Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Útvar kontroly a stížností

233 373 731

JUDr. Olga Ulrichová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

UlrichovaO@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: (ŠtěpánR 28.3.2017 23:28)
Dobrý den, ve Veletržní ulici je doprava podstatně klidnější, byla zrušena herna. Klid jen ruší několik dní v týdnu klub Misch masch. Nemyslím, že porvoz klubu do pzdních ranních hodin bylo dobré řešení! Hluk odcházejících návštěvníků, bouchání dveří taxi apod., vozy označené Misch masch neoprávněným parkováním zabírají místo místním, i několik dní!
Ještě, prosím, mám dotaz na mizení odpadkových košů v oblasti Veletržní, U Studánky, U Akamedie - za poslední tři roky se jich ztratilo nejmíň pět-šest. Děkuji, hezký den ŠR
Otázka: parkoviste blanka po druhe (OndrejL 28.3.2017 12:15)

Dobrý den p. Kovařík,

Děkuji za odpověď na můj dotaz ohledně parkoviště Blanka Letná (odpověď 13.3.2017 10:18), vážím si, že současná radnice Prahy 7 dle mého názoru vzorně komunikuje s občany.

Nicméně, odpověď mi není zcela jasná. Píšete, že provozovatel ještě není stanoven, ale cena požadovaná budoucím provozovatelem ano, a to na těch cca 1000 korun měsíčně. Máte prosím informace o tom, kdo přesně tuto cenu stanovil a na základě čeho? Já mám spíše podezření, že tato cena nebyla stanovena na základě nákladů, ale na základě jiných cílů.

Parkoviště Blanka Letná je zcela zjevný střet zájmů. Budoucí provozovatel má zájem na parkovišti co nejvíce vydělat a nemá zcela žádný důvod se zajímat o to, zda rezidenti musí parkovat kilometry od domu nebo ne. Rezidenti zas požadují řešit velice závažné problémy s parkováním, za co nejrozumnější náklady. Tyto dva požadavky jdou zcela proti sobě, o řešení tedy musí rozhodnout vyšší autorita. Jinými slovy, budoucí provozovatel musí dostat podmínky parkování rezidentů příkazem. Co je zájem magistrátu se můžeme jenom domnívat, nicméně z aktuálních informací je dle mého názoru téměř jasné, že magistrát se řídí zájmem na parkovišti co nejvíce vydělat na nájemní smlouvě, a v důsledku tedy dělat vše pro zájmy budoucího provozovatele a proti zájmům rezidentů. Vaše odpověď byla celkem zdrženlivá. Prosím vyjádřete se přesněji jaké zájmy Vy a ostatní pracovníci radnice Prahy 7 v tomto obtížném sporu hájíte. 

Smlouva s provozovatelem podle všeho zatím není. Ale až bude, tak pak už dost možná bude pozdě plakat nad rozlitým mlékem, právně závaznou dlouhodobou smlouvu o pronájmu parkoviště provozovateli nepůjde žádným způsobem změnit.

Z výše uvedených důvodů považuji za zcela absurdní a dovolím si říct skandální, že magistrát nepodává prakticky žádné informace o dění kolem parkoviště Blanka Letná. Toto je v takto sporné věci zcela neakceptovatelné a nechápu, jak něco takového může magistrátu procházet. Já jako řadový občan nedisponuji žádnými způsoby jak magistrát trestat za to, když se, dovolte mi vypůjčit si slovní zásobu současné primátorky, se v této věci chová tímto naprosto debilním způsobem. Radnice Prahy 7 má věřím řádově lepší šance dovolat se korekce neakceptovatelného jednání magistrátu. Tedy, pokud by se můj názor ukázal jako správný a souhlasila by s ním jak většina rezidentů Prahy 7, tak radnice, která by je měla reprezentovat, a ta by se rozhodla jednat.

