovány na besedě s občany, která proběhla minulý týden. Její záznam naleznete ZDE ( http://praha7.cz/21691_Zaznam-z-predstaveni-novinek-k-Zonam-placeneho-stani-od-roku-2018). Podrobné informace o celém systému jsou také zveřejněny na stránkách www.parkujvklidu.cz.

K vašim otázkám:

1)    Jak poznám, že někdo parkuje v zóně, aniž by měl oprávnění? Dnes zjistím dle karty.

Bohužel vy to nepoznáte, pozná to pouze kontrolní vozidlo a Městská policie.

 

2)    Pokud nemám smartphone a nechci si ho pořídit, mám se stáním na fialové, případně modré tam, kde nemám "virtuální kartu", utrum?

Aplikace je opravdu pouze pro chytré telefony. V modré zóně parkovací automaty nebudou, bude možné však oprávnění k parkování získat přes internet nebo osobně na úřadě, kde všem rádi pomohou naši pracovníci. Ve fialové zóně bude možné dál  zaplatit v parkovacím automatu.

 

3)    Zdá se, že si nebude možné zaplatit přes normální internet, ale jen přes smartphone. Takže kdo nezaplatí tisíce za chytrý telefon, má smůlu?

Možnosti platby jsou blíže rozepsány na www.parkujvklidu.cz .

 

4)    Pokud mám normální kartu platnou řekněme do příštího února, platila jsem leden zbytečně? Kam přijde má stokorunka?

V čase spuštění nové zóny se aktuálně platná oprávnění převedou. Platnosti pozbude pouze papírová parkovací karta (tedy fyzická podoba oprávnění).

 

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy

Otázka: Koncepce nového výpalného od 1.2.18 (osvold 13.3.2017 12:44)
Dobrý den,

děkuji za odkazy, bohužel jsem to celé shlédl. Následně mám několik dotazů, které jsou dost zásadní, a na schůzce informace o nich vůbec nezazněla.

1) Od kdy a jakou formou budete vykupovat neplatné stírací karty.

2) Pochopil jsem to správně, že sloučením návštěvnických zón do zóny oranžové v podstatě odpadá návštěva např. technického muzea na dobu delší, jak dvě hodiny? Padla zmínka o tom, že parkování je možné platit pomocí aplikace, co brání návštěvníkovi, aby pomocí aplikace zaplatil další dvě hodiny v momentě, kdy mu předchozí oprávnění na dvě hodiny skončilo?

3) Ad aplikace, kdo ji programoval, jaká data a kam posílá, jaká oprávnění a proč vyžaduje od majitele mobilního telefonu, jak jsou z bezpečnostního hlediska řešeny platby pomocí aplikace.

4) Z úst pana Čadského zaznělo, že městské části mají možnost "konfigurace" zón. To velmi význačně přispívá k právní nejistotě občanů, pokud je fialová zón "nastavena" odlišně na Praze 6, Praze 5 a na Praze 7. Uveďte prosím, jaká bude konfigurace (primárně tedy časová pásma) zón na Praze 7 a pokud bude odlišná od toho, jak je to na ostatních městských částech tak i důvody, které k tomu vedly a způsob, jak zabráníte výše zmíněné právní nejistotě.

5) Co náš evergrýn, protiprávní přerušení ZPS na Vánoce a s tím, spojené bezdůvodné obohacení MČ? Bude se nová zóna přerušovat? Už jste pro to něco udělali, aby takové případné přerušení bylo v souladu se zákonem?

A teď několik dotazů ke kontrole
1) Kontrolu provádí auto soukromé společnosti, a to firmy Eltodo. Jakým způsobem jsou data, nasbíraná vozem firmy Eltodo archivována, jaká data jsou ukládána, jak jsou data zpracovávána? Ukládá se nějaký videozáznam z kamer, jak, proč kam?

2) Jak postupuje kontrola v případě, že je značka vozidla překryta? existují plátěné garáže pro vozy, může se stát, že vítr na značku něco zafoukne atd. Zaparkované vozidlo, které má ať už jakýmkoliv způsobem zakrytou RZ neporušuje žádný zákon, jak budou řešeny kontroly vozů se zakrytou značkou?

