Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0851/17Návrh na schválení soudního smíru dle § 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se společností GOJA, agentura Gott-Janeček spol. s.r.o., IČO: 481 12 852, ve věci žaloby o zaplacení 1.652.342 Kč s úroky z prodlení18.9.2017
0850/17Návrh na uzavření Dohody o předčasném užívání části stavby „Adaptace objektu Františka Křížka pro zdravotnické účely – stavební úpravy domu č.p. 683 v k.ú. Holešovice, Františka Křížka 22, v Praze 7“ se zhotovitelem ...18.9.2017
0849/17Návrh na souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy na rekonstrukci bytového domu Dobrovského 19, Praha 7 (č. p. 537, k.ú. Holešovice)15.9.2017
0848/17Návrhu na schválení „Návrhu MČ Praha 7 na reformu hl. města Prahy“ a jeho zaslání Radě HMP12.9.2017
0847/17Návrh na schválení stanoviska k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů12.9.2017
0846/17Návrh na zaslání Výzvy k dosazení a výměně stromů v uličních stromořadích Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s.12.9.2017
0845/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 123/2017) v celkovém objemu 1 971 600,- Kč (rozpočtově 1 971,6 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu odboru majetku, ORJ 409, OMA12.9.2017
0844/17Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální, dle žádosti podané v srpnu 201712.9.2017
0843/17Návrh na řešení žádostí předložených prostřednictvím Odboru majetku12.9.2017
0842/17Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 712.9.2017
0841/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k akci Český pivní festival 2018, konané v termínu 01.05. - 30.05.2018 na Letenské pláni, pořádané společností Phoenix promotion, s.r.o., IČO: 291 34 92712.9.2017
0840/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 115/2017) v celkovém objemu 250 000,- Kč (rozpočtově 250,0 tis. Kč) - posílení rozpočtu ORJ 417, OŠK v návaznosti na plánované poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ...12.9.2017
0839/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 122/2017) v celkovém objemu 5 000 000,- Kč (rozpočtově 5 000,0 tis. Kč) - posílení rozpočtu ORJ 227, OVP z důvodu potřeby zajištění finančních prostředků na krytí výdajů na úklid ...12.9.2017
0838/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 121/2017) v celkovém objemu 20 000,- Kč (rozpočtově 20,0 tis. Kč) - posílení rozpočtu ORJ 227, OVP z důvodu potřeby zajištění finančních prostředků na poskytnutí peněžitých darů ...12.9.2017
0837/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 120/2017) v celkovém objemu 30 000,- Kč (rozpočtově 30,0 tis. Kč) - posílení rozpočtu ORJ 816, OSZ z důvodu potřeby zajištění finančních prostředků na úhradu sociálních pohřbů ...12.9.2017
0836/17Návrh na schválení uzavření Kupní smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu "Dodávka a implementace serverů" zadávanou Sdruženým ambulantním zařízením Praha 7, příspěvková organizace (SAZ)12.9.2017
0835/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/047 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení – Osadní 29/698, bytová jednotka č. 698/8", k.ú. Holešovice, Praha 712.9.2017
0834/17Návrh na udělení předchozího souhlasu pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a s přijetím finančního daru ve výši 200 000,- Kč od Spolku rodičů a přátel dětí Mateřské školy U Uranie v Praze 7, IČO: 7088632612.9.2017
0833/17Návrh na předchozí souhlas pro příspěvkovou organizaci Základní škola Praha 7, Korunovační 8 na uzavření nájemní smlouvy se zapsaným spolkem Kouzelná fazolka, z.s. IČO: 0345418512.9.2017
0832/17Návrh na aktualizaci Pravidel městské části Praha 7 pro poskytnutí nebytových prostor ve správě městské části Praha 7 v rámci podpory začínajících umělců12.9.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7