Česky   English

Prof. MUDr. Michal Anděl CSc.

Prof. MUDr. Michal Anděl CSc. se narodil   2. června. 1946 v Praze.

Jako syn politického vězně nemohl studovat střední školu. Vyučil se tedy nejprve chemikem ve Spolaně v Neratovicích.

V letech 1964-1966 pracoval jako sanitář v pražské Thomayerově nemocnici a přitom večerně studoval střední školu pro pracující. Po maturitě v roce 1966 byl přijat na Fakultu všeobecného lékařství UK. Promoval v roce 1972. V letech 1972-74 působil jako sekundární lékař v nemocnicích v Mělníku a v Kralupech nad Vltavou. Posléze se už v pražském IKEMu specializoval na vědecký výzkum v oboru metabolismu a výživy.

V následujících letech napsal nebo spolupracoval na vydání řady odborných knih, skript a sborníků. Do dneška publikuje v českých i mezinárodních časopisech.

 V letech 1981 - 1990 vedl Jednotku intenzivní metabolické péče 1. interní výzkumné základny IKEM. Od roku 1990 je přednostou II. interní kliniky 3. Lékařské Fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, působí také jako vedoucí Oddělení výživy Centra preventivního lékařství. V roce 1991 obhájil habilitační práci, o rok později byl jmenován profesorem pro vnitřní nemoci.

Prof. Michal Anděl je dodnes členem řady odborných organizací, vědeckých, redakčních i vládních rad; za publikační a přednáškovou činnost doma i v zahraničí se mu dostalo mnoha ocenění.

Po dvě funkční období, v letech 1997 - 2003, byl děkanem 3. LF UK, teď tady působí jako proděkan pro vědu a výzkum a vede také katedru interních oborů.

- ; Přečteno: 9897 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7