Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: výluka II (Vanda 22.6.2017 8:30)
Otázka: (Vanda 21.6.2017 16:37)
Dobrý den,
jaké má MČ Praha 7 informace o této výluce: Strossmayerovo náměstí – Vltavská 9. 8. až 2. 9. (zdroj: http://byznys.lidovky.cz/metro-a-z-muzea-nepojede-v-jednom-smeru-pul-roku-uzavrena-bude-i-cast-cecka-1rr-/doprava.aspx?c=A170621_102040_ln-doprava_pave).
Děkuji
Odpověď: (MgA. Kamila Matějková, oddělení komunikace MČ Praha 7 22.6.2017 7:06)
Vážená paní Vando,

všechny informace, které máme momentálně k dispozici, jsou zveřejněny na stránkách Prahy 7 (http://praha7.cz/22345_Strossmayerovo-namesti-Hradcanska-docasne-preruseni-provozu-tramvaji) a také na fb profilu městské části. Informace budeme průběžně aktualizovat tak, jak nám je poskytne Dopravní podnik.

Přeji hezký den a děkuji za pochopení.

Kamila Matějková

Vážená paní Matějková,
můj dotaz (viz výše) se týká výluky na jiné trati. Pokud k ní informace nemáte a má trvat téměř měsíc, neměli byste si o ně říci?
Děkuji
Vážená paní Vando,
informace o srpnové výluce jsme si pochopitelně vyžádali, ale dosud je nemáme k dispozici. Dosud nejsou zveřejněny ani na stránkách Dopravního podniku.
Všechny dostupné informace o výlukách vždy okamžitě po obdržení zveřejňujeme viz předchozí odkaz.
Děkuji za pochopení

Kamila Matějková
Otázka: Hlučnost dopravy v ulici Heřmanova (Resident 21.6.2017 21:14)
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda by šlo nějakým způsobem snížit hlučnost dopravy v ulici Heřmanova (zejména v úseku ul. Dukelských Hrdinů - Bubenská). Jak jistě víte, tato ulice má z hlediska hluku velmi nepříjemnou kostkovou dlažbu a nutno podotknout, že zejména směrem dolů k ul. Bubenská téměř žádné auto nedodržuje nejvyšší povolenou rychlost. Chtěla bych se zeptat, zda je v této ulici výhledově v plánu výměna dlažebních kostek za méně hlučný povrch, event. instalace dalšího retardéru.
Děkuji, Jana V.
Odpověď: (Petra Mikyšková, ODO Praha 7 22.6.2017 14:06)
Dobrý den,
Odbor dopravy ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m Prahy se snažil několik let o výměnu povrchu vozovky v této části ulice. Nikdy se však nepodařilo projekt realizovat, protože s výměnou dlažby ve vozovce nesouhlasili památkáři a bez jejich souhlasu není možné vydat stavební povolení.
S umístěním zpomalovacích prahů v Heřmanově ulici nepočítáme, protože přejíždějící vozy ještě zvyšují hlučnost.

Petra Mikyšková
referentka odboru dopravy
Otázka: (Vanda 21.6.2017 16:37)
Dobrý den,
jaké má MČ Praha 7 informace o této výluce: Strossmayerovo náměstí – Vltavská 9. 8. až 2. 9. (zdroj: http://byznys.lidovky.cz/metro-a-z-muzea-nepojede-v-jednom-smeru-pul-roku-uzavrena-bude-i-cast-cecka-1rr-/doprava.aspx?c=A170621_102040_ln-doprava_pave).
Děkuji

Vážená paní Vando,

všechny informace, které máme momentálně k dispozici, jsou zveřejněny na stránkách Prahy 7 (http://praha7.cz/22345_Strossmayerovo-namesti-Hradcanska-docasne-preruseni-provozu-tramvaji) a také na fb profilu městské části.  Informace budeme průběžně aktualizovat tak, jak nám je poskytne Dopravní podnik.

