Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Informace o novém ceníku pro službu kopírování a tisku (Obyvatel 21.7.2017 10:12)
Dobrý den,

na webu se právě objevil nový ceník http://praha7.cz/22518_Informace-o-novem-ceniku-pro-sluzbu-kopirovani-a-tisku který ve srovnání s tím současným http://praha7.cz/19677_Kopirovaci-sluzby přináší jak jinak než zdražení.

To by samo o sobě nebylo hodno komentáře. Nedavno jste se ale na reklamním webu soukromé společnosti (kterou navíc nevím proč sponzorujete, bylo to vidět v nějakém tom přehledu hospodaření, který nelze najít) chvástali, že poskytovat prvních 10 stran tisku zdarma (bez omezení účelu) nevadí, protože jste moudře ušetřili prostředky jinde, cituji:

https://www.facebook.com/Praha7/photos/a.10150610039285739.447258.355150150738/10155572776690739/?type=3

"Jedná se o korunové častky, sluzba je minena jako pomoc potrebnym, kteri nemaji moznost pristupu k pocitaci a tiskarne. V provoznim rozpoctu radnice jsme od nastupu usetrili statisice, navic jsme zrusili nesmyslne smlouvy jako nataceni videii za 30 tis. mesicne atd., takze prostredky vynakladame ucelneji a pomahame tem, kteri to potrebuji."

Je vidět, že sleva opět není zadarmo a zaplatí si ji "nepotřební" daňoví poplatníci.

Mimochodem je zde vidět i ten dvojí metr, poskytovat totiž nějakou samostatnou službu zcela zdarma si komerční subjekt (který mimochodem sídlí hned vedle, viz diskuze na odkazu výše) nemůže dovolit. Hrozí totiž absurdní postih od úřadu za krácení daní doměřením daně s použitím ceny nejdražšího poskytovatele stejné služby v regionu (takové případy reálně existují), proto se podobné nabídky dělají alespoň za 1 Kč.
Otázka: Otvírací doba dětského hřiště ve Schnichově 33 (Škodová 18.7.2017 19:23)


Dobrý den,chtěla bych se zeptat z jakého důvodu je zkrácena otvírací doba dětského hřiště ve vnitrobloku v ulici Schnirchova 33. V květnovém Hobuletu bylo uvedeno, že hřiště bude otevřeno v letních měsících do 20 hodin. Skutečnost je však taková, že přístup na hřiště je umožněn jen do 18:00. Mrzí mě to, protože přes léto by hřiště děti jistě využily i po 18-té hodině.Děkuji za odpověď.Jana Škodová
Otázka: Bezdomovci 2017 (Obyvatel 18.7.2017 11:40)
Dobrý den,

nebylo by rozumné otevřeně přiznat, že za současných zákonů jsou bezdomovci nepostižitelní a jejich jednání nelze nijak dlouhodobě zabránit? Jediný prostředek, tedy vyhrožování ekonomickou likvidací po nezaplacení pokuty, je jim samozřejmě k smíchu. Otevřeně popsáno je to například zde: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=4301 cituji:

Ve všech případech je však třeba brát v potaz, že tito „problémoví" lidé, kteří jsou zpravidla bez finančních prostředků, jsou téměř nepostižitelní, protože vymáhání nezaplacených pokut je neúčelné.

Kdysi starosta Bratislavy řešil tyto případy tak, že bezdomovce odvezl za město (případně do místa trvalého bydliště, pokud měli nějaké doklady). Pak se ale ozvala nějaká neziskovka, která to zatrhla a bylo po jediném účinném řešení.

V Praze jsou prakticky pod všemi mosty či nájezdy na dálnice, v lepším případě, v horším je to jak na Vltavské. Z kapacitních důvodů není možné, aby je 24 hodin stále dokola vyháněli policisté, když za pár hodin jsou zase zpět.

