Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0452/17Dopis, adresovaný Radě MČ Praha 716.5.2017
0451/17Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 2016/OIVZ/065 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Software IDES" se společností TOM – computer, s.r.o., IČO: 6046583216.5.2017
0450/17Návrh na řešení některých nájemních vztahů garážových stání ve vnitrobloku Veletržní 39/1396 a informaci o neuzavření Smlouvy o smlouvě budoucí se společností Baromedical s.r.o. na předmět nájmu ordinace praktického lékaře Františka Křížka 22/68316.5.2017
0449/17Návrh na realizaci turnaje v přehazované pro žákyně 6.-7. tříd ZŠ a gymnázií z Prahy 7, dne 22.05.2017 v ZŠ Fr. Plamínkové, Praha 716.5.2017
0448/17Návrh na schválení účasti Městské části Praha 7 v soutěži MPSV „Obec přátelská seniorům“16.5.2017
0447/17Návrh na pověření Bc. Lindy Hrabalové k zastupování Městské části Praha 7 ve věci opatrovnictví občanů omezených ve svéprávnosti16.5.2017
0446/17Návrh na uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory se stávajícími nájemci16.5.2017
0445/17Návrh na řešení žádostí v oblasti bytů svěřených MČ Praha 716.5.2017
0444/17Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s hl.m. Praha - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286, na část svislých betonových ploch podchodů pod Hlávkovým mostem a komunikací Bubenská, za účelem jejich revitalizace a realizace ...16.5.2017
0443/17Návrh na realizaci akce Rodinný den Prahy 7 na Výstavišti, pořádané městskou částí Praha 7 a společností Rozvojové projekty Praha, a.s., IČO: 256 49 329, v termínu 28.05.2017 v areálu Výstaviště Praha Holešovice, Praha 716.5.2017
0442/17Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsících duben-květen 201716.5.2017
0441/17Návrh na vyjádření MČ Praha 7 k dopisu Michala a Vlasty Jelínkových, U Smaltovny 22C/133412.5.2017
0440/17Návrh na schválení stanoviska k Návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č.7/2016 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hl. města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu ...12.5.2017
0439/17Návrh na záměr převodu stávajících parních přípojek ke školským objektům MŠ U Studánky, ZŠ Fr. Plamínkové a ZŠ Letohradská, ze svěřené správy MČ Praha 7 do vlastnictví Pražská teplárenská a.s., v souvislosti se změnou topného média v oblasti12.5.2017
0438/17Návrh na schválení nové zakladatelské listiny společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. a změny jejího názvu na 7U s.r.o.12.5.2017
0437/17Návrh na souhlas s pořádáním sportovně kulturní akce pro veřejnost Den s Dixie, na dětském hřišti Sedmikráska, neziskovou organizací YMCA Praha, dne 12.05.201712.5.2017
0436/17Návrh na revokaci části usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0504/16-R ze dne 17.05.2016 ve věci stanoviska MČ Praha 7 k převodu pozemku parc. č. 417/2 v k.ú. Holešovice, ve vlastnictví hl.m. Praha12.5.2017
0435/17Návrh na stanovení programu 5. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 22.05.20179.5.2017
0434/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/018 na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nová třída ZŠ Tusarova 21a - Úprava stavby detašovaného pracoviště - domeček Tusarova č.ev. 85", Praha 79.5.2017
0433/17Návrh o provedených rozpočtových opatřeních - sumarizace za období únor, březen a duben 20179.5.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7