Česky   English
Úřad městské části > Krizové řízení

Události

Cvičení výstavby protipovodňových zábran v Troji
04.10.2017  

Cvičení výstavby protipovodňových zábran v Troji


V rámci cvičení Troja 2017 se v noci ze soboty 30. září na neděli 1. října v Troji stavěly protipovodňové zábrany. Hlavní město tím prověřilo zejména úplnost komponentů hrazení, ověřilo časové limity nutné k jejich výstavbě a zkontrolovalo technický stav pevných částí protipovodňové ochrany hl. m. Prahy Podrobnosti zde
Dny IZS 2016
04.10.2016  

Dny IZS 2016


V sobotu dne 17. září 2016 se na Výstavišti Holešovice konala už podruhé akce DEN IZS. Celý týden před samotným sobotním vyvrcholením zde probíhala didaktická část prioritně zaměřená na vzdělávání dětí ze všech 3.-5. tříd ZŠ v Praze 7 v oblasti prevence a ochrany obyvatelstva Podrobnosti zde
Cvičení Holešovice 2016
04.10.2016  

Cvičení Holešovice 2016


Městskou část Praha 7 obsadily v sobotu 24. 9. 2016 složky Integrovaného záchranného systému a další organizace, aby se zde zúčastnily cvičení výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy Holešovice 2016 Podrobnosti zde
Zkouška výstavby mobilních prvků PPO
01.02.2016  

Zkouška výstavby mobilních prvků PPO


Dne 28.1.2016 proběhla dílčí zkouška výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany hl. m. Prahy (dále PPO). Stejný den se konala také krátká zkouška usazení dvou slupic a podpěr v ulici Varhulíkové. Zkouška měla ověřit funkčnost mobilní PPO po provedení výškové terénní úpravy okolní komunikace Podrobnosti zde
HZS - Zkouška malých plavidel
01.02.2016  

HZS - Zkouška malých plavidel


Dne 28. ledna 2016 proběhla pravidelná zkouška malých plavidel HZS Hasičské stanice č. 3. Lednovou Vltavu brázdila pramice a nafukovací člun s motorovým pohonem. Kvalitní výcvik příslušníků HZS umožňuje repasovaný vjezd do vody u betonárny Skanska Podrobnosti zde
Den IZS – 2015
01.10.2015  

Den IZS – 2015


Dne 29. srpna se konal první ročník akce Den integrovaného záchranného systému na Výstavišti, které organizovala společnost Pražské rozvojové projekty za aktivní podpory MČ Praha 7 Podrobnosti zde
Vyznačení stupňů povodňové aktivity (SPA)
30.09.2015  

Vyznačení stupňů povodňové aktivity (SPA)


MČ Praha 7 zajistila ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy – Hasičskou stanicí č. 3 vyznačení stupňů povodňové aktivity na pilíři Libeňského mostu Podrobnosti zde
Projekt „Jak se hlídá Praha 7“
21.01.2015  

Projekt „Jak se hlídá Praha 7“


Jeho cílem bylo zprostředkovat veřejnosti úroveň připravenosti bezpečnostních složek a činnost složek integrovaného záchranného systému na území Městské části Praha 7 Podrobnosti zde
Cvičení „Požár podzemních prostor objektu Metronom Letná“
15.10.2013  

Cvičení „Požár podzemních prostor objektu Metronom Letná“


Cílem cvičení bylo prověřit součinnost a akceschopnost jednotek HS-3 při zásahu, ověřit spolupráci s MP Praha 7, dojezdové časy JPO a dostupnost nástupních ploch pro požární techniku Podrobnosti zde
Cvičení „Holešovice 2011“ – výstavba mobilního protipovodňového hrazení
15.10.2013  

Cvičení „Holešovice 2011“ – výstavba mobilního protipovodňového hrazení


Cvičení proběhlo na základě rozhodnutí primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. ve dnech 1. a 2. října 2011 v součinnosti s MČ Praha 7 Podrobnosti zde
Taktické cvičení hasičské stanice č. 3 Holešovice
15.10.2013  

Taktické cvičení hasičské stanice č. 3 Holešovice


Cvičení proběhlo dne 25.9.2013 v areálu holešovického přístaviště za účelem nácviku likvidace úniku ropných látek z tankeru a jejich následného odčerpání Podrobnosti zde
TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK ZBS HL. M. PRAHY
16.04.2012  

TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK ZBS HL. M. PRAHY


Dne 5. dubna 2012 proběhlo v ulici Varhulíkové u vjezdu do betonárky společnosti Skanska taktické cvičení složek Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy (dále jen ZBS) s názvem „Nález zdroje ionizujícího záření“ (dále jen ZIZ)  Podrobnosti zdeCopyright © 2012 Městská část Praha 7