Zajímalo by mě také, zda a jakým způsobem radnice získává informace o tom, nakolik jsou problémy s parkováním závažné. Já včera strávil parkováním 25 minut, obešel jsem vše v okolí a i když bydlím u stadionu sparty, musel jsem parkovat u technického muzea a jet domů dvě zastávky tramvají. To je vzdálenost jednoho kilometru. Ráno show samozřejmě pokračuje, vstát o 20 minut dříve, abych si došel opět tramvají pro auto a mohl zavést dítě do školky. To je 45 minut času denně plus dvě jízdenky na tramvaj, to vše s placenou rezidentskou parkovací kartou, a tato situace vůbec není výjimkou. Ví radnice o těchto problémech? Víte kolik nás takových je? Víte kdy ve které dny nastává ta kritická hodina, kdy se zaplní to skutečně poslední parkovací místo a čas a vzdálenost parkování rapidně rostou z minuty a desítek metrů na půlhodiny a kilometry a jaký vliv na to mají akce na stadionu sparty a ve vedlejší basketbalové hale? Když chodím z práce častěji později než ostatní, tak je to důvod k tomu, abych nesl náklad 12 tisíc korun ročně právě já? To s dovolením ne. Ze všech špatných řešení tohoto problému, to, ať zaplatí všichni z oblasti o 20 korun měsíčně navíc je dle mého názoru lepší řešení, než když pár lidí bude muset platit 1000 korun měsíčně navíc.

V odpovědi také uvádíte, že vzhledem k soukromému provozovateli je potřebné počítat s vyšší částkou za parkovací místo a že magistrát ani radnice dotovat nemůžou. Já osobně si to nemyslím. Já osobně si spíše myslím, že je naprosto absurdní, aby magistrát, který má v ruce kouzelné řešení na všechny problémy s parkováním v této oblasti v podobě parkoviště o celkové kapacitě přes 800 míst nakonec dal přednost komerčním zájmům před zájmy rezidentů a velice závažné problémy s parkováním ponechal nevyřešené. Pan v budce v nadzemním parkovišti mi minule se širokým úsměvem řekl, že za tisícovku na den mě nebo moji návštěvu tam samozřejmě klidně nechá i celý den a noc. Jsem zvědav, zda ode dneška do roka proběhne podobná konverzace také s novým usměvavým pánem z parkoviště podzemního.

S pozdravem,

Otázka: Oprava Šlechtovky opět v ohrožení. V dubnu práce nezačnou (Obyvatel 27.3.2017 11:45)
Dobrý den,

na zpravodajském serveru Novinky.cz o tom dnes vyšel článek. Začal jsem hledat více podrobností a našel podobný, zveřejněný již 17.3.2017 http://www.nasepraha7.cz/zpravy-9/oprava-slechtovky-opet-v-ohrozeni-v-dubnu-prace

Otázka: proč tato informace není na oficiálním webu Prahy 7, když je již déle než týden známa ?
Vážený pane,
vyžádali jsme si z Magistrátu hl. m. Prahy oficiální vyjádření. Protože jsme si vědomi, že rekonstrukce Šlechtovy restaurace je velmi očekávanou událostí, nechceme zveřejňovat žádné domněnky nebo předpoklady. Za Prahu 7 jsme učinili veškeré potřebné kroky k tomu, aby hlavní město s rekonstrukcí Šlechtovy restaurace mohlo začít co nejdříve. Pevně doufáme, že se magistrátu podaří vyřešit problémy s tendrem na dodavatele stavby v řádu dnů a rekonstrukce začne. Jakmile budeme mít k dispozici konkrétní informace a časový horizont, zveřejníme je.
Děkuji za pochopení

Kamila Matějková
Otázka: Neustálé problémy se psy, budete je konečně řešit ? (Obyvatel 26.3.2017 0:32)
Dobrý den,

shrňme si poslední události:

1. statistický vzorek předchozího příspěvku, kde 30 z 32 majitelů psů nechává psy volně pobíhat kde nemá ukazuje, že toto dělá naprostá většina. Ten poměr mohu potvrdit, je to tak stále. Než opět napíšete že tam posílíte kontrolu zadržte, nemá to žádný význam. Tito lidé potřebují trvalou kontrolu, tedy aby jim stále někdo "stál za zadkem". Tady je jediná možnost, že si ji při vstupu do parku se psem zaplatí (1000 Kč na hodinu je dobrý začátek).

