Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Útvar kontroly a stížností

233 373 731

JUDr. Olga Ulrichová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

UlrichovaO@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Ke kácení v dopr. hřišti (meisner 18.1.2017 6:33)
A mrazovou trhlinu ošetřiit proti plísni. Práce na 10 minut.
Otázka: Ke kácení v dopr. hřišti (meisner 18.1.2017 6:26)
Vážená paní inženýrko Bittnerová, děkuji Vám za foto.
Byl jsem se podívat na pařez, hniloba nebyla. Prasklina byla stará několik let, to prozrazuje zával. Šroubovitost není závadou, kambium i celé kmeny se stáčí bez vlivu na pevnost. V staré prasklině je vidět zcela nová. To se dalo čekat, obnažený strom se dostal klimaticky i zničením mykorhitických vazeb do extrémnější situace po loňském únoru kdy radní (+OŽP+ OMA) dali totálně vykácet okolí. Radní mezi nimiž i architektka a ekolog si neporadili s přirozenou potřebou vláhy a kyslíku u zaasfaltovaných kořenů jinak, než odstraněním topolů v plné síle, asfalt dali s invencí automatické pračky nahradit opět asfaltem, včetně okolí ponechaného javoru. Takže strom žíznil dál, to se m.j.uvádí i jako jeden z důvodů mrazových trhlin. Ta předchozí, zavalená, dobře zřetelná, mohla úřad trknout, Ing.Horská je tu vnímána jako odbornice.

Pytel vápna stojí stokorunu, vystačil by na všechny stromy obou školek, nechat to na zimu natřít samotné dětičky by bylo stejně výchovné či výchovnější, než čmárat voskovkami na papir.

Úřad uvádí, že se muselo okamžitě kácet, jde o dětské hřiště. K tomu: nešlo o anonymní strom v lese ale SOLITÉR navíc na DĚTSKÉM HŘIŠTI ! Javor šlo preventivně mechanicky stabilizovat, vyřešit konečně (!!!) zasakování, na podzim nabílit kmen a písemně, třeba cedulkou vysvětlit o co jde. Pro ekologické vědomí dětí užitečnější, než přednášky jakéhosi Mirovského o Agendě 21.
Javor snad není spotřebič který se vyhodí když se mu poškodí zástrčka.
S pozdravem. Zd.Meis.
Otázka: Pan Mirovský v dozorčí radě (jenda 17.1.2017 14:47)
Dobrý den, po přečtení článku na http://www.euro.cz/politika/zamrzla-v-sedmdesatkach-z-technicke-spravy-komunikaci-je-akciova-spolecnost-1320909

bych se chtěl zeptat co pan Mirovský dělá v TSK, když akciová společnost zatím neexistuje a on zde už pár měsíců pracuje a pobírá plat? A máte pak čas pracovat na radnici když sedíte v dozorčí radě?
Otázka: Štvanice (cervenka 17.1.2017 11:12)
Přečtěte si
http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-dalsi-prazske-trauma-ostrov-stvanice-fxg-/p_architekt.aspx?c=A170115_204340_p_architekt_wag

Plno námětů pro strůjce Art Districtu7 k vylepšování zanedbaného ostrova. Bohužel není v článku ani zmínka o rodišti mnoha z nás, o zbořené porodnici.
Otázka: Vodorovné značení - máte pro nás smetáčky? (meisner 17.1.2017 4:03)
Vážený pane vedoucí Kovaříku.
Před časem jsem Kostelní, v místě vyústění parkové cesty (proti Kamenické, dnes je tam chodník posunutý do vozovky) zaparkoval při deseti centimetrech čerstvého sněhu, po třech dnech pryč sníh i auto. Z vozovky se na mne smála žlutá čára. Policie nebyla ochotna jednat o neoprávněném odtahu ani když jsem přinesl (placené) potvrzení z ČHMÚ o sněhové situaci v Praze, od té doby jsem na (pouze) vodorovné značení háklivý a dovoluji si vznést uctivý dotaz:

Máte na úřadě pro lid obecný smetáčky a škrabky, abychom si ověřili na čem se pohybujeme? Městapo moc komunikativní není a paní Vitásková která občas vymohla vrácení peněz za neoprávněné odtahy už na MČ také nepracuje. Děkuji Vám. S pozdravem.
Odpověď: (Zdeňka Fialová, ODO Praha 7 18.1.2017 10:33)
Vážený pane Meisnere,
jak jste si určitě všiml, na místě kde Vám kdysi odtáhli auto, je v současné době lego ostrůvek. Každé vodorovné dopravní značení je doplněno značením svislým.
Veškeré odtahy má ve své kompetenci Městská policie a v případě pochybností o oprávněnosti odtahu, je možnost obrátit se na oddělení stížností Městské policie hl. m. Prahy.
S přáním hezkého dne
Zdeňka Fialová
Otázka: (meisner 17.1.2017 3:16)
Tisková zpráva hovoří o otevřenému dopisu Lordshipu šestce, developer potřebuje popohnat stavbu svých pěti bloků na Milady Horákové (od vjezdu do Blanky směrem ke Špejcharu). Na obrázku je skoro jednolitá hradba výšky cca 25 m.
http://archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=20913