Přeji hezký den a děkuji za pochopení.

Kamila Matějková

Otázka: Kouření nejen smrdí, ale hlavně ubližuje a zabíjí, co takhle osvětová akce? (občan Prahy 21.6.2017 13:29)


Pane Pavle7, vědecká fakta mluví jasně, tabákový kouř je směsí cca 4000 látek, obsahuje přes 64 karcinogenů, mutageny, radioaktivní látky, dráždivé látky a další. Je zařazen na seznam karcinogenů 1.třídy (nejvyšší nebezpečnost) a dle WHO neexistuje spodní hranice bezpečné expozice.  Dokonce byla provedena vědecká studie, srovnání dýmu z motoru auta s kouřem z cigaret. Daleko hůře dopadly cigarety. Takže bagatelizovat nebezpečí tabákového kouře a přirovnávat ho k jiným nevoňavým látkám, koním, či osobám, je opravdu hloupé. Opravdu nejde jen o to, že to smrdí, ale hlavně o to, že to prokazatelně ubližuje a zabíjí! Jsou to takové chemické zbraně v krabičkách.....  A jelikož bych zde měla položit otázku na naši radnici, ptám se, zda si naši radní uvědomují nebezpečnost tabákového kouře a že tady jde o svobodu a právo na zdraví, které by mělo být nadřazeno svobodě kuřáků ubližovat druhým, tak jak to činí již po celá desetiletí. Tolik lidí a zvířat za tu dlouhou dobu kvůli kuřákům vážně onemocnělo a zemřelo, aniž by sami aktivně kouřili, tolik nevinných obětí a stále není konec.... V Praze 4 umístili informace o škodlivosti kouření na odpadkové koše. Zajímalo by mě, zda naše radnice chystá nějakou osvětovou akci ohledně kouření, aby si lidé uvědomovali, že kouření není jen nevoňavé, ale i škodlivé pro ostatní, kteří si to nekupují. I v P7 člověk potkává na ulicích a na rozšířených hospodách na ulici (nemohu toto nazývat zahrádkou) spoustu rodičů, kteří kouří u dětí, i miminek! Chtělo by to osvětovou akci, která by se lidem, kteří nevědí o kouření vědecká fakta a kteří zákaz kouření berou jako útok na svobodu, pokusila vysvětlit, co kouření ve skutečnosti opravdu znamená...
Otázka: "Kuřáci před hospodami" (Pavel7 21.6.2017 10:41)
Dodatek k dotazu přispěvatele "filouse": S ohledem na to, že zplodiny z automobilových výfuků jsou na otevřených prostranstvích škodlivější, než kouř z cigaret, bylo by zřejmě nejlepší zakázat provoz automobilů a vrátit do ulic koňské potahy. Jelikož však někomu "smrdí" i koně, pak by bylo třeba zakázat i koňské potahy a následně nejlépe i chov psů a dalších zvířat, neboť i ty "zapáchají", nehledě na hluk, který působí. Ve finále by se pak v duchu hesla "Všechno špatně, zpátky na stromy" mělo zakázat úplně všechno, včetně volného pohybu lidí, neboť lidský pot taky zrovna dvakrát nevoní, že? Takže v reakci na příspěvky zapřísáhlých bojovníků proti všemu a všem mohu konstatovat jediné: "Trénuj vola na dostihy, nezvítězí!".
Otázka: Kuřáci (jenda 20.6.2017 19:12)
On je problém i před Bio okem kde jsou pořád nějaké akce a dále před kavárnou Cobrou kde je též hluk.
Vážený pane,

předešlá právní úprava ( zákon č. 379/2005 Sb.) a ani právní úprava účinná od 31. května 2017 (zákon č. 65/2017 Sb.) možnost zákazu kouření na restauračních zahrádkách či před hostinskými provozovnami nijak neřeší.
Uložit provozovateli restaurace povinnost zakázat kouření ve venkovním prostoru před provozovnou žádný právní předpis neumožňuje.
Obecně platí, že rušení nočního klidu a obtěžování hlukem je regulováno § 47 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Případný hluk před provozovnou, způsobovaný procházejícími, vycházejícími či postávajícími osobami, rušení nočního klidu či výtržnictví může řešit pouze hlídka Městské policie hl. m. Prahy či Policie ČR. Trestání osob za rušení nočního klidu na území Prahy 7 je možno následně řešit v přestupkovém řízení na odboru správních agend Úřadu městské části.