2. z nedavno linkovaného rozhovoru z deníku Metro vyšlo najevo, že Praha 7 chce ještě zvýšit velikost ploch v parcích co budou legálně podělané od psů, kteří tam budou nekontrolovatelně pobíhat všude. Podpořeni často slabomyslými, ale o to samozřejmě drzejšími, majiteli. To si děláte legraci ?

3. podle vašich vlastních informací je příčinou dvou nedavno pokácených starých stromů v ulici Čechova právě psí moč. Asi je vám jasné jak dlouho bude trvat návrat do původního stavu, desítky let.

Počet psů na Praze 7 stále vzrůstá a zcela se vymyká počtu běžnému v evropských městech. Na jedné straně chcete stále omezovat počet aut, protože jsou škodlivá, jenže u psů je to naprosto stejné.

Když tak rádi vyvěšujete vlajky neexistujících asijských zemí, tak se v nich také inspirujte. V Singapuru řešli podobný problém, lidé všude lepili použité žvýkačky, hlavně v prostředcích MHD. Náklady na odstranění byly stále větší, i přes neustálé upozorňování na tento nešvar. Tak jednoho dne prodej zvýkaček zakázali. Poměr neukázněných "pejskařů", kterých je statisticky v daném vzorku více než 90% tuto možnost jednoznačně podporuje.

Otázka na závěr: jakým způsobem výrazně snížíte počet psů na Praze 7 ? Nic jiného to v současném stavu už nemůže vyřešit, takže vše ostatní jsou zbytečné odpovědi.
Otázka: Stromovka - psi (marublaha 25.3.2017 8:31)
Dobrý den, reaguji na předchozí odpovědi ohledně psů ve Stromovce. Např. včera jsme tam s dětmi strávili zhruba hodinu. Psi na vodítku byli tak 2 (mluvím o "dně bývalého rybníka, kde mají být na vodítku všichni), ostatních asi 30 volně pobíhalo. Policista ani jeden. Snažila jsem se pak u vstupu najít, jestli se nezměnila pravidla pro venčení, ale na novém velkém info panelu jsem nenašla o psech žádnou zmínku. Dříve byly mapa sice bez fotek, zato s těmito informacemi.
Bylo by možné vyslat do Stromovky i pěší policii? Potkávám občas pouze policii v autě. Ti ale jedou a moc nekoukají okolo. Asi mají plné ruce práce s vyhýbáním se chodcům.
Děkuji,
Pessrová
Otázka: protekajici hydrant (Martin Turek 24.3.2017 7:08)
Dobrý den,
již cca 1 týden protéká hydrant (nebo vodovod) na křižovatce Tusarova a U Garáží.
A jak to vypadá s opravou chodníku na Osadní 33? řekl bych, že vbhodné klimatícké podmínky máme již 2 měsíce minimálně.

děkuji
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 24.3.2017 9:35)
Vážený pane Turku,

podnět s protékajícím hydrantem bude prověřen, v případě zjištění závadného stavu budeme informovat PVAK. Ohledně Osadní 33 budeme informovat příslušného správce poduliční sítě.

Přeji hezký den

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Podzemní garáže na Letne (adam.musulis 21.3.2017 22:58)
Dobrý den, kdy budou otevřeny podzemní garáže na Letne? Je možné si již nejak místo v nich rezervovat ? Kde mohu najít aktuální informace ?