3) Eltodo pochopitelně nemůže nařizovat odtahy. Jak jsem vyrozuměl ze záznamu schůzky, MP už ZPS nemá řešit. Dochází tedy k tomu, že ze z celé ZPS stává to, co to původně mělo být? Tedy pouze a výhradně šikana rezidentů a kasa podnik pro s městem spřátelené podniky? Protože udělením pokuty parkovací místo nevznikne. Jak tedy budou v nové zóně řešeny odtahy?

4) Podle judikátu v cause Czech Radar není možné, aby dokumentace případného protiprávního jednání (v našem případě parkování v rozporu s vyhláškou) byla zajišťována soukromým subjektem. Jakým způsobem je z právního hlediska zajištěno, že podklady, dodané Eltodem jsou získávány v souladu se zákonem? (Tohle je velice významný moment celé koncepce nového výpalného, jistě jste schopni dát odkaz na právní rozbor, který se zabývá tímto aspektem).

Děkuji předem za odpovědi
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 14.3.2017 9:31)
Vážený pane Osvolde,
pokusil jsem se stručně odpovědět na Vaše dotazy. Je opravdu velká škoda, že jste na diskuzi nebyl osobně, mohl jste své dotazy klást přímo osobám, které projekt ZPS připravovali.
Odpovědi jsou vepsané do otázek.

1) Od kdy a jakou formou budete vykupovat neplatné stírací karty.
Platnost stíracích karet je stanovena ke konkrétnímu termínu, vykupovat karty nebudeme. Informace o tom, že bude končit platnost stíracích karet, jsem již několikrát avizovali například na webových stránkách a budeme to občanům i nadále průběžně připomínat.

2) Pochopil jsem to správně, že sloučením návštěvnických zón do zóny oranžové v podstatě odpadá návštěva např. technického muzea na dobu delší, jak dvě hodiny?
Záleží na finálním nastavení časového limitu oranžové zóny. Nad rámec toho bude možné po zaplacení příslušné částky parkovat v modré i ve fialové zóně. Modrá zóna bude více regulována výší tarifu.

Padla zmínka o tom, že parkování je možné platit pomocí aplikace, co brání návštěvníkovi, aby pomocí aplikace zaplatil další dvě hodiny v momentě, kdy mu předchozí oprávnění na dvě hodiny skončilo?
Aplikace dle dostupných informací neumožní opětovnou platbu za parkování vozidel v tom samém parkovacím bloku, kde aktuálně vozidlo stojí.

3) Ad aplikace, kdo ji programoval, jaká data a kam posílá, jaká oprávnění a proč vyžaduje od majitele mobilního telefonu, jak jsou z bezpečnostního hlediska řešeny platby pomocí aplikace.
Dotaz by měl směřovat na Magistrát hl. města Prahy (dále MHMP) nebo Technickou správu komunikací (dále TSK), Městská část Praha 7 tyto informace nemá k dispozici.

4) Z úst pana Čadského zaznělo, že městské části mají možnost "konfigurace" zón. To velmi význačně přispívá k právní nejistotě občanů, pokud je fialová zón "nastavena" odlišně na Praze 6, Praze 5 a na Praze 7. Uveďte prosím, jaká bude konfigurace (primárně tedy časová pásma) zón na Praze 7 a pokud bude odlišná od toho, jak je to na ostatních městských částech tak i důvody, které k tomu vedly a způsob, jak zabráníte výše zmíněné právní nejistotě.
Tyto detaily nebyly stanoveny, o tarifech a délkách parkovacích dob se vede diskuze. Vzhledem k faktu, že MHMP tyto parametry napevno nepředepisuje, je na městských částech snaha si tarify a délky parkování přizpůsobit svým potřebám. Což ale ve výsledku může vést k menší přehlednosti ZPS v Praze.

5) Co náš evergrýn, protiprávní přerušení ZPS na Vánoce a s tím, spojené bezdůvodné obohacení MČ? Bude se nová zóna přerušovat? Už jste pro to něco udělali, aby takové případné přerušení bylo v souladu se zákonem?
S přerušováním ZPS se aktuálně nepočítá. Pravidla ZPS by měla platit po celý rok.

A teď několik dotazů ke kontrole:

1) Kontrolu provádí auto soukromé společnosti, a to firmy Eltodo. Jakým způsobem jsou data, nasbíraná vozem firmy Eltodo archivována, jaká data jsou ukládána, jak jsou data zpracovávána?
Toto je dotaz na zřizovatele ZPS.

