Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Paulíčková Radka referent poslat e-mail 22014 4063 OIVZ
Vyoralová Zuzana Ing. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4104 OIVZ

Oddělení investic

a) Ve spolupráci s OŠK a se správci školských objektů (budov škol, školních jídelen, tělocvičen, školních hřišť) připravuje investiční záměry.

b) Zpracovává a zajišťuje podklady pro vyhlášení výběrových zakázek a objednávek na investiční akce a rekonstrukce školských objektů.

c) Zadává zpracování projektové dokumentace na školské objekty, zajišťuje veškeré podklady, povolení a vyjádření nutná k realizaci staveb včetně přípravy smlouvy o dílo,

d) Zajišťuje po dobu výstavby u vysoutěžených veřejných zakázek na stavbách školských objektů:

e) investorský dozor,

f) převzetí dokončených staveb,

g) dodržování harmonogramů dílčích termínů prací vyplývajících z uzavřených smluv,

h) kolaudaci a reklamační řízení.

i) Ve spolupráci s ostatními odbory řeší reklamační řízení po dobu záruky – na akcích realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení.

j) Zpracovává podklady pro potřeby oddělení veřejných zakázek OIVZ.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7