Dobrý den,
podle poslední informací by snad měly být garáže otevřeny v průběhu léta. Ale vzhledem k tomu, že se otevření již několikrát odkládalo, není možné slibovat žádný termín. Rádi Vás zařadíme do seznamu osob, kterým posíláme aktuální informace. Své kontakty, prosím, napište na hallym@praha7.cz

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: Královská obora-cyklotrasa-psi na vodítku - odpověď ( 21.3.2017 22:17)
Dobrý den,

pan Dobrota se také ptal zda je snahou MČ P7 udělat z Královské obory psí výkaliště. Bylo mu ve dvou odpovědích odepsáno, jak se P7 snaží bojovat se psími výkaly a neposlušnými majiteli psů, kteří se neumějí chovat.

Jak si ale má člověk vysvětlit, že pan místostarosta Mirovský a naše radnice navrhla rozšíření ploch pro volné pobíhání psů v P7, včetně Stromovky, jak uvedl pro deník Metro 25.1.2017 na dotaz, kde by měli běhat psi volně toto:,, Rozšíření ploch jsme navrhli především v oblasti Stromovky a Letenských sadů. Venčit psi bez vodítka by mělo být umožněno také na Štvanici, u stanice MHD Vltavská, v části Císařského ostrova a na některých místech na nábřeží." (http://www.metro.cz/pejskari-pozor-mesto-uz-zase-chysta-vyhlasku-foi-/praha.aspx?c=A170124_192053_metro-praha_jsk)

V článku z února (http://www.metro.cz/stromy-versus-psi-na-letne-se-kacelo-kvuli-ocuravani-pcu-/praha.aspx?c=A170216_122944_metro-praha_jsk) se zase psalo o jasanu, který se na Letné pokácel kvůli tomu, že se stal psím záchodem a v důsledku toho ho napadla dřevokazná houba. Píše se tam i o rozčilení p. Mirovského na FB, že strom není psí WC. Udělá s tím tedy p. Mirovský něco? (Nejsem na FB, takže nevím...). Budou se instalovat patníky, psí záchody, dávat ochrana okolo kmenů stromů, informační tabulky, či texty na stojánky s pytlíky na exkrementy, atd?....

Psí výkaly jsou pro P7 typické, jsme s tím známí široko daleko....možná bychom měli mít výkal ve znaku.... Kdysi jsme si dali na louku ve Stromovce deku a užili si den, dnes je Stromovka stejně jako celá P7 jeden velký psí záchod. A ve Stromovce přibyla i psí koupaliště místo mokřadní louky.... A to je Stromovka chráněnou přírodní památkou.....

Se psi se tady chodí i do lékáren. Pejskaři kteří se chovají stylem:,,já jsem pejskař, kdo je víc" tady vládnou, ostatní se musí přizpůsobovat.. A stromy, keře, louky jsou odsouzeny sloužit jako jejich záchod a podle toho i dopadnout.

Psi za to nemohou, lidé ano...
Otázka: Parkovani (jenda 21.3.2017 7:20)
Ja jsem naopak rad ze budou nové pravidla v zónách konečně nebudu muset každy rok na úřad pro kartičku jako v minulém století. Co mam známe na Praze 6 tak si to chválí autíčko jezdí pořad pokuty chodí a všichni se boji jelikož se strážníkům se dalo domluvit což u auta nejde. Spíše to děla problémy kdyz stěhuje té musíte počítat ze si při platíte za parkování pro stěhovaky dřív by je měšťák nechal. A soukromá auto police budou mít taky smůlu.
Otázka: Epopej (Obyvatel 19.3.2017 12:43)
Dobrý den,

v odpovědi paní Třeštíková píše: "Epopej na Těšnově je spíš ve fázi nápadu a od nápadu k případné realizaci by bylo nutné podniknout ještě mnoho politických kroků ze strany Magistrátu".

13.3. však oznámili, že první krok již provedli: https://praha.e15.cz/praha/novinky/muchova-epopej-dostane-svuj-vystavni-prostor-na-prazskem-tesnove-1329886 cituji: Praha vypíše architektonickou soutěž na podobu budovy galerie pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Budova by měla stát na Těšnově. Rozhodli o tom pražští radní.

