Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura

Odbory

Odbory jsou základními organizačními jednotkami Úřadu městské části Praha 7.

Úkolem odborů je vykonávat státní správu a samosprávu dle organizačního řádu úřadu, příp. dle pověření rady městské části tak, aby byla zajištěna činnost úřadu jako orgánu městské části.

Při zajišťování této činnosti se řídí zejména zákonem č. 500/2004 Sb,. správní řád a příslušnými odvětvovými předpisy.

Schéma organizační struktury úřadu

Seznam odborů, oddělení a kontaktů (telefonní seznam)
Copyright © 2012 Městská část Praha 7