Dokud celá společnost nebude chtít přijmout účinná opatření, nemá tento problém naprosto žádné řešení. První krok k nápravě je si to vůbec přiznat. Bohužel jejich agresivita stále stoupá (zvláště když není účinně potírána), takže už nejde jen o nepříjemé chování, ale i možné ohrožení.
Odpověď: (PaedDr. Miroslav Luczka, vedoucí OSZ 18.7.2017 14:33)
Vážený obyvateli,
bezdomovectví a lidé bez domova, kteří v některých případech porušují veřejný pořádek jsou problémem, který MČ dlouhodobě řeší. MČ Praha 7 mimo svých terénních aktivit v tomto směru spolupracuje s neziskovými organizacemi, které v součinnosti s policií ČR a Městskou policií eliminují sociálně patologické jevy související s tímto fenoménem. Pravidelně realizujeme úklid vytypovaných lokalit, s klienty sociálně pracujeme a snažíme se minimalizovat újmy obyvatelům MČ. Je to práce obtížná a dlouhodobá. Bezdomovectví je systémovým problémem zejména větších měst a mělo by být řešeno především s ohledem na lidskou důstojnost. Segregační mechanismy, které zmiňujete v podnětu jsou v civilizované Evropě zcela nepřijatelné. Fenomén je nutné řešit systémově na nadregionální, legislativní úrovni zejména pomocí intenzívní sociální práce a získáním adekvátních kapacit pro bydlení této cílové skupiny.

PaedDr. Miroslav Luczka
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Otázka: týká se jen postižených domů? ( 17.7.2017 10:09)
Tak jako domy v okolí, i naše společenství je připraveno na přepojení z páry na vodu, to má proběhnout během každoroční pravidelné odstávky tepla. Datum je známé od počátku r. 2017 a zatím platí - bude to 14-tidenní odstávka před koncem srpna.

Poč. července se úřad probral ze zimního spánku, pro domy v majetku MČ vypsal 4 výběrová řízení na dodavatele. Nabídky do dneška, ukončení díla do konce září (!) lze pochopit, práce se fyzicky nestihne za měsíc, navíc dodavatel toho typu výměníku který požaduje MČ se nechal slyšet, že pokud objednávku nedostal minulý týden, montáž nestihne. Takže např. firma pracující u nás do výběrka hrozícího průšvihem ani nešla.

O nic nejde, jen, že nájemníci obecních domů se po dovolené umyjí ve škopku, minimálně 6 týdnů. Zcela zbytečně. Není to otázka peněz ale zaspání.

Pane starosto, kromě nažehlené skautské košile a pověsti čestného chlapíka pravidelně pyšníte báječně fungujícím úřadem takže jste letos mohl věnovat i mnoho času mrtvolám na Výstavišti. Připomínám: Starostujete především 42 tisícům živých, z nichž část nejsou mladí a krásní kreativci ArtDistrictu, ale nemocní a staří. A především pro ně musí úřad fungovat.

A až ánové Čižinský a Mirovský budete příště potřásat rukou paraplegikovi a drandit tu na invalidním vozíku (hezky na kameru, jak jinak), uvědomte si že většina paraplegiků jsou současně stomikové (s vývodem střeva nebo močového měchýře) a možnost pravidelné hygieny je pro ně doslova životně (!!) důležitá. Víc než úprava nájezdu na refýž.
https://www.youtube.com/watch?v=5tj0MtC_LR4
Otázka 1.
Uděláte si pane starosto, kandidáte do parlamentu v září čas a stihnete také nosit teplou vodu potřebným? Kameramana si klidně pozvěte, hlavně ta teplá, aby byla.
Otázka 2.
Je naděje, že Sedmou ubytovancí která spravuje mnohamilionový majetek ve správě MČ povede někdo jiný, než hulvát s fatálními mezerami znalosti českého právního prostředí?
Děkuji.
S pozdravem, Zd. Meisner
Dobrý den,
tepelné výměníky máme řádně vysoutěžené, souhlas s podpisem smlouvy půjde do Rady nejspíše dne 20.7.2017 (v závislosti na rozpočtovém krytí), tzn. že se vše stihne v řádném termínu.
S pozdravem,
K.V.Mareš
Otázka: Bezdomovci na vltavske (Novotna 17.7.2017 8:34)
Dobry den,
Proc MC i MP toleruje bezdomovcum na Vltavske a kolem Manin (kde je armada "spasy") piti alkoholu na verejnosti?
Myslela jsem ze zde plati zakaz? Kdy date na Vltavskou cedule ktere na to budou upozornovat? Proc na Vltavske neni stala policejni hlidka?
Nepiste mi prosim at volam MP. To delam a ti nic neresi. Navic se snazim vltavske jiz vyhybat, protoze se tam bojim, takze volim radeji bezpecnejsi cesty, napriklad pres palmovku.
Odpověď: (Administrátor P7 17.7.2017 15:22)
Dobrý den,
strážníci Městské policie hl. m. Prahy, obvodního ředitelství Praha 7, se problematice konzumace alkoholu na veřejnosti pravidelně věnují, což je patrné ze statistik činnosti. Jen od ledna letošního roku bylo zjištěno, zadokumentováno a řešeno v souladu se zákonem 266 případů protiprávního jednání „Požívání alkoholu na veřejném prostranství“. Přičemž jen v období posledních 4 měsíců bylo odhaleno 210 případů výše uvedeného deliktu. Taktéž komentář o nečinnosti MP je zavádějící, neboť při porovnání oznámení, která mají jakoukoli souvislost s alkoholem, osobou pod vlivem alkoholu, nebo jinými návykovými látkami, evidujeme těchto od začátku letošního roku zhruba 56. Z porovnání se zjištěnými přestupky jednoznačně vyplývá, že MP nečinná není, a to je ještě třeba zdůraznit fakt, že ne každé oznámení je vždy automaticky přestupkem. Dále je třeba podotknout, že MP zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze zákona o Obecní policii na celém území Prahy 7. Navíc stanice metra Vltavská je kontrolována častěji, vzhledem k umístění okrskové služebny v její blízkosti.