Je jasné, že tím chtějí (především ?) vyřešit další v dnešní společnosti "neřešitelný" problém, a to stav toho parčíku a hlavně některých návštěvníků. Podobných parčíků bylo pro neschopnost a politickou korektnost zničeno v centru více, například ten na rohu ulic Dlouhá a Benediktská.

Tedy otázka, jakým způsobem bude Praha 7 lobovat za zachování umístění ve Veletržním paláci nebo případně v jiném prostoru na zpustlém Výstavišti ?
Vážený pane,
jsme si jisti, že se Epopej vrátí do Veletržního paláce. V tomto funkčním období už není reálné, aby vyrostl náhradní pavilon, kam by se Epopej umístila.
Přeji hezký den.

MgA. Hana Třeštíková
Radní pro kulturu a sousedské vztahy
MČ Praha 7
Otázka: (Martin Turek 17.3.2017 20:35)
Dobrý den, rád bych polemizoval o problematice parkování u ZŠ Umělecká. Je zcela absurdní omlouvat parkování, které vyhláška zakazuje tím, že se nejedná o trvalý stav (jednalo se o ranní špičku - navážení dětí do školy, ne odpolední svoz).
Proto se ptám potřetí, jak bude MČP7 reagovat na tuto situaci (očekávám systémové řešení a ne to, že tam bude stát policajt. A ani se nespokojím s tím, že to upadne v zapomnění). Stejně tak jsem se ptal před rokem na to, jestli neuvažuje MčP7 o sloupcích na chodníky, který by zabránil vjezdu aut na chodník u Mallu. Tenkrát jsem se dozvěděl, že o tom budete jednat. Nevyjednali jste nic.
Stejně tak, jako se nezajímáte o to, že "prasátka" z ArtGenu vyhazují denně stovky vajglů na silnici, kterými se pak brodím, když nastupuji do auta. To, že to v 7h ráno uklízečka z centra zamete je mi na nic, protože v deset hodin jsou tam ty vajgly znovu a čekají do druhého dne na 7.h ranní, až přijde čas úklidu. Kdybyste tam dali, resp. Artgen dal po Vaší jakékoliv aktivititě, aspoň blbej popelník. Cedulka zákaz kouření nefunguje.
A kdyžtak mám ještě jednu věc :-) Evidentně se rozjela naplno v ArtGenu vzduchotechnika a dům v Tusarova 5 je nyní vystavena trvalému šumu - což Vám určitě v létě potvrdí všichni, co se v noci nevyspí u otevřeného okna. Bude tento stav trvalý anebo se jedná třeba o zanešené filtry?
Odpověď: (MgA. Kamila Matějková, oddělení komunikace MČ Praha 7 16.3.2017 10:59)
Vážený pane Turku,
zveřejňuji vyjádření Městské policie k Vašemu dotazu. Jak už jsem dříve na tomto fóru psala. Městská část s policí velmi intenzivně spolupracuje, ale neřídí práci policistů. Dotazy a připomínky je tak lepší a také efektivnější vždy směřovat přímo na příslušné orgány Městské policie.
K dotazu:
1/ Byl zvýšen dohled strážníků na křižovatce ulic Umělecká x U Studánky. Všechny zjištěné přestupky strážníci řeší, tak jak jim to ukládá zákon o obecní policii. Na fotkách je zachycen stav v době, kdy si rodiče vyzvedávají ze školy děti, tj. neodráží trvalý stav.
2/ Strážník v uváděném případě přestupek s řidičem vozidla řešil domluvou. Stání vozidla na chodníku u zadního vchodu MALL, kdy je blokován celý chodník, je však nepřípustné. Upozornili jsme proto pracovníky MALL, že tímto způsobem nelze řešit zásobování prodejny. Ti nám slíbili, že jejich vozidlo již nebude chodník blokovat a požádají o zřízení parkovacího místa pro zásobování. Do doby jeho zřízení budou zásobovat tak, aby jejich vozidlo nepřekáželo provozu.
Kamila Matějková
Otázka: Královská obora-cyklotrasa-psi na vodítku (Frant.Dobrota 15.3.2017 23:51)
Dobrý den, prostudoval jsem si plán Královské obory a v úseku od zastávky tramvaje u výstaviště až k vstupu do obory za Akademií výtvarných umění, je uvedeno "cyklotrasa-pes na vodítku".

