Česky   English
O Praze 7 > Představení městské části > Čestní občané Prahy 7 > prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Josef Koutecký se narodil 31. srpna 1930 v Praze.

V roce 1955 promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Po působení v Novém Bydžově a Jánských lázních nastoupil v roce 1957 na kliniku dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství UK v Praze. V roce 1974 se Josef Koutecký stal vedoucí lékař stanice dětské onkologie při klinice dětské chirurgie. Od roku 1978 zastával funkci primáře oddělení dětské onkologie ve FN Motol. V roce 1983 se stal přednostou kliniky dětské onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, zde působil až do roku 2004. V roce 1985 Josef Koutecký obdržel titul doktor lékařských věd, v roce 1987 se stal profesorem onkologie. Mezi lety 1990 – 2006 byl děkanem (v letech 1997 – 2000 prorektorem) 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. MUDr. Josef Koutecký má za sebou také bohatou publikační a přednáškovou činnost. Je členem řady domácích i zahraničních vědeckých a lékařských společností.

Během svého bohatého profesního života posbíral 38 ocenění a vyznamenání za přínos českému zdravotnictví.

MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

03.11.2008 - Administrátor P7 ; Přečteno: 8839 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7