Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0397/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/015 na veřejnou zakázku malého rozsahu "Reko NBP U Průhonu 11 pro prac. ODO - PD"25.4.2017
0396/17Návrh na uzavření dodatků k příkazním smlouvám se společností Sedmá ubytovací s.r.o., IČO: 2641827425.4.2017
0395/17Návrh na schválení vyřazení hmotného majetku MČ Praha 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 725.4.2017
0394/17Návrh na schválení partnerství MČ Praha 7 na projektu "Pilotní ověření integrovaného multidisciplinárního týmu pro podporu osob se sníženou soběstačností a jejich pečujících v MČ Praha 7"25.4.2017
0393/17Návrh k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 - za období duben 201725.4.2017
0392/17Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2416/60 v k.ú. Holešovice, se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, za účelem rozšíření areálu základní školy Umělecká 8/850, v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 ...25.4.2017
039117Návrh na schválení zaslání dopisu Správě železniční dopravní cesty s požadavkem vyhlášení architektonické soutěže na části železničního spojení do Kladna a na letiště25.4.2017
0390/17Návrh na podání výmazů zástavního práva a v některých případech i práva předkupního, u nemovitostí, kde došlo ke splacení kupní ceny vlastníkem25.4.2017
0389/17Návrh na vyslovení souhlasu s umístěním dvou sběrných kontejnerů na textil společnosti TextilEco a.s., IČ 28101766, na území Prahy 7 (ulice Varhulíkové, ulice Za Papírnou)25.4.2017
0388/17Návrh na realizaci doprovodného programu - "fandícího místa MČ Praha 7" k běžecké akci Volkswagen Maraton Praha 2017, dne 07.05.2017 od 09.00 do 15.00 h v ul. Jankovcova, Praha 725.4.2017
0387/17Návrh na realizaci vernisáže a výstavy obrazů "Navždy Tvé Holešovice" Oldy Teringera a Sylvy Yanovsky, konané dne 03.05.2017 od 17.30 h v Galerii na úřadě, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 725.4.2017
0386/17Návrh na podporu začínajících umělců formou poskytnutí nebytových prostor městské části Praha 7 v rámci projektu Art District 725.4.2017
0385/17Návrh na řešení žádostí předložených prostřednictvím oddělení pronájmů Odboru majetku25.4.2017
0384/17Návrh na řešení žádostí předložených prostřednictvím Odboru majetku25.4.2017
0383/17Návrh rozhodnutí Rady MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti Sedmá ubytovací s.r.o., IČO: 26418274, na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti ze dne 29.04.2016 s Mgr. Tomášem Trnkou25.4.2017
0382/17Návrh na schválení kupní smlouvy na pořízení tunelové myčky nádobí Winterhalter STR 130 pro PO ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, Praha 7 za maximální cenu 603 488 Kč včetně DPH25.4.2017
0381/17Návrh na udělení souhlasu PO ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 k podání žádosti o navýšení celkové kapacity základní školy a školní družiny do rejstříku škol a školských zařízení25.4.2017
0380/17Návrh na úpravu platového výměru zástupkyně ředitele PO ZŠ T.G. Masaryka Ing. Moniky Hodaňové, Ortenovo náměstí 34, Praha 7 z důvodu zastupování ředitele v období 1. 4. - 30. 6. 201725.4.2017
0379/17Návrh na předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7.9.2016 pro PO MŠ U Uranie Praha 7, Na Maninách 1080/29a s Rodinným klubem, z. s., se sídlem na Ortenovo náměstí 1505/37, 170 00 Praha 7, IČ: 679 82 03425.4.2017
0378/17Návrh na vypořádání odvolání proti výsledku konkurzního řízení na pozici ředitele ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, Praha 725.4.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7