Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Lima Ramirez Miroslava Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4157 OŽV
Salavec Jaroslav Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4164 OŽV

Jednotné kontaktní místo

Obrázek bez popisku

Rádi byste poskytovali své služby v Evropské unii?
Chtěli byste v České republice podnikat podle jiného než živnostenského zákona?

jkm@p7.mepnet.cz


Point of Single Contact Prague 7


 

Co jsou jednotná kontaktní místa?

Jednotná kontaktní místa (dále jen JKM) jsou zaměřena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání.

JKM má dvě hlavní funkce :

a) poskytování informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat
b) zprostředkování kontaktů na příslušné úřady, které se povolováním konkrétních činností zabývají.

Jednotná kontaktní místa poskytují :

 1. Informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů
 2. Obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech
 3. Obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů, o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby nebo mezi poskytovateli služby
 4. Obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech Evropské unie
 5. Kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek,které mohou poskytovatelům či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady, a to nejen doma, ale kdekoli v EU.

Zprostředkovací funkce JKM :

JKM předá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému o této žádosti rozhodnout. Zároveň JKM přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu, a to oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení a oznámení a hlášení fyzických osob — podnikatelů vůči zdravotním pojišťovnám, přihlášky k registraci platby daní u finančního úřadu.

Poradenské a servisní služby JKM jsou poskytovány bezplatně – osobní, emailovou, případně telefonickou formou. JKM nezajišťují právní poradenství či řešení konkrétních problémů a sporů nad rámec rozsahu vymezeného zákonem o volném pohybu služeb.

Kontakty:

Jednotné kontaktní místo


Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  BusinessInfo.cz

Obrázek bez popiskuadresa:
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7
17000


kontakt:
Ing. Jaroslav Salavec
SalavecJ@p7.mepnet.cz
Tel.: 220144164
Fax: 22014 4179
jkm@p7.mepnet.cz

Více informací lze získat na  www.mpo.cz/jkm

Obrázek bez popisku


Potřebné formuláře a další informace naleznete na www.businessinfo.cz

Obrázek bez popisku

Formular.doc

 

   Jednotné kontaktní místo – Point of Single Contact

   Kanc. č. /Office No. 203

  Úřední hodiny JKM

  Point of Single Contact Office Hours

Pondělí

 7:30 - 11:30 / 12:30 - 18:00

Monday

 7:30 - 11:30 /12:30 - 18:00

Středa

 7:30 - 11:30 / 12:30 - 18:00

Wednesday

 7:30 - 11:30 /12:30 - 18:00

Úterý, čtvrtek, pátek

po předchozí domluvě

Tuesday, Thursday, Friday

after previous agreement

Seznam jednotných kontaktních míst v ČR:

 • Magistrát města Brna – Živnostenský úřad města Brna
 • Městský úřad Černošice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města České Budějovice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Hradec Králové – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Jihlavy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Karlovy Vary – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Liberec – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Olomouce – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ostravy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Pardubic – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ústí nad Labem – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Zlína – Odbor živnostenský
 • Úřad městské části Praha 1 – obecní živnostenský úřad
 • Úřad městské části Praha 7 – obecní živnostenský úřad

Související právní předpisy:
Copyright © 2012 Městská část Praha 7