Křetínského monoblok (od Sparty až nad vjezd do Bl.) má výšku obdobnou. Počítejme: Letenská pláň je cca 33 m nad úrovní Starého města. Spolu s hradbou nových bloků vzniká cca 57 m vysoká bariéra bránící sever. větrům provětrávat historickou kotlinu. Komise rozvoje byla na zhoršení provětrávání upozorněna. Prosím o laskavé veřejné vyjádření předsedy Dr. Biegela, donedavna člena gremiální rady polokriminálního IPR který tam v r 2014 podepsal jakési Memorandum o přeměně Mil.Horákové na "bulvár", sporným stavebním záměrům nepochybně pomohl. Též radní Burgerová by mohla informovat co ona v té věci (ne)dělala. Ekologie jen ústy, je trochu málo. Mimochodem, proti stavbě protestovalo skoro 3000 lidí, http://obcanskymonitoring.cz/?p=1811 Děkuji.
Otázka: Máte foto poškozeného stromu? (meisner 17.1.2017 2:36)
Městská část se pochlubila, že na (vloni zvandalizovaném) dopravním hřišti musela nyní kácet opět, prý kvůli mrazové trhlině javor jasanolistý. Ke zprávě přidala obrázek javoru zřejmě z nějaké knížky. Očekával bych, že zveřejní stav stromu před kácením. Pokud ne, chápu to tak, že se MČ poučila, na rozdíl od loňska, kdy jako důvod ničení zveřejnila foto kořenů které člověku jen minimálně znalému (což radní nejsou) dokumentovalo, že kácet topoly nutné nebylo, nyní již foto raději nezveřejní. Mýlím se? Děkuji.
Odpověď: (Ing. Marie Bittnerová, OŽP Praha 7 17.1.2017 9:07)

Dobrý den,

zde  naleznete fotografie prasklého javoru. Prasklina se táhla po celé délce kmene a stáčela se spirálovitě.

S pozdravem

Ing. Marie Bittnerová
referentka ochrany přírody a krajiny
OŽP ÚMČ P7

Otázka: Opět zastávka na Štvanici (Václav 13.1.2017 18:10)
Srdečně zdravím do redakce resp. na příslušná místa. Dovoluji si uctivý dotaz. Je téma zastávky na Štvanici tak horké, že nebylo možno ani za tři neděle se k němu tak či onak vyjádřit? V případě nevhodnosti veřejné reakce na moje psaní 21. prosince m. r. bych rád dostal aspoň osobní odpověď po mailu. Všechno nejlepší!
Vážený pane Václave,
aktuálně probíhají jednání mezi odborem dopravy hl. města Prahy, Policí ČR a Prahou 7 o novém řešení přechodů k ostrůvkům zastávek a také se připravuje projekt světelné signalizace. Stále se snažíme, aby zastávky byly co nejdříve zprovozněny.
Ondřej Mirovský
Otázka: ad nejlevnější parkování v Praze 7 (osvold 13.1.2017 8:39)
Dobré ráno,

před 10 dny jsem upozorňoval na liknavou práci MěPo a situace se nezměnila, inkriminovaný vůz je na místě stále. Takže bych rád věděl, jaká jsou možná řešení takového jednání. Předpokládám, že vůz není možné odtáhnout, že? Dále, předpokládám, že pokuta za dlouhodobé parkování může být udělena jen jedna a to ve výši max. 2000. V neposlední řadě předpokládám, že město žádným způsobem nevymáhá ušlé poplatky za parkování. Když si to tedy shrneme, pokud někdo jede na dva měsíce někam pryč a chce mít auto pěkně zaparkované i s hlídáním, je způsob, zvolený provozovatelem vozu nejlevnější formou, kterou je možné dosáhnout. Také je možné, že vůz je na tomto místě zaparkován jako reklamní poutač. V obou případech to vyjde majitele fakt levně. Zároveň je nasnadě, že Městská policie je v takovém případě (ostatně jako v mnoha dalších, pro které byla zřízena) naprosto k ničemu. Nebo se v něčem mýlím?

Mimochodem, před více jak týdnem jsem se ptal na 5 otázek k zóně 30, bez odpovědi, a přitom už tuhle šikanu už vesele realizujete, prosím o odpověď, fakt nešlo o řečnické otázky.

Otázka: upřesnění pro paní Kopeckou (pepa 12.1.2017 18:09)
Dobrý den, jen bych rád upozornil paní Kopeckou, že v odpovědi na můj dotaz uvádí nepřesnou informaci. Na rohu ulic Tusarova a Osadní jsou jen dva malé zelené koše ten třetí (velký) tam není. Můžete se tam podívat. Ten byl totiž předmětem mého dotazu na zmizelý koš.
Otázka: Kdy dostane milenec zpět svoji hlavu ? (Obyvatel 12.1.2017 17:14)
Dobrý den,

ve Stromovce už to nevypadá jak těsně po válce, ale sousoší milenců které stávalo uprostřed louky je stále odsunuté na kraji a rozpůlené po stěhování bagrem. Milenci chybí hlava, ačkoli by se zdálo že to může být umělecký záměr, tak ta se stále nachází v jiné části Stromovky. Pokud do ni pravidelně chodíte, tak víte kde :-)

Kdy bude tedy opraveno a přemístěno zpět ?
Vážený pane,
Váš dotaz jsem předala na Magistrát hl. města Prahy. Prosím o trpělivost a jakmile budu mít odpověď, zveřejním ji.
Přeji hezký den.

