Česky   English
Úřad městské části > Formuláře > Formuláře odboru živnostenského

Přehled formulářů

Formuláře odboru živnostenského

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku (formát doc.)

Plná moc (formát doc.)

Souhlas se sídlem (formát doc.) 

 

Živnostenské podnikání:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se vždy předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Formuláře: Jednotný registrační formulář

Zemědělské podnikání:

Formuláře: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/
Copyright © 2012 Městská část Praha 7