Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Klofáč Jan Ing. referent poslat e-mail 22014 4061 OMA
Kolář Robert Mgr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4056 OMA
 

Odbor majetku - OMA

kontaktní email OMA - odbormajetku@praha7.cz

kontaktní mobil +420 777 147 108, +420 734 521 839

Obecné formuláře

 

Komplexně spravuje majetek hl.m. Prahy, svěřený MČ Praha 7, mimo školská zařízení a ucelené plochy zeleně.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nemovitý majetek hl.m. Prahy, nemovitý majetek svěřený MČ Praha 7, nemovitý majetek Sedmá ubytovací s.r.o.

Mapový informační systém

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní firmou spravující majetek hl.m. Prahy, svěřený MČ Praha 7, je společnost Sedmá ubytovací s.r.o., IČ 26418274, se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, jenž byla založena MČ Praha 7 v roce 2000.

Správní firma Sedmá ubytovací s. r. o. 

Adresa č. p./č. or.

Komunardů 46, 170 00 Praha 7

Předpis nájmu tel.:   778 051 077
Technické oddělení tel.:  725 726 862
Vyúčtování služeb tel.:  778 051 078
Úřední hodiny správní firmy
Sedmá ubytovací s.r.o. pro veřejnost:

pondělí 9:00-12:00 hod. a 14:00-18:00 hod.
středa 9:00-12:00 hod. a 14:00-18:00 hod

Havarijní služba správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o.: SUTA s.r.o.,
Rozšířená 2159/15, 182 00 Praha 8,
IČ 29125839
havarijní dispečink PO–PÁ 16h.–7h., SO-NE NON–STOP
tel.: 844 044 844
www.suta.cz , spravabd@suta.cz
E-mail správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o.: sprava@sedmaubytovaci.cz
Internetové stránky správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o.:

www.sedmaubytovaci.cz

Mapa Obrázek bez popisku
Seznam domů a ostatních objektů svěřených MČ P7,

bez domů s výkonem společenství vlastníků, domů v podílovém vlastnictví a školských zařízení

 Argentinská 17/1098 (nebytový dům)  Rajská 3/300 (nebytový dům)
 Dělnická 44a/945 (nebytový dům)  Tusarova 42/1601 (bytový dům)
 Dobrovského 19/537 (bytový dům)  Tusarova 54/878 (bytový dům)
 Dukelských hrdinů 1/342 (nebytový dům)  Tusarova 21a/č.e.85 (nebytový objekt)
 Františka Křížka 22/683 (nebytový dům)  Tusarova 25a/1545 (nebytový objekt)
 Jana Zajíce 27a/1110 (nebytový dům)  U Průhonu 11/1493 (bytový dům)
 Kamenická 40/625 (bytový dům)  U Průhonu 38/1338 (nebytový objekt)
 Kamenická 46/622 (bytový dům)  U Průhonu 46/1239 (nebytový dům)
 Korunovační 28/127 (bytový dům)  U Studánky 15/621 (bytový dům)
 Královská obora 20 - Šlechtova restaurace  U Uranie 5/45 (bytový dům)
 Letenské sady 223 - Hanavský pavilon  Veletržní 65/825 (bytový dům)
 Letenské sady 341 - Letenský zámeček  Vinařská 1/458 (bytový dům)
 Na výšinách 1/1000 – Vodárenská věž  Za papírnou 7/144 (bytový dům)
 Přístavní 44/1112 (bytový dům), podíl MČ P7  
 Pplk.Sochora 28/725 (bytový dům)

 objekt podzemních garáží pod pozemkem parc. č. 763 v k.ú. Holešovice (vjezd domem Osadní 38/932) 
 dvorní objekt garáží bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 1686/2 a 1686/3, vše k.ú. Holešovice (vjezd domem Dukelských hrdinů 33/691)
 dvorní objekt garáží bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 1672/2 v k.ú. Holešovice (vjezd domem Dukelských hrdinů 44/696)
 dvorní objekt garáží bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 1300/2, 1300/3, vše k.ú. Holešovice (vjezd domem Heřmanova 1/1415)
 dvorní objekt garáží bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 1442/3 v k.ú. Holešovice (vjezd domem Schnirchova 15/1447)
 dvorní objekt bez č.p./č.e. na pozemku 1590/2 v k.ú. Holešovice (vstup přes dům Umělecká 5/1005)
 dvorní objekt garáží a provozní budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1637/2, 1637/3, 1637/4, vše k.ú. Holešovice (vjezd domem Veletržní 39/1396)
 dvorní objekt garáží bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2057/2, 2057/3, vše k.ú. Holešovice (vjezd domem Veverkova 10/1418)