Ukládá se nějaký videozáznam z kamer, jak, proč kam?
Toto je dotaz na zřizovatele ZPS.

2) Jak postupuje kontrola v případě, že je značka vozidla překryta? existují plátěné garáže pro vozy, může se stát, že vítr na značku něco zafoukne atd. Zaparkované vozidlo, které má ať už jakýmkoliv způsobem zakrytou RZ neporušuje žádný zákon, jak budou řešeny kontroly vozů se zakrytou značkou?
Toto je dotaz na Městskou policii.

3) Eltodo pochopitelně nemůže nařizovat odtahy. Jak jsem vyrozuměl ze záznamu schůzky, MP už ZPS nemá řešit. Dochází tedy k tomu, že ze z celé ZPS stává to, co to původně mělo být? Tedy pouze a výhradně šikana rezidentů a kasa podnik pro s městem spřátelené podniky? Protože udělením pokuty parkovací místo nevznikne. Jak tedy budou v nové zóně řešeny odtahy?
Toto je dotaz na zřizovatele ZPS a na Městskou policii.

4) Podle judikátu v cause Czech Radar není možné, aby dokumentace případného protiprávního jednání (v našem případě parkování v rozporu s vyhláškou) byla zajišťována soukromým subjektem. Jakým způsobem je z právního hlediska zajištěno, že podklady, dodané Eltodem jsou získávány v souladu se zákonem? (Tohle je velice významný moment celé koncepce nového výpalného, jistě jste schopni dát odkaz na právní rozbor, který se zabývá tímto aspektem).
Toto je dotaz na zřizovatele ZPS.


Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: mall.cz (olga 13.3.2017 12:30)
Problémy s novým umístěním prodejce mall.cz mám možnost denodenně vidět. Kupující stojí, kde se jim podaří, a náklaďák se zbožím je věčně buď na chodníku, nebo na cestě v parčíku mezi domy. Objekty přiztom mají podzemní garáže, takže mi přijde logické, že by jich měli využívat i mallové dodávky a zákazníci. Nebo na garážová stání mall.cz nemá peníze? To by bylo při jejich obratu dost tristní... Ale abych vznesla dotaz: Proč MP nepostihuje stání mallů na chodníku a cestě pro chodce? Třeba by to "nákupní galerii" dohnalo k nějaké reakci.

Dobrý den,

Vaši stížnost předáváme k vyjádření vedení Městské policie v Praze 7. Městská část s policií velmi intenzivně spolupracuje, ale neřídí ji. Připomínky občanů konzultujeme a hledáme společná řešení, ale nemáme pravomoc policii cokoli nařizovat. Pokud budete mít zájem zeptat se přímo, napište svůj dotaz či podnět na e-mail posta@mppraha.cz. Na této adrese získáte všechny potřebné odpovědi ze strany Městské policie.

Děkuji za pochopení

Kamila Matějková

Otázka: (Martin Turek 13.3.2017 11:38)
Dobrý den,
děkuji za přítomnost strážníka MP na přechodu u ZŠ Umělecká, co jsem ráno viděl, tak se dost naběhal. Nicméně mne zajímá, jak to chce P7 řešit dlouhodobě (betonové zábrany u přechodu, zhotovení parkovacích zálivů....).
Pan Presler: Vážený, pokud si myslíte, že nehoda se během 2min stání na přechodu nemůže stát, jste na omylu. Navíc nkěteří rodiče jdou s dítětem až do školy nebo do školky - na bezpečí vlastních dbají, ostatní jsou jim ukradeni..
Myslíte si, že opakované stání na přechodu X krát denně je malichernost? tak to pak vyprávějte někomu, koho tam srazí auto.
Pokud si firma (Mall.cz) pronajme prostory v místě, kde nemá zajištěné stání na vykládku a nakládku zboží (výdej e-shopu na U Garáží), tak ať nese odpovědnost za porušování předpisů. Pokud budou manažeři sv-ě, pak bude trpět řidič - jak jinak chcete, aby se choval tak, jak mu ukládá vyhláška? Liberální přístup k čemukoliv tuto společnost poznamenal za posledních cca 25 let dost - mentalita tohoto národa nedospěla do stádia kdy respektuje i své okolí, ale sleduje pouze svůj prospěch bez ohledu na možné následky. Nebo si myslíte, že když půjdu třeba v pravém jízdním pruhu po magistrále, že to je normální a že mne řidiči budou bez keců objíždět?
Až se budou lidi chovat ohleduplně a respektovat ostatní, pak nechám tuto problematiku stranou.
Otázka: Informace z prezentace konceptu nového výpalného (osvold 13.3.2017 9:14)
Dobrý den,

