Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0688/17Návrh na poskytnutí individuální programové dotace ZO ČSOP OCHRANA HERPETOFAUNY ve výši 25 000,- Kč za účelem podpory činnosti spolku v období 01.08. – 31.12.201725.7.2017
0687/17Návrh na schválení výběru dodavatele a podpisu Rámcové dohody č. 2017/OIVZ/014 na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka kancelářských potřeb"25.7.2017
0686/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/031 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce výměníkové stanice, Kostelní 26,28/364 – Změna topného média", k.ú.Holešovice, Praha 725.7.2017
0685/17Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou Bubenská 37/1377, Praha 725.7.2017
0684/17Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26.07.2010, na pronájem nebytové jednotky č. 696/101 v domě Dukelských hrdinů 43/696, s nájemcem 1. holešovická restaurační s.r.o., IČO: 63996464, kterým se povoluje provedení úprav předmětu ...25.7.2017
0683/17Návrh na schválení "Smlouvy o poskytování služeb" supervize v OSZ pro rok 201725.7.2017
0682/17Návrh na zřízení nových parkovacích stání a současné řešení problémů s nadměrným nepořádkem a častými černými skládkami v ulici Strojnická - zrušení stávajícího stání nádob na komunální odpad a odpad jemu podobný25.7.2017
0681/17Návrh na opravu tří ručních vodních čerpadel (pump) ve veřejném prostoru MČ Praha 725.7.2017
0680/17Návrh na souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu a předchozího souhlasu půjčitele s realizací akce pro PO MŠ Kostelní Praha 7, Kostelní 37/7, na výměnu venkovního osvětlení ve školní zahradě v počtu 4 lamp za 150 000,- Kč s DPH ...25.7.2017
0679/17Návrh k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 - za období červenec 201725.7.2017
0678/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/033 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce výměníkové stanice, Vinařská 458/1 – Změna topného média", k.ú.Holešovice, Praha 725.7.2017
0677/17Návrh na revokaci usnesení č. 0657/17-R z jednání č. 48, ze dne 18. 7. 2017 k veřejné zakázkce malého rozsahu "Výměna parovodní strany výměníkové stanice z důvodu změny topného média - ZŠ Fr. Plamínkové 490/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice"25.7.2017
0676/17Schválení pravidel pro půdní vestavby, půdní nástavby a nástavby objektů na území městské části Praha 7 v památkové zóně25.7.2017
0675/17Návrh na výzvu k jednání se spoluvlastníkem domu Heřmanova 16/562 o potřebě oprav domu25.7.2017
0674/17Návrh na vyjádření MČ Praha 7 k žádosti společnosti TOM REALITY 2000 s.r.o., IČ 26189933, ve věci půdních bytových jednotek v domě Tusarova 7/126325.7.2017
0673/17Návrh na řešení žádosti na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 725.7.2017
0672/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k Obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zákonem č. 585/2004 Sb., 25.7.2017
0671/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k oslavě 85. výročí založení společnosti LEGO konané dne 01.09.2017 na ostrově Štvanice, pořádané společností EVENT ARENA s.r.o., IČO: 261 77 66825.7.2017
0670/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k akci "Pólo v Parku Letná" konané dne 16.09.2017 na Letenské pláni, pořádané společností GILL POLO CLUB, z.s., IČO: 265 76 28725.7.2017
0669/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k akci „Mercedes-Benz Prague Fashion Week“ konané v termínu 01. – 05.09.2017 na ostrově Štvanice, pořádané společností Indep s.r.o., IČO: 284 87 01025.7.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7