V souvislosti s Vašimi dotazy byla dne 21. 6. 2017 živnostenským odborem MČ Praha 7 požádána Městská policie o zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku na adresách:
• Restaurace NA NOVÉ ŠACHTĚ, Šimáčkova 1380/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
• Bar Cobra, Milady Horákové 8, 170 00, Praha 7 – Holešovice a
• Bar Bio OKO, Františka Křížka 15, 170 00, Praha 7 – Holešovice.

Závěrem je třeba dodat, že městská část nemá pravomoc nařídit provozovateli restaurace provozní dobu. Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (regulace veřejné produkce hudby nebo provozní doby hostinských provozoven apod.) je v kompetenci hlavního města Prahy.

Kamila Matějková
Otázka: Kuraci pred hospodami 2 oprava linku (filous 20.6.2017 17:27)
Nelze zde editovat, spravny link na obrazek pokud puvodni nefunguje:
http://i.imgur.com/Oob0zbt.jpg
Otázka: Kuraci pred hospodami 2 (filous 20.6.2017 17:23)
Dobry den, muj dotaz ohledne kuraku je vesele ignorován pres dva tydny. Situace pred hospodou Na Šachtě, Šimáčkova 6 mezitím dostala novou podobu, už tam je i markýza aby nebylo horko, židličky aby kuřáky nebolely nožky když tam popíjejí a hulí všem pod okny. Obrázek zde: http://imgur.com/a/JQX6R
Predpokladam ze zas odpovite ze s tim nemuzete nic delat. Ale nebyla by to lež?
To chceme tak moc?
Vážený pane,

předešlá právní úprava ( zákon č. 379/2005 Sb.) a ani právní úprava účinná od 31. května 2017 (zákon č. 65/2017 Sb.) možnost zákazu kouření na restauračních zahrádkách či před hostinskými provozovnami nijak neřeší.
Uložit provozovateli restaurace povinnost zakázat kouření ve venkovním prostoru před provozovnou žádný právní předpis neumožňuje.
Obecně platí, že rušení nočního klidu a obtěžování hlukem je regulováno § 47 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Případný hluk před provozovnou, způsobovaný procházejícími, vycházejícími či postávajícími osobami, rušení nočního klidu či výtržnictví může řešit pouze hlídka Městské policie hl. m. Prahy či Policie ČR. Trestání osob za rušení nočního klidu na území Prahy 7 je možno následně řešit v přestupkovém řízení na odboru správních agend Úřadu městské části.

V souvislosti s Vašimi dotazy byla dne 21. 6. 2017 živnostenským odborem MČ Praha 7 požádána Městská policie o zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku na adresách:
• Restaurace NA NOVÉ ŠACHTĚ, Šimáčkova 1380/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
• Bar Cobra, Milady Horákové 8, 170 00, Praha 7 – Holešovice a
• Bar Bio OKO, Františka Křížka 15, 170 00, Praha 7 – Holešovice.

Závěrem je třeba dodat, že městská část nemá pravomoc nařídit provozovateli restaurace provozní dobu. Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (regulace veřejné produkce hudby nebo provozní doby hostinských provozoven apod.) je v kompetenci hlavního města Prahy.