minulý týden, 8.3. proběhla prý informativní přednáška o tom, jak hodláte zásadním způsobem zhoršit koncept modrých zón od 1.1.2018. Je někde prosím audiovizuální záznam z této prezentace?

Díky předem

Dobrý den,

odkazy na záznam ze setkání naleznete  http://praha7.cz/21691_Zaznam-z-predstaveni-novinek-k-Zonam-placeneho-stani-od-roku-2018 .

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: kantýna MV (osvold 13.3.2017 9:12)
Dobrý den,

kantýna ministerstva vnitra asi vaří opravdu skvěle, protože denně do ní dojíždějí policisté z velké části Prahy. To vede k tomu, že kolem poledne se ulice v okolí budovy MV zaplní desítkami vozů MV a to jak s označením, tak ony známe vozy 1A5 7xxx a blokují tak místa pro ty chudáky, co si zaplatili údajné právo stát na jedné polovině parkovacího místa na území Prahy 7. Jistě, pro policajty neplatí zákony, to všichni dobře víme, třeba ze způsob parkování v okolí stanice Fr.Křížka, ale přecijen, co je moc, to je moc. Pokud vím, vyjímku z modrých zón má policie pro potřeby plnění služebních úkolů, že? To patrně obídek v kantýně není, nebo se mýlím? Navíc, MV má podzemní garáže, takže nechápu, proč pomahači a chrániči neparkují tam?
Každopádně, jakým způsobem hodlá MČ Prahy 7 tuto tristní situaci řešit?
Otázka: Místní úprava provozu - Řezáčovo náměstí (jiri.hzv 12.3.2017 20:38)
Dobrý den.

V nedávné době došlo ke změně dopravního značení na Řezáčově náměstí spočívající v odstranění dopravních značek B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel (zákaz vjezdu do jednosměrné ulice). Byly odstraněny výše zmíněné značky v křižovatkách Heřmanovy ulice s ulicí U Smaltovny a Řezáčovo náměstí se Schnirchovou ve směru do Heřmanovy.
Dále byla odstraněna jednosměrka spojující ulici U Smaltovny a Schnirchovu přes Řezáčovo náměstí.
Tato změna nebyla nijak avizována, např. přechodným dopravním značením. Než si na to řidiči, ale i chodci zvyknou, nastávají v těchto úsecích docela nebezpečné situace!
Proč k této změně došlo? Asi nejsem jediný, kdo si myslí, že původní značení a řešení bylo naprosto vyhovující.
Ano ulice Schnirchova i U Smaltovny jsou v dotčených úsecích dostatečně široké, aby pojmuly obousměrnou dopravu. Toto však absolutně neplatí o spojovací komunikaci na Řezáčově náměstí mezi těmito dvěma ulicemi.
Je zde vyznačena modrá zóna pro podélné parkování a šířka zbývající části vozovky rozhodně nepostačuje pro obousměrný provoz!
Bylo by možné alespoň tuto "spojku" opět zjednosměrnit? Rozhodně by to prospělo bezpečnosti!