Rád bych se zeptal na následující:
1) Proč toto omezení neplatí i na úseku od AVU až po Místodržitelský letohrádek, když i v tomto úseku vede cyklotrasa?
2) Kdo, jak často a jakým způsobem provádí v uvedeném úseku kontrolu dodržování pravidla "cyklotrasa-pes na vodítku"?
3) Volné pobíhání psů vede ke zvýšenému množství psích exkrementů v uvedeném úseku, proto by mě zajímalo, zda neuvažuje městská část o výraznějším omezení volně pobíhajících psů právě v úseku od Místodržitelského letohrádku po zastávku MHD u Výstaviště?
4) Jaká provádí MČ P7 preventivní opatření, aby omezila znečištění veřejných prostranství psími výkaly?

Každý den jsem svědkem toho, jak volně pobíhající psi znečišťují veřejná prostranství a za několik let zpátky si nepamatuji, že bych viděl nějakou snahu MP tomu jakkoliv bránit. Je tedy snahou MČ P7 udělat z Královské obory psí výkaliště? Zatím tomu vše nasvědčuje.

Děkuji za odpovědi. S pozdravem František Dobrota
Odpověď: (Administrátor P7 21.3.2017 7:32)
Dobrý den,

co se týče kontroly dodržování zákazu volného pobíhání psů, provádí strážníci MP Praha 7 pravidelné akce, kterých se účastní vždy několik hlídek strážníků MP. Tyto akce proběhly naposled v měsíci únoru, kdy jsme provedli pět těchto kontrol zaměřených na volné pobíhání psů a na znečištění veřejného prostranství psími exkrementy. V těchto akcích budeme samozřejmě i nadále pokračovat. Dále se na uvedenou problematiku zaměřují každý den strážníci okrskáři ve svých okrscích a také strážníci zařazeni v hlídkové službě. Nevím, co myslíte tím, že by MP měla bránit znečišťování veřejného prostranství. Myslím, že strážníci MP působí již svoji přítomností v inkriminovaných místech, jako prevence výše zmíněných jednání. Pokud majitel psa vidí již z dálky strážníka v uniformě, psa si připne na vodítko a psí exkrement uklidí. Pokud jste svědkem volného pobíhání psů, nebo jiného protiprávního jednání, zavolejte na služebnu MP prahy 7. Na tel. 222 025 970, nebo bezplatnou linku 156.

S pozdravem
Trešek Pavel
Vedoucí okrsku
MP Praha 7
Odpověď: (Administrátor P7 21.3.2017 9:34)

Dobrý den.

Ve Vámi zmiňovaném úseku je taktéž režim pes na vodítku. Pravidelné odklízení psích exkrementů zajišťují Lesy hlavního města Prahy. Pouze policie je kompetentní udělit pokutu za tento přestupek návštěvníkům parku. Správci parku i údržba parku (MHMP OCP a Lesy hl.m. Prahy) se aktivně zapojují do uhájení ploch v parku, které nejsou určeny pejskařům. Bohužel jsme taktéž často slovně napadáni a naše upomenutí je bráno na lehkou váhu. Nejsme kompetentní udělit pokutu.

Dle zkušeností správců parků ze zahraničí, kde jsou omezení pohybu psů v parcích v centru velkých měst zcela běžná a jsou dodržována, musela v počátcích velice aktivně zasahovat policie. Ve velké míře je tato situace bohužel o povaze návštěvníků - pejskařů.

