Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OŽP > oddělení péče o veřejný prostor a podporovaného zaměstnávání

Oddělení péče o veřejný prostor a podporovaného zaměstnávání

Náplň práce oddělení:

 • Spravuje aplikaci Lepší místo , garantuje komunikaci s občany na Lepším místě.
 • Odpovídá za kontrolu  kvality provedené práce dodavatelů a poskytovatelů úklidových služeb na základě uzavřených smluvních vztahů.
 • Odpovídá za nápravu a odstranění nedostatků  v provedené práci  dodavateli a poskytovateli úklidových služeb na základě uzavřených smluvních vztahů  - nápravu řeší dle platných smluvních vztahů.
 • Koordinuje  a monitoruje  úklidové  služby  všech poskytovatelů  na území MČ Praha 7. Jedná s poskytovateli těchto služeb.
 • Získává a vyhodnocuje data z úklidu.
 • Zajišťuje  ruční úklid na chodnících městské části  Praha 7 a v případě potřeby na ostatních veřejných prostranstvích  MČ Praha 7 za současné podpory začleňování osob se ztíženým přístupem na trh práce.
 • Vede  personální agendu  zaměstnanců  ručního úklidu.
 • Monitoruje  úklid a stav  veřejného prostranství a povrchu chodníků za spolupráce veřejnosti.
 • Komunikuje s veřejností.
 • Dokumentuje závady povrchů chodníků a vozovek,  závady v dopravním (svislém i vodorovném) značení, a na dopravním zařízení (antiparkovací sloupky, bezpečnostní zábradlí, ..), lokalizuje a dokumentuje zábory chodníků a komunikací.
 • Připravuje a vede projekty  zaměřené na zapojování veřejnosti do otázek péče o veřejný prostor.
 • Příprava a vedení projektů na podporu začleňování osob se ztíženým přístupem na trh práce.
 • Vyhledává a lokalizuje černé výlepy, černé skládky, nedostatečně udržované pozemky se zelení a ostatní neudržované pozemky.

 

Vnitřní struktura oddělení:

 • Vedoucí oddělení
 • Inspektor úklidu a veřejných ploch
 • 6-7 členů úklidové čety pro Letnou
 • 6-7 členů úklidové čety pro Holešovice
 • 2-5 brigádníků, kteří by v budoucnu zajišťovali úklid o víkendech

 

Umístění oddělení

 • U Letenského sadu 9 / Přístavní 40 / OŽP ÚMČCopyright © 2012 Městská část Praha 7