Česky   English
Úřad městské části > Orgány městské části

Orgány městské části

Zastupitelstvo je hlavním samosprávným orgánem městské části. Prostřednictvím přijatých usnesení rozhoduje o záležitostech náležících do samostatné působnosti městské části. Zastupitelstvo obce povinně zřizuje dva výbory - finanční a kontrolní. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zastupitelstvo MČ Praha 7 má 29 členů.

Hlavním výkonným orgánem zastupitelstva je rada městské části. Tvoří ji starosta, jeho zástupci a radní. Rada musí mít vždy lichý počet členů, který nesmí převyšovat třetinu členů zastupitelstva. Jednání rady jsou neveřejná. Rada MČ Praha 7 má 7 členů.

Orgány městské částiCopyright © 2012 Městská část Praha 7