Děkuji.
Jiří Houžvička
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 13.3.2017 16:13)
Dobrý den,
odstranění dopravního značení v okolí Řezáčova náměstí proběhlo v souvislosti se zaváděním Zóny 30 na Letné. Cílem Zóny 30 je snížení průjezdních rychlostí vozidel, zlepšení rozhledu před vybranými přechody, stejně tak i umožnění lepší prostupnosti území ve vybraných lokalitách. Projekt Zóny 30 prošel standardním řízením, byl odsouhlasen zástupcem Policie ČR a jeho principy i návrhy vybraných dílčích lokálních úprav byly prezentovány na veřejném setkání v listopadu 2016. Na Řezáčově náměstí je dlouhodobě vyznačena „Obytná zóna“, na křižovatkách platí přednost zprava přijíždějících vozidel. Stavební úpravy zde neumožňují vysoké rychlosti motorové dopravy. Provedené úpravy proto plně vyhovují stanovenému dopravnímu režimu.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: odpadkové koše (Alfréd 12.3.2017 18:47)
Dobrý den paní Kopecká, já netuším, co jsou to koše JCD, také si myslím, že není třeba, abychom řešily odpadkové koše osobně, ale jedno vím určitě - koš (kulatý) na zastávce tramvají (Tusarova, roh Jateční a Komunardů) donedávna byl, stál uprostřed chodníku, hned vedle krytého stání, díra tam ale po něm není. Jinak v počtu umístěných košů v parku Tusarova jsem se spletla - není jich tam 14, ale 21!!!!! A to na ploše cca 80x15 m!! Psala jste, že MČ P-7 nepatří, ale tohle rozmístění Vám připadá normální - koše od sebe cca 10 m a na ulicích pomalu o koš nezavadíte? Nešlo by s tím něco udělat? Děkuji.
Dobrý den,

díra v dlažbě po koši JCD (koš instalovaný společností JCDecaux) je dosud velmi dobře viditelná - kolečko bez dlažby. Prosím, podívejte se pozorněji. Dalších 5 m od zastávky od pátku stojí přechodně koš Městské části Praha 7.
O koších v parku Tusarova jsem nepsala, že nejsou městské části, ale že dosud nejsou v její správě (to znamená, že je městská část ani nevlastní a ani se o ně nestará). Vše vychází z toho, jak byl park před mnoha lety osazen a péče o parky vysoutěžena. Tuto situaci se nyní pokoušíme narovnávat a budeme část péče o park během léta přebírat.
Dále bych se pravděpodobně jen opakovala.
Děkuji a s pozdravem.

Laura Kopecká
Vedoucí oddělení úklidu
Sedmá ubytovací, s.r.o.
Otázka: (Lubos 12.3.2017 13:14)


Dobrý den nedaří se mi zjistit termín blokového čištěni ulice Jana Zajíce,ocenil bych tuto informaci.Děkuji Luboš.

Dobrý den,

termíny blokového čistění budou známy do konce tohoto týdne a ihned je zveřejníme.

Pokud máte zájem, abychom Vám zaslali informační SMS zprávu, napište své telefonní číslo  na kovarikj@praha7.cz.

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: parkoviste blanka (OndrejL 11.3.2017 2:27)
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat na podzemní parkoviště u tunelu Blanka na Letné. Žádné informace za posledních několik měsíců jsem přes internet nenašel.

Jaká je aktuální situace? Vybral již magistrát provozovatele, anebo alespoň vyhlásil tendr?

V tisku se nějakou dobu dozadu mluvilo o ceně pro rezidenty kolem 1000 korun za měsíc. Jaký zájem radnice nebo magistrát u takto nastavené ceny očekává? Plus asi ještě rezidentní nebo abonentská parkovací karta k tomu (předpokládám, že perspektiva jediného parkovacího místa, bez možnosti zaparkovat kdekoliv jinde na Praze 7, asi moc atraktivní nebude). Třeba se pletu, ale v porovnání s cenou parkovací karty 1200 korun za rok pro rezidenty, a vzhledem k tomu, že parkoviště je pro všechny rezidenty bez výjimky výrazně dále od domu, mi to jako příliš atraktivní nabídka nepřijde. Z čeho cena 1000 korun za měsíc vyplývá? Nejsem žádný odborník, ale skutečně si neumím představit jaké provozní náklady ve výši 300 000 korun měsíčně můžou být s jedním patrem podzemních garáží spojené.