Kamila Matějková
Odpověď: (Administrátor P7 18.1.2017 10:31)
Dobrý den,
restaurování sochy Milenci od Evy Krskové proběhne v průběhu realizace rekonstrukce dna bývalého rybníka do konce roku 2017. Socha nebyla poškozena při manipulaci. Socha byla vždy ze dvou segmentů.
S pozdravem. Alice Dědečková
Magistrát hl. m. Prahy
Otázka: Pravidla na komunikaci (Frant.Dobrota 11.1.2017 20:39)
Dobrý den,
rád bych se zeptal, jaká pravidla platí na pozemní komunikaci v Královské oboře a o jakou komunikaci vlastně jde?
Resp. se mi jedná o komunikaci, která vede po okraji Stromovky vlevo od Výstaviště až po Královský letohrádek. Je to ta komunikace, která byla loni rekonstruována a dále pokračuje kolem dětských hřišť až k letohrádku.
Tato komunikace je částečně tvořena vozovkou a chodníkem a v místě, u dětských hřišť, vede pouze vozovka, kde jsou uvedené v pravé části piktogramy chodce a jízdního kola.
Rád bych si ujasnil pravidla chování chodce, chodce se psem a cyklisty. A to jak v místě, kde je chodník, tak v místě, kde je pouze vozovka. Zda je někdo z účastníků povinen užít jen některé části komunikace nebo se zde může každý pohybovat jak zrovna chce?
Velmi děkuji za podrobný popis.
S pozdravem František Dobrota
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 13.1.2017 7:04)
Vážený pane Františku Dobroto,
cesty v Královské oboře nejsou zařazeny do sítě místních komunikací, tudíž silniční správní úřad (Odbor dopravy) zde nevykonává státní správu. Veškeré dopravní značení a výjimky umožňující vjezd řeší Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. S ohledem na uvedené proto doporučujeme obrátit se s dotazem na zařazení komunikací i s dotazy na stávající provoz chodců, cyklistů a pejskařů na Magistrát hl. m. Prahy.
Ing. Jan Kovařík
Vedoucí Odboru dopravy
Otázka: zábrany ve vozovce Janovského 46 (jenda 11.1.2017 19:13)
Dobrý den, z jakého důvodu jsou umístěny zábrany ve vozovce v ulici Janovského 46? Zábrany zde zbytečně zabírají parkovací místo. Bylo by možné zábrany odstranit.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 13.1.2017 7:05)
Vážený pane Jendo,
betonové zábrany umístěné v ulici Janovského se zde nacházejí z důvodu vlastnictví sousední nemovitosti. Nemovitost je ve vlastnictví Židovské obce v Praze a zábrany zde byly umístěny z bezpečnostních důvodů.
Ing. Jan Kovařík
Vedoucí Odboru dopravy
Otázka: (Nespokojený občan 10.1.2017 19:42)
Zajímalo by mě, jak se řeší úklid sněhu ve vedlejších ulicích? Je systém, že se to rozsolí a ta břečka se tam prostě ponechá? Nějaké odmetání, odhrabání či něco podobného by nebylo možné?
Vážený pane,
úklid většiny ulic na Praze 7 má na starosti Technická správa komunikací. Ta v případě sněžení uklízí prakticky neustále. Ulice má rozděleny na hlavní tahy a vedlejší ulice a dle toho probíhá úklid. My tento úklid posilujeme na nejfrekventovanějších místech a v oblastech, kde chodí děti či starší občané. To znamená například před všemi školami, školkami nebo Domem s pečovatelskou službou.
Momentálně je v ulicích 12 našich pracovníků, kteří uklízí sníh s kartáči (bohužel v těchto mrazech to nepomáhá) a sypou chodníky. Také řeší aktuální problematické lokality.
Prosím, napište nám o konkrétním místě, které je třeba aktuálně vyřešit.

Děkujeme
Kamila Matějková
Otázka: ad "vodorovné značení na Floridě?" (olga 10.1.2017 15:42)
Ta odpověď Ing. Kovaříka znamená co? "Nebude-li tedy nic vidět, je třeba přizpůsobit jízdu stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace..." Pan Meisner nepíše nic o tom, že by se chtěl v zasněžené uličce prohánět stovkou na letních gumách. Píše zcela oprávněně o tom, že značení na silnici, čiže vodorovné, není za sněhu, ba ani za deště vidět. A tudíž se snadno stane, že řidič, nevěda o značení, učiní chybu. Samozřejmě by bylo možné zakázat za sněhu jízdu autem zcela...Copyright © 2012 Městská část Praha 7