S přáním hezkého dne Tomáš Różański
Městská policie Praha 7
Otázka: Modra zona? K cemu? (Letna1 14.7.2017 18:51)
Dobry den, vzhledem k tomu, ze modra zona je uplne zbytecna, protože je neustale ignorovana, neuvazujete o jejím zruseni?
bydlim ve Smeralove ulici a s parkovanim je to stale tragedie, ale to je problem cele horni Letne. Jiz me nebavi neustale obtěžovat MP, protože když prijedou, rozdaji vyzvy za sterac, odjedou a parkovaci místo to neuvolni. Volil bych variantu zruseni modrych zon a byl by klid. Stejne je to zvlastne nastaveno, proc to nejde udelat tak, ze od 6,00 do 15,00 mohou zaparkovat všichni, remeslnici, zasobovani, delnici a pod. a od 15,00 se budou parkovat jen rezidenti a ti co si koupi stiraci kartu, jinak nekompromisni odtah. Verim, ze nove vedeni radnice si s timto problémem urcite poradi lepe, ale pokud by vas ještě nejake reseni napadlo, budu rad...
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 18.7.2017 8:12)
Vážený pane,
ZPS je koncepční záležitost hl. m. Prahy. Pokud by modré zóny nebyly, parkování na Letné by bylo ještě mnohem složitější. Co se týče zneužívání modrých zón, to je jiná problematika. Není v silách Městské policie, aby všechny prohřešky odhalila a potrestala. Lidé to vědí a tak to masivně zneužívají. Teoreticky by mělo dojít ke zlepšení, až zde začne jezdit auto zaznamenávající přestupky. Pokud se bude dařit důsledně přestupky trestat tzn. vymáhat pokuty za porušení pravidel ZPS, bude lepší respektovanost a tím snad i více prostoru pro platící rezidenty i platící návštěvníky.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Paradox II. (Martin Turek 14.7.2017 17:37)
Tak nám teda konečně ten bordel na Tovární x Osadní odvezli po 3 dnech, ale dnes odpoledne nám tam naskládali další 3 černé pytle :-D
Nebude jednodušší dělat po celé Praze svozy odpadu jak v italských Benátkách třeba (večr vyhodím pytel před barák, za barák a ráno ho odvezou popeláři, denodenně)?
Otázka: Paradox (Martin Turek 13.7.2017 20:08)
Dobrý den, nedávno se nám ověsili odpadkové koše informací, že vhazování domácího odpadu do košů na ulici není správné a že pohazování pytlů s odpadky může být bráno jako založení černé skládky. Tento přístup kvituji. Budete tedy řešit ve správním řízení i úklidovou firmu, jejíž černé pytle se povalují u popelnic něklolik dní, na Osadní x Tovární to jsou dokonce 4 plné černé pytle. :-)
Odpověď: (Mgr. Jiří Knitl, vedoucí OVP 17.7.2017 9:25)
Dobré ráno,
černé pytle ponechané u našich odpadkových košů jsou většinou připraveny k odvozu zaměstnanci úklidové firmy (7U) a jsou odváženy každý den. Místo pro zanechání pytle je vždy zaměstnanci předem určeno a po takovéto trase pak jede i vůz, který pytle sbírá. Ne vždy, bohužel, jsou pytle "naše" a tedy na trase svozu. V takových případech se může stát, že pytel na ulici zůstane déle. Jsme určitě rádi za každé upozornění na takové místo a obratem tam posíláme pracovníky úklidu. Váš podnět posíláme dále úklidové firmě 7U, aby situaci na daném místě vyřešila.

