Česky   English
Úřad městské části > Czech POINT

Czech POINT

Obrázek bez popiskuČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

 

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

Agendy Informačního Systému Datových Schránek (ISDS)

·  Obchodní rejstřík (OR)

·  Žádost o zřízení DS

·  Živnostenský rejstřík (ŽR)

·  Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

·  Katastr nemovitostí (KN)

·  Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

·  Výpis snímku z katastrální mapy

·  Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

·  Insolvenční rejstřík (IR)

·  Žádost o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových

·  Seznam kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

·  Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do DS

·  Rejstřík trestů právnických osob (RTPO)

·  Přidání pověřené osoby k přístupu do DS

 

·  Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Výpisy z neveřejných evidencí:

·  Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

·  Rejstříku trestů (RT)

·  Žádost o opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

·  Výpis bodového hodnocení (BH)

·  Žádost, aby DS plnila funkci OVM

 

·  Žádost, aby DS neplnila funkci OVM

Podání: zkratky: 

·  Registr účastníků provozu MA ISOH

DS – datová schránka

·  Zprostředkovaná identifikace

PO – právnická osoba

Základní registry

PFO – podnikající fyzická osoba

·  Výpis údajů z registru obyvatel

FO – fyzická osoba

·  Výpis údajů z registru osob

OVM – orgán veřejné moci

·  Veřejný výpis údajů z registru osob

OP – občanský průkaz

·  Výpis o využití údajů z registru osob

 

·  Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

Konverze dokumentů

·  Žádost o změnu údajů v registru osob

·  Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

·  Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

·  Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí se neověřuje totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

  IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

  IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

  Obec, název katastrálního území, číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely, číslo budovy, číslo jednotky

Výpis snímku z katastrální mapy

  Obec, název katastrálního území, číslo parcely, číslo budovy

Insolvenční rejstřík

  IČ organizace nebo údaje o osobě

Rejstřík trestů právnických osob

  IČ subjektu

 

Ověřené výpisy z NEVeřejných evidencí

Rejstřík trestů

Doklad totožnosti, žádost v zastoupení - plná moc s ověřeným podpisem

Výpis bodového hodnocení

Doklad totožnosti, žádost v zastoupení - plná moc s ověřeným podpisem

 

Podání

Registr účastníků provozu MA ISOH

Doklad totožnosti, IČO, žádost v zastoupení – plná moc s ověřeným podpisem

Zprostředkovaná identifikace

 

 

Základní registry

 

doklad totožnosti

IČ subjektu

zmocněnec/zákonný zástupce

Výpis údajů z registru obyvatel

ano

ne

ano

Výpis údajů z registru osob

ano

ano

ne

Veřejný výpis údajů z registru osob

ano

ano

ne

Výpis o využití údajů z registru osob

ano

ano

ne

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

ano

ne

ano

Žádost o změnu údajů v registru osob

ano

ano

ne

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

ano

ne

ano

Doklad totožnosti:Obrázek bez popisku

  • občan České republiky: občanský průkaz, pas
  • cizinci: průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie

Zmocněnec / zákonný zástupce:

  • zmocněnec – plná moc s ověřeným podpisem na daný úkon
  • zákonný zástupce – rodič (rodný list dítěte), opatrovník (soudní rozhodnutí o opatrovnictví)

 

Konverze dokumentů

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

CD/DVD s nahraným souborem nebo vygenerovaný číselný kód z úschovy

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Originál dokumentu ke konverzi

Dokument do úschovy si můžete také vložit přes webovou stránku www.czechpoint.cz/uschovna

 

Ceník

EVIDENCE

CENA ZA 1. STRÁNKU

CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ

ZAPOČATOU STRÁNKU

Obchodní rejstřík

  100,- Kč

  50,- Kč

Živnostenský rejstřík

  100,- Kč

  50,- Kč

Katastr nemovitostí

  100,- Kč

  50,- Kč

Výpis snímku z katastrální mapy

  100,- Kč

  --

Insolvenční rejstřík

  100,- Kč

  50,- Kč

Rejstřík trestů

  100,- Kč

    0,- Kč

Rejstřík trestů právnických osob

  100,- Kč

    0,- Kč

Výpis bodového systému

  100,- Kč

  50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

  100,- Kč

  50,- Kč

PODÁNÍ

 

 

Registr účastníků provozu MA ISOH

  100,- Kč

  50,- Kč

Zprostředkovaná identifikace

  200,- Kč

--

KONVERZE

 

Konverze dokumentů

    30,- Kč

  30,- Kč

ZÁKLADNÍ REGISTRY

 

Výpis údajů z registru obyvatel

  100,- Kč

  50,- Kč

Výpis údajů z registru osob

  100,- Kč

  50,- Kč

Veřejný výpis údajů z registru osob

  100,- Kč

  50,- Kč

Výpis o využití údajů z registru osob

  100,- Kč

  50,- Kč

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

  zdarma

  --

Žádost o změnu údajů v registru osob

  zdarma

  --

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

  zdarma

  --

AGENDY ISDS

1. ZNEPLATNĚNÍ

2. ZNEPLATNĚNÍ A KAŽDÉ DALŠÍ

Zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových

0,- Kč

200,- Kč

Další agendy Informačního Systému Datových Schránek (ISDS) - není zpoplatněno

 

KDE ŽÁDAT

Odbor správních agend – pracoviště oddělení eGovernmentu

pracoviště Úřad MČ Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, přízemí dveře č. 33
tel.: 220 144 268

Pondělí

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Úterý

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Středa

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Čtvrtek

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Pátek

7.30 - 11.30

12.00 - 14.00

pracoviště Milady Horákové 2, Praha 7
tel.: 233 376 732

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Úterý

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Čtvrtek

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Pátek

7.30 - 12.00

12.30 - 14.00

pracoviště Dělnická 44, Praha 7
tel.: 283 871 735

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Úterý

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Čtvrtek

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Pátek

7.30 - 12.00

12.30 - 14.00

 

Aktualizace: 03. 04. 2017
Copyright © 2012 Městská část Praha 7