S pozdravem,
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 13.3.2017 10:18)

Vážený pane,

radnice MČ Praha 7 žádné nové informace bohužel nemá, krom těch, které nově konstatují problémy se vzduchotechnikou. Otevření bylo plánováno na první čtvrtletí roku 2017 (v pořadí již asi třetí termín), bohužel ani tento termín Magistrát zřejmě nestihne. Proces týkající se výběru provozovatele taktéž není znám. Pokud chcete dostávat novinky nebo máte zájem o parkovací místo, můžete  se přihlásit na Odboru dopravy na emailu hallym@praha7.cz. Skutečný zájem o parkovací místa bude možné konstatovat až v čase po zprovoznění garáží při znalosti konkrétních požadavků provozovatele. Nyní předpokládaná částka cca 1000 Kč za měsíční parkování není nízká, ale vzhledem k faktu, že provozovatelem bude soukromá  firma a MČ Praha 7 nemůže dotovat parkování v městských garážích provozovaných soukromým subjektem, musí aktuálně zájemci s placeným parkováním počítat.  

S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy

Otázka: Odpověď pro pana Turka (Aleš Presler 10.3.2017 19:11)
Ano, podle vašich snímků se o udavačství jednoznačně jedná. Jeden z nich zachycuje zásobovací vůz před prodejnou, což lze normálním lidským rozumem pochopit. Vůz přijel, vyložil zboží a zase odjel. To má snad zásobovač vozit rohlíky metrem?
Na druhém snímku je zase patrno, že auto sice zastavilo tam, kde se to nemá, nicméně jen proto, aby z něj vystoupily osoby, zřejmě pak hned odjelo (sám zmiňujete časový interval 10 minut).
Strážník se u zásobovacího vozu zachoval profesionálně a velice lidsky, byť podle vás měl řidiči uložit nejméně tisícovou pokutu. Pak byste si zase mohl stěžovat, že v dotyčné prodejně nemají čerstvé rohlíky.
Takže ještě jednou opakuji, že se jedná o klasické udavačství. No a abych splnil kritéria této rubriky, kladu dotaz na pana Zelenku: Beru, že nové webové stránky nepřipravujete 2,5 roku, ale pouze rok, ovšem kde je výsledek? A přidám ještě jeden dotaz na oficiálního starostu pana Čižinského: Nešlo by zařídit, aby na Štvanici vznikla místo tramvajové zastávky stanice metra?
Otázka: Parkování na P7 (Martin Turek 10.3.2017 11:05)
Dobrý den, rád bych získal veřejné vyjádření odpovědných osob za Prahu 7 a pana Svatoně na následující:
1/ Kdy konečně něco udělá MP na křižovatce u ZŠ Umělecká s řidiči (nejen řidiči rodiči), kteří nejsou schopni dodržet ani elementární pravidla silničního provozu a slušnosti? Fotogalerie http://mar1981.rajce.idnes.cz/Parkovani/ je z cca 10min. foceni.
2/ Proč strážník dne 10/3 v cca 10.20h sice vystoupil z vozu 1AD7014 (je pěkné, že vůbec vylezl), ale řidiči auta couvajícího po chodníku k zadnímu vchodu k MALL na ulici U Garáží pouze soucitně a s pochopením přikyvoval a pak odjel? toto auto sem zajíždí X krát denně, nehledě na to, že se nedá obejít po chodníku (je tam strom) a musíte vstupovat do vozovky.
3/ pro Preslera: je toto udavačství?
Vážený pane Turku,
zveřejňuji vyjádření Městské policie k Vašemu dotazu. Jak už jsem dříve na tomto fóru psala. Městská část s policí velmi intenzivně spolupracuje, ale neřídí práci policistů. Dotazy a připomínky je tak lepší a také efektivnější vždy směřovat přímo na příslušné orgány Městské policie.

K dotazu:
1/ Byl zvýšen dohled strážníků na křižovatce ulic Umělecká x U Studánky. Všechny zjištěné přestupky strážníci řeší, tak jak jim to ukládá zákon o obecní policii. Na fotkách je zachycen stav v době, kdy si rodiče vyzvedávají ze školy děti, tj. neodráží trvalý stav.

2/ Strážník v uváděném případě přestupek s řidičem vozidla řešil domluvou. Stání vozidla na chodníku u zadního vchodu MALL, kdy je blokován celý chodník, je však nepřípustné. Upozornili jsme proto pracovníky MALL, že tímto způsobem nelze řešit zásobování prodejny. Ti nám slíbili, že jejich vozidlo již nebude chodník blokovat a požádají o zřízení parkovacího místa pro zásobování. Do doby jeho zřízení budou zásobovat tak, aby jejich vozidlo nepřekáželo provozu.

Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7