Mgr. Jiří Knitl
Odbor péče o veřejný prostor
Otázka: ad: Otázka: Re: Odpověď ohledně nového webu (Jirka13 12.7.2017 23:42)
Spíš se pane Zelenko podívejte, nikoliv na březen letošního roku, ale dva roky zpět. Tohle okecávání není radnice hodno. Ještě, že na sliby neprší.
Otázka: Neodpověď na otázku a podnět, jak vyřešit ubližování toxickým kouřem (občan Prahy 12.7.2017 20:57)
Dobrý den,

29.6. jsem vám napsala dotaz, zda budete usilovat o to, aby Magistrát zakázal vyhláškou kouření před hospodami, případně i na jiných místech, protože to obyvatele obtěžuje a vážně jim to poškozuje zdraví a omezuje jejich práva.

Nemohou si ani vyvětrat, což je docela důležité......takže řešení tohoto problému docela spěchá.......

Mohli byste nám všem, co to zajímá odpovědět, zda toto právo dle zákona využijete, či budete podporovat toto násilí s cílem aby se kouření vrátilo i do hospod a vrátili jsme se zase mezi primitivy a státy, které nezajímá zdraví a životy obyvatel?

Dotaz a podnět zněl takto:

Dobrý den,

odpověděli jste na stížnosti na zvýšené obtěžování kouřem s tím, že nemůžete toto ubližování na veřejnosti zakázat, avšak opak je pravdou, můžete dát podnět magistrátu hl.m.Prahy k tomu, aby na místech, která budete chtít, zakázal magistrát kouřit.

Ptala jsem se na to uznávaného právníka, který se věnuje i problematice práva ve věcech kouření a obraně nekuřáků, a on se domnívá, že kouření je možno regulovat na všech veřejných prostranstvích na základě zákona o obcích, resp. ústavy.

Pravomoc má zastupitelstvo hlavního města Prahy a městská část by mohla dát podnět.

Zákon o obcích č.128/2000Sb. praví:

§ 10

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány

c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí (...)

Kouření, které se dá pokládat za činnost, která narušuje veřejný pořádek, je v rozporu s ochranou bezpečnosti a zdraví, přispívá ke znečištění ulic, ohrožuje životní prostředí, jak se praví v tomto zákoně, lze tedy místně zakázat obecně závaznou vyhláškou, a bylo by to v souladu s tímto zákonem.

Budete tedy v této věci dělat příslušné kroky?

Budete své funkce vykonávat s tím, že chráníte ty, kteří druhým ubližují, nebo s tím, že budete bránit ubližování a využijete k tomu právo, dané již existujícím zákonem?
Otázka: odstávka vody 11.7-12.7.17 (hueb 12.7.2017 14:16)
Dobrý den, je vůbec možné zabránit velkému plýtvání vody? ( i peněz)nezanedbatelné množství domácnosti si naplnilo " hrnce a kbeliky", aby jejich obsah vylila " po akci"do kanalizace- v ulici Vrbenskeho tekla napr. voda celou dobu i v nejvyšším poschodi,jinak kvůli odstavce odvolavaly služby jako kadeřnictví, pedikúra a pod.klienty, hezky čas Vlasti Hübschmann
Vážený pane,
informaci o přerušení dodávek vody v Holešovicích jsme dostali od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Oddělení komunikace pouze na žádost společnosti PVK o této skutečnosti informovalo občany Prahy 7 na svém fb profilu a webových stránkách.
Se svým dotazem se, prosím, obraťte přímo na PVK.

Děkuji za pochopení

Kamila Matějková
Otázka: Peklo na Letné (sarkab 12.7.2017 11:59)
Vážený pane starosto,
poté, co jsem si dnes přečetla informaci o dalším průběhu nekonečných výkopů, kraválu a prachu na Letné v oblasti Ovenecká, Dobrovského a další (viz níže), kterými jsme "oblažováni" permanentně již několik let, neboť nějaký důvod se vždycky najde, Vás žádám o konkrétní odpověď na otázku, kde máme za našich 1.200,- Kč parkovat??? Jediná nedotčená ulice bude (prozatím) Jirečkova, a ta to rozhodně nezachrání, neboť je permanentně přeplněna (včetně aut bez karet z okolních staveb) a navíc je zkrácena "ochrannými pruhy"! Prosím o konkrétní odpověď, volná místa v dolních Holešovicích za odpověď nepřijímám! Předem děkuji.

