Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Archiv PO a ST poslat e-mail 22014 4180, 22014 4126 KST
Kameníková Markéta vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4189, 22014 4180 KST
Ševčíková Alžběta zaměstnanec poslat e-mail 22014 4189 KST

Oddělení archivní - OA

Provoz stavebního archivu:

Návštěvní hodiny - Oddělení archivní

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Oddělení archivní spadá pod Odbor kancelář starosty a tajemníka

 • Vede evidenci veškerých písemností, které jsou založeny ve spisovně. Zabezpečuje ochranu převzatých písemností a chrání je před poškozením či ztrátou.
 • Odborně zpracovává předané dokumenty do centrální spisovny – třídí, katalogizuje a inventarizuje.
 • Přijímá k zakládání písemnosti od odborů a útvarů dle protokolů.
 • Provádí skartaci písemností odborů a útvarů Úřadu MČ Praha 7 a zajišťuje skartační řízení.
 • Plně zodpovídá a zabezpečuje obsluhu stavebního archivu včetně ukládání písemností a dokumentů.
 • Umožňuje občanům, organizacím, které prokáží odůvodněnost svého požadavku nahlížet do archivní dokumentace stavebního archivu.
 • Dle potřeby zajišťuje kopírování písemností a výkresové dokumentace za úhradu a následně vydává pokladní doklady za provedenou službu.
 • Dle potřeby provádí psaní dopisů, sdělení a různých informací odborům, útvarům a oddělením Úřadu MČ Praha 7 a jiným organizacím (soudy, Policie ČR, MP apod.).
 • Eviduje a zabezpečuje vypůjčení a vrácení dokumentace i písemností centrální spisovny a stavebního archivu - agendy týkající se bytových a nebytových prostorů.
 • Při výkonu činnosti se řídí platnými nařízeními a zákonnými normami.
 • Zajišťuje činnost knihovny Úřadu MČ Praha 7.
 • Provádí instruktáže odpovědných osob za příruční registratury.Copyright © 2012 Městská část Praha 7