Návštěvníky parku se snažíme informovat o tom, že jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na likvidaci psích exkrementů po parku, na zasypávání jam vyhrabaných psy a následnou rekonstrukci trávníků.

Právě z výše uvedených důvodů jsme také žádali o posílení strážníků Městské policie pro parky Stromovka a Letenské sady.

Bohužel je spousta pejskařů, kteří pravidla v parku nejsou ochotni respektovat.

Na vstupním infopanelu je pohyb psů vymezen.

http://portalzp.praha.eu/public/40/72/6e/2392259_744336_infopanel_Stromovka_12017.pdf

Připravujeme ještě mapku s komentářem se zvýrazněným vymezení pohybu psů ve Stromovce, kterou bychom umístili na vstupní infopanely a webové stránky vzhledem k opakujícím se problémům s některými pejskaři.

 

S pozdravem.

Ing. Alice Dědečková
specialistka městské zeleně MHMP

Otázka: ostrůvky na Štvanici (Ivana 15.3.2017 21:52)
Zajímalo by mě, kdy bude platit vybudování a následné zrušení tramvajových ostrůvku na Štvanici. Neměl by to platit ten, kdo je za tyto nesmyslné akce zodpovědný svým rozhodnutím? Blbost zodpovědných by neměla postihnout daňové poplatníky.
Vážená paní Ivano,
náklady na vybudování tramvajových zastávek na Štvanici hradí Dopravní podnik.
Přeji hezký den.
Kamila Matějková
Otázka: díra v Tusarce (Ivana 15.3.2017 21:49)
Jak dlouho ještě bude hyzdit díra v Tusarově ulici veřejné prostředí?
Opravdu nelze přinutit vlastníka ke stavbě něčeho, co by tento kus ulice alespoň trochu zušlechtilo?
Vážená paní Ivano,
bohužel na Váš dotaz odpověď nemám. Kdy a co bude vlastník pozemku na svém pozemku stavět je opravdu plně v jeho kompetenci a městská část do jeho rozhodnutí nezasahuje.
S pozdravem

Kamila Matějková
Otázka: Epopej (občan Prahy 14.3.2017 21:12)
Dobrý den,

Slovanskou epopej magistrát nechce po jejím návratu vrátit do Veletržního paláce, kde jsou dle odborníků dokonalé podmínky pro její vystavování. Místo toho, magistrát, kde jste také v koalici prosazuje výstavbu prostor pro její vystavení na Těšnově místo parčíku s keři a stromy v záplavovém území.
Má otázka zní, jak se k tomuto staví naši radní, kteří by měli mít zájem na tom, aby Epopej byla ve Veletržním paláci v Praze 7, kde má vhodné podmínky a navíc přináší kulturní obohacení P7 a s tím i turisty.
Další problém, který by s tím měli mít radní, kteří se hlásí k ekologii je ten, že Krnáčová prosazuje bezostyšně zastavit parčík se zelení, další volný prostor uprostřed Prahy se nesmyslně zastaví, což je v přímém rozporu s ekologií!!!
Praha 3 chce zase Epopej na své území a Praha 7 mlčí a před Krnáčovou se krčí.....?
Dobrý den,
dovoluji si reagovat na Váš dotaz, neboť spadá spíš do mé gesce kultury. Myslím si, že Veletržní palác svoji lokalitou i interiérem je kvalitním místem pro expozici Slovanské epopeje a budu ráda, pokud se sem Epopej vrátí. Osobně se domnívám, že výstavba pavilonu pro Epopej na Těšnově je spíš ve fázi nápadu a od nápadu k případné realizaci by bylo nutné podniknout ještě mnoho politických kroků ze strany Magistrátu.
Přeji hezký den,
MgA. Hana Třeštíková
Radní pro kulturu a sousedské vztahyCopyright © 2012 Městská část Praha 7