"Od 13. 7. do 6. 8. budou probíhat práce:
Část ulice Dobrovského v úseku mezi ul. Nad štolou a Ovenecká.
Ovenecká v úseku mezi ul. Dobrovského a Letohradská.  
Letohradská v úseku mezi ulicemi Ovenecká a Nad štolu, s tím, že v úseku Ovenecká – Muzejní ulice bude uzavřena pro průjezd. Objízdná trasa je vedena Jirečkovou ulicí.
Část ulice Nad štolou – u křižovatky s ul. Letohradská."
Otázka: Re: Odpověď ohledně nového webu (Jirka13 11.7.2017 21:37)
Hobulet je už docela slušný, on se za ta léta kdekdo něco naučí. Za vás byl podstatně horší. Nefoukejte si na bebíčko. Jinak souhlas.
Pan Zelenka tvrdí, že měli donedávna jiné priority, které řadili výše. A teď, že přišla ta chvíle.. Je to ostuda. Ten pytlík bude asi on. Paní Matějková jen blábolí, co ji přikáže. Kdyby měli něco hotového, tak by se prsili aspoň screenshoty. Ale budou tvrdit, že chtějí překvapit.
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní Praha 7 12.7.2017 8:02)
Dobrý den,
Jak lze dohledat v této rubrice, ke zprovoznění webu jsem v březnu t. r. odpovídal následovně:
„Odpověď: (Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7 10.3.2017 10:59)
Dobrý den, zakázku malého rozsahu vyhrála brněnská firma inQool, se kterou městská část podepsala počátkem února smlouvu. V současné době probíhá vývoj aplikace, dodání systému k testování je plánováno na 30. dubna. Pak budeme systém plnit a testovat, spuštění webu pak plánujeme v průběhu prázdnin.“
Podle současného stavu projektu mohu upřesnit, že spuštění připadne na konec srpna či počátek září, podle toho, jak v dopadne testování v průběhu plnění obsahu.
S pozdravem
Pavel Zelenka
radní pro nové sídlo úřadu
a strategické projekty
Otázka: (samkova 10.7.2017 10:00)


Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je řešeno parkování v případě stěhování na Prahu 7. Vím, že jsou na Praze 7 zóny parkování, ale pokud se tam chystám stěhovat a přijede mi stěhovací vůz, případně si budu stěhovat věci sama svým vozem a potřebuji u nového bytu zaparkovat a nemám parkovací kartu, jak je toto řešeno? Lze na Městské části získat nějaké povolení na dobu stěhování? Nerada bych dostala třeba pokutu.Děkuji, Samková
Odpověď: (Helena Brázová, ODO Praha 7 10.7.2017 12:51)

Dobrý den,

veškeré informace ke krátkodobému parkování v modré zóně naleznete zde. http://www.praha7.cz/15744_Stiraci-parkovaci-karty). O víkendu je pak parkování vozidel nerezidentů v oranžové a zelené zóně zdarma.

Při parkování stěhovacího vozidla je nutné dbát především na bezpečnost provozu a zajištění rozhledových podmínek. Není možné stát na chodníku, mimo křižovatky a přechody.

Speciální povolení na dobu stěhování se nevydává, za všech okolností je třeba dodržet podmínky Zón placeného stání.

Dalším krokem je pak získání parkovací karty na základě trvalého bydliště v Praze 7. V 1. patře našeho úřadu Vám změní trvalé bydliště a vydají žlutý lístek se změnou trvalého bydliště na Prahu 7. S tímto lístkem a občanským průkazem přijdete do výdejny parkovacích karet (přízemí, kancelář č. 31), kde Vám bude vydána parkovací karta.

S sebou je nutné mít také technický průkaz k vozidlu k doložení právního vztahu.

S pozdravem

Helena Brázová, referentka
Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 7

Otázka: Odpověď ohledně nového webu (Aleš Presler 10.7.2017 0:15)
Otázka nového webu Prahy 7 je velmi ožehavá. V současném vedení městské části existuje jediný člověk, co tomu rozumí, protože jiní radní nerozumí vůbec ničemu. A protože tento "chytrý" radní, kolegy zvaný brouk Pytlík, je naprostý neschopa a jeho kolegové, co teď na radnici prožívají neskutečný mejdan to ještě nepochopili, tak jim nezbývá tvářit se, že je všechno v pořádku, případně si vytřou zadek hajzlpapírovým Hobuletem, co ten Z. vymyslel. A to tenhle brouk ještě dělá novou radnici, i když dopředu ví, že se do ní (on teda jo) úřednící nevejdou!
Vážený pane Preslere,
na nových webových stránkách stále pracujeme. Momentálně je hotovo kompletní technické zpracování i grafická podoba webu, nyní pracujeme na vkládání textů.
Přeji hezký den

Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7