Česky   English
Úřad městské části > Formuláře > Formuláře odboru výstavby a územního rozhodování - oddělení vodohospodářské
Formuláře odboru výstavby a územního rozhodování - oddělení vodohospodářské 
priloha_1.rtf (127,1 kB)
Příloha 1 - žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm.a), b), d), e), nebo f) vodního zákona)
26.04.2012
priloha_2.rtf (63 kB)
Příloha 2 - žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_3.rtf (93,1 kB)
Příloha 3 - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
26.04.2012
priloha_4.rtf (96,4 kB)
Příloha 4 - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
26.04.2012
priloha_5.rtf (85 kB)
Příloha 5 - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (§8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
26.04.2012
priloha_6.rtf (87,7 kB)
Příloha 6 - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod pozemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (8 odst.1 písm. c) vodního zákona)
26.04.2012
priloha_7.rtf (71,5 kB)
Příloha 7 - žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (§14 odst. 1 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_8.rtf (150,4 kB)
Příloha 8 - žádost o stavební povolení k vodním dílům (§15 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_9.rtf (116,6 kB)
Příloha 9 - žádost o povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (§ 15 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_10.rtf (62,3 kB)
Příloha 10 - žádost o povolení k užívání vodních děl (§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.)
26.04.2012
priloha_11.rtf (89,3 kB)
Příloha 11 - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu (§ 16 odst. 1 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_12.rtf (68,3 kB)
Příloha 12 - žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_13.rtf (30,8 kB)
Příloha 13 - žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_14.rtf (67,5 kB)
Příloha 14 - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)
26.04.2012
priloha_15.rtf (50,6 kB)
Příloha 15 - oznámení o užívání stavby vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona)
26.04.2012
priloha_16.rtf (72,1 kB)
Příloha 16 - ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav (§ 15a odst. 3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona)
26.04.2012
priloha_17.rtf (122,5 kB)
Příloha 17 - žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 15 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_18.rtf (141,3 kB)
Příloha 18 - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_19.rtf (144,5 kB)
Příloha 19 - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_20.rtf (105,1 kB)
Příloha 20 - ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (§ 15a vodního zákona)
26.04.2012
priloha_21.rtf (108,4 kB)
Příloha 21 - žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (§ 30 odst. 6 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_22.rtf (78,7 kB)
Příloha 22 - žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (§ 58 odst. 3 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_23.rtf (99,8 kB)
Příloha 23 - žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (§ 38 odst. 3 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_24.rtf (134,4 kB)
Příloha 24 - žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona)
26.04.2012
priloha_25.rtf (56,9 kB)
Příloha 25 - žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 17 vodního zákona)
26.04.2012Copyright © 2012 Městská část Praha 7