Seznam domů v podílovém vlastnictví svěřených MČ P7

 Heřmanova 16/562 (bytový dům), podíl MČ P7 id. 7/8
 Jana Zajíce 19/184 (bytový dům), podíl MČ P7 id. 2/3
 Letohradská 14/804 (bytový dům), podíl MČ P7 id. 3/4
 Plynární 39/798 (bytový dům), podíl MČ P7 id. 1/2
 U Studánky 10/587 (bytový dům), podíl MČ P7 id. 2/6
 U Studánky 29/241 (bytový dům), podíl MČ P7 id. 236/336
Seznam samostatných jednotek svěřených MČ P7, umístěných v domech společenství vlastníků jednotek

Aktuální přehled jednotek MČ P7, soubor pdf ke stažení zde

Seznam samostatných pozemků svěřených MČ P7 v k.ú. Holešovice

bez pozemků sloužících školským zařízením, ucelené zeleně/parků a tvořících funkční celek s domy

 pozemek parc. č. 275 (lokalita ulice U Papírny)  pozemek parc. č. 501/2 (lokalita ulice U Vody)
 pozemek parc. č. 291 (lokalita ulice Za Papírnou)  pozemek parc. č. 741/1 (lokalita ulice Poupětova)
 pozemek parc. č. 292 (lokalita ulice Za Papírnou)  pozemek parc. č. 768/1 (lokalita ulice Osadní)
 pozemek parc. č. 312 (lokalita ulice Za Papírnou)  pozemek parc. č. 1241 (lokalita ulice Bubenská)
 pozemek parc. č. 313 (lokalita ulice Za Papírnou)  pozemek parc. č. 1549/1 (lokalita ulice Veletržní)
 pozemek parc. č. 364 (lokalita ulice Argentinská)  pozemek parc. č. 1549/8 (lokalita ulice Veletržní)
 pozemek parc. č. 373/1 (lokalita ulice Jankovcova)  pozemek parc. č. 1549/9 (lokalita ulice Veletržní)
 pozemek parc. č. 373/20 (lokalita ulice Jankovcova)  pozemek parc. č. 1549/10 (lokalita ulice Veletržní)
 pozemek parc. č. 373/21 (lokalita ulice Jankovcova)   pozemek parc. č. 1981/3 (lokalita ulice Letohradská)
 pozemek parc. č. 373/22 (lokalita ulice Jankovcova)  pozemek parc. č. 2113 (lokalita ulice nábř. Edvarda Beneše)
 pozemek parc. č. 373/27 (lokalita ulice Jankovcova)  pozemek parc. č. 2118/6 (lokalita ulice Nad Štolou)
 pozemek parc. č. 373/28 (lokalita ulice Jankovcova)  pozemek parc. č. 2118/10 (lokalita ulice Nad Štolou)
 pozemek parc. č. 491/1 (lokalita ulice U Vody)  pozemek parc. č. 2118/11 (lokalita ulice Nad Štolou)
Seznam samostatných pozemků svěřených MČ P7 v k.ú. Bubeneč,

bez pozemků sloužících školským zařízením, ucelené zeleně/parků a tvořících funkční celek s domy

 pozemek parc. č. 646/2 (lokalita ulice Nad Královskou oborou)
 pozemek parc. č. 662/2 (lokalita ulice Nad Královskou oborou)
 pozemek parc. č. 663/2 (lokalita ulice Nad Královskou oborou)
 pozemek parc. č. 665 (lokalita ulice Nad Královskou oborou)

Seznam nemovitých věcí, se kterými je MČ Praha 7 spojována v KN k datu 29.06.2016 bez rozlišení vztahu

Přehledf nemovitých věcí ke dni 29.06.2016, soubor pdf ke stažení zde
Copyright © 2012 Městská část Praha 7