Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Hýblová Anna pokladní poslat e-mail 22014 4173 OFI
Lusková Kateřina Ing. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4031 OFI
Samková Zdeňka pokladní poslat e-mail 22014 4174, 22014 4199 OFI
 

Odbor finanční - OFI

  • Metodicky řídí, organizuje, koordinuje a zajišťuje sestavení návrhu rozpočtového výhledu.
  • Připravuje návrh rozpočtového provizoria.
  •  Zpracovává konečnou verzi rozpočtu. Eviduje a zpracovává rozpočtová opatření.
  • Metodicky řídí rozborovou činnost a zajišťuje kontrolu plnění rozpočtu.
  • Metodicky řídí, zajišťuje a organizuje finanční vypořádání MČ Praha 7.
  • Vede účetní evidenci Ú MČ Praha 7.
  • Povoluje ve správním řízení provozování výherních hracích přístrojů.
  • Spravuje místní poplatky.

Podrobná činnost je v náplni jednotlivých odddělení.

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7