Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA - KST > oddělení dotací, strategií a projektového řízení
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Ernestová Barbora projektová manažerka poslat e-mail KST
Hradecká Soňa Bc. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4037 KST
Kolínský Ondřej Bc. koordinátor MA 21 poslat e-mail KST
Kříž Václav Bc. koordinátor MA 21 poslat e-mail KST
Mydlilová Jana Mgr. metodik poslat e-mail 22014 4037 KST
Svobodová Jana Bc. sociální pracovník poslat e-mail 778 110 027 KST

Oddělení dotací, strategií a projektového řízení - SPŘ

a) Vykonává funkci projektové kanceláře MČ Praha 7.

b) Sleduje a vyhodnocuje vyhlášené výzvy jednotlivých operačních programů evropských fondů a ostatní dotační příležitosti pro MČ Praha 7.

c) Připravuje projektové žádosti do jednotlivých operačních programů evropských fondů a dalších dotačních programů dle potřeby MČ Praha 7.

d) Zajišťuje realizaci projektů financovaných z evropských fondů a projektů souvisejících s aktivitami MA21, ostatních strategických projektů a dalších dotačních programů.

e) Spolupracuje na tvorbě dílčích koncepcí v oblasti projektového, strategického a procesního řízení a v oblasti MA21.

f) Zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7.

g) Připravuje dílčí akční plány Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7.

h) Spolupracuje na tvorbě strategie rozvoje Úřadu.

i) Realizuje, implementuje a aktualizuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod Praha 7 včetně souvisejících dokumentů.

j) Organizuje osvětové kampaně a osvětové akce k udržitelnému rozvoji.

k) Podílí se na zapojování obyvatel do projektů rozvoje MČ P7.

l) Zapojuje zástupce občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21, vytváří místní partnerské sítě.

m) Koordinátor MA21 plní funkci tajemníka Komise Zdravého města, MA21 a participace.

n) Uveřejňuje zprávy o MA 21 v místních/regionálních/celostátních médiích.

o) Aktivně zveřejňuje vlastních příklady dobré praxe v rámci akcí regionálního významu.

p) Připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva.

q) Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.

r) Plní úkoly dle pokynů Rady a vedoucí Odboru KST.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7