Kamila Matějková
Otázka: Přeplněný kontejner na kov (VH 19.6.2017 21:38)
Dobrý den, kontejner na kov umístěný v ulici Komunardů je naprosto přeplněné a kolem jsou haldy kovového odpadu, který se do něj již dávno nevejde. Bylo by prosím možné toto řešit a navýšit svoz? Vzhledem k tomu, že kontejner je asi jediný na celé dolní Holešovice, je šesti týdenní interval vyprazdňování naprosto nedostatečný. Děkuji Hampl
Odpověď: (Nela Slabá, OŽP Praha 7 20.6.2017 12:17)
Dobrý den,

již vyřešeno, k 1.7. dojde ke zvýšení četnosti z 1x za 6 týdnů na 1x za 4 týdny, a to jak u stávajících, tak i nově, která se umisťují - nedávno např. v ulici U Pergamenky.

S pozdravem
Nela Slabá
odbor životního prostředí
Otázka: Kouření na ulici můžete zakázat, proč tedy ignorujete toto násilí??? (občan Prahy 19.6.2017 21:11)
Dobrý den,

přečetla jsem si 2 dotazy zde, kde lidé upozorňují na problém obtěžujícího kouření na ulicích před hospodami a na vaše ignorování této situace. Otázky necháváte bez odpovědi.

Dnes vyšel v Mladé frontě článek, ve kterém se uvádí, že městská část může zakázat kouření na ulici stejně tak, jak je tomu u zákazu pití alkoholu na ulici.

Ptám se vás tedy, jak s vaší pravomocí naložíte a jestli budete toto obtěžování a ubližování s vážnými zdravotními důsledky tolerovat a ignorovat, nebo zda se postavíte za občany, kteří chtějí žít zdravě a nechtějí smrdět, žít v jedovatém smradu, chtějí užívat svůj byt tak jak je to obvyklé, tedy i větrat či zalévat květiny a nechtějí mít vážné nemoci, jako je rakovina, atd., astmatické záchvaty, infarkty.....

Na následky pasivního kouření zemře ročně v ČR cca 3500 lidí dle statistik a toto číslo nemusí být úplné a umírají také zvířata. Dále škodí tzv. kouření z třetí ruky, tj. dýchání toxinů z tabákových výrobků, které se drží i ve zdech, kde se kumulují, což platí i pro kouření u domů.

Tabákový kouř obsahuje na 4000 chemikálií, včetně cca 64 karcinogenů, dále mutageny, radioaktivní látky, dráždivé látky, atd... Dle WHO neexistuje bezpečná expozice tabákovému kouři a tabákový kouř je zařazen jako karcinogen 1.třídy, tj. nejvyšší nebezpečnosti.

Jako naši představitelé máte povinnost občany chránit, co tedy uděláte?

Dana
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 20.6.2017 13:12)
Dobrý den,

je třeba říci, že s určitými dopady přesunutí kuřáků z restaurací do ulic městská část příliš udělat nemůže. Zakázat kouření na veřejných prostranstvích není z naší pozice možné. Kouření již nyní máme zakázáno v provozních řádech našich dětských hřišť, ale v tomto případě jde především lokality bezprostředně kolem restaurací. Jedna z věcí, kterou chceme zkusit, je komunikovat s provozními restaurací, kde se bude nepořádek či hluk častěji opakovat, a pohrozit jim, že pokud na to nedohlédnou, můžeme před jejich provozovnami zakázat konzumaci alkoholu. Tuto možnost v příslušné vyhlášce máme. Ovšem to souvisí spíše s nočním klidem, kouření na ulicích to tolik neřeší. V každém případě komunikujeme s městskou policií a žádáme je o zvýšený dozor nad zatíženými lokalitami.
K Vašim dotazům bych ještě doplnil, že budou prováděny namátkové kontroly, které má v kompetenci živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 7. Počítáme také s tím, že budou majitelé restaurací před provozovny umísťovat popelníky. U běžných přenosných popelníků by neměl být problém, pokud by tam však provozovatelé chtěli něco většího, muselo by se to řešit v režimu zvláštního užívání komunikace. Další dopady či možná opatření ukáže praxe. Vše budeme řešit v úzké součinnosti s městskou policií.

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Ortenovo náměstí (Liborec 19.6.2017 14:22)
Opakuji svůj dotaz: Co uděláte se stavem výsadby na Ortenově náměstí? Postaráte se o odborný řez keřů a stromů, přispějete ke zlepšení parkové výsadby?
Otázka: Nová Ferona - připomínky, dotazy (paffko 18.6.2017 13:22)
Dobrý den,

ve čtvrtek 15.6. proběhla zejména pro obyvatele k přilehlé budově Ferona informační schůzka Finep za účasti paní radní pí Burgerové. Na této schůzce byl představen připravovaný projekt Nová Ferona, tedy komerční projekt na místě této stavby.

Bohužel pro stávající vlastníky ne/bytových jednotek a zejména ty, kteří mají okna orientovaná do Ferony resp. s výhledem nad ní (bytové domy Ortenovo náměstí 6-11) a další okolní domy se změní stávající výhled. Snad jen pouze lidem v prvních patrech na výše uvedené adrese se sníží zídka Ferony, ve vyšších patrech ovšem dojde ke změně ve výhledu na Trojský most a na Bohnice, neboť v cestě všem budou postaveny nové domy, které původní výhled stávajícím vlastníkům převezmou, byť nemají výškou převyšovat současnou zástavbu.
Snad tichou útěchou může být zvažovaná zelená plocha, která v rámci projektu vznikne.
Co bohužel nikdo aktivně z Finep neprezentoval, je vznik nové komunikace, která má zajišťovat přístup autům do garáží a výjezd z nich, a to v místě stávajícího vjezdu do areálu Feronu, tak i nový výjezd do ulice Vrbenského. Tato komunikace včetně dalších parkovacích míst pro návštěvy má vést bezprostředně za stávající zdí Ferona, takže všem vlastníkům uvedeného bloku domů, kteří se nyní dívají do dvorku a směrem k Feroně, vznikne nová komunikace pro auta i na straně bloku domů, kde v tuto chvíli mají klid a nemají žádný provoz aut.
Společnost Finep tak "elegantně" nutnou příjezdovou a odjezdovou komunikaci odvedla na kraj svého projektu, aby nezatěžovala budoucí vlastníky bytů v jejím projektu, bohužel k tíži stávající zástavby a stávajících občanů Prahy 7.
Dalo by se očekávat, že výměnou za tuto novou komunikaci nám stávajícím vlastníkům bude k dispozici zelená plocha, oáza klidu. Tato zelená plocha se v projektu nicméně označuje jako soukromá, tedy prominentně pouze pro nové rezidenty projektu.

A nyní mé otázky na radnici:

1/ Finep avizoval, že okud proběhnou všechna povolení hladce, chtěl by zahájit stavbu na podzim 2018. V jaké fázi je vlastně tento projekt z legislativního hlediska, resp. jaká další povolení Finep potřebuje a jaký správní harmonogram (s ohledem na všechna tato povolení) radnice očekává?

2/ Kde se mohou občané případně vlastníci sousedních nemovitostí seznámit s detailnější dokumentací, kterou Finep představil městské části, (např. jaké dopady na hluk má mít nový komunikace spojující ulici U Pergamenky a Vrbenského, kudy bude řešen svoz např. komunálního odpadu, případné výjimky ze stavebního zákona)?

3/ Lze požadovat po investorovi, společnosti Finep, aby tuto zelenou plochu zpřístupnil veřejnosti, řekněme jako férové jednání či výměnou za fakt, pokud hodlá vlastníkům přivést novou komunikaci pro auta přímo pod stávajícími okny?

4/ Pokud budou mít občané Prahy 7 či SVJ dotčených budov nesouhlasné a jiné připomínky, do KDY, KAM (KOMU) je mají směřovat?

Díky, s pozdravem
Pavel Král
Odpověď: (Ing.arch. Tomáš Richtr, ORZ Praha 7 22.6.2017 14:10)

Vážený pane Králi,

děkujeme za Váš zájem. Předmětem Vašeho dotazu je záměr "Bydlení Jankovcova" - výstavba bytových domů s obchodním parterem v Praze 7 Holešovicích na místě bývalého skladového areálu společnosti Ferona při ulici Argentinská vymezený ulicemi Jankovcova, U Pergamenky a Vrbenského. Tento projekt byl několikrát projednáván na Komisi rozvoje, architektury a veřejného prostoru MČ Praha 7 (dále jen Komise) a MČ Praha 7 se k němu vyjádřila předběžným stanoviskem formou usnesení Rady konané dne 30. 5. č. u. 0499/17-R. Toto usnesení je veřejně přístupné na stránkách MČ Praha 7. V rámci usnesení MČ Praha 7 požadovala na základě jednání Komise výškové uspořádání areálu, které nijak nepřevyšuje okolní zástavbu, zachování maximálního množství prvků industriální konstrukce stávající průmyslové haly a maximální snaha o zachování jejich původního umístění z důvodu uchování paměti místa a tím zvýšení kvality celého projektu, umožnění veřejné průchodnosti územím, včetně aktivního parteru s veřejnou vybaveností. Na základě Komise byla již dříve vyjednána forma i dimenze objektů odpovídající charakteru okolní zástavby. Je nutno říci, že z hlediska Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚP) je záměr umístěn ve funkčních plochách SV – území všeobecně smíšené s kódem míry využití území G a E, což umožňuje v daném území výstavbu dle podmínek ÚP. Soukromý investor ÚP respektuje a využívá plochu určenou k výstavbě. Pro rozvoj území dolních Holešovic je žádoucí, aby takováto brownfieldová území byla revitalizována a využita novou funkcí.  

Dané území se nachází poblíž velkého rozvojového území Holešovice, kde se v budoucnu předpokládá velký stavební rozvoj. Bohužel vždy, když dochází k nové výstavbě, dochází i ke zhoršení výhledových podmínek sousedících domů, avšak tento diskomfort je v tomto případě dostatečně vyvážen zlepšením podmínek a zvýšení kvality prostředí díky nově vzniklé výstavbě, která sebou přináší rozvoj veřejné infrastruktury, zvýšení kvality veřejného prostoru, zlepšení prostupnosti území i nově vznikající veřejnou vybavenost.

Na základě Vašeho dotazu a vyjádřených obav ze změny výhledů z oken stávajících bytů jsme požádali investora o vypracování perspektivních pohledů, které by dokumentovaly tuto budoucí proměnu u objektu při Ortenově náměstí. Pro Vaše další dotazy či v případě zájmu o nahlížení do konkrétních pokladů se můžete obracet i přímo na investora stavby na adresu: Zdenek.Soudny@benesgroup.cz

K Vašim konkrétním dotazům:

1/ Záměr je v tuto chvíli ve fázi přípravy na podání k územnímu řízení. Kdy bude projekt podán, závisí na investorovi. V rámci územního řízení mají účastníci tohoto řízení právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí na SÚ MČ Praha 7 a současně mohou vyjádřit k projektu své námitky. Všichni účastníci řízení budou o jeho zahájení informováni oznámením, které stavební úřad vyvěsí na úřední desce a rozešle ho všem účastníkům řízení. 

2/ Podklady, které má MČ Praha 7 v tuto chvíli k dispozici jsou z důvodu autorských práv neveřejné. Ke zveřejnění byly investorem určeny podklady, které jsou přílohou usnesení č. u. 0499/17-R a jsou tedy veřejně přístupné na stránkách MČ Praha 7. Pro možnost nahlédnutí do detailnějších podkladů prosím kontaktujte přímo investora na výše uvedeném kontaktu.

3/ MČ Praha 7 vyjednala s investorem prostupnost území včetně otevření části vnitrobloku veřejnosti, jedná se například o veřejný prostor piazetty před objektem administrativní budovy, která je od roku 2013 kulturní památkou a která bude funkčně využita pro občanskou vybavenost. V tuto chvíli je dle předložené dokumentace větší část vnitrobloku veřejně přístupná. Vámi zmiňovaná komunikace bude provedena jako obytná ulice, tedy ulice dopravně zklidněná - nejvyšší povolená rychlost je zde 20 km/h. Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Dle investora tato ulice i na základě zkušenosti s obdobnými projekty nepředstavuje hlukovou ani jinou zátěž. Nová příjezdová komunikace do garáží podél stávajícího objektu bude sloužit pro čtyři objekty umístěné uvnitř bloku nikoli pro celý projekt. Garáže pro větší část zástavby budou napojeny vjezdem přímo z ulice Jankovcova. Hluková studie byla zpracována a je k dispozici u investora.

4/ viz odpověď 1/

S přátelským pozdravem

Ing.arch. Richtr Tomáš 
Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru

Otázka: park Tusarova (Martin Turek 18.6.2017 8:36)
Dobrý den, park Tusarova nám nějak upadá :-(
- sprinklery na trávě letos ani jednou nezastříkaly, zato školní družina si to na treávě užívá (což je dobře samozejmě)
- zavlažovací hadice letos opět nesmáčely keře ani kapkou, na krajích parku byly preventivne odstraněny asi aby nově vysázené keře uschly co nejrychleji (viz. růže nebo šípky, které jsou ještě tak lajdácky zasazeny, že kořenový obal kouká u některých kusů ze země)
- pítko plní funkci částečně, spíš slouží ke hraní (ale s tím se asi nedá nic dělat, dětská fantazie je nekonečná, viz. vodní bomby z pytlíků na psí exkrementy)
- lavička vedle pítka se topí ve vodě a bahně
- po výkopu potrubí pro pítko zůstala na povrchu kamenná drť (a ne písek nebo jíl jako původně)
- zbytek hlíny a kamení kopáč rozvezl do okolního křoví a k okolním stromům, zbytek rozmetal do ztracena (viz. bod výše)
- po novém výkopu nám zůstala uprostřed hromada kamení a hlíny
- vodní prvek (vodotrysk na fotobuňku) stále nefunguje
- nový nájemce domku v parku si plete nejbližší okolí wc se skládkou a střídají se tu lednice, skříně apod.
- grilování v parku (u Knihkopce) pak ani nekomentuji (tím samozřejmě nechci nijak provozovatele poškozovat, ale měly by se nastavit mantinely provozu a měl by mít respekt i k okolí, které jeho podnik neoslovuje)
- mizí nám odadkové koše (kovový u Knihkopce již cca rok chybí, plastový na rohu s Komunardů shořel taky před cca 3 měsíci)
- začaly nám zrát moruše, takže se sem stahují holubi a pod stromy je pěkně nasráno (ikdyž asi strojové čištění probíhá, tak stejně ráno i večer se brodím větvičkami, morušemi a holubincema)
Odpověď: (Ing. Petra Vágenknechtová, OŽP Praha 7 20.6.2017 7:52)

Dobrý den,

Park Tusarova není v ideálním stavu, to víme, proto se snažíme o postupné napravení současného stavu.

Revitalizace parčíku Tusarova je pomyslně rozdělena na tři části.

Ve střední části nyní bylo nainstalováno pítko. Probíhá oprava uměleckého díla „Ostrovy“, jejíž součástí je instalace „mlžítka“.  Firma, která instalovala pítko a nyní realizuje mlžítko byla požádána o odstranění výkopků, na které upozorňujete. Následně bychom chtěli demontovat pergolu, provést nátěr laviček a opravu mlatových povrchů.

V západní části, tam kde si hrají děti z družiny by mělo dojít ke zřízení dětského hřiště.

A východní část zůstane jako parčík, kde bychom chtěli na podzim zrekonstruovat trvalkové záhony.

Současně bude realizována oprava závlahového systému. Výsadby keřů u zdí z ulice Osadní a Komunardů byly realizovány dodavatelskou firmou a ještě nebyly převzaty. Firma má na vysazené rostliny záruky.

Problém s morušemi se opakuje každoročně. Bohužel, nic jiného, než úklid popadaného ovoce v současné době dělat nemůžeme.

S pozdravem Ing. Petra Vágenknechtová
Odbor životního prostředí

Odpověď: (Mgr. Robert Kolář, vedoucí OMA Praha 7 23.6.2017 9:52)
Vážený pane Turku,

co se týká provozu objektu Tusarova 25a/1545, tak vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nového nájemce, který otevřel provoz v květnu tohoto roku, souvisela s tímto i potřebná adaptace zázemí a příprava prostor. Jednalo se tudíž o dočasný stav, který se již nebude opakovat. Nájemce už vše uklidil. Co se týká grilování, bylo nám nájemcem sděleno, že se jednalo o soukromou akci, která s provozem objektu neměla nic společného. V případě, že někdo začne v tomto parku zakládat oheň, doporučujeme přivolat hlídku Městské policie, neboť oficiální grilovací místo je například ve Stromovce.

S pozdravem

Robert Kolář
Odbor majetku
Otázka: (hobit 16.6.2017 13:09)
Dobrý den, včera jsem chtěl jít se synem na naše oblíbené hřiště v Kostelní ulici. Hřiště bylo zabrané místní školkou, ale na vchodu bylo jasně napsané, že akce nesmí nijak omezit návštěvníky hřiště. Přesto se s námi nějaká paní ze školky odmítla bavit a "pro jistotu" zamkla vchodové dveře i bránu na řetěz. Měla školka v Kostelní na to právo ? děkuji
David Preisler
Odpověď: (Ing. Dita Výborová, vedoucí OŠK Praha 7 19.6.2017 12:32)
Vážený pane,
prověřili jsme u ředitelky mateřské školy v Kostelní ulici o jakou akci MŠ se jednalo. Jednalo se o každoroční akci mateřské školy, tzv. „zahradní slavnost na ukončení školního roku“. Vzhledem k tomu, že počet účastníků (100 dětí + rodiče) převyšuje kapacitu školní zahrady, žádá MŠ každým rokem MHMP, odbor ochrany prostředí, o povolení pořádání akce na dětském hřišti v Kostelní ulici. Toto povolení bylo vystaveno dne 15.5.2017 a dáno na vědomí Městské policii Praha 7, Městské části Praha 7 a panu Švejkovskému z Jeny. Akce je povolena od 12,00 do 20,00 hod.
Omlouváme se za způsobené potíže, jednalo se o jednorázovou akci, která se bude opakovat opět až za rok.

Ing. Dita Výborová
vedoucí odboru školství
Otázka: jednání komisí? (meisner 16.6.2017 11:42)
dobrý den.
a) komise ŽP: k dnešmu dni není zveřejněn červnový termín jednání KŽP. Bude se konat?
b) komise rozvoje: na posledním jednání padlo, že komise se před létem mimořádne ještě sejde kvůli trati na Kladno. Bude termín?
Děkuji.
Vážený pane Meisnere,
termíny zasedání komisí zatím nejsou stanoveny. Minulý týden proběhlo poslední jednání Komise rozvoje před prázdninami. Termín na září bude znám nejdříve koncem srpna, až se na něm členové komise shodnou a projde jako součást informačního materiálu Radou MČ P7. Další termíny pak budou stanoveny v rámci